สาธารณรัฐอุรุกวัย

Flag of Uruguay 452px-Coat of arms of Uruguay
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย หรือ Oriental Republic of Uruguay

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ มีอาณาเขตจรดประเทศบราซิลทางทิศเหนือ จรดแม่น้ำอุรุกวัยทางทิศตะวันตกจรดปากแม่น้ำรีโอเดลาปลาตา (Río de la Plata - มีความหมายตามตัวอักษรว่า "แม่น้ำแห่งแร่เงิน" แต่มักเป็นที่รู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่า "แม่น้ำเพลต" - River Plate) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีอาณาเขตของประเทศอาร์เจนตินาอยู่อีกฝั่งและจรดมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 176,215 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 175,015 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 1,200ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งสิ้น 1,591 กิโลเมตร ติดต่อกับประเทศอาร์เจนตินาเป็นระยะทาง 541 กิโลเมตร บราซิลเป็นระยะทาง 1,050 กิโลเมตร และมีชายฝั่งทะเลยาว 660 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและที่ราบขรุขระ ที่ราบต่ำชายฝั่งทะเลอุดมสมบูรณ์

สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิอบอุ่น

ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่เพาะปลูก พลังงานน้ำ เหมืองแร่ขนาดเล็ก ประมง

ภัยธรรมชาติ

ลมแรงตามฤดูกาล ฝนแล้ง อุทกภัย

จำนวนประชากร

3,360,148 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Uruguayan(s)

เชื้อชาติ

ผิวขาว 88% ลูกผสม 8% ผิวดำ 4% 

ศาสนา

โรมันคาทอลิก 47.1% ชาวคริสต์ที่ไม่ใช่นิกายคาทอลิก 2% ไม่ได้สังกัดนิกายใดเป็นการเฉพาะเจาะจง 23.2%  ยิว 0.3% ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า 17.2% อื่นๆ 1.1% (สำมะโนครัว พ.ศ. 2549)

ภาษา

สเปน เป็นภาษาราชการ

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณประชาธิปไตย (Constitutional Republic)

เมืองหลวง

กรุงมอนเตวิเดโอ (Montevideo)

การแบ่งเขตการปกครอง

อุรุกวัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 จังหวัด (departments - departamentos) ได้แก่ Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

large detailed administrative and political map of uruguay 1

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=7342

 

วันที่ได้รับเอกราช

25 สิงหาคม พ.ศ. 2368 (จากบราซิล)

รัฐธรรมนูญ

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เป็นผลอย่างแท้จริงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล รวมถึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภา) ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในคราวเดียวในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (และไม่อาจดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 ได้)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ2 สภา ( Bicameral General Assembly หรือ Asamblea General) ประกอบด้วย (1) Camara de Senadores จำนวน 30 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยรองประธานาธิบดีมีสิทธิ์ออกเสียงได้ 1 เสียง และ (2) Chamber of Representativesหรือ Camara de Representantes จำนวน 99 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี และสภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือก วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี

ระบบกฏหมาย

ระบบประมวลกฏหมาย มีรากฐานมาจากประมวลกฏหมายของสเปน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
รัฐบาลอุรุกวัยชุดปัจจุบันได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอุรุกวัยและคิวบาได้ลงนามในหนังสือแลกเปลียนเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่งกัน หลังจากที่ได้ลดความสัมพันธ์ลงในระดับกงสุล โดยประธานาธิบดี Fidel Castro และอดีตประธานาธิบดี Jorge Luis Batlle Ibanez เมื่อเมษายน 2545 รวมทั้งประธานาธิบดีอุรุกวัยและเวเนซุเอลาได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อแลกเปลี่ยนน้ำมันกับอาหาร และความตกลงเพื่อจัดตั้งสถานีโททัศน์แห่งอเมริกาใต้ (TELESUR)
 
ปัญหาข้อพิพาทกับอาร์เจนตินา
 
     เมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 รัฐบาลอาร์เจนตินาได้ประกาศความกังวลต่อผลกระทบที่เกิดจากโครงการสร้างโรงงานกระดาษ 2 แห่งที่เมือง Fray Bentos ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอุรุกวัย (ฝั่งประเทศอุรุกวัย) ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างสองประเทศ ว่าอาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่ออาร์เจนตินาทั้งต่อแม่น้ำ เกษตรกรรมและประชาชนในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวเป็นการลงทุนของบริษัทจากฟินแลนด์และสเปน ที่นับเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุรุกวัย และคาดว่าจะสร้างงานให้แก่ชาวอุรุกวัยกว่า 2,000 ตำแหน่ง รัฐบาลอุรุกวัยชี้แจ้งว่าโรงงานทั้งสองมีเทคโนโลยีทันสมัยและไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และโต้แย้งว่าอาร์เจนตินามีโรงงานกระดาษในจังหวัด Entre Rios เช่นกัน อย่างไรก็ดี สองฝ่ายได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 180 วัน ซึ่งได้ครบกำหนดเมื่อ 30 มกราคม 2549 โดยคณะทำงานไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ จึงได้ออกแถลงการสองฉบับให้รัฐบาลแต่ละฝ่ายพิจารณา โดยในแถลงการของอาร์เจนตินาเน้นว่าอุรุกวัยละเมิดพันธะตาม Statute of the River Uruguay (1975) ในการก่อสร้างโรงงานบนฝั่งแม่น้ำอุรุกวัยที่ทั้งสองประเทศเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยไม่ได้รับการยินยอมจากอาร์เจนตินาก่อน
 
ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่ออาร์เจนตินาประกาศนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลกที่กรุงเฮก ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากต่ออรุกวัย และประธานาธิบดีอุรุกวัยมีแผนเดินทางเยือนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ในขณะเดียวกัน มีการประท้วงของประชาชนในจังหวัด Entre Rios การปิดถนนและสะพานข้ามพรมแดน
 
นอกจากข้อพิพาทเรื่องการก่อสร้างโรงงานกระดาษ สองประเทศยังมีความขัดแย้งที่เกิดจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอุรุกวัยประกาศถึงความเป็นไปได้ในการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีทวิภาคีกับสหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิเสธเรื่องดังกล่าว แต่ได้สร้างความไม่พอใจแก่อาร์เจนตินา เนื่องจากเป็นการละเมิดพันธะของ Mercosur (ต่อมาหลังจากหารือกับบราซิล อาร์เจนตินาได้ประกาศว่าไม่ขัดข้องต่อการเจรจา FTA ระหว่างอุรุกวัยกับสหรัฐฯ )
 
 
อุรุกวัยกับความร่วมมือในกรอบ Mercosur
 
     ปัจจุบัน อุรุกวัยและปารากวัย ได้แสดงความไม่พอใจถึงความร่วมมือในกรอบ Mercosur ซึ่งบราซิลและอาร์เจนตินาเป็นแกนนำและได้รับประโยชน์หลักจากกลไกและการเปิดเสรีภายในกลุ่ม รวมทั้งการเจรจากับนอกกลุ่ม ในขณะที่อุรุกวัยและปารากวัยมีเสียงและได้รับประโยชน์น้อยกว่ามาก การไม่สมดุลของผลประโยชน์ในกลุ่ม Mercosur ทำให้ประเทศเล็กทั้งสองต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยการหาทางเจรจาทวิภาคีกับประเทศอื่น เพื่อหาลู่ทางพัฒนาเศรษฐกิจและรับความช่วยเหลือจากประเทศนอกกลุ่ม เช่น การอนุญาตให้สหรัฐฯ เปิดฐานทัพในปารากวัย การลงนามความตกลงด้านการลงทุนระหว่างสหรัฐกับอุรุกวัย รวมทั้งข่าวลือการทำความตกลง FTA ระหว่างสหรัฐฯ กับอุรุกวัย เป็นต้น
 
 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  22 ธันวาคม 2558

 Update 22 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Tabare Ramon VAZQUEZ Rosas
 • Vice Pres.
  Raul SENDIC
 • Min. of Agriculture, Livestock, & Fishing
  Tabare AGUERRE
 • Min. of Defense
  Eleuterio FERNANDEZ HUIDOBRO
 • Min. of Economy & Finance
  Danilo ASTORI Saragoza
 • Min. of Education & Culture
  Maria Julia MUNOZ
 • Min. of Foreign Relations
  Rodolfo NIN NOVOA
 • Min. of Housing, Land Use, & Environment
  Eneida DE LEON
 • Min. of Industry, Energy, & Mines
  Carolina COSSE
 • Min. of Interior
  Eduardo BONOMI
 • Min. of Labor & Social Welfare
  Ernesto MURRO
 • Min. of Public Health
  Jorge BASSO
 • Min. of Social Development
  Marina ARISMENDI
 • Min. of Tourism
  Liliam KECHICHIAN
 • Min. of Transportation & Public Works
  Victor ROSSI
 • Pres., Central Bank
  Mario BERGARA
 • Ambassador to the US
  Carlos Alberto GIANELLI Derois
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Elbio Oscar ROSSELLI Frieri

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/UY.html

 


ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

74.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

21,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

1.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 6.3%
 • ภาคอุตสาหกรรม 26.1%
 • ภาคการบริการ 67.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

7.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

9.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์ ปศุสัตว์ เนื้อวัว ปลา ป่าไม้

อุตสาหกรรม

สินค้าอุปโภค เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

3.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

62.8% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 547 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

6.861 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

เนื้อสัตว์ ข้าว หนังสัตว์ ขนสัตว์ ปลา ผลิตภัณฑ์นม

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

China 15%, Brazil 14.4%, US 6.5%, Argentina 4.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

7.788 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง ชิ้นส่วนยานพาหนะ โทรศัพท์มือถือ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Brazil 18.4%, China 17.5%, Argentina 12%, US 9.2%, Germany 4.5%, Nigeria 4.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

เปโซอุรุกวัย (Uruguayan peso)

สัญลักษณ์เงิน

UYU

 

 

ความสัมพันธ์ทางการทูต

     ไทยกับอุรุกวัยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2519

ความสัมพันธ์ทางการค้า

     สินค้าที่มีศักยภาพที่จะส่งออกไปยังอุรุกวัยมากขึ้น เนื่องจากอุรุกวัยมีการนำเข้าจากตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นและไทยยังสามารถส่งออก ได้อีก อาทิ หนังวัวหรือม้า ซึ่งไทยส่งออกเป็นอันดับ 5 ของโลก (อุรุกวัยนำเข้าอันดับ 31 ของโลก แหล่งนำเข้า คือ บราซิล สหรัฐฯ และเม็กซิโก) โพลิ(เอทิลีนเทเรฟทาเลต) (นำเข้าอันดับ 38 ของโลก แหล่งนำเข้าคือ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐฯ) ปลาสดหรือแช่เย็น (นำเข้าอันดับ 25 ของโลก แหล่งนำเข้า คือ อาร์เจนตินา โบลิเวียและจีน) แป้นหรือแผงควบคุมไฟฟ้า (นำเข้าเป็นอันดับ 45 ของโลก แหล่งนำเข้า คือเกาหลีใต้ อิตาลี และฝรั่งเศส)

     สินค้าที่มีศักยภาพที่ไทยสามารถนำเข้าจากอุรุกวัย ได้แก่ มอลต์ ไม่ได้คั่ว ซึ่งไทยนำเข้าเป็นอันดับ 7 ของโลก (อุรุกวัยส่งออกเป็นอันดับ 10 ของโลก) และหนังฟอก (อุรุกวัยส่งออกเป็นอันดับ 13) และแอนไอออนิกที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (อุรุกวัยส่งออกเป็นอันดับ 15)

     อุรุกวัยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน อีกทั้งเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกา และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นอันดับ 6 ของโลก
อุรุกวัยเป็นสมาชิก MERCOSUR ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญที่สุดของไทยในลาตินอเมริกา โดยสำนักงานเลขาธิการ MERCOSUR ตั้งอยู่ที่กรุงมอนเตวิเดโอ และเป็นประเทศส่งออกเนื้อรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก
 
จำนวนคนไทยในอุรุกวัย 2 คน
สถิตินักท่องเที่ยว (2557) มีชาวอุรุกวัยเดินทางมาประเทศไทย 1,688 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยว 1,440 คน
สำนักงานไทยในอุรุกวัย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมอนเตวิเดโอ
สำนักงานอุรุกวัยในไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย 
 

_______________________________________________________

ที่มา:กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

www.mfa.go.th/main/th/world/73/10363-สาธารณรัฐอุรุกวัย.html

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - อุรุกวัย                      
มูลค่าการค้า 96.62 88.02 118.12 118.12 77.12 -28.70 -8.90 34.20 34.20 -34.71
การส่งออก 56.49 52.04 42.25 42.25 33.91 -39.68 -7.88 -18.82 -18.82 -19.74
การนำเข้า 40.13 35.98 75.87 75.87 43.21 -4.12 -10.33 110.86 110.86 -43.04
ดุลการค้า 16.36 16.06 -33.63 -33.63 -9.31            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 4.3 6.1 8.7 8.7 7.4 -60.15 39.71 43.15 43.15 -14.38
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 7.7 10.7 5.2 5.2 4.3 -33.13 39.47 -51.42 -51.42 -16.73
3 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 1.8 1.5 2.9 2.9 2.7 5.77 -14.43 92.91 92.91 -8.73
4 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ 10.7 4.8 3.1 3.1 2.6 -59.51 -55.58 -34.73 -34.73 -16.13
5 เม็ดพลาสติก 4.0 5.2 4.7 4.7 2.4 -19.19 28.04 -8.52 -8.52 -48.65
6 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.3 2.3 3.6 3.6 2.2 55.33 1.87 54.37 54.37 -37.88
7 ผลิตภัณฑ์ยาง 8.7 6.9 2.0 2.0 1.7 -62.59 -20.19 -71.24 -71.24 -14.66
8 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.2 0.8 1.0 1.0 1.3 18.04 402.77 30.80 30.80 29.27
9 เครื่องนุ่งห่ม 1.0 1.3 1.5 1.5 0.9 -19.65 29.18 13.25 13.25 -37.20
10 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ 0.1 0.2 0.4 0.4 0.9 -22.40 35.69 124.05 124.05 139.61
รวม 10 รายการ 40.7 39.7 33.1 33.1 26.5 -50.08 -2.62 -16.62 -16.62 -19.78
อื่นๆ 15.8 12.4 9.2 9.2 7.4 30.52 -21.47 -25.85 -25.85 -19.59
รวมทั้งสิ้น 56.5 52.0 42.2 42.2 33.9 -39.68 -7.88 -18.82 -18.82 -19.74

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 30.7 26.5 34.6 34.6 37.7 -13.39 -13.79 30.71 30.71 9.06
2 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 1.0 5.4 37.0 37.0 1.5 -52.72 452.96 584.27 584.27 -95.82
3 เคมีภัณฑ์ 1.5 0.7 0.9 0.9 1.2 363.91 -54.12 34.03 34.03 28.99
4 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ - - - - 0.9 - - - - -
5 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 4.1 0.2 1.8 1.8 0.7 47.68 -95.54 864.31 864.31 -60.25
6 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 0.0 0.2 0.4 0.4 0.5 508.70 585.71 90.94 90.94 39.83
7 ด้ายและเส้นใย 0.9 0.4 0.1 0.1 0.3 521.46 -56.96 -68.70 -68.70 154.66
8 นมและผลิตภัณฑ์นม 1.7 0.4 0.0 0.0 0.1 107.69 -76.81 -95.37 -95.37 615.59
9 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.5 0.5 0.5 0.0 -63.18 775.17 -1.77 -1.77 -92.50
10 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 2,550.00 2,550.00 164.15
รวม 10 รายการ 40.0 34.2 75.3 75.3 43.1 -4.28 -14.40 120.02 120.02 -42.86
อื่นๆ 0.1 1.7 0.5 0.5 0.2 103.74 1,286.03 -69.70 -69.70 -69.35
รวมทั้งสิ้น 40.1 36.0 75.9 75.9 43.2 -4.12 -10.33 110.86 110.86 -43.04

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit