สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

Flag of Syria Coat of arms of Syria
ธง ตราสัญลักษณ์

 

Syria orthographic projection
ที่มา:  http://www.wikipedia.org/
 
syria3
ที่มา: lonelyplanet.com
 
syria4

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (The Syrian Arab Republic) หรือ ซีเรีย (Syria)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ระหว่างเลบานอนกับตุรกี

พื้นที่

185,180 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 184, 050 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 1,130 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือติดตุรกี ทิศใต้ติดจอร์แดน ทิศตะวันออกติดอิรัก ทิศตะวันตกติดเลบานอน อิสราเอลและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

สภาพภูมิประเทศ

ที่ราบทะเลทรายที่มีฝนตกเพียงเล็กน้อย มีที่ราบแคบๆชายฝั่ง มีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตก

สภาพภูมิอากาศ

ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนอากาศชื้น ตอนกลางและทางตะวันออกมีอุณหภูมิสูงในหน้าร้อนถึง 43 องศาเซลเซียส ในหน้าหนาวมีอากาศที่พอเหมาะ มีความหนาวเย็นในบางครั้ง ทางเหนือมีฝนตกจำนวนมาก

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม ฟอสเฟต โครเมียม แมงกานีส แร่เหล็ก หินเกลือ หินอ่อน และยิปซั่ม

ภัยธรรมชาติ

พายุฝุ่น พายุทราย

จำนวนประชากร

18,028,549 ล้านคน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

7.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ซีเรีย (Syrian (s))

เชื้อชาติ

อาหรับ 90.3% เคอร์ดส์ อาร์เมเนียน และอื่น ๆ 9.7%

ศาสนา

ศาสนาอิสลาม 87% แบ่งเป็นนิกายสุหนี่ 74% และนิกายชีอะห์ 13% ศาสนาดรูซ 3% ศาสนาคริสเตียน 10%  และผู้ที่ศาสนายูดาร์ที่เหลืออยู่ในเมือง ดามัสกัส และ อาเลปโป

ภาษา

อาหรับเป็นภาษาราชการ ฝรั่งเศส อังกฤษ ใช้กันอย่างกว้างขวาง

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

เป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศตะวันตกจดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศเหนือจดประเทศตุรกีทิศตะวันออกจดประเทศอิรัก ทิศใต้จดประเทศจอร์แดน และติดตะวันตกเฉียงใต้จดประเทศอิสราเอล กรุงดามัสกัส เมืองหลวง เป็นนครที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศซีเรียเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงและทะเลทราย มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาหลากหลาย ส่วนมากเป็นชาวอาหรับ ซึ่งรวมอลาวียะห์ ดรูซ มุสลิมซุนนีย์และคริสต์ศาสนิกชน กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ได้แก่ ชาวอาร์มีเนีย อัสซีเรีย เคิร์ดและเติร์ก ชาวอาหรับซุนนีย์เป็นกลุ่มประชากรใหญ่ที่สุดในประเทศซีเรีย

ในภาษาอังกฤษ เดิมชื่อ "ซีเรีย" สมนัยกับเลแวนต์ (ภาษาอาหรับว่า al-Sham) ขณะที่รัฐสมัยใหม่ครอบคลุมที่ตั้งของราชอาณาจักรและจักรวรรดิโบราณหลายแห่ง รวมถึงอารยธรรมเอบลา (Ebla) ในสหัสวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์กาล ในสมัยอิสลาม ดามัสกัสเป็นเมืองหลวงของรัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์ และเมืองเอกในรัฐสุลต่านมัมลุกในอียิปต์

รัฐซีเรียสมัยใหม่สถาปนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยเป็นอาณาเขตในอาณัติของฝรั่งเศส และเป็นรัฐอาหรับใหญ่ที่สุดที่กำเนิดขึ้นจากเลแวนต์อาหรับที่เดิมออตโตมันปกครอง ประเทศซีเรียได้รับเอรกาชในเดือนเมษายน 2489 เป็นสาธารณรัฐระบบรัฐสภา สมัยหลังได้รับเอกราชมีความวุ่นวาย และกลุ่มรัฐประหารและความพยายามรัฐประหารสะเทือนประเทศในสมัยปี 2492–2514 ระหว่างปี 2501 ถึง 2504 ประเทศซีเรียเข้าร่วมสหภาพช่วงสั้น ๆ กับอียิปต์ ซึ่งสิ้นสุดลงด้วยรัฐประหาร ประเทศซีเรียอยู่ภายใต้กฎหมายฉุกเฉินระหว่างปี 2506 ถึง 2554 ระงับการคุ้มครองพลเมืองส่วนใหญ่ของรัฐธรรมนูญอย่างชะงัด และระบบรัฐบาลถูกพิจารณาว่าไม่เป็นประชาธิปไตย บัชชาร อัลอะซัดเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี 2543 สืบทอดจากฮาเฟซ อัลอะซัด บิดา ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2513 ถึง 2543

     ซีเรียเป็นประเทศค่อนข้างปิด โดยเฉพาะในสมัยของประธานาธิบดี Hafez al- Assad เป็นประเทศนิยมอาหรับและมีนโยบายต่อต้านตะวันตก และอิสราเอล นอกจากนั้น ซีเรียมีอิทธิพลต่อเลบานอนในด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ทำให้การเจรจาใด ๆ ระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเจรจาระหว่างซีเรียกับอิสราเอลด้วย 
 
     อย่างไรก็ดี การทีนาย Bashar ได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตกทำให้เห็นความสัมคัญของการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ และเห็นความจำเป็นต้องเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุน และความช่วยเหลือ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพกับอิสราเอล นาย Bashar คงยึดมั่นนโยบายของบิดา สำหรับความสัมพันธ์กับเลบานอน การถอนกองกำลังอิสราเอลออกจากเลบานอนตอนใต้ฯ เมื่อต้นปี 2543 ได้สร้างแรงกดดันให้ซีเรียทบทวนและพิจารณาความจำเป็นและเหตุผลของการคงกองกำลังของตนประมาณ30,000 นายที่นั่น ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการลดจำนวนไปบ้างแล้ว 
 

ประเทศซีเรียเป็นสมาชิกสหประชาชาติและขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ปัจจุบันถูกระงับสมาชิกภาพจากสันนิบาตอาหรับและองค์การความร่วมมืออิสลาม และระงับตนเองจากสหภาพเพื่อเมดิเตอร์เรเนียน นับแต่เดือนมีนาคม 2554 ประเทศซีเรียเกิดสงครามกลางเมืองในห้วงการก่อการกำเริบ (ถูกพิจารณาว่าเป็นผลขยายของอาหรับสปริง) ต่ออะซัดและรัฐบาลพรรคบะอัธ กลุ่มต่อต้านตั้งรัฐบาลทางเลือกขึ้น คือ แนวร่วมแห่งชาติซีเรีย (Syrian National Coalition) ในเดือนมีนาคม 2555 ต่อมา ผู้แทนรัฐบาลนี้ได้รับเชิญให้แทนที่ประเทศซีเรียในสันนิบาตอาหรับ

ที่มา http://th.wikipedia.org

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

ซีเรียมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาหรับเป็นสำคัญ นอกจากนั้น การที่ซีเรียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ทำให้ซีเรียมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสในระดับหนึ่ง แต่ไม่แน่นแฟ้นเหมือนกับความสัมพันธ์ที่เลบานอนมีต่อฝรั่งเศส

 

รูปแบบการปกครอง

รูปแบบสาธารณรัฐภายใต้การปกครองโดยทหาร(Republic under an authoritarian military-dominated regime) (นับแต่ปี 2506) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ เลือกตั้งคราวละ 7 ปี มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

เมืองหลวง

กรุงดามัสกัส (Damascus)

การแบ่งเขตการปกครอง

14 จังหวัด (เรียกว่า Muhafazat หรือ Muhafazah) ได้แก่ Al Hasakah, Al Ladhiqiyah} Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda', Dar'a, Dayr az Zawr, Dimashq, Halab, Hamah, Hims, Idlib, Rif Dimashq, Tartus

วันที่ได้รับเอกราช

17 เมษายน พ.ศ. 2507

รัฐธรรมนูญ

13 มีนาคม พ.ศ. 2516

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ มีคณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ประธานาธิบดีต้องได้รับการยอมรับโดยใช้วิธีประชามติ วาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งรองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียวคือ สมัชชาประชาชน People's Council or Majlis al-Shaab มีสมาชิก 250 คน มาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ระบบกฎหมายตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมาย อิสลาม และศาลพลเรือน มีศาลพิเศษทางศาสนา, ไม่ยอมรับการบังคับคดีของศาลระหว่างประเทศ มี 3 ศาล ได้แก่ ศาลสูงสุด (Supreme Constitutional Court) ศาลสูง (High Judicial Court)และศาลความมั่นคงแห่งรัฐ (State Security Court)

ระบบกฎหมาย

ผสมผสานกันระหว่างประมวลกฎหมายฝรั่งเศสและอ็อตโตมัน เรื่องครอบครัวและศาลครอบครัวใช้กฎหมายอิสลาม

400px-Syrnumbered

 

ซีเรียแบ่งเป็น 14 เขตผู้ว่าราชการ (governorates - muhafazah) ซึ่งการแต่งตั้งผู้ว่าจะเสนอโดยรัฐมนตรีมหาดไทย รับรองโดยคณะรัฐมนตรี และประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา เป็นผู้นำของแต่ละเขต ผู้ว่าจะมีสภาเขตที่ได้รับเลือกมาช่วยเหลือ

 1. ดามัสกัส; ดิมัชก์; อัชชาม (Damascus; Dimashq; ash-Shām)
 2. ริฟดิมัชก์ (Rif Dimashq)
 3. กุเนตรา; กุไนตีเราะห์ (Quneitra; Al Qunaytirah')
 4. ดะรา; ดาร์อา (Dara; Dar`a)
 5. อัสซุไวดา (As Suwaydā')
 6. ฮอมส์; ฮิมส์ (Homs; Ḥimṣ)
 7. ตอร์ตูส (Tartous; Tartus)
 8. ลาตาเกีย; อัลลาซีกียะห์ (Latakia; Al-Ladhiqiyah)
 9. ฮะมา (Hama)
 10. อิดลิบ (Idlib)
 11. อะเลปโป; ฮะลับ (Aleppo; Halab)
 12. อาร์รอกเกาะห์ (Ar Raqqah)
 13. ไดร์อัซเซาร์ (Dayr az Zawr)
 14. อัลฮะซะกะห์ (Al Hasakah)

 

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/Syria

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน  2557

Update 26 กันยายน 2560

 

 • Pres.

  Bashar al-ASAD

 • Vice Pres.

   Najah al-ATTAR

 • Prime Min.

  Imad Muhammad Dib KHAMIS

 • Dep. Prime Min.

   Fahd Jasim al-FURAYJ , Lt. Gen.

 • Dep. Prime Min.

   Walid al-MUALEM

 • Dep. Prime Min. for Services Affairs

   Umar Ibrahim GHALAWANJI

 • Min. of Admin. Development

  Hassan al-NURI , Dr.

 • Min. of Agriculture & Agrarian Reform

  Ahmad al-QADRI

 • Min. of Culture

   Muhammad al-AHMED

 • Min. of Defense

  Fahd Jasim al-FURAYJ , Lt. Gen.

 • Min. of Domestic Trade & Consumer Protection

   Abdallah al-GHARBI

 • Min. of Economy & Foreign Trade

  Adib MAYALAH , Dr.

 • Min. of Education

  Hazwan al-WAZZ

 • Min. of Electricity

  Muhammad Zuhair KHARBUTLI

 • Min. of Finance

  Mamun HAMDAN , Dr.

 • Min. of Foreign Affairs & Expatriates

  Walid al-MUALEM

 • Min. of Health

  Nizar Wehbe YAZIJI , Dr.

 • Min. of Higher Education

  Atif NADDAF , Dr.

 • Min. of Housing & Urban Development

   Muhammad Walid GHAZAL

 • Min. of Industry

  Ahmad al-HAMO

 • Min. of Information

   Muhammad Ramiz TURJUMAN

 • Min. of the Interior

  Muhammad Ibrahim al-SHA'AR , Maj. Gen.

 • Min. of Justice

   Najim Hamad al-AHMAD

 • Min. of Local Admin

  Hussein MAKHLUF

 • Min. of Petroleum & Mineral Wealth

  Ali GHANEM

 • Min. of Presidential Affairs

  Mansur Fadlallah AZZAM

 • Min. of Public Works

   Hussein ARNUS

 • Min. of Religious Endowments

   Muhammad Abd al-Sattar al-SAYYID

 • Min. of Social Affairs & Labor

   Rima al-QADIRI

 • Min. of Telecommunication & Technology

  Ali al-ZAFIR , Dr.

 • Min. of Tourism

   Bashar Riyad YAZIGI

 • Min. of Transport

  Ali HAMMUD

 • Min. of Water Resources

  Nabil al-HASAN

 • Min. of State

  Abdallah ABDALLAH

 • Min. of State

  Salwa ABDALLAH

 • Min. of State

  Wafiqa HOSNI

 • Min. of State

  Rafia ABU SAAD

 • Min. of State for National Reconciliation Affairs

  Ali HAYDAR , Dr.

 • Governor, Central Bank

  Dureid DURGHAM

 • Ambassador to the US

   N/A

 • Permanent Representative to the UN, New York

  Bashar al-JAFARI

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/SY.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

50.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

GDP รายบุคคล

2,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-9.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 19.5%
 • ภาคอุตสาหกรรม 19%
 • ภาคการบริการ 61.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

50% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

47.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ เนื้อแกะ ถั่วประเภทถั่วแดง ถั่วเขียว มะกอก ชูการ์บีท (พืชที่ใช้หัวทำน้ำตาล) ฝ้าย ไข่ สัตว์ปีก นม

อุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม สิ่งทอ แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ฟอร์สเฟต เหมืองหิน ซีเมนต์ ประกอบรถยนต์

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-2.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

57.5% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-3.148 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

2.304 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

น้ำมันดิบ แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผักและผลไม้ ใยฝ้าย สิ่งทอ เสื้อผ้า เนื้อสัตว์และสัตว์มีชีวิต ข้าวสาลี

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Iraq 64.7%, Saudi Arabia 11.3%, Kuwait 7.1%, UAE 6.1%, Libya 4.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

5.965 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้า อาหารและปศุสัตว์ โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี พลาสติก ไหมพรม กระดาษ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Saudi Arabia 28.4%, UAE 13.9%, Iran 10.3%, Turkey 9.2%, Iraq 8.4%, China 6.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

ซีเรียปอนด์ (Syrian Pound) -- SYP

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

 ด้านการเมือง 
     ไทยกับซีเรียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2499 (ค.ศ. 1956) ยังมิได้จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศแต่ไทยมีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำซีเรีย ได้แก่นาย Raymond Kalpakji ซึ่งดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำซีเรียตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2531 (ค.ศ. 1988) ส่วนซีเรียก็มีกงสุลกิตติมศักดิ์ซีเรียประจำประเทศไทย ได้แก่ นาย Imad Khoudari 
 
 ด้านเศรษฐกิจ 
     มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับซีเรียอยู่ในระดับปานกลาง มูลค่าการค้าปี 2552 เท่ากับ 183.70 ล้านfดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 183.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับซีเรียเป็นส่วนใหญ่สินค้าที่ไทยส่งออกไปซีเรียที่สำคัญ ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน ยางพารา ผลิตภัณฑ์พลาสติก ข้าว เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากซีเรียที่สำคัญ ได้แก่ ด้ายและเส้นใย พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมพิเศษ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กาแฟ ชา เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

 

ความตกลงและความร่วมมือ
 
- ความตกลงว่าด้วยบริการการบินระหว่างไทยกับซีเรีย
วันที่ลงนาม 18 มกราคม 2535


ที่มา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ


ผู้แทนทางการทูต
ฝ่ายไทย

เดิมไทยมอบหมายให้เอกอัครราชทูตประจำซาอุดีอาระเบียดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตซีเรีย โดยอุปทูตฯ สอท. ณ กรุงริยาด ได้แก่ นายอำนวย ถาวรวงศ์
Royal Thai Embassy
Diplomatic Quarter
Ibnu Banna Road,
P.O. Box 94359
RIYADH 11693
โทรศัพท์ (9661) 488-1174, 488-0300
โทรสาร (9661) 488-1179

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงดามัสกัต ได้แก่ นาย Raymond Kalpakji
Royal Thai Consulate – General
Damascus
SYRIA P.O. Box 7836
โทรศัพท์ (96311) 331-6214, 331-6144
โทรสาร (96311) 331-6535

ฝ่ายซีเรีย

รัฐบาลซีเรียไม่ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตซีเรียประจำประเทศใดดูแลไทยช่องทางติดต่อ (อย่างไม่เป็นทางการ) สอท. ซีเรียประจำกรุงจาการ์ตา
เลขที่ 8, Jalan Karang Asem 1
Kuningan Raya
Jakarta 12950, Indonesia.
Tel.: (001 6221) 520-4117, 525-5991, 520-1641
Fax:(001 6221) 520-2511
off. hrs. 08.00 – 14.30 (mon – fri)

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ซีเรียประจำประเทศไทย ได้แก่ นาย Imad Adel Khoudari
Honorary Consul of the Syrian Arab Republic
8/15-16 Sukhumvit 3/1,
Soi Nana Nua, Klongtoey,
Bangkok 10110
Tel: 0-2254-7961-3
0-2255-7989
0-2251-4517
0-2254-1770
Fax: 0-2254-5364
0-2650-3652

 

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ซีเรีย                      
มูลค่าการค้า 60.18 79.97 45.29 45.29 33.34 -61.50 32.88 -43.37 -43.37 -26.38
การส่งออก 59.09 79.09 45.27 45.27 32.42 -61.89 33.86 -42.76 -42.76 -28.39
การนำเข้า 1.09 0.87 0.01 0.01 0.92 -13.25 -20.04 -98.38 -98.38 6,376.76
ดุลการค้า 57.99 78.22 45.26 45.26 31.50            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 25.1 27.9 9.1 9.1 10.7 30.56 11.10 -67.21 -67.21 17.20
2 ข้าว 0.2 0.7 3.6 3.6 6.1 -99.62 226.25 421.14 421.14 68.38
3 ผลิตภัณฑ์ยาง 8.8 11.6 4.1 4.1 5.2 -32.46 32.00 -64.17 -64.17 25.57
4 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 4.4 7.5 5.0 5.0 3.6 -69.59 69.36 -33.14 -33.14 -28.88
5 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.9 1.1 1.6 1.6 0.9 -71.87 21.52 47.29 47.29 -45.15
6 ยางพารา 1.6 0.7 1.0 1.0 0.6 -51.26 -56.78 37.71 37.71 -37.07
7 ผ้าผืน 0.3 0.6 0.8 0.8 0.6 -83.14 91.33 27.06 27.06 -25.66
8 เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น 0.1 0.4 0.2 0.2 0.5 -84.24 536.40 -36.73 -36.73 115.88
9 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 0.1 - 0.1 0.1 0.5 -84.29 - - - 336.97
10 เคมีภัณฑ์ 0.1 1.3 0.9 0.9 0.5 -81.40 834.76 -28.41 -28.41 -48.54
รวม 10 รายการ 41.6 51.7 26.5 26.5 29.1 -63.08 24.26 -48.67 -48.67 9.56
อื่นๆ 17.5 27.4 18.7 18.7 3.4 -58.75 56.70 -31.63 -31.63 -82.08
รวมทั้งสิ้น 59.1 79.1 45.3 45.3 32.4 -61.89 33.86 -42.76 -42.76 -28.39

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 1.1 0.8 - - 0.9 39.87 -25.67 - - -
2 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด - 0.0 - - 0.0 - - -100.00 -100.00 -
3 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -26.92 -79.82 447.83 447.83 -67.46
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -96.74 966.67 -93.75 -93.75 1,200.00
5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
6 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 0.0 0.0 - - 0.0 23.81 -50.00 - - -
7 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม - - - - 0.0 - - - - -
8 ด้ายและเส้นใย - - - - 0.0 - - - - -
9 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -91.11 -50.00 50.00 50.00 33.33
10 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน - 0.0 - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 1.1 0.8 0.0 0.0 0.9 35.91 -25.89 -98.38 -98.38 6,918.32
อื่นๆ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -99.02 1,393.33 -98.36 -98.36 -72.73
รวมทั้งสิ้น 1.1 0.9 0.0 0.0 0.9 -13.25 -20.04 -98.38 -98.38 6,376.76

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit