สาธารณรัฐปารากวัย

Flag of Paraguay Coat of arms of Paraguay
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐปารากวัย หรือ Republic of Paraguay

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลางระหว่างอาร์เจนตินา โบลิเวีย และบราซิลและไม่มีทางออกทะเล

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 406,750 9 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 397,300 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 9,450 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมด 4,655 กิโลเมตร ติดต่อกับประเทศอาร์เจนตินาเป็นระยะทาง 2,531 กิโลเมตร โบลิเวียเป็นระยะทาง 753 กิโลเมตร บราซิลเป็นระยะทาง 1,371 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ที่ราบทุ่งหญ้า และภูเขาป่าไม้ ที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำ ที่อื่นเป็นป่าแห้งแล้งและป่าหนามเตี้ย

สภาพภูมิอากาศ

กึ่งร้อนชื้นถึงพอสบาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

พลังงานน้ำ ไม้ แร่เหล็ก แมงกานีส หินปูน

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงใต้

จำนวนประชากร

6,943,739 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Surinamer(s)

ภาษา

ภาษาสเปน และ Guarani

ศาสนา

โรมันคาทอลิก 89.6%, โปรแตสแตนท์ 6.2%, คริสต์นิกายอื่นๆ 1.1%, อื่นๆ และที่ระบุไม่ได้ 1.9%, ไม่มีศาสนา 1.1%

เชื้อชาติ

ส่วนใหญ่เป็นลูกผสมระหว่างสเปนและชนพื้นเมือง (Mestizo)

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ (Constitutional republic)

เมืองหลวง

กรุงอะซุนซิออง (Asuncion)

การแบ่งเขตการปกครอง

ปารากวัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 จังหวัด (departments - departamentos) กับ 1 เขตเมืองหลวง* (capital district - distrito capital) ได้แก่ อัลโตปารากวัย(ฟวยร์เตโอลิมโป) อัลโตปารานา(ซิวดัดเดลเอสเต) อามัมไบย์(เปโดรควนกาบาเยโร) ดิสตรีโตกาปีตัล*(อะซุนซิออง) โบเกรอง(ฟีลาเดลเฟีย) กากวาซู(โกโรเนลโอเบียโด) กาซาปา(กาซาปา) กานินเดยู(ซัลโตเดลไกวย์รา) เซนตรัล(อาเรกวา) กอนเซปซีออง(กอนเซปซีออง) กอร์ดีเยรา(กากูเป)ไกวย์รา(บียาร์รีกา) อีตาปูอา(เองการ์นาซีออง) มีเซียวเนส(ซันควนเบาติสตา) เญมบูกู(ปีลาร์) ปารากวารี(ปารากวารี) เปรซีเดนเตอาเยส(โปโซโกโลราโด)ซันเปโดร(ซันเปโดร)

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

large detailed administrative map of paraguay with cities

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=7153

วันที่ได้รับเอกราช

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2424 (จากสเปน)

รัฐธรรมนูญ

ประกาศ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2535

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล เป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในครั้งเดียวกันในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปีและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (Bicameral National Congress หรือ Congreso Nacional) ประกอบด้วย (1) Chamber of Senators หรือ Camara de Senadores จำนวน 45 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และ (2) Chamber of Deputies หรือ Camara de Diputados จำนวน 80 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ใช้ระบบศาลสูงสุด (Supreme Court of Justice หรือ Corte Suprema de Justicia ซึ่งผู้พิพากษา 9 คน ได้รับการเสนอจาก Council of Magistrates หรือ Consejo de la Magistratura และต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและประธานาธิบดี

ระบบกฎหมาย

ใช้ระบบประมวลกฎหมาย ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก กฎหมายอาร์เจนตินา(Argentina codes) กฎหมายโรมัน(Roman law) กฎหมายฝรั่งเศส(French codes)

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2559

Update 22 กันยายน 2559 

 

 • Pres.
  Horacio CARTES Jara
 • Vice Pres.
  Juan AFARA Maciel
 • Min. of Agriculture & Livestock
  Juan Carlos BARUJA
 • Min. of Education & Culture
  Marta Justina LAFUENTE
 • Min. of Finance
  Santiago PENA
 • Min. of Foreign Relations
  Eladio LOIZAGA Caballero
 • Min. of Industry & Commerce
  Gustavo Alfredo LEITE Gusinky
 • Min. of Interior
  Francisco Jose DE VARGAS Benitez
 • Min. of Justice
  Carla BACIGALUPO
 • Min. of Labor, Employment, & Social Security
  Guillermo SOSA
 • Min. of National Defense
  Diogenes MARTINEZ
 • Min. of Public Health & Social Welfare
  Antonio Carlos BARRIOS Fernandez
 • Min. of Public Works & Communications
  Ramon JIMENEZ Gaona
 • Min. of Women's Affairs
  Ana Maria BAIARDI Quensnel
 • Pres., Central Bank
  Carlos Gustavo FERNANDEZ Valdovinos
 • Ambassador to the US
  German Hugo ROJAS Irigoyen
 • Permanent Representative to the UN, New York
  N/A

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/PA.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

64.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

9,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

4.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 17.1%
 • ภาคอุตสาหกรรม 27.3%
 • ภาคการบริการ 55.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

5.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

4.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ฝ้าย อ้อย ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวสาลี ยาสูบ มันสำปะหลัง ผลไม้ ผัก เนื้อวัว เนื้อหมู ไข่ นม ไม้

อุตสาหกรรม

น้ำตาล ปูนซีเมนต์ สิ่งทอ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ไม้ เหล็ก โลหะผสม พลังงานไฟฟ้า

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

6.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

25.5% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

158 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

8.594 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ถั่วเหลือง อาหารสัตว์ ฝ้าย เนื้อสัตว์ น้ำมัน (สำหรับการบริโภค) ไฟฟ้า ไม้ เครื่องหนัง

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Brazil 31.7%, Russia 9.1%, Chile 7.1%, Argentina 7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

8.572พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

ยานพาหนะ สินค้าบริโภค ยาสูบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักรไฟฟ้า แทร็กเตอร์ เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Brazil 25.4%, China 23.7%, Argentina 14.8%, US 7.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

กวารานี (Guarani)

สัญลักษณ์เงิน

PYG

 

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

    วันที่ 17 ธันวาคม 2505 และรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำปารากวัยอีกตำแหน่งหนึ่ง นอกจากนี้ ไทยได้แต่งตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำปารากวัย ณ กรุงอาซุซิออนด้วย

จำนวนคนไทยในปารากวัย 2 คน
สถิตินักท่องเที่ยว ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวปารากวัยเดินทางมาประเทศไทย 164 คน
สำนักงานไทยในปารากวัย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงอะซุนซิออง (รักษาการ)(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสมีเขตอาณาครอบคลุมปารากวัย)
สำนักงานปารากวัยในไทย ไม่มี (เอกอัครราชทูตปารากวัยประจำประเทศไทย มีถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี)
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส
Royal Thai Embassy
Virrey del Pino 2458-6 Piso
1426 Buenos Aires
โทรศัพท์ : (5411) 4785-6504, 4785-6521
โทรสาร : (5411) 4785-6548
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐปารากวัย
Royal Thai Consulate-General
Teniente Vera 2332 (Barrio Herrera)
Asuncion, Paraguay.
โทรศัพท์ / โทรสาร : (59521) 611-115
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_______________________________________________________

ที่มา: สาธารณรัฐปารากวัย 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ปารากวัย                      
มูลค่าการค้า 87.29 248.65 68.64 68.64 78.30 11.59 184.85 -72.40 -72.40 14.07
การส่งออก 68.07 33.71 34.95 34.95 23.18 3.60 -50.48 3.66 3.66 -33.66
การนำเข้า 19.22 214.94 33.69 33.69 55.11 53.52 1,018.33 -84.33 -84.33 63.59
ดุลการค้า 48.85 -181.23 1.26 1.26 -31.93            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 53.5 17.1 23.8 23.8 10.4 2.00 -67.98 39.15 39.15 -56.38
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.9 3.2 2.3 2.3 2.7 27.28 9.20 -28.17 -28.17 18.26
3 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ 4.2 8.0 0.1 0.1 2.4 - 91.22 -98.30 -98.30 1,680.74
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 2.9 1.9 1.9 1.9 1.7 59.45 -34.30 2.15 2.15 -14.89
5 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.0 0.2 0.3 0.3 0.8 -32.94 359.41 121.96 121.96 134.09
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.9 0.3 0.0 0.0 0.7 17.14 -67.76 -88.23 -88.23 2,038.53
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 - 0.6 0.6 0.5 -61.59 - - - -15.92
8 ผ้าผืน 0.3 0.2 0.5 0.5 0.5 -38.32 -20.03 96.04 96.04 17.88
9 เม็ดพลาสติก 1.6 0.9 1.7 1.7 0.5 -70.96 -39.56 78.14 78.14 -69.71
10 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน - 0.1 0.3 0.3 0.4 - - 149.30 149.30 33.46
รวม 10 รายการ 66.3 31.9 31.6 31.6 20.6 4.68 -51.87 -0.87 -0.87 -34.83
อื่นๆ 1.8 1.8 3.3 3.3 2.6 -24.76 0.14 82.93 82.93 -22.55
รวมทั้งสิ้น 68.1 33.7 34.9 34.9 23.2 3.60 -50.48 3.66 3.66 -33.66

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 0.7 177.7 9.0 9.0 35.7 1,691.42 26,489.94 -94.95 -94.95 297.85
2 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 18.2 35.2 23.8 23.8 19.2 45.89 93.61 -32.36 -32.36 -19.52
3 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.8 0.1 0.1 0.2 - 473.31 -84.60 -84.60 38.10
4 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - 0.3 0.0 0.0 0.1 - - -85.00 -85.00 20.75
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 0.0 - - 0.0 -59.59 -96.15 - - -
6 ลวดและสายเคเบิล - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1,700.00
7 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.00 33.33 -25.00 -25.00 400.00
8 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.0 0.0 - - 0.0 -57.89 50.00 - - -
9 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 - - 0.0 - 300.00 - - -
10 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่อง - 0.0 - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 19.0 214.0 32.9 32.9 55.1 51.73 1,026.34 -84.60 -84.60 67.27
อื่นๆ 0.2 1.0 0.7 0.7 0.0 223,400.00 336.91 -23.57 -23.57 -98.67
รวมทั้งสิ้น 19.2 214.9 33.7 33.7 55.1 53.52 1,018.33 -84.33 -84.33 63.59

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

ที่อยู่

Embassy of the Republic of Paraguay

3rd Floor, Hannam Tower Annex Building,
730, Hannam-dong, Yongsan-gu,
Seoul, Republic of Korea

Tel: (82-2) 792-1174,792-8335

Fax: (82 2) 792-8334

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit