ไต้หวัน

taiwan1 taiwan2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

taiwan31-1
ที่มา: taroko.gov.tw
 
taiwan4
ที่มา: lonelyplanet.com

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

ไต้หวัน (Taiwan)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและ ทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 ก.ม. (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และเกาะเล็กเกาะน้อยอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างละติจูดที่ 23 30 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 121 00 องศาตะวันออก

พื้นที่

35,980 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 32,260 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 3,720 ตารางกิโลเมตร (รวมทั้งหมู่เกาะ Pescadores หมู่เกาะ Matsu และหมู่เกาะ Quemoy)

อาณาเขต

ติดกับทะเลจีนตะวันออก (the East China Sea) ทะเลฟิลิปปินส์ (Philippine Sea) ทะเลจีนใต้ (South China Sea) ช่องแคบไต้หวัน (Taiwan Strait) ตอนเหนือของฟิลิปปินส์ และชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน

สภาพภูมิประเทศ

เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

สภาพภูมิอากาศ

ร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน ฤดูร้อน (พ.ค.-ก.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 27 - 35 C ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 C

ทรัพยากรธรรมชาติ

มีถ่านหินเพียงเล็กน้อย ก๊าซธรรมชาติ หินปูน หินอ่อน และแร่ใยหิน

ภัยธรรมชาติ

แผ่นดินไหวและไต้ฝุ่น

จำนวนประชากร

23,508,428 ล้านคน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ไต้หวัน (Taiwan)

เชื้อชาติ

ชาวไต้หวัน (รวมทั้งจีนฮกเกี้ยน) 84% ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 14% ชนพื้นเมือง 2%

ศาสนา

พุทธมหายาน 35.3% เต๋า 33.2% ขงจื้อ 10% คริสต์ 3.9% ไม่มีหรือไม่ได้ระบุ 18.2%

ภาษา

จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

         พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) -การจลาจลอู่ฮั่นในประเทศจีน เป็นจุดเริ่มต้นการล่มสลายของราชวงศ์ชิง เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้ามามีอำนาจในจีนในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) พรรคก๊กมินตั๋ง พรรคการเมืองเมืองชาตินิยมของจีนที่เป็นฝ่ายแพ้ก็พาผู้คนอพยพหนีออกจากแผ่นดินใหญ่มาตั้งหลักที่ไต้หวัน เพื่อวางแผนกลับไปครองอำนาจในจีนต่อไป

สาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) - ปัจจุบัน

        หลังจากพรรคก๊กมินตั๋งถอยหนีมาอยู่บนเกาะไต้หวัน ประเทศส่วนใหญ่ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนเอาไว้ แต่การรับรองสถานะก็ลดลงเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องเมื่อในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 มีหลายประเทศได้เปลี่ยนไปรับรองสถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีนแทน ในปัจจุบัน สาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวันยังคงได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก 25 ประเทศซึ่งนอกจากทำเนียบสันตะปาปาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเล็ก ๆ ในแถบอเมริกากลางและแอฟริกา ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายที่จะไม่สานสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศที่รับรองสถานะของสาธารณรัฐจีน และทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยจะต้องมีแถลงการณ์รับรองสถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีนเหนือไต้หวัน

ในทางปฏิบัติแล้ว ถึงแม้ว่าประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวัน และแถลงการณ์ที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการนั้นก็ได้เขียนขึ้นโดยใช้คำกำกวมอย่างยิ่ง ประเทศสำคัญ ๆ บางประเทศที่ไม่ได้รับรองสถานะของสาธารณรัฐจีนก็จะมี "สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป" หรือ "สำนักงานตัวแทนไทเป" ซึ่งปฏิบัติงานต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับสถานทูต เช่น การออกวีซ่า เป็นต้น และในทำนองเดียวกัน หลายประเทศก็ได้จัดตั้งสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจขึ้นในสาธารณรัฐจีนเช่น สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และสถาบันอเมริกาในไต้หวัน ซึ่งโดยพฤตินัยแล้วก็คือสถานทูตของประเทศต่าง ๆ นั่นเอง

        สาธารณรัฐจีน เคยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในฐานะสมาชิกก่อตั้ง โดยได้อยู่ในตำแหน่งของประเทศจีนในคณะมนตรีความมั่นคงจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ที่ถูกขับออกโดย "มติสมัชชาสหประชาชาติที่ 2758 (General Assembly Resolution 2758)" และตำแหน่งทั้งหมดในองค์การสหประชาชาติก็ถูกแทนที่ด้วยรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางสาธารณรัฐจีนได้แสดงความพยายามหลายครั้งเพื่อกลับเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ แต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ (ดูที่ จีนและองค์การสหประชาชาติ)

นอกจากความขัดแย้งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเหนือดินแดนบนแผ่นดินใหญ่แล้ว สาธารณรัฐจีนยังมีความขัดแย้งกับมองโกเลียอีกด้วย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ที่สาธารณรัฐจีนได้อ้างสิทธิเหนือพื้นที่มองโกเลีย แต่ก็ถูกกดดันจากสหภาพโซเวียตจนกระทั่งยอมรับรองอิสรภาพของมองโกเลียในที่สุด หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้กลับคำรับรองนั้น และกล่าวอ้างสิทธิเหนือมองโกเลียอีกครั้งจนกระทั่งถึงเมื่อไม่นานนี้ นับจากช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์กับมองโกเลียได้กลายมาเป็นหัวข้อที่สร้างความขัดแย้ง ความเคลื่อนไหวใด ๆ ในการยกเลิกอำนาจอธิปไตยเหนือมองโกเลียจะเกิดการโต้แย้งทันที เนื่องจากทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อ้างว่า นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศอิสรภาพไต้หวัน

ที่มา ประเทศไต้หวัน - วิกิพีเดีย

 

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิบไตยแบบหลายพรรคการเมือง (Multiparty Democracy)

เมืองหลวง

กรุงไทเป (Taipei) เมืองสำคัญได้แก่ เมืองเกาสง (Kaohsiung) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของ ไต้หวัน มีท่าเรือขนาดใหญ่ (ติด 10 อันดับแรกของโลก)และเมืองจีหลง (Keelung) เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งเป็น 18 เขต (Hsien) 5 เขตเทศบาล (Shih) และ 2 เขตเทศบาลพิเศษ (Chuan-shih)

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

taiwan5
ที่มา: http://www.mapsofworld.com/taiwan/maps/taiwan-map.jpg

 

รัฐธรรมนูญ

25 ธันวาคม พ.ศ. 2490 แก้ไขในปี พ.ศ. 2535, 2537, 2540, 2542, 2543, 2548

รัฐธรรมนูญการปกครองแบบ 5 อำนาจ (5 สภา) (The Five Yuans)

รัฐธรรมนูญไต้หวันได้จัดแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 5 สภา ได้แก่

 1. สภาบริหาร (The Executive Yuan)
 2. สภานิติบัญญัติ (The Legislative Yuan)
 3. สภาตุลาการ (The Judicial Yuan)
 4. สภาตรวจสอบและคัดเลือก (The Examination Yuan)
 5. สภาควบคุม (The Control Yuan) เป็นส่วนของการบริหารประเทศสูงสุด

- สภาบริหาร (The Executive Yuan)(คณะรัฐมนตรี) สภาบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับผิดชอบการสร้างนโยบายของชาติและทำให้ บังเกิดผล มีการจัดองค์การย่อย 3 ระดับ ภายใต้สภาบริหาร คือ (1) คณะมนตรีสภาบริหาร (Executive Yuan Council) คือ คณะรัฐมนตรี (2) องค์การบริหาร (Executive Organizations) คือกระทรวง และคณะกรรมาธิการ ต่าง ๆ ที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (3) หน่วยงานขึ้นตรง (Subordinate Departments) รวมไปถึงสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานสถิติ กรมประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมาธิการพิเศษอื่น ๆ และ คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ

- สภานิติบัญญัติ (The Legislative Yuan) สภานิติบัญญัติเป็นตัวแทนของประชาชนในการผ่านการออกกฎหมายและควบคุมการทำงาน ของสภาบริหาร ผู้แทนของสภานิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 221 คน สภานิติบัญญัติมีสมัยประชุมปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการออกกฎหมายทั่วไป การรับรองคำสั่งฉุกเฉิน การตรวจสอบร่างรัฐบัญญัติงบประมาณและการตรวจสอบรายงานทางบัญชี การรับรองรัฐบัญญัติที่ออกโดยกฎอัยการศึก และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันพรรคก๊กมินตั๋งยังคงครองเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติ

- สภาตุลาการ (The Judicial Yuan) ระบบตุลาการของไต้หวัน นอกจากมีศาลชั้นต้น (The District Court) ศาลอุทธรณ์ (The High Court) และศาลฎีกา (The Supreme Court) แล้ว ยังมีสภาตุลาการเป็นสภาตุลาการที่สูงสุดของประเทศ โดยควบคุมกระทรวงยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลฝ่ายบริหาร และคณะกรรมาธิการระเบียบวินัยข้าราชการ สภาตุลาการมี ประธาน รองประธาน และตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน ทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของสภาควบคุม

- สภาตรวจสอบและคัดเลือก (The Examination Yuan) สภาตรวจสอบและคัดเลือกรับผิดชอบในการสอบสวน การแต่งตั้ง การคัดเลือกการบันทึกข้อมูล การใช้จ่ายเงินของข้าราชการในสังกัดของรัฐบาล การแบ่งหน้าที่ของสภาตรวจสอบและคัดเลือกออกจากฝ่ายบริหารเป็นสิ่งที่รับรอง ความเป็นอิสระจากอิทธิพลของพรรคพวกเดียวกัน อำนาจเช่นนี้ได้ถูกนำมาใช้โดยสภาตรวจสอบและคัดเลือกแต่เพียงลำพังในระดับการ ปกครองส่วนกลาง ระบบการตรวจสอบและคัดเลือกได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างของรัฐบาล ทั้งหมด ไม่ว่าจะมีลำดับยศสูงหรือต่ำ

- สภาควบคุม (The Control Yuan) ภาควบคุมเป็นฝ่ายควบคุมสูงสุดของชาติ มีสิทธิในการให้ความคิดเห็นการพิจารณาความผิดของข้าราชการ การว่ากล่าวตำหนิติเตียน การลงโทษ และการตรวจสอบบัญชี สภาควบคุมมีอำนาจเป็นลำดับที่สองของอำนาจการปกครองของไต้หวันที่สืบต่อกันมา 2 สภา (อีกสภาหนึ่งคือสภาตรวจสอบและคัดเลือก) ซึ่งถูกผสมผสานเข้ากับสภาบริหารสภานิติบัญญัติ สภาตุลาการของระบอบประชาธิปไตยทางตะวันตกในระบบการปกครองทั้ง 5 อำนาจแห่งสภา สภาควบคุมนี้จะประชุมกันเดือนละครั้ง และมีกระทรวงตรวจสอบ (Ministry of Audit) เป็นองค์กรย่อยของสภา

ประธานาธิบดี (President)

ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย อำนาจพิเศษของประธานาธิบดีรวมถึงการแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชการของสภาควบคุม และสภาตุลาการ (The Control and Judicial Yuans) แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอำนาจในการบริหารสภา (inter-Yuan) และการใช้อำนาจในสภาวะการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนั้น ประธานาธิบดียังเป็นประธานของสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยตำแหน่ง การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ระบบกฎหมาย

ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (กฎหมายลายลักษณ์อักษร) ไม่ยอมรับเขตอำนาจโดยบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)

นโยบายต่างประเทศ

ปัจจุบันไต้หวันได้สถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตกับ 25 ประเทศ (Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and Grenadines, St. Lucia, Burkina Faso, Gambia, Malawi, Sao Tome & Principe, Swaziland, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Solomon Islands, Tuvalu, Holy See)ไต้หวันมีข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ เนื่องจาก กรอบนโยบายจีนเดียว ไต้หวันจึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ในกรอบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับประเทศต่าง ๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน

สำหรับนโยบายต่างประเทศของไต้หวันต่อ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ไต้หวันได้ดำเนิน "นโยบายมุ่งสู่ใต้" (Go South Policy) เป็นนโยบายส่งเสริมให้ชาวไต้หวันมาลงทุนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไต้หวันต้องพึ่งพาจีนและใช้เศรษฐกิจเป็นช่อง ทางกระชับความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้

ในกรอบเวทีระหว่างประเทศที่ไต้หวัน เป็นสมาชิก ได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperartion - APEC) ซึ่งเป็นสมาชิกในฐานะเขตเศรษฐกิจ (economy) และองค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) โดยเป็นการเข้าร่วมในฐานะที่เป็นเขตศุลกากรพิเศษ (custom territory) การเข้าร่วมในเวทีทั้งสองของไต้หวันจึงเป็นการเข้าร่วมในสถานะที่ไม่ใช่รัฐ

 

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  1 มิถุนายน  2559

 Update 19 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  TSAI Ing-wen
 • Vice Pres.
  CHEN Chien-jen
 • Pres., Executive Yuan (Premier)
  LIN Chuan
 • Vice Pres., Executive Yuan (Vice Premier)
  LIN Hsi-yao
 • Sec. Gen., Executive Yuan
  CHIEN Mei-ling
 • Dep. Sec. Gen., Executive Yuan
  SHIH Keh-her
 • Dep. Sec. Gen., Executive Yuan
  SUNG Yu-hsieh
 • Spokesperson, Executive Yuan
  TUNG Chen-yuan
 • Pres., Control Yuan
  CHANG Po-ya
 • Pres., Examination Yuan
  WU Jin-Iin
 • Pres., Judicial Yuan
  RAI Hau-min
 • Pres., Legislative Yuan
  SU Jia-chyuan
 • Min. of Culture
  CHENG Li-chiun
 • Min. of Economic Affairs
  LEE Chih-kung
 • Min. of Education
  PAN Wen-chung
 • Min. of Finance
  SHEU Yu-jer
 • Min. of Foreign Affairs
  LEE Ta-wei (a.k.a.David LEE)
 • Min. of Health & Welfare
  LIN Tzou-yien
 • Min. of Interior
  YEH Jiunn-rong
 • Min. of Justice
  CHIU Tai-san
 • Min. of Labor
  KUO Fong-yu
 • Min. of National Defense
  FENG Shih-kuan (a.k.a. Kent FENG)
 • Min. of Science & Technology
  YANG Hung-duen
 • Min. of Transportation & Communications
  HO CHEN Tan
 • Min. Without Portfolio
  CHANG Jing-sen
 • Min. Without Portfolio
  CHEN Tain-jy
 • Min. Without Portfolio
  HSU Jan-yau
 • Min. Without Portfolio
  LIN Mei-chu
 • Min. Without Portfolio
  LIN Wan-i
 • Min. Without Portfolio
  SHIH Jun-ji
 • Min. Without Portfolio
  WU Hung-mo
 • Min. Without Portfolio
  WU Tsung-tsong
 • Min., Council of Agriculture
  TSAO Chi-hung
 • Min., Atomic Energy Council
  HSIEH Shou-shing
 • Min., Central Election Commission
  LIU I-chou
 • Min., Coast Guard Administration
  LEE Chung-wei
 • Min., National Development Council
  CHEN Tain-jy
 • Min., Hakka Affairs Council
  LEE Yung-te
 • Min., Council of Indigenous Peoples
  CHOU Yuan-ching (a.k.a. Icyang Parod)
 • Min., Directorate Gen. of Budget, Accounting, & Statistics
  CHU Tzer-ming
 • Min., Directorate Gen. of Personnel Admin.
  SHIH Ning-jye
 • Min., Environmental Protection Admin.
  LEE Ying-yuan
 • Min., Financial Supervisory Commission
  DING Kung-wha
 • Min., Mainland Affairs Council
  CHANG Hsiao-yueh (a.k.a. Catharine CHANG)
 • Min., Mongolian & Tibetan Affairs Commission
  LIN Mei-chu
 • Min., National Communications Commission
  SHYR Shyr-hau
 • Min., Overseas Community Affairs Council
  WU Hsin-hsing
 • Min., Public Construction Commission
  WU Hong-mo
 • Min., Veterans Affairs Council
  LEE Shying-jow
 • Chmn., Fair Trade Commission
  WU Shiow-ming
 • Dir., National Palace Museum
  LIN Jeng-yi
 • Governor, Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
  PERNG Fai-nan
 • Representative to the US
  KAO Shuo-tai (a.k.a. Stanley KAO)

  

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/TW.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

1.132 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

48,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

1.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 1.8%
• ภาคอุตสาหกรรม 35%
• ภาคการบริการ 63.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

1.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าว ข้าวโพด ผัก ผลไม้ ชา สุกร สัตว์ปีก เนื้อวัว นม ปลา

อุตสาหกรรม

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม อาวุธยุโธปกรณ์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักร ซีเมนต์ การแปรรูปอาหาร พาหนะ สินค้าอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

0.5 % (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

32.7% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

75.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

314.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักร โลหะ สิ่งทอ, พลาสติก, เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

China 27.1%, Hong Kong 13.2%, US 10.3%, Japan 6.4%, Singapore 4.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

มูลค่าการนำเข้า

230.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

สินค้าอิเล็คทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องจักร ปิโตรเลียม เคมีอินทรีย์ภัณฑ์ เหล็ก

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Japan 17.6%, China 16.1%, US 9.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

สกุลเงิน

ดอลลาร์ไต้หวัน (New Taiwan Dollar)

สัญลักษณ์เงิน

TWD

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

คลิกเพื่อตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่นี่

 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
 
การค้า
ไต้หวันเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้น ๆ ของไทย การค้ารวมไทย - ไต้หวันในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. 2556 มีมูลค่าทั้งสิ้น 4,599 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 7.48) โดยไทยส่งออกไปไต้หวันมูลค่า 1,349 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้าจากไต้หวัน 3,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 3.98 และ 8.86 ตามลำดับ) โดยไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับที่ 11 ของไทย และไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 14 ของไต้หวัน 
 
ในช่วง ก.พ. 2557 ไทยส่งออกสินค้าไปไต้หวันทั้งสิ้น 290.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 15.08 และไทยนำเข้าจากไต้หวันช่วงเดือน ก.พ. 2557 มูลค่า 495.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 12.63 โดยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,698 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 1.9 ไทยขาดดุลการค้าให้กับไต้หวัน 575 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดงจากปี 2556 ร้อยละ 20.5 ทำให้ไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับที่ 12 ของไทย ส่วนไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 14 ของไต้หวัน
 
การส่งออกสินค้าตามโครงการ 1 ทูต 3 ผลิตภัณฑ์ (ผลไม้แช่แข็งและแห้ง อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์จากยางพารา) ในช่วง ก.พ. 2557 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก ก.พ. 2556 ทุกรายการ
 
การค้าระหว่างไทยและไต้หวันในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย. 2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 1.09 โดยไทยส่งออกไปไต้หวันมูลค่า 1,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 15.40 นำเข้าจากไต้หวัน 2,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 4.95 ไทยขาดดุลการค้าให้กับไต้หวัน 1,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 19.82 ทำให้ไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับที่ 12 ของไทย ส่วนไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 14 ของไต้หวัน 
 
ในเดือน พ.ค. 2557 ไทยส่งออกสินค้าไปไต้หวันมูลค่า 347.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 19.10 และเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 2557 ร้อยละ 9.02 โดยมีสัดส่วนเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ร้อยละ 84.15 8.01 และ 7.46 ตามลำดับ ไทยนำเข้าจากไต้หวัน ช่วง พ.ค. 2557 มูลค่า 648.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 
 
สินค้าส่งออกของไทยไปไต้หวันที่สำคัญได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ขณะที่สินค้าที่ไทยนำเข้าจากไต้หวันที่สำคัญได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เหล็กและสินแร่โลหะต่างๆ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรไฟฟ้า
 
การลงทุน
การลงทุนจากไต้หวันมาไทยในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2556 ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,101 ล้านบาท ทำให้ปี 2556 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากไต้หวันแล้า 5,024 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร
 
ช่วง ม.ค. - ก.พ. 2557 มีธุรกิจไต้หวันที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 5 โครงการ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 367 ล้านบาท แต่หากรวมมูลค่าการลงทุนของบริษัทไต้หวันที่จดทะเบียนในต่างประเทศด้วย (เฉพาะโครงการใหญ่) จะมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 456 ล้านบาท
 
การลงทุนในเดือน ม.ค. - เม.ย. 2557 มีธุรกิจไต้หวันที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 10 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 835 ล้านบาท จัดเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย มากที่สุดเป็นลำดับที่ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 จำนวนโครงการและมูลค่าลงทุนลดลงร้อยละ 52.4 และ 79.6 ตามลำดับ แต่หากนับรวมการลงทุนของบริษัทไต้หวันที่มีแหล่งเงินทุนมาจากประเทศอื่นด้วยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ จะมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,172 ล้านบาท โดยมีการลงทุนขนาดใหญ่ในกิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ กิจการถลุงแร่ ผลิตท่อเหล็กไร้สนิม อาหารสัตว์ และกิจการอบพืช
 
การท่องเที่ยว
ประเทศไทยเป็นแหลงท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 4 ของไต้หวันรองจาก จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง โดยในเดือนมิถุนายน 2556 มีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางมาประเทศไทย 52,118 คน เพิ่มจากปี 2555 ร้อยละ 43.80 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 มีนักท่องเที่ยวไต้หวันมาเยือนไทยแล้ว 250,184 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.82
 
ในช่วง ก.พ. 2557 มีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 26,432 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 39.43 ทำให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 9 ของชางไต้หวันในช่วง ม.ค. - ก.พ. 2557 (จากสูงสุดอันดับ 4 ในปี 2556) และชาวไต้หวันเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยมากเป็นอันดับที่ 18
 
จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันที่เดินทางเยือนไทยในช่วง เม.ย. 2557 ลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึงมีจำนวนถึง 43,474 คน อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่ยังไม่มั่นคงทำให้นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันไม่มั่นใจที่จะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงแม้ว่าช่วงนั้นรัฐบาลจะได้ยกเลิกการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557 แล้วก็ตาม
 
จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันเิดนทางเยือนไทยในช่วง พ.ค. 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 เป็นผลจากสถานการณ์ทางการเมืองไทยยังไม่มั่นคง ทำให้ชาวไต้หวันหันไปเที่ยวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มากขึ้น ดังน้้น สำนักงานการค้าไทยและ ททท. ไทเป ได้เร่งดำเนินการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยในตลาดไต้หวัน ทั้งการสนับสนุนรายการทีวีเข้าไปสัมภาษณ์และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่ การนำเที่ยวสื่อมวลชนไต้หวัน 43 รายการเยือนไทยในปลายเดือน ก.ค. 2557 จัดสัมนาการท่องเที่ยวในโครงการ Thailand Luxury เป็นต้น
 
ด้านแรงงาน
ไต้หวันเป็นตลาดแรงงานสำคัญอันดับต้น ๆ ของไทย แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2555 การจ้างแรงงานฟิลิปปินส์ และมาตรการตรวจสอบค่าบริการจัดหางานที่เข้มงวด ทำให้จำนวนแรงงานไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิ้นพฤษภาคม 2556 (62,596) 
 
ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2556 แรงงานไทยในไต้หวันเพิ่มจากช่วงเดือนพฤษภาคมเป็น 62,737 คน เนื่องจากการเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิิกส์ทดแทนแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทางไต้หวันเริ่มมีมาตรการในการระงับการจ้างงาน รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการตรวจสอบค่าบริการจัดหางานอย่างเข้มงวด ซึ่งคงจะทำให้แรงงานไทยในไต้หวันทีจำนวนเพิ่มากขึ้น
 
ที่มา EastAsiaWatch

 

      หลังจากพรรคก๊กมินตั๋งถอยหนีมาอยู่บนเกาะไต้หวัน ประเทศส่วนใหญ่ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนเอาไว้ แต่การรับรองสถานะก็ลดลงเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องเมื่อในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 มีหลายประเทศได้เปลี่ยนไปรับรองสถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีนแทน

        ในปัจจุบัน สาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวันยังคงได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก 25 ประเทศซึ่งนอกจากทำเนียบสันตะปาปาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเล็ก ๆ ในแถบอเมริกากลางและแอฟริกา ประเทศไทยได้ยกเลิกความสัมพันธ์แบบทางการกับไต้หวันเนืองจากแรงกดดันจากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยจีนแผ่นดินใหญ่มีนโยบาย 'จีนเดียว' เท่านั้นจึงสามารถดำเนินความสัมพันกับจีนแผ่นดินใหญ่ได้ แต่ยังคงมีการติดต่อเป็นปกติในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และแรงงาน โดยมีช่องทางการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการผ่านสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป (Taipei Economic and Cultural Office) ซึ่งเป็นตัวแทนของไต้หวัน ตั้งอยู่ที่ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาธรใต้ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (Thailand Trade and Economic Office) ไทเป เลขที่ 168, 12th Floor, Sung Chiang Road, Chungshan District, Taipei 104

ความตกลงทวิภาคีต่างๆ กับไต้หวัน
ไต้หวันได้พยายามผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทยระหว่างหน่วยงานภาครัฐมาตลอด ได้แก่ 
 
 • การลงนาม ATA Carnet Agreement (ความตกลงว่าด้วยการนำเข้าสินค้าผ่านศุลกากรชั่วคราว) ขณะนี้สองฝ่ายอยู่ระหว่างการพิจารณาภาคผนวกของร่างความตกลงตามแนวทางอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยเอกสารค้าประกันที่นำของเข้าชั่วคราว และจะได้มีการลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการค้าของทั้งสองฝ่ายต่อไป
 • ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ได้มีการลงนามไปเมื่อ ปี 1999 แต่ความตกลงฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยในปัจจุบันกรมสรรมพากร กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่าง การดำเนินการขั้นตอนภายในประเทศ เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ไต้หวัน ไต้หวันได้พยายามผลักดันให้ไทยเริ่มต้นศึกษาความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจ นำไปสู่การจัดทำ FTA ในอนาคต ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีความเห็นว่า ไต้หวันพยายามที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับไทย และต้องการให้นานาประเทศยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศ (country) มิใช่เป็นเพียง เขตเศรษฐกิจ (economy) อย่างไรก็ตาม การกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันคงต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับจีน และต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย ดังนั้น ความเป็นไปได้ในการจัดทำ Economic Cooperation Agreement กับไต้หวันจึงน้อยมาก หากไต้หวันประสงค์จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Study) ก็น่าจะขอให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบดำเนินการ สำหรับฝ่ายไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มีความพร้อมและสามารถช่วยทำการศึกษาในเรื่องนี้ได้ โดย ภาครัฐอาจช่วยให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำสาระของการศึกษา

 

ที่มา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย - ประเทศไต้หวัน 

 

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                                  
มูลค่าการค้า 478,911.68 455,271.89 417,005.39 417,005.39 409,994.16 0.14 -4.94 -8.41 -8.41 -1.68 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
การส่งออก 228,504.89 227,523.51 214,352.40 214,352.40 215,326.62 -0.26 -0.43 -5.79 -5.79 0.45 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
การนำเข้า 250,406.80 227,748.38 202,652.99 202,652.99 194,667.54 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -3.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ดุลการค้า -21,901.91 -224.88 11,699.41 11,699.41 20,659.09                        
ไทย - ไต้หวัน                                  
มูลค่าการค้า 10,970.93 11,550.31 11,062.07 11,062.07 10,494.57 -5.71 5.28 -4.23 -4.23 -5.13 2.29 2.54 2.65 2.65 2.56
การส่งออก 3,371.02 4,012.85 3,532.68 3,532.68 3,363.10 -1.42 19.04 -11.97 -11.97 -4.80 1.48 1.76 1.65 1.65 1.56
การนำเข้า 7,599.91 7,537.46 7,529.40 7,529.40 7,131.47 -7.50 -0.82 -0.11 -0.11 -5.29 3.04 3.31 3.72 3.72 3.66
ดุลการค้า -4,228.89 -3,524.61 -3,996.72 -3,996.72 -3,768.37                        

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 แผงวงจรไฟฟ้า 411.1 595.9 449.3 449.3 471.8 -7.80 44.93 -24.61 -24.61 5.01
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 154.4 208.4 213.0 213.0 199.6 2.49 34.94 2.18 2.18 -6.26
3 เคมีภัณฑ์ 248.5 321.2 193.5 193.5 188.0 -24.82 29.23 -39.77 -39.77 -2.81
4 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 130.1 228.1 192.8 192.8 183.9 18.67 75.36 -15.50 -15.50 -4.61
5 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 148.7 169.4 189.4 189.4 170.3 33.35 13.96 11.81 11.81 -10.13
6 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ 202.8 243.2 219.6 219.6 142.0 135.24 19.91 -9.69 -9.69 -35.33
7 เม็ดพลาสติก 146.2 168.5 143.9 143.9 128.6 -8.20 15.22 -14.61 -14.61 -10.58
8 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 151.6 149.5 136.9 136.9 122.1 17.04 -1.33 -8.48 -8.48 -10.76
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 103.0 98.1 98.9 98.9 106.4 12.44 -4.72 0.77 0.77 7.54
10 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 129.0 135.9 109.3 109.3 104.6 -12.30 5.34 -19.60 -19.60 -4.31
รวม 10 รายการ 1,825.5 2,318.3 1,946.4 1,946.4 1,817.3 3.60 26.99 -16.04 -16.04 -6.64
อื่นๆ 1,545.5 1,694.5 1,586.2 1,586.2 1,556.9 -6.75 9.64 -6.39 -6.39 -1.85
รวมทั้งสิ้น 3,371.0 4,012.8 3,532.7 3,532.7 3,374.2 -1.42 19.04 -11.97 -11.97 -4.49

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 แผงวงจรไฟฟ้า 1,813.3 2,207.8 2,465.7 2,465.7 2,280.7 -9.16 21.75 11.68 11.68 -7.50
2 เคมีภัณฑ์ 791.1 769.4 714.4 714.4 746.4 -25.73 -2.74 -7.15 -7.15 4.47
3 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 771.8 720.2 636.5 636.5 651.2 -3.76 -6.68 -11.62 -11.62 2.30
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 843.4 690.3 602.3 602.3 607.2 -14.72 -18.16 -12.74 -12.74 0.81
5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 406.3 394.4 456.1 456.1 366.5 1.50 -2.94 15.65 15.65 -19.64
6 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 373.3 361.5 336.8 336.8 333.9 3.22 -3.16 -6.83 -6.83 -0.84
7 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 320.3 246.0 198.9 198.9 251.6 -14.63 -23.21 -19.14 -19.14 26.48
8 ผ้าผืน 251.5 242.7 251.5 251.5 226.4 10.39 -3.51 3.62 3.62 -9.96
9 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 165.1 173.5 180.9 180.9 170.1 -0.12 5.09 4.23 4.23 -5.94
10 ผลิตภัณฑ์โลหะ 183.0 183.6 181.1 181.1 163.4 7.30 0.31 -1.34 -1.34 -9.78
รวม 10 รายการ 5,919.1 5,989.3 6,024.1 6,024.1 5,797.4 -9.67 1.19 0.58 0.58 -3.76
อื่นๆ 1,680.9 1,548.2 1,505.3 1,505.3 1,323.1 1.09 -7.89 -2.77 -2.77 -12.10
รวมทั้งสิ้น 7,599.9 7,537.5 7,529.4 7,529.4 7,120.5 -7.50 -0.82 -0.11 -0.11 -5.43

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 1. กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th)
 2. สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์ (www.moc.go.th)
 3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
 4. The World Factbook, Central Intellegence Agency (CIA) จาก www.cia.gov
 5. World Leaders, Central Intellegence Agency (CIA) จาก www.cia.gov
 6. www.wikipedia.org
 7. www.mapsofworld.com

 

 

JoomSpirit