สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

nigeria1 nigeria2
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

nigeria3
ที่มา: CIA - The World Factbook
 
nigeria4
ที่มา: CIA - The World Factbook
 
nigeria-map
ที่มา : Nigeria Map, Political Map of Nigeria

 

ชื่อทางการ

สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย (Federal Republic of Nigeria)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีเขตแดนติดกับอ่าวกีเนีย อยู่ระหว่างประเทศเบนินและคาเมรูน

พื้นที่

923,768 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

4,477 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศเบนินเป็นระยะทาง 809 กิโลเมตร คาเมรูนเป็นระยะทาง 1,975 กิโลเมตร แชดเป็นระยะทาง 85 กิโลเมตร ไนเจอร์เป็นระยะทาง 1,608 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

มีที่ราบต่ำทางตอนใต้จรดกับภูเขาทางตอนกลางสลับกับที่ราบสูง ทางตะวันออกเฉียงใต้มีภูเขาและทางเหนือมีที่ราบ

สภาพภูมิอากาศ

มีสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย ทางตอนใต้อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร ส่วนตอนกลางเป็นแบบทรอปิคอล ตอนเหนือแห้งแล้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ดีบุก เหล็กดิบ ถ่านหิน หินปูน ไนโอเบียม ตะกั่ว สังกะสี และผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

มีช่วงหน้าแล้ง และน้ำท่วม

จำนวนประชากร

190,632,261 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

2.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

ไนจีเรีย

เชื้อชาติ

Hausa และ Fulani 29% Yoruba 21% Igbo 18% Ijaw 10% Kanuri 4% Ibibio 3.5% และ Tiv 2.5% ซึ่งเชื้อชาติดังกล่าวข้างต้นเป็นชนเผ่าที่อาศัยในประเทศไนจีเรีย

ศาสนา

มุสลิม 50% คริสต์ 40% ความเชื่อพื้นเมือง 10%

ภาษา

อังกฤษ (ภาษาราชการ) Hausa Yoruba Igbo และ Fulani

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
ในศตวรรษที่ 18 ดินแดนที่เป็นไนจีเรียในปัจจุบันเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าทาส และอังกฤษได้เข้ายึดเมืองท่าลากอสในเดือนสิงหาคม 2394 ต่อมาได้ขยายอิทธิพลไปยังดินแดนโดยรอบเมืองท่าลากอสและลุ่มแม่น้ำไนเจอร์จนนำไปสู่การจัดตั้งบริษัท Royal Niger Company ซึ่งมีการจัดการทางการเมืองของตนเอง จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2443 บริษัทฯ จึงได้โอนดินแดนให้อยู่ในการปกครองของอังกฤษและได้จัดตั้ง “อาณานิคมและรัฐในอารักขาแห่งไนจีเรีย” เมื่อปี 2457 
 
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503 และได้เป็นสาธารณรัฐเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2506 หลังจากนั้น ได้มีรัฐประหารเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2509 และเกิดความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติและภูมิภาค เนื่องจากชนเผ่า Hausa ทางเหนือเกรงว่าจะถูกครอบงำโดยชนเผ่า Igbo ทางตะวันออกของประเทศ ภูมิภาคตะวันออกจึงตัดสินใจถอนตัวและจัดตั้งเป็นสาธารณรัฐแห่งไบอาฟรา (Republic of Biafra) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2510 นับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองนองเลือดที่ยืดเยื้อ เพราะการแทรกแซงจากต่างประเทศและภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง ในที่สุด เมื่อปี 2513 สาธารณรัฐแห่งไบอาฟราก็พ่ายแพ้ 
 
ต่อมามีความพยายามหลายครั้งที่จะให้มีการปกครองโดยพลเรือน แต่ฝ่ายทหารขัดขวาง หลังจากที่นาย Ken Saro-wiwa ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนของรัฐ Ogoni และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของประชาชน  อีก 7 คน ถูกประหารชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 ไนจีเรียก็ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเครือจักรภพเป็นการชั่วคราว พลเอก Sani Abacha ซึ่งขึ้นเป็นผู้นำของไนจีเรียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2536 ได้ให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการถ่ายโอนอำนาจการปกครองให้กับรัฐบาลพลเรือน ซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม 2541 แต่พลเอก Abacha ถึงแก่อนิจกรรมก่อน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2541 ด้วยโรคหัวใจวาย คณะรัฐมนตรีปกครองชั่วคราว (Provisional Ruling Council) จึงได้เลือกพลเอก Abdulsalam Abubakar เสนาธิการทหารเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แทนพลเอก Abacha 
 
พลเอก Abubakar ตระหนักถึงสถานการณ์ของรัฐบาลทหารที่ถูกต่อต้านจากประชาชนและนานาชาติ จึงมีท่าทีผ่อนปรนและประนีประนอมมากขึ้น โดยได้ปล่อยนักโทษการเมือง ซึ่งหนึ่งในนักโทษการเมืองคนสำคัญที่ได้รับการปล่อยตัวคือ พลเอก Olusegun Obasanjo จากนั้น พลเอก Abubakar ได้ให้สัญญาว่าจะลาออกและคืนอำนาจให้ประชาชน โดยได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนั้นปรากฏว่า พลเอก Olusegun Obasanjo หัวหน้าพรรค People’s Democratic Party (PDP) ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนท่วมท้น รวมทั้งพรรค PDP ก็ได้รับเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร และได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2542 นับเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกในรอบ 15 ปี และเป็นครั้งแรกที่ไนจีเรียสามารถเปลี่ยนการปกครองจากรัฐบาลทหารสู่รัฐบาลพลเรือนด้วยวิธีเลือกตั้งทั่วไป
 

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและผู้นำรัฐบาล

เมืองหลวง

กรุงอาบูจา (Abuja)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 36 รัฐ และ 1 อาณาจักร

วันที่ได้รับเอกราช

1 ตุลาคม พ.ศ. 2503

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

ระบบกฏหมาย

กฎหมายขึ้นกับกฎหมายของอังกฤษ และกฎของศาสนาอิสลาม รวมไปถึงกฎหมายจารีต มีการนำเอากฎจากศาลโลกมาใช้ร่วม

พรรคการเมือง

พรรค Accord Party พรรค Action Congress (AC) พรรค Alliance for Democracy (AD) พรรค All Nigeria People's Party (ANPP) พรรค All Progressives Grand Alliance (APGA) พรรค Democratic People's Party (DPP) พรรค Fresh Democratic Party พรรค Labor Party พรรค Movement for the Restoration and Defense of Democracy (MRDD) พรรค National Democratic Party (NDP) พรรค Peoples Democratic Party (PDP) พรรค Peoples Progressive Alliance พรรค Peoples Redemption Party (PRP) พรรค Peoples Salvation Party (PSP) พรรค United Nigeria Peoples Party (UNPP)

สถาบันทางการเมือง

ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และผู้นำรัฐบาล ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2542 และเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวประธานาธิบดีจากพลเรือนไปสู่พลเรือนเป็นครั้งแรก มีคณะรัฐมนตรี (Federal Executive Council) ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยวุฒิสภา (Senate) ซึ่งมีสมาชิก 109 คน จากรัฐต่าง ๆ ทั้งหมด 36 รัฐ ๆ ละ 3 คน และอีก 1 คนจากเขตเมืองหลวงของสหพันธ์กรุงอาบูจา (Abuja Federal Capital Territory) โดยสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสมาชิก 360 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สำหรับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546

ฝ่ายตุลาการ มีศาลสูง ศาลอุทธรณ์ของสหพันธ์ นอกจากนี้ รัฐทางตอนเหนือของประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จะมีศาลตามกฎหมายอิสลามด้วย

 

สถานการณ์ทางการเมือง

ไนจีเรียมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ โดยแบ่งโครงสร้างการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายบริหาร แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสหพันธ์ ระดับรัฐและระดับท้องถิ่น ประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล คราวละ 4 ปี จำกัดไม่เกิน  2 สมัย โดยมีคณะรัฐมนตรี (Federal Executive Council) เป็นผู้บริหาร
(2) ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นระบบ   2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก 109 คน จากรัฐต่าง ๆ 36 รัฐ รัฐละ 3 คน และอีก 1 คน จากเขตเมืองหลวงกรุงอาบูจา (Abuja Federal Capital Territory) สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจำนวน 360 คน การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 และ
(3) ฝ่ายตุลาการ ได้แก่ ศาลสูง ศาลอุทธรณ์กลาง และมีศาลกฎหมายอิสลามในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ประธานาธิบดี อูมารุ มูซา ยาร์อาดูอา (Umaru Musa Yar'Adua) จากพรรค People's Democratic Party (PDP) ซึ่งได้รับตำแหน่งจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ได้เดินทางไปรักษาตัวจากปัญหาสุขภาพที่ซาอุดิอาระเบีย โดยมิได้มอบหมายให้นายกู๊ดลัก อีเบล โจนาธาน (Goodluck Ebele Jonathan) รองประธานาธิบดี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศแทนอย่างเป็นทางการ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศ กลุ่มการเมืองต่าง ๆ ได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกจากตำแหน่ง ทั้งด้วยการประท้วงและการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง จนในที่สุด รัฐสภาไนจีเรียได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ให้รองประธานาธิบดี  โจนาธาน ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีจนกว่านายยาร์อาดูอาจะสามารถกลับมาบริหารประเทศต่อไปได้ 
 
ในฐานะรักษาการประธานาธิบดี (Acting President) นายโจนาธานมีคำสั่งปรับคณะรัฐมนตรี ทั้งคณะ (Federal Executive Council) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยได้สาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 พร้อมด้วยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแห่งรัฐ รวม 38 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้มีนักการเมืองจำนวน 13 คน เคยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดก่อน 
 
ต่อมา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 นายอูมารุ มูซา ยาร์อาดูอา ถึงแก่อสัญกรรม รัฐบาลไนจีเรียประกาศให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา 7 วัน และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 นายโจนาธานได้เข้าพิธีสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไนจีเรีย พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำถึงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และความตั้งใจของรัฐบาลในการปฏิรูประบบเลือกตั้ง การแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง การรักษา ความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Niger Delta และการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 
ล่าสุด ไนจีเรียได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2554 ซึ่งนายโจนาธาน ตัวแทนของพรรค People’s Democratic Party (PDP)  ซึ่งเป็นชาวคริสต์จากภาคใต้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี ถือเป็นการฉีกจากธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาของพรรค ที่จะสับเปลี่ยนอำนาจการบริหารประเทศระหว่างผู้นำชาวคริสต์จากภาคใต้กับผู้นำชาวมุสลิมจากภาคเหนือ ทำให้ประชากรมุสลิมทางภาคเหนือไม่พอใจนัก ทั้งที่ก่อนหน้าการเลือกตั้ง พรรค PDP ได้ออกมาแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่า จะส่งนักการเมืองซึ่งเป็นชาวมุสลิมจากภาคเหนือเป็นตัวแทนพรรค ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโจนาธานจะได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี 2558 หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการดำเนินการรับมือกับปัญหาความไม่สงบ การว่างงาน ความยากจนและล้าหลังในไนจีเรีย 
 
นโยบายของรัฐบาลไนจีเรียชุดปัจจุบันให้ความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) ความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม การเสริมสร้างสถาบันประชาธิปไตยและการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ตลอดจนบทบาทในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (2) การยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและการจัดตั้งรัฐบาลตามครรลองรัฐธรรมนูญ (3) การส่งเสริมบทบาทไนจีเรียในเวทีระหว่างประเทศเพื่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคงโลก (4) การปฏิรูปและพัฒนาประเทศเพื่อส่งเสริมและตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ระบบธนาคาร การพัฒนาระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานไฟฟ้า (5) การสร้างโอกาสสำหรับการค้าและการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศ และ (6) การปรับปรุงนโยบายและวาระแห่งชาติให้สอดคล้องกับการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงทั้งในระดับประเทศ อนุภูมิภาคและภูมิภาคแอฟริกาโดยรวม 
 
รัฐบาลไนจีเรียให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ Niger Delta  โดยกำหนดให้การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้ง Niger Delta Development Commission (NDDC) ขึ้นในปี 2543 เพื่อเร่งบริหารการพัฒนาในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ก่อตั้ง Ministry of Niger Delta ขึ้นในปี 2551 และประกาศนโยบายนิรโทษกรรมให้แก่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ หากยอมวางอาวุธด้วย อย่างไรก็ตาม กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) ยังคงก่อความไม่สงบในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ทำลายฐานเจาะผลิตและท่อลำเลียงน้ำมัน ลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน ลักพาตัวคนงานและชาวต่างชาติหรือนักธุรกิจน้ำมันเพื่อเรียกค่าไถ่ รวมทั้งก่อความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัยในชีวิตของคนในพื้นที่ นักธุรกิจ และอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันของไนจีเรีย จนในที่สุด รัฐบาลไนจีเรียได้จัดตั้งกองกำลังปฏิบัติการร่วมทหาร-ตำรวจ (Joint Task Force) ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2552 เพื่อเข้าปราบปรามกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ Niger Delta ส่งผลให้มีผู้ล้มตายทั้งสองฝ่าย  
 
ผลจากนโยบายนิรโทษกรรมของรัฐบาลซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2552 คาดว่า มีผู้ก่อความไม่สงบที่ยอมวางอาวุธและเข้ามอบตัวทั้งสิ้นกว่า 15,000 คน (จากรัฐ Delta มากกว่า 6,000 คน) เพื่อแลกกับการนิรโทษกรรมโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Pardon) และเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดหลักสูตรฝึกอาชีพ เพื่อช่วยให้คนกลุ่มนี้ดำรงชีวิตในสังคมได้ อย่างไรก็ตาม โครงการเยียวยาไม่ประสบความสำเร็จนัก เนื่องจากขาดการวางแผนที่ดีและเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ปัจจุบัน Niger Delta ยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ และยังเกิดความไม่สงบอยู่เป็นระยะ 
 
ปัจจุบัน ความแตกต่างทางความเชื่อทางศาสนายังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวในสังคมไนจีเรียหลายครั้งที่ความขัดแย้งทั่วไปถูกนำไปเชื่อมโยงกับความแตกต่างทางความเชื่อทางศาสนาและนำไปสู่สถานการณ์ความรุนแรง โดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2552 ซึ่งมีการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกองกำลังทหาร-ตำรวจกับกลุ่ม Boko Haram  และเหตุการณ์ได้ลุกลามจากเมือง Bauchi ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Bauchi ทางตอนเหนือของประเทศไปยังรัฐอื่น ๆ ข้างเคียง ได้แก่ Borno, Kano และ Yobe จนทางการไนจีเรียต้องประกาศเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนในรัฐทั้ง 4 รัฐ และคาดว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 700 คน ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 กลุ่ม Boko Haram ได้เข้าโจมตีสถานีตำรวจและสถานที่ราชการต่าง ๆ ในเมือง Kano ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 200 คน ล่าสุด มีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากการก่อความไม่สงบโดยกลุ่ม Boko Haram ถึง 900 รายแล้วในครึ่งแรกของปี 2555 นอกจากนี้ ความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประชาชนชาวคริสต์และมุสลิมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในภาคเหนือ แต่เริ่มกระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของประเทศแล้ว 
 
นโยบายต่างประเทศ 
ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีบทบาทนำด้านการเมืองในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและภูมิภาคแอฟริกาโดยรวม โดยเฉพาะใน ECOWAS ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงอาบูจา และกองกำลังสันติภาพของประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (Economic Community of West African States Monitoring Group - ECOMOG) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแทรกแซงทางการทหารและรักษาสันติภาพในไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และซูดาน 
 
นอกจากนี้ ไนจีเรียยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้ริเริ่มนโยบาย The New Partnership for Africa's Development (NEPAD) ซึ่งเป็นเสมือนแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาในแอฟริกา ปัจจุบัน ไนจีเรียยังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่มุ่งเน้นการมีบทบาทนำในภูมิภาคแอฟริกา  ล่าสุด สภาสูงของไนจีเรีย (วุฒิสภา) ได้อนุมัติโครงการปล่อยเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย จำนวนเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่รัฐบาลเซาตูเมและปรินซิปี เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ โดยมีระยะเวลาการชำระเงินภายใน 6 ปี 
 
ในปัจจุบันที่ประชาคมนานาชาติกำลังถกเถียงเรื่องการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติ ไนจีเรียเป็นประเทศหนึ่งที่อาจได้รับการสนับสนุนให้ก้าวขึ้นมาเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในฐานะตัวแทนของประเทศแอฟริกา 
 

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่  16 พฤศจิกายน 2558

 Update มกราคม 2559

 

 • Pres.
  Muhammadu BUHARI , Gen. (Ret.)
 • Vice Pres.
  Oluyemi "Yemi" OSINBAJO
 • Min. of Agriculture & Rural Development
  Audu OGBEH
 • Min. of Budget and National Planning
  Udo UDOMA
 • Min. of Communication
  Adebayo SHITTU
 • Min. of Defense
  Mansur Mohammed DAN-ALI
 • Min. of Education
  Adamu ADAMU
 • Min. of Environment
  Amina MOHAMMED
 • Min. of the Federal Capital Territory
  Mohammed Musa BELLO
 • Min. of Finance
  Kemi ADEOSUN
 • Min. of Foreign Affairs
  Geoffrey ONYEAMA
 • Min. of Health
  Isaac ADEWOLE
 • Min. of Industry, Trade, & Investment
  Okechukwu ENELAMAH
 • Min. of Information
  Lai MOHAMMED
 • Min. of Interior
  Abdulrahman DAMBAZAU
 • Min. of Justice
  Abubakar MALAMI
 • Min. of Labor & Employment Labor
  Chris NGIGE
 • Min. for the Niger Delta
  Usani Usani UGURU
 • Min. of Petroleum
  Muhammadu BUHARI
 • Min. of Power, Works, & Housing
  Babatunde FASHOLA
 • Min. of Science & Technology
  Ogbonnaya ONU
 • Min. of Solid Minerals
  John Olukayode FAYEMI
 • Min. of Transport
  Rotimi AMAECHI
 • Min. of Water Resources
  Suleiman ADAMU
 • Min. of Women's Affairs
  Aisha Jumai ALHASSAN
 • Min. of Youth & Sports
  Solomon DALONG
 • Governor, Central Bank of Nigeria
  Godwin EMEFIELE
 • Ambassador to the US
  Adebowale ADEFUYE
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Joy OGWU

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/NI.html

 


ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

1.091 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

5,900 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเติบโตของ GDP

-1.5% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 21.1%
 • ภาคอุตสาหกรรม 19.4%
 • ภาคการบริการ 59.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

13.9%(ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

15.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

13.2% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

โกโก้ ถั่วพีนัท น้ำมันปาล์ม ข้าวโพด ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวเดือย มันสำปะหลังอัดเม็ด แยม ยางพารา ปศุสัตว์ แกะ แพะ หมู ไม้ซุง และปลา

อุตสาหกรรม

น้ำมันดิบ ถ่านหิน ดีบุก โคลัมไบต์ น้ำมันปาล์ม ถั่วลิสง ฝ้าย ยางพารา ไม้ หนังสัตว์ สิ่งทอ ปูนซีเมนต์และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ อาหาร รองเท้า เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งพิมพ์ เซรามิค เหล็กกล้า การต่อและซ่อมเรือขนาดเล็ก

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-4.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

2.619  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

33.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม โกโก้ และยางพารา

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

India 17%, Netherlands 8.9%, Spain 8.5%, Brazil 8.5%, South Africa 5.6%, France 5.4%, Japan 4.7%, Cote dIvoire 4.3%, Ghana 4.2% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

36.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าต่างๆ อาหารและสัตว์ที่ยังมีชีวิต

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

China 25.9%, US 6.5%, Netherlands 6.1%, India 4.3% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

ไนรา (Naira)

สัญลักษณ์เงิน

NGN

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

 

สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป

ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเริ่มการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 70 ปัจจุบัน ไนจีเรียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา และติดอันดับ 11 ประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบของโลก อย่างไรก็ตาม ภาวะความขัดแย้งและเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งการฉ้อราษฎร์บังหลวง ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไนจีเรียให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนของบริษัทต่างประเทศ ที่ผ่านมา ไนจีเรียเคยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่ม Paris Club ในปี 2543 

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา อดีตประธานาธิบดี Obasanjo ได้ดำเนินแผนปฏิรูปเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาประเทศอย่างอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น (1) การปฏิรูปองค์กรภาครัฐทั้งในด้านโครงสร้าง นโยบายและยุทธศาสตร์ (2) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมระบบการค้าเสรีที่มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย (3) การสร้างแหล่งรายได้อื่นนอกจากน้ำมัน  (4) การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (5) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (Economic Community of West African States - ECOWAS) อนึ่ง แม้ว่านาย Obasanjo จะพ้นวาระไปแล้ว นายโจนาธาน ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ก็ได้รับยุทธศาสตร์ NEEDS มาดำเนินการต่อ 

ไนจีเรียนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ และอาหาร โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน สหรัฐอเมริกา บราซิล และยุโรป ไนจีเรียส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 79 ของการส่งออกทั้งหมด สินค้าส่งออกอื่น ๆ ได้แก่ โกโก้ และยางดิบ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปอเมริกา บราซิล และสเปน 

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ Niger Delta ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในไนจีเรีย โดยเฉพาะต่อภาคพลังงาน ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศ โดยองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการปิโตรเลียม หรือ Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) ได้เปิดเผยว่า โรงกลั่นน้ำมันกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันดิบ เนื่องจากฐานขุดเจาะน้ำมันและท่อลำเลียงขนส่งน้ำมันดิบจำนวนมากในพื้นที่ Niger Delta ได้ถูกโจมตีโดยกลุ่มกองกำลังติดอาวุธและจำเป็นต้องปิดตัวลง ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตน้ำมันของไนจีเรียลดลงเหลือ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากที่เคยผลิตได้ 2.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน และทำให้รายได้จากการส่งออกน้ำมันของไนจีเรียลดลงอย่างมาก ปัจจุบัน ทางการไนจีเรียกำลังเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงรายได้มาทดแทนรายได้จากการค้าน้ำมันกับต่างประเทศที่สูญเสียไป 

 

ทั้งนี้ ไนจีเรียได้เริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหม่ภายหลังจากประธานาธิบดี Obasanjo ได้รับการเลือกตั้งในปี 2542 ภายใต้แผน National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) ซึ่งเน้น

 1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เช่นกิจการโทรคมนาคม โรงกลั่นน้ำมันดิบ ธนาคาร โรงงาน ปิโตรเคมี และโรงแรม เป็นต้น
 2. สร้างแหล่งรายได้อื่นนอกจากน้ำมัน โดยเฉพาะการเกษตร เกษตรแปรรูปอุตสาหกรรม และบริการ
 3. ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยได้ยกเลิกข้อจำกัดในเร่องการถือหุ้นของชาวต่างชาติในบริษัทที่จดทะเบียนในไนจีเรีย ยกเว้นบริษัทที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ การผลิตยาเสพติดและยาหลอนประสาท ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถโอนเงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไร การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยที่กู้ยืมจากต่างประเทศ การโอนเงินและผลตอบแทนที่ได้จากการจำหน่ายหรือเลิกกิจการได้ ผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
 4. มุ่งสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับ ECOWAS ซึ่งมีข้อตกลงด้านอัตราภาษี (the Common External Tariff: CET) จำแนกพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเป็น 5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 20, 50 มีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม 2548 อย่างไรก็ดี จากการที่ไนจีเรียต้องการปกป้องอุตสาหกรรมภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าจึงได้นำนโยบายอัตราภาษีศุลกากร ร้อยละ 50 ชั่วคราว และการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าบางรายการออกมาใช้ โดยจะมีการทบทวนนโยบายอัตราภาษีร้อยละ 50 อีกครั้งก่อนสิ้นปี 2550

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไนจีเรียในปัจจุบัน ปรากฏดังนี้

 1. ภาคเหมืองแร่ ซึ่งรวมถึงน้ำมัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของโครงสร้างการผลิตทั้งหมด แต่มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 95 ของการส่งออก สร้างรายได้ให้ประเทศเท่ากับร้อยละ 20 ของ GDP และก่อให้เกิดการจ้างงานเพียงร้อยละ 5 ของการจ้างงานทั้งหมด
 2. ภาคการเกษตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของโครงสร้างการผลิตทั้งหมด ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าร้อยละ 70 ของการจ้างงานทั้งหมด
 3. ภาคบริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 และส่วนใหญ่ดำเนินการโดยรัฐ
 4. ภาคอุตสาหกรรม เช่น ซีเมนต์ หนังสือพิมพ์ ประกอบรถยนต์ แปรรูปสินค้าเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 และจ้างงานร้อยละ 7 ของการจ้างงานทั้งหมด และส่วนใหญ่ยังควบคุมโดยรัฐ ทั้งนี้ ไนจีเรียนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 53 เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งร้อยละ 17 เคมีภัณฑ์ ร้อยละ 15 และอาหารร้อยละ 12

 

ความสัมพันธ์ทั่วไป 
การทูต 
ไทยและไนจีเรียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2505 และในปีถัดมา ไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตและแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำที่กรุงลากอส นับเป็นสถานเอกอัครราชทูตแห่งแรกของไทยในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมอ2539 คณะรัฐมนตรีมีมติตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศให้ปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส เป็นการชั่วคราว เนื่องจากปัญหาเรื่องงบประมาณและความปลอดภัย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2539 ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าวไทยได้แต่งตั้งให้ Dr. Folarin Gbadebo-Smith เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียที่เมืองลากอสเมื่อ ปี 2542 ต่อมาในปี 2549 รัฐบาลไทยมีนโยบายย้ายสถานเอกอัครราชทูตจากกรุงลากอส ไปยังกรุงอาบูจา (เมืองหลวงแห่งใหม่) โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส เป็นการถาวร และเริ่มเปิดดำเนินการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ในเดือนธันวาคม 2549
 
สำหรับฝ่ายไนจีเรียเคยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ต่อมา เดือนกุมภาพันธ์ 2543 ไนจีเรียได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพฯ โดยทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียดำเนินมาด้วยความราบรื่น ไนจีเรียได้ส่งคณะแสดงวัฒนธรรมมาแสดงที่กรุงเทพฯ 2 ครั้ง เมื่อปี 2544 และเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ไนจีเรีย ทั้งนี้ ในปี 2555 ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ไนจีเรียจะครบรอบ 50 ปี
 
เศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย–ไนจีเรียดำเนินไปได้ด้วยดี การค้าไทย–ไนจีเรียมีมากเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคแอฟริกา รองจากแอฟริกาใต้ และเป็นอันดับที่ 47 ในตลาดโลก ทั้งยังเป็นตลาดส่งออกข้าวนึ่งอันดับ 1 ของไทยในตลาดโลก ในปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับไนจีเรีย เท่ากับ 1455.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 935.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้าจากไนจีเรีย 519.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 415.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังไนจีเรีย ได้แก่ ข้าว เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ผ้าผืน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าที่สำคัญจากไนจีเรีย ได้แก่ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติ ด้ายและเส้นใย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
 
ปัจจุบัน ภาคเอกชนมีการจัดคณะไปสำรวจตลาดไนจีเรียและความเป็นไปได้สำหรับการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายไนจีเรียก็มีความสนใจในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 15-30 กรกฎาคม 2551 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูจา ได้จัดทำโครงการนำคณะผู้แทนการค้าไนจีเรียเดินทางมาเจรจาการค้าที่ประเทศไทย โดยมีผู้แทนรัฐโอโย (Oyo) และรัฐคาโน (Kano) ของไนจีเรียเข้าร่วมโครงการด้วย หลังจากที่ได้เห็นศักยภาพไทย คณะผู้แทนรัฐและนักธุรกิจไนจีเรียต่างมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งระดับภาคเอกชนและรัฐบาลระหว่างกันในอนาคต
 
ทั้งนี้ ไทยได้เปิดสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา โดยมีนายบูรณ์ อินธิรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน นับเป็นสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศแห่งที่ 4 ในทวีปแอฟริกา
 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ไทยกำหนดให้ไนจีเรียเป็นประเทศที่อยู่ในโครงการความช่วยเหลือของไทย (Thai Aid Programme) 
ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปทุนการศึกษา/ฝึกอบรมและดูงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการของประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ สาขาการเกษตร สาธารณสุขและการศึกษา ในช่วงปี 2548 - 2549 ไนจีเรียได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการกับโรคมาลาเรีย (International Training Course on the Management of Malaria) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินการ และหลักสูตรการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย (Malaria Prevention and Control) 
 
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ได้เวียนทุนฝึกอบรม (Annual International Training Course หรือ AITC) ให้ฝ่ายไนจีเรียพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงสาขาที่ไทยมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับไนจีเรียตามความต้องการได้ โดยในปี 2552 ไนจีเรียได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่
(1) International Narcotics Law Enforcement
(2) Sufficiency Economy
(3) Sustainable Crop Production
(4) Enhancing Entrepreneurship in SME Development and Export Consortia และ
(5) Epidemiology and Control of Tropical Disease
 
สำหรับในปี 2553 นั้น สพร. ได้เวียนทุนฝึกอบรมให้ฝ่ายไนจีเรียพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมใน 6 หลักสูตร ดังนี้
(1) Biodiesel Technology
(2) Enhancing Entrepreneurship in SME Development and Export Consortia
(3) Income Generation and Poverty Reduction for Development
(4) International Narcotics Law Enforcement
(5) Sufficiency Economy
(6) Sustainable Crop Production 
 
ความตกลงที่สำคัญกับไทย 
ความตกลงที่ได้ลงนามไปแล้ว 
- สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (Treaty between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Federal Republic of Nigeria on the Transfer of Offenders and Co-operation in the Enforcement of Penal Sentences) ลงนามเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  5 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นมา 
 
ความตกลงที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทำ 
- ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับไนจีเรีย (Agreement on Investment Promotion and Protection) 
- ความตกลงด้านการค้า (Trade Agreement) 
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และวิชาการ (Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation) 
 
การเยือนที่สำคัญ 
ฝ่ายไทย 
 • วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2546 นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเยือนไนจีเรีย โดยคณะฯ ได้เข้าพบประธานาธิบดี Obasanjo และหารือถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การกงสุล ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการเกษตร และสาธารณสุข  การปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น 
 
 • วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2548 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย นำคณะนักธุรกิจไทย จำนวน 33 คน เยือนไนจีเรีย โดยได้ร่วมหารือในสภาธุรกิจ (Business Forum) ณ กรุงอาบูจา และเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดี Obasanjo แห่งไนจีเรีย 
 
 • วันที่ 14 - 16 มกราคม 2549 นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนไนจีเรีย 
 
 • วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้แทนไทยเยือนไนจีเรีย เพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองการครบ 50 ปีของการได้รับเอกราชของไนจีเรีย และหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และหน่วยงาน Association of Local Governments of Nigeria (ALGON) ของไนจีเรีย 
 
ฝ่ายไนจีเรีย 
 • วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2547 Dr. Olusegun Agagu ผู้ว่าการรัฐ Ondo พร้อมคณะจำนวน  9 คน เดินทางมาดูงานเกี่ยวกับการปลูกข้าวและมันสำปะหลัง รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 สมาคมมิตรภาพไทย - ไนจีเรีย ได้จัดเลี้ยงต้อนรับคณะดังกล่าว ซึ่ง Dr. Agagu กล่าวว่า ตนมีความประทับใจกับความก้าวหน้าเรื่องข้าว มันสำปะหลัง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยมากและเห็นว่าควรมีการส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวระหว่างไทยและไนจีเรียต่อไป 
 
 • วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2553 คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศไนจีเรีย จำนวน  21 นาย เยือนไทยเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้แทนระดับสูงและรับฟังการบรรยายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยมีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นผู้ให้การต้อนรับ 
 
 • วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการด้านเทคนิคการปฏิรูปที่ดิน สำนักประธานาธิบดีไนจีเรีย เดินทางมาศึกษาแนวทางปฏิบัติในการปฏิรูปที่ดินของไทย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) เป็นผู้จัดกำหนดการดูงานให้กับคณะฯ 
 
 • วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2554 นาย Ike Ekweremadu รองประธานวุฒิสภาไนจีเรีย (Deputy Senate President) นำคณะผู้แทนจากรัฐสภาของไนจีเรียเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านรัฐสภา โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา และหารือกับคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของวุฒิสภา นอกจากนั้น ได้เข้าพบ ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Legislative / Parliamentary Academic Support Work of King Prajadhipok’s Institute” และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ไนจีเรีย                      
มูลค่าการค้า 963.43 1,906.85 731.03 731.03 235.49 -33.83 97.92 -61.66 -61.66 -67.79
การส่งออก 410.82 835.96 569.52 569.52 187.50 -56.11 103.49 -31.87 -31.87 -67.08
การนำเข้า 552.61 1,070.90 161.51 161.51 47.99 6.27 93.79 -84.92 -84.92 -70.29
ดุลการค้า -141.79 -234.94 408.01 408.01 139.51            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เม็ดพลาสติก 52.9 51.8 60.8 60.8 57.9 31.19 -2.02 17.21 17.21 -4.66
2 ข้าว 92.4 531.7 249.8 249.8 22.5 -86.37 475.77 -53.01 -53.01 -90.98
3 ผลิตภัณฑ์ยาง 55.5 50.2 33.9 33.9 17.8 -3.39 -9.57 -32.39 -32.39 -47.47
4 เคมีภัณฑ์ 13.1 16.8 10.1 10.1 10.7 12.94 28.15 -40.01 -40.01 5.71
5 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 43.1 35.0 21.7 21.7 10.3 52.02 -18.68 -38.04 -38.04 -52.63
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 7.6 7.5 5.7 5.7 10.0 241.15 -1.34 -24.47 -24.47 76.12
7 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 8.9 10.6 4.8 4.8 7.6 81.84 18.21 -54.82 -54.82 58.25
8 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 32.9 24.6 15.9 15.9 6.2 74.46 -25.08 -35.54 -35.54 -60.87
9 เครื่องดื่ม 22.7 13.4 5.3 5.3 4.9 142.62 -40.82 -60.47 -60.47 -6.78
10 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 3.0 3.5 1.8 1.8 3.9 3.79 17.20 -48.00 -48.00 112.27
รวม 10 รายการ 332.2 745.4 409.9 409.9 151.9 -61.09 124.38 -45.01 -45.01 -62.93
อื่นๆ 78.6 90.6 159.7 159.7 35.6 -4.30 15.21 76.26 76.26 -77.72
รวมทั้งสิ้น 410.8 836.0 569.5 569.5 187.5 -56.11 103.49 -31.87 -31.87 -67.08
 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 น้ำมันดิบ 200.9 869.1 95.2 95.2 39.2 -56.21 332.53 -89.04 -89.04 -58.86
2 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 6.3 9.2 8.5 8.5 6.3 26.59 45.93 -7.82 -7.82 -25.83
3 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 0.4 0.7 0.6 0.6 0.7 -35.29 81.61 -15.71 -15.71 18.31
4 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 1.0 0.2 0.6 0.6 0.6 63.46 -78.30 202.04 202.04 -1.55
5 ด้ายและเส้นใย 11.5 3.8 1.0 1.0 0.6 17.78 -66.62 -73.22 -73.22 -40.60
6 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 356.05 -37.21 -11.60 -11.60 224.87
7 เคมีภัณฑ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -70.00 183.33 183.33 1,488.24
8 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.79 -93.28 -33.33 -33.33 2,516.67
9 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -67.21 295.00 -12.66 -12.66 118.84
10 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 0.0 0.0 - - 0.0 -41.67 -90.48 - - -
รวม 10 รายการ 220.4 883.3 106.1 106.1 47.9 -53.59 300.83 -87.98 -87.98 -54.84
อื่นๆ 332.2 187.6 55.4 55.4 0.1 636.19 -43.53 -70.49 -70.49 -99.90
รวมทั้งสิ้น 552.6 1,070.9 161.5 161.5 48.0 6.27 93.79 -84.92 -84.92 -70.29

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย

H.E. Mr. Umaru Azores Sulaiman
ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

The Embassy of the Federal Republic of Nigeria

412 Sukhumvit Soi 71,
Prakhanong
Watthana
Bangkok 10110

Tel: 0-2711-3076-8

Fax: 0-2392-6398

 

 

JoomSpirit