สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา

Flag of Guyana Coat of Arms of Guyana
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา หรือ Cooperative Republic of Guyana

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ทิศตะวันออกติดสุรินัม
ทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ติดบราซิล ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือติดเวเนซุเอลา
ทิศเหนือติดมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 214,970 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 196,850 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 18,120 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมด 2,949 กิโลเมตร ติดต่อประเทศบราซิล 1,606 กิโลเมตร ซูรินาเม 600 กิโลเมตร เวเนซุเอลา 736 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเล 459 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนมากเป็นที่ราบสูงลูกฟูก ที่ราบต่ำชายทะเล ทางตอนใต้มีลักษณะแบบทุ่งหญ้าสะวันนา

สภาพภูมิอากาศ

ร้อน ชื้นและฝนตกชุก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงปานกลาง โดยฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน - มกราคม

ทรัพยากรธรรมชาติ

แร่อะลูมิเนียม ทองคำ เพชร ไม้เนื้อแข็ง กุ้งฝอย ปลา

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วมจากฤดูฝน

จำนวนประชากร

735,222 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.02% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สัญชาติ

Guyanese

เชื้อชาติ

ชาวอินเดียตะวันออก 43.5% ชาวผิวดำ 30.2% ชาวพื้นเมือง (Amerindian) 9.1% ผิวขาว จีน และอื่นๆ 0.5% เชื้อชาติผสม 16.7%

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 30.5% ฮินดู 28.4% โรมันคาทอลิก 8.1% มุสลิม 7.2% Jehovah's Witness 1.1% คริสต์นิกายอื่นๆ 17.7% อื่นๆ 1.9%, ไม่มีศาสนา 4.3% ที่ระบุไม่ได้ 0.9%

ภาษา

อังกฤษ (ภาษาราชการ)

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ (Republic)

เมืองหลวง

กรุงจอร์จทาวน์ (Georgetown)

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 จังหวัด มีอำนาจปกครองตนเอง ได้แก่ Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Upper Takutu-Upper Essequibo

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

large detailed administrative map of guyana with cities 1

 

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=7095

วันที่ได้รับเอกราช

26 พฤษภาคม 2509 (จากอังกฤษ)

รัฐธรรมนูญ

6 ต.ค. 2523

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม จากตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองระบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งขั้นต้น ซึ่งจะมีขึ้นทุกๆ 5 ปี (ไม่จำกัดวาระ)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral National Assembly) สมาชิกจำนวน 65 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นอกจากนี้ ประธานาธิบดียังเป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 4 คน เลขาธิการรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอีก 2 คน

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุด (Supreme Court of Judicature) ประกอบด้วย High Court (ศาลสูง) และ Court of Appeal (ศาลอุทธรณ์) โดยให้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายไปยัง Caribbean Court of Justice (CCJ)

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี มีรากฐานมาจากกฎหมายของอังกฤษ โดยได้รับอิทธิพลจากระบบประมวลกฎหมายโรมัน - ดัชท์ (Roman - Dutch Civil Law)

 • เปนประเทศที่มีบทบาทในการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศโลกที่สาม และกลุมประเทศไมฝกใฝฝ่ายใด 
 • เปนที่ตั้งของสำนักเลขาธิการ CARICOM 

ที่มา aspa.mfa.go.th/aspa/upload/pdf/Guyana Apr 2013.pdf

 

 

Update กุมภาพันธ์ 2559

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  22 มกราคม 2558

 

 • Pres. Donald RAMOTAR
 • First Vice Pres.  
 • Second Vice Pres.  
 • Prime Min. Samuel HINDS
 • Min. of Agriculture Leslie RAMSAMMY, Dr.
 • Min. of Amerindian Affairs Pauline CAMPBELL-SUKHAI
 • Min. of Education Priya MANICKCHAND
 • Min. of Finance Ashni SINGH, Dr.
 • Min. of Foreign Affairs Carolyn RODRIGUES-BIRKETT
 • Min. of Health Bheri RAMSARRAN, Dr.
 • Min. of Home Affairs Clement ROHEE
 • Min. of Housing & Water Irfaan ALI
 • Min. of Human Services & Social Security Jennifer WEBSTER
 • Min. of Labor Nanda GOPAUL
 • Min. of Legal Affairs Anil NANDLALL
 • Min. of Local Govt. & Regional Development Ganga PERSAUD
 • Min. of Natural Resources & the Environment Robert PERSAUD
 • Min. of Parliamentary Affairs Samuel HINDS
 • Min. of Public Service Management Jennifer WESTFORD, Dr.
 • Min. of Public Works Robeson BENN
 • Min. of Tourism, Industry, & Commerce  
 • Min. of Culture, Youth, & Sports Frank ANTHONY, Dr.
 • Head, Presidential Secretariat Roger LUNCHEON
 • Attorney Gen. Anil NANDLALL
 • Governor, Bank of Guyana Dolly S. SINGH
 • Ambassador to the US Bayney KARRAN
 • Permanent Representative to the UN, New York George Wilfred TALBOT

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/GY.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

5.759 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

GDP รายบุคคล

7,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 21.8%
 • ภาคอุตสาหกรรม 25.3%
 • ภาคการบริการ 52.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

อัตราการว่างงาน

11.1% (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

ผลผลิตทางการเกษตร

อ้อย ข้าว กุ้งฝอย ปลา น้ำมันพืช เนื้อวัว เนื้อสุกร เป็ดไก่ ผลิตภัณฑ์นม

อุตสาหกรรม

อะลูมิเนียม น้ำตาล โรงสีข้าว ไม้ สิ่งทอ เหมืองทอง

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-10% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

หนี้สาธารณะ

67.4% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-151 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการส่งออก

1.096 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สินค้าส่งออก

น้ำตาล ทองคำ แร่อะลูมิเนียม ออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Alumina) ข้าว กุ้งฝอย กากน้ำตาล เหล้ารัม ไม้

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 31.9%, Canada 21.3%, Venezuela 10.9%, UK 6.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

มูลค่าการนำเข้า

1.708 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรโรงงาน ปิโตรเลียม อาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 21.9%, Trinidad and Tobago 19.9%, Venezuela 12%, China 9.9%, Suriname 8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

สกุลเงิน

ดอลลาร์กายอานา (Guyanese dollar)

สัญลักษณ์เงิน

GYD

 

     ไทยและกายอานาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2530 ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยรัฐบาลไทยมอบให้ สอท. ณ กรุงบลาซิเลีย เป็นจุดติดต่อ (contact point)

สินค้าส่งออกของไทย รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารกระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

สินค้านำเข้าของไทย ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สถิตินักท่องเที่ยว ชาวกายอานาเดินทางเข้าไทย 61 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยว 38 คน
สำนักงานไทยในกายอานา ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็น Contact point)
สำนักงานกายอานาในไทย ไม่มี(กระทรวงการต่างประเทศกายอานา กรุงจอร์จทาวน์เป็น Contact point)

_________________________________________________

ที่มา: กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,220.67 478,911.68 455,271.89 455,271.89 417,029.28 5.95 0.14 -4.94 -4.94 -8.40
การส่งออก 229,105.66 228,504.89 227,523.51 227,523.51 214,375.14 2.93 -0.26 -0.43 -0.43 -5.78
การนำเข้า 249,115.00 250,406.80 227,748.38 227,748.38 202,654.14 8.89 0.52 -9.05 -9.05 -11.02
ดุลการค้า -20,009.34 -21,901.91 -224.88 -224.88 11,721.01            
ไทย - กายอานา                      
มูลค่าการค้า 17.77 11.18 8.52 8.52 8.09 126.29 -37.08 -23.76 -23.76 -5.13
การส่งออก 8.79 9.23 6.25 6.25 6.57 14.22 5.04 -32.28 -32.28 5.14
การนำเข้า 8.99 1.95 2.28 2.28 1.52 5,463.78 -78.27 16.53 16.53 -33.36
ดุลการค้า -0.20 7.28 3.97 3.97 5.05            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 4.5 2.8 1.9 1.9 3.1 16.12 -37.62 -31.21 -31.21 61.04
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.3 1.1 0.7 0.7 0.7 -7.78 -20.85 -35.18 -35.18 -0.93
3 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.0 0.8 0.6 0.6 0.6 37.48 -17.49 -26.86 -26.86 -2.29
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 -26.73 7.26 26.84 26.84 58.55
5 แผงวงจรไฟฟ้า - - - - 0.2 - - - - -
6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 -42.68 160.48 -24.21 -24.21 69.46
7 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 877.27 51.16 482.77 482.77 -28.72
8 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ####### -5.79 1.82 1.82 -6.72
9 เครื่องนุ่งห่ม 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 230.29 -52.20 72.13 72.13 -41.28
10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 125.36 13.69 -21.62 -21.62 -45.50
รวม 10 รายการ 7.6 5.5 4.2 4.2 5.6 16.28 -27.95 -23.39 -23.39 33.31
อื่นๆ 1.2 3.8 2.1 2.1 1.0 2.93 209.60 -45.11 -45.11 -51.58
รวมทั้งสิ้น 8.8 9.2 6.2 6.2 6.6 14.22 5.04 -32.28 -32.28 5.14

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 4.9 1.4 2.2 2.2 1.4 ####### -71.61 54.01 54.01 -33.28
2 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 114.55 3.06 28.24 28.24 6.95
3 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.36 -83.33 60.00 60.00 1,150.00
4 เคมีภัณฑ์ - - - - 0.0 - - - - -
5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 457.14 -82.05 -82.05 -85.71
6 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด - - - - - - - - - -
7 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - - - - - - - - -
8 ผ้าผืน - - - - - - - - - -
9 สิ่งพิมพ์ - - 0.0 0.0 - - - - - -100.00
รวม 10 รายการ 5.0 1.5 2.2 2.2 1.5 ####### -70.86 52.83 52.83 -31.78
อื่นๆ 4.0 0.5 0.1 0.1 0.0 ####### -87.53 -89.38 -89.38 -99.62
รวมทั้งสิ้น 9.0 2.0 2.3 2.3 1.5 ####### -78.27 16.53 16.53 -33.36

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit