สาธารณรัฐเซียร์รา ลีโอน

Sierra Leone1 sierrac
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

 

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน หรือ Republic of Sierra Leone

ที่ตั้ง

อยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกินี และไลบีเรีย ละติจูดที่ 8 30 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 11 30 องศาตะวันตก

พื้นที่

71,740 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 71, 620 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 120 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดน 1,093 กิโลเมตร ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐกินีเป็นระยะทาง 794 กิโลเมตร ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับไลบีเรียเป็นระยะทาง 299 กิโลเมตร ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแอตแลนติก ความยาวชายฝั่ง 402 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ชายฝั่งเป็นป่าชายเลน เป็นเนินเขาเต็มไปด้วยป่าไม้ บนที่สูงเป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันออก

สภาพภูมิอากาศ

ร้อนชื้น เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ฝนตกและอากาศร้อน เดือนธันวาคม-เมษายน อากาศหนาวแห้งแล้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

เพชร ไทแทเนียม บ็อกไซด์ ทองคำ โครไมต์

ภัยธรรมชาติ

ลมพัดเอาฝุ่นจากทะเลทรายซาฮารา (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) พายุทราย พายุฝุ่น

จำนวนประชากร

6,163,195คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตประชากร

2.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Sierra Leonean (s)

เชื้อชาติ

ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 20 เผ่า ชนเผ่าใหญ่และสำคัญคือ เผ่า Temnes และ Mende

ศาสนา

มุสลิม 60% ความเชื้อดั้งเดิม 30% คริสเตียน 10%

ภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ภาษาพื้นเมืองที่สำคัญ คือ Mende, Temme, Krio

 

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล

เมืองหลวง

กรุงฟรีทาวน์ (Freetown) เมืองสำคัญได้แก่ Bonthe, Freetwon, Pepel

การแบ่งเขตการปกครอง

3 เขต และ 1 อาณาบริเวณ* ได้แก่ Eastern, Northern, Southern, Western*

วันที่ได้รับเอกราช

27 เมษายน พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) แต่มีการแก้ไขหลายครั้ง

ระบบกฎหมาย

มีรากฐานมาจากกฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษและกฎหมายประเพณีของชนเผ่าท้องถิ่น

ฝ่ายบริหาร

มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎร

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral) สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีสมาชิก 124 ที่นั่ง ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฏีกา ศาลอาญา

sierra-leone-political-map

 

การเมืองการปกครอง 

ในอดีตอังกฤษได้จัดตั้งเมืองแห่งสันติภาพบนดินแดนเซียร์ราลีโอนเมื่อปี 2330 (ค.ศ.1787) เพื่อเป็นพื้นที่อพยพของอดีตทาสผิวดำและทหารผ่านศึกของอังกฤษจากสงครามประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี 2350 (ค.ศ.1987) เซียร์ราลีโอนตกเป็นอาณานิคมและเป็นฐานทัพเรือของอังกฤษในการปราบปรามการค้าทาส ซึ่งทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในกรุง Freetown สืบเชื้อสายมาจากทาสที่ได้รับการปลดปล่อยก่อนที่จะถูกส่งไปยังสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากไนจีเรียและแองโกลา 
 
เซียร์ราลีโอนได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อ 27 เมษายน 2504 (ค.ศ.1961) ต่อมาได้เริ่มปกครองในระบอบสาธารณรัฐตั้งแต่ 19 เมษายน 2514 (ค.ศ.1971) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและผู้นำรัฐบาลด้วย และจากนั้นจนปัจจุบัน เซียร์ราลีโอนมีการเลือกตั้งทั่วไป 6 ครั้ง และการปฏิวัติโดยทหารอีก 5 ครั้ง โดยสาเหตุของความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นเพราะการแก่งแย่งผลประโยชน์จากเหมืองเพชรมากกว่าจากความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ (ethnic rivalry) 
 
ภายใต้การนำของประธานาธิบดี Siaka Stevens ระหว่างปี 2511-2528 (ค.ศ.1968-1985) การปกครองเป็นแบบพรรคการเมืองเดียว โดยรัฐบาลได้แสวงหาประโยชน์จากการทำเหมืองเพชรที่มีอยู่มาก อย่างไรก็ดี ปัญหาการคอรัปชั่น การแสวงหาประโยชน์ และการบังคับใช้แรงงานในเหมืองเพชร ได้ส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองในเซียร์ราลีโอนเมื่อมีนาคม 2534 (ค.ศ.1991) กลุ่มเยาวชนหัวรุนแรงและผู้ถูกบังคับใช้แรงงานในเหมืองเพชร ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มกบฏ RUF (Revolutionary United Front) โดยได้รับการสนับสนุนจากนาย Charles Taylor ประธานาธิบดีไลบีเรียในขณะนั้น (ปัจจุบัน นาย Charles Taylor ต้องขึ้นศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ICC) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในคดีให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏดังกล่าวด้วย) 
 
กลุ่ม RUF ได้ทำการสู้รบต่อต้านรัฐบาล ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารแย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายทหาร (Armed Forces Revolutionary Council - AFRC) และฝ่ายรัฐบาลพลเรือน (Sierra Leone People's Party - SLPP) ซึ่งจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธจนเกิดเป็นการสู้รบสามเส้ายืดเยื้อยาวนาน มีผู้เสียชีวิตกว่า 50,000 คน นานาชาติได้พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสงครามกลางเมือง โดยในปี 2541 กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (Economic Community of West African States: ECOWAS) ได้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ Economic of West African States Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG) นำโดยกองกำลังไนจีเรียไปยังเซียร์ราลีโอนเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ในปี 2542 สหประชาชาติได้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ United Nation Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) เข้าปฏิบัติการรักษาสันติภาพจนส่งผลให้สงครามกลางเมืองยุติลงในปี 2544 (ค.ศ.2001) มีผู้เสียชีวิตกว่า 50,000 คน และมีผู้พลัดถิ่นอีกหลายแสนคน ต่อมามีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี และการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2545 (ค.ศ.2002) โดยนาย Ahmad Tejan Kabbah ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงปี 2539-2540 (ค.ศ.1996-1997) ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละ 70 เอาชนะคู่แข่งคือนาย Ernest Bai Koroma ซึ่งได้คะแนนเพียงร้อยละ 19 
 
ปัจจุบัน แม้ว่าเซียร์ราลีโอนจะพ้นจากภาวะสงครามกลางเมือง แต่สหประชาชาติยังคงจัดตั้งหน่วยงาน United Nations Integrated Office in Sierra Leone (UNIOSIL) เพื่อปฏิบัติหน้าที่การบูรณาการด้านต่างๆ ในเซียร์ราลีโอน รวมทั้งจัดตั้งศาลพิเศษสำหรับเซียร์ราลีโอน เพื่อควบคุมการส่งออกเพชรจากเซียร์ราลีโอน (Kimberly Process) และเพื่อป้องกันการส่งออกเพชรผิดกฎหมายและนำเงินมาสนับสนุนสงคราม 
 
ในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 พรรค All People's Congress (APC) ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 53 และนาย Ernest Bai Koroma ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค APC ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละ 55 ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายการปฏิรูปอย่างเต็มรูปแบบของพรรค APC อาทิ การพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐบาล การปราบปรามคอรัปชั่น การรื้อฟื้นคณะกรรมการปราบปรามคอรัปชั่น รวมถึงการการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนถ่ายอำนาจโดยสันติเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังยุคอาณานิคมของเซียร์ราลีโอน 
 
ในระหว่างการประชุม UNGA'64 ประธานาธิบดี Koroma ได้กล่าวถึงแนวนโยบายของรัฐบาลเซียร์ราลีโอนที่ให้ความสำคัญด้านการเกษตร พลังงาน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุข และได้เน้นย้ำท่าทีที่เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามคอรัปชั่น ล่าสุด ประธานาธิบดี Koroma ได้ปลด ดร. Sheku Tijan Koroma ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเซียร์ราลีโอนในความผิดคอรัปชั่น นับเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกลงโทษจากการปราบปรามคอรัปชั่นอีกด้วย 
 
นโยบายต่างประเทศ 
 
เซียร์ราลีโอนมีนโยบายต่างประเทศสายกลาง ที่ในทางปฏิบัติเอนเอียงมาทางโลกตะวันตก แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับรัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ และประเทศในยุโรปตะวันออกด้วย ทั้งนี้ เซียร์ราลีโอนจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาประเทศอย่างสม่ำเสมอ จึงพยายามสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหลายฝ่าย 
 
ในระดับภูมิภาค เซียร์ราลีโอนเป็นสมาชิกที่แข็งขันของสหภาพแอฟริกา (AU) และมีสัมพันธภาพที่ดีกับไนจีเรียและคองโก แม้ว่าจะมีความตึงเครียดกับไลบีเรียอยู่บ้างเนื่องจากเคยมีปัญหากันในอดีต แต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก Mano River Union ก่อตั้งเมื่อปี 2516 (ค.ศ.1973) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ (Anglophone) ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ประกอบไปด้วย เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย และกินี มีส่วนทำให้เซียร์ราลีโอนและไลบีเรียสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ นอกจากนี้ เซียร์ราลีโอนยังเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (UN) รวมทั้ง ACP, African Development Bank, African States Associated with the EU (Lome Convention), Arab Bank for Economic Development in Africa, Commonwealth, Economic Commission for Africa, ECOWAS, IAEA, IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, Islamic Conference, Islamic Development Bank, , NAM, OIC, UNICEF, WHO, World Bank และ WTO 
 

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  21 กรกฎาคม 2557

Update 27 กันยายน 2560

 

 • Pres. Ernest Bai KOROMA
 • Vice Pres. Samuel SAM-SUMANA
 • Min. of Agriculture, Food Security, & Forestry Sam SESAY
 • Min. of Defense & National Security Alfred Palo CONTEH
 • Min. of Development & Economic Planning Mohammed B. DARAMY
 • Min. of Education, Science, & Technology Minkailu BAH
 • Min. of Energy Oluniyi ROBBIN-COKER
 • Min. of Finance & Economic Development Kaifala MARAH
 • Min. of Foreign Affairs & Intl. Cooperation Samura Matthew Wilson KAMARA
 • Min. of Health & Sanitation Miatta KARGBO
 • Min. of Information & Communication Alpha KANU
 • Min. of Internal Affairs Joseph Bandabla DAUDA
 • Min. of Justice & Attorney Gen. Frank KARGBO
 • Min. of Labor & Social Security Matthew TEAMBO
 • Min. of Lands, Country Planning, & Environment Musa TARAWALLY
 • Min. of Local Govt. & Rural Development Diana KONOMANYI
 • Min. of Marine Resources & Fisheries Allieu Pat SOWE
 • Min. of Mines & Mineral Resources Minkailu MASARAY
 • Min. of Political & Public Affairs Ibrahim Kemoh SESAY
 • Min. of Social Welfare, Gender, & Children's Affairs Moijue KAIKAI
 • Min. of Sports Paul KAMARA
 • Min. of Tourism & Cultural Affairs Peter Bayuku KONTE
 • Min. of Trade & Industry Usman Boie-KAMARA
 • Min. of Transport & Aviation Balogun KOROMA
 • Min. of Water Resources Momodu MALIGI
 • Min. of Works, Housing, & Infrastructure Alimany P. KOROMA
 • Min. of Youth Affairs Alimamy KAMARA
 • Resident Min., East William Juana SMITH
 • Resident Min., North Ali KAMARA
 • Resident Min., South Muctarr CONTEH
 • Governor, Central Bank Shehu Sambadeen SESAY
 • Ambassador to the US Bockari Kortu STEVENS
 • Permanent Representative to the UN, New York Vandi Chidi MINAH

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/SL.html

 

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

10.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

1,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

4.9%% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 71.1%
 • ภาคอุตสาหกรรม 7.9%
 • ภาคการบริการ 21% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

11.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

9.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

หนี้สาธารณะ

43.3% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าว กาแฟ โกโก้ ไส้ในของผลปาล์ม น้ำมันปาล์ม ถั่วลิสง สัตว์ปีก ปศุสัตว์ แกะ สุกร และปลา

อุตสาหกรรม

เหมืองเพชร อุตสาหกรรมที่ผลิตไม่มาก (เครื่องดื่ม สิ่งทอ ยาสูบ รองเท้า) การกลั่นปิโตรเลียม อู่ซ่อมเรือพาณิชย์ขนาดเล็ก

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

14% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 767 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

886.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

เพชร หินแร่รูไทล์ โกโก้ ปลา

ประเทศ (คู่ค้า) ส่งออกที่สำคัญ

China 31.4%, Belgium 27.9%, Romania 11.4%, US 7.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

1.303 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

อาหาร เครื่องมือเครื่องจักร เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เคมีภัณฑ์

ประเทศ (คู่ค้า) นำเข้าที่สำคัญ

China 23.1%, India 8%, US 6.5%, Netherlands 5.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Leone (SLL)

สัญลักษณ์เงิน

SLL

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ที่นี่)

 
เศรษฐกิจและสังคม
 
เซียร์ราลีโอนมีแหล่งแร่ธาตุและทรัพยากรทางบกและทางทะเลอุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุที่สำคัญคือเพชรและบ๊อกไซต์ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร นอกจากนี้ ปัญหาสังคมและสงครามทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจชะงักงัน ส่งผลให้ปัจจุบัน UNDP จัดให้ เซียร์ราลีโอนอยู่ในอันดับที่ 180 จาก 182 ประเทศที่มีดัชนีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สูงสุด อยู่เหนืออัฟกานิสถานและไนเจอร์ ตามลำดับ 
 
ประชากรของเซียร์ราลีโอน จำนวน 2 ใน 3 อยู่ในภาคเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตร คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 46.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและการบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 24.4 และ 29.5 ตามลำดับ ทั้งนี้ ภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองที่แพร่ กระจายไปสู่พื้นที่บริเวณภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ โกโก้ และปาล์ม และบริเวณภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว อย่างไรก็ดี การทำเหมืองเพชรยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจเซียร์ราลีโอน 
 
ในปี 2545 เซียร์ราลีโอนผลักดันยุทธศาสตร์การฟื้นฟูแห่งชาติ (The National Recovery Strategy - NRS) และได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากต่างชาติจำนวนมาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อวางกรอบนโยบายเศรษฐกิจหลังสงครามกลางเมือง แผนดังกล่าวเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การปฏิรูปการบริหารตั้งแต่ข้าราชการรัฐบาล ตำรวจ และศาลยุติธรรม 2. การปรับปรุงโครงสร้างสังคมตั้งแต่การตั้งรกรากใหม่ของประชากร และปรับปรุงการบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ สาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภค 3. การสร้างสันติภาพ โดยเฉพาะการก่อตั้งศาลพิเศษเพื่อเซียร์ราลีโอน 4.การฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม เหมืองแร่ และปรับปรุงสาธารณูปโภค 
 
ปัจจุบันเซียร์ราลีโอนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เซียร์ราลีโอนยังประสบปัญหาการว่างงานในอัตราสูง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและทหารเก่า รวมทั้งภาครัฐมีการปฏิรูประบบราชการและรัฐวิสาหกิจที่ล่าช้า

 

 

 

สถิติที่สำคัญ ไทย-เซียร์ราลีโอน (2555)
มูลค่าการค้าไทย-เซียร์ราลีโอน 12.79 ล้าน USD (ไทยส่งออก 10.75 ล้าน USD ไทยนำเข้า 2.04 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 8.71 ล้าน USD)
 
สินค้าส่งออกของไทย ข้าว น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
 
สินค้านำเข้าจากเซียร์ราลีโอน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า
 
การท่องเที่ยว ชาวเซียร์ราลีโอนมาไทย 387 คน
 
คนไทยในเซียร์ราลีโอน 1 คน
 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราตามปกติได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
สำนักงานไทยที่ดูแลเซียร์ราลีโอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
 
สำนักงานเซียร์ราลีโอนที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ความสัมพันธ์ทั่วไป 
 
การทูต 
ไทยและเซียร์ราลีโอนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2526 โดยฝ่ายไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมเซียร์ราลีโอน ในขณะที่ฝ่ายเซียร์ราลีโอนได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน ประจำกรุงปักกิ่ง มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย เอกอัครราชทูตคนปัจจุบันคือ H.E. Alhaji Dr. Abul Karim Koroma ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง 
 
เศรษฐกิจ 
 
การค้า 
ความสัมพันธ์ไทย-เซียร์ราลีโอน ค่อนข้างห่างเหินอันเนื่องมาจากสภาวะสงครามกลางเมืองของเซียร์ราลีโอน อย่างไรก็ตาม ไทยได้ให้การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในเซียร์ราลีโอน โดยส่งทหารเข้าร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติ (UNAMSIL) และได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของศาลพิเศษสำหรับเซียร์ราลีโอน จำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ นับแต่ปี 2548 ซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นปีแอฟริกา ได้มีการพบปะระหว่างผู้นำระดับสูงของไทยและเซียร์ราลีโอน ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ คือ ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนาย Momodu Koroma รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซียร์ราลีโอน ระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา ที่กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2548 และ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับนาย Momodu Koroma รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างงาน Festival d'Assilah ที่เมือง Assilah ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2548 ซึ่งฝ่ายเซียร์ราลีโอนได้แสดงความประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์กับไทย และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากไทยในการพัฒนาประเทศ 
 
สำหรับความสัมพันธ์ด้านการค้า มูลค่าการค้าระหว่างกันมีไม่มากนัก ในปี 2555 มีมูลค่า 12.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 10.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 2.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นเงิน 8.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
 
สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปเซียร์ราลีโอนได้แก่ ข้าว เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคหะสิ่งทอ และสินค้านำเข้าจากเซียร์ราลีโอน ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 
 
การลงทุน 
ยังไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน 
 
การท่องเที่ยว 
ปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวเซียร์ราลีโอนเดินทางมาไทยจำนวน 387 คน 
 
ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย 
ไม่มีการจัดทำความตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย 
 
การเยือนที่สำคัญ 
ไม่มีการเยือนระหว่างกัน 
 

ที่มา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

 
รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เซียร์ราลีโอน                      
มูลค่าการค้า 12.00 23.29 23.49 23.49 13.33 -6.19 94.09 0.85 0.85 -43.25
การส่งออก 11.14 22.51 23.35 23.35 12.72 3.59 102.06 3.74 3.74 -45.50
การนำเข้า 0.86 0.79 0.14 0.14 0.61 -57.70 -8.84 -81.63 -81.63 319.29
ดุลการค้า 10.27 21.72 23.20 23.20 12.12            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ข้าว 4.5 15.2 13.9 13.9 7.4 -3.70 240.62 -8.55 -8.55 -46.70
2 เม็ดพลาสติก 0.9 2.0 3.2 3.2 2.4 -9.96 124.95 65.07 65.07 -25.53
3 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2.7 2.0 2.4 2.4 0.9 103.11 -27.43 22.92 22.92 -63.29
4 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.6 0.3 0.5 0.5 0.7 426.01 -45.74 69.91 69.91 30.50
5 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ - 0.0 0.1 0.1 0.6 - - 21,920.00 21,920.00 419.98
6 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 0.3 0.3 0.8 0.8 0.2 70.11 -14.60 200.00 200.00 -69.68
7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 8,346.67 424.70 -70.91 -70.91 -31.70
8 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 -59.55 274.22 100.50 100.50 -58.11
9 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 226.00 -18.60 -53.19 -53.19 -55.42
10 เครื่องดื่ม 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 231.75 112.20 -74.30 -74.30 47.37
รวม 10 รายการ 9.7 21.1 21.7 21.7 12.6 29.24 117.63 2.73 2.73 -41.95
อื่นๆ 1.4 1.4 1.7 1.7 0.1 -55.79 -3.34 19.11 19.11 -92.12
รวมทั้งสิ้น 11.1 22.5 23.3 23.3 12.7 3.59 102.06 3.74 3.74 -45.50
 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.2 0.4 - - 0.5 -90.07 136.51 -100.00 -100.00 -
2 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 349.76 -62.86 -44.84 -44.84 -42.53
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -42.90 81.69 -87.08 -87.08 358.00
4 เลนซ์ แว่นตาและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
5 นาฬิกาและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
6 ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง 0.0 0.0 - - 0.0 - 200.00 - - -
7 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.0 - - - 0.0 -71.43 - - - -
8 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -98.74 - -91.30 -91.30 700.00
9 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ - 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.00 - -65.15 -65.15 -56.52
10 รองเท้า 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 700.00
รวม 10 รายการ 0.8 0.7 0.1 0.1 0.6 -58.91 -19.09 -79.27 -79.27 331.67
อื่นๆ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 278.08 301.45 -96.03 -96.03 -75.00
รวมทั้งสิ้น 0.9 0.8 0.1 0.1 0.6 -57.70 -8.84 -81.63 -81.63 319.29
 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

ที่อยู่

The Embassy of the Republic of Sierra Leone

No. 7 Dong Zhi Men Wai Da jie,
Sanlitun, Beijing 100600

Tel: (8610) 6532-1222

Fax:(8610) 6532-3752

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit