สาธารณรัฐซูรินาเม

Flag of Suriname 664px-Coat of arms of Suriname
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
ละติน: Justitia - Pietas - Fides
("Justice - Piety - Loyalty")

 

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

     ในปลายพุทธศตวรรษที่ 22 อังกฤษได้มาตั้งอาณานิคมริมแม่น้ำซูรินาเม ต่อมาเนเธอร์แลนด์ได้ ทำความตกลงแลกอาณานิคมกับอังกฤษ โดยที่เนเธอร์แลนด์ได้ครอบครองอาณานิคมซูรินาเม ส่วนอังกฤษได้ครอบครองนิวอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ (คือนิวยอร์กในอเมริกาปัจจุบัน)

ในยุคอาณานิคมชาวดัตช์ได้บุกเบิกที่ดินทำไร่ และนำทาสจำนวนมากจากแอฟริกามา ใช้ทำงานไร่ ความเป็นอยู่ของทาสในซูรินาเมนั้นมีความยากลำบากมาก ทาสจำนวนหนึ่งจึงได้หนีเข้าไปตั้งถิ่นฐานในป่าลึก ต่อมาเมื่อมีการเลิกทาส จึงได้มีการนำแรงงานใหม่ที่มีสัญญาจ้างงานมาจากอินโดนีเซีย อินเดีย และจีน แรงงงานเหล่านี้ได้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากของซูรินาเม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 อาณานิคมซูรินาเมได้รับการยกฐานะให้เป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ สามารถเลือกผู้แทนตนเองเพื่อบริหารกิจการภายใน แต่กิจการต่างประเทศ และการป้องกันประเทศเป็นหน้าที่ของเนเธอร์แลนด์ ต่อมาซูรินาเมได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2518

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐซูรินาเม หรือ Republic of Suriname

ที่ตั้ง

อยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ติดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศเหนือติดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันออกติด French Guiana ทิศใต้ติดบราซิล ทิศตะวันตกติดกายอานา

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 163,820 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 156,000 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 7,820 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนติดต่อทั้งหมด 1,907 กิโลเมตร ติดต่อกับบราซิลเป็นระยะทาง 515 กิโลเมตร French Guianaเป็นระยะทาง 556 กิโลเมตร กายอานาเป็นระยะทาง 836 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่ภูเขาขรุขระ ที่ราบเต็มไปด้วยน้ำระหว่างช่องแคบชายฝั่งทะเล

สภาพภูมิอากาศ

ร้อน(Tropical) ลมมรสุมพอประมาณ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไม้ พลังงานน้ำ ปลา ดินขาว(Kaolin) กุ้งฝอย แร่อลูมิเนียม ทอง นิกเกิล ทองแดง ทองคำขาว สินแร่เหล็ก

ภัยธรรมชาติ

ไม่ระบุ

จำนวนประชากร

591,919 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Surinamer(s)

เชื้อชาติ

ส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดีย 37% ลูกผสมชาวยุโรปและชาวแอฟริกัน 31% ชาวอินโดนีเซีย(ชวา)15% ชาวแอฟริกัน 10% ชนพื้นเมือง 2% ชาวจีน 2% ชาวยุโรป 1% อื่นๆ 2%

ศาสนา

ชาวซูรินาเมส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนส์ 25.2% นิกายโรมันคาทอลิก 22.8% เป็นชาวอินเดียนับถือศาสนาฮินดู 27.4% ศาสนาอิสลาม 19.6% และ อื่นๆ 5%

ภาษา

ใช้ภาษาดัชท์เป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย

ประวัติศาสตร์

เนเธอร์แลนด์เข้าครอบครองซูรินาเมแทนอังกฤษในปี ค.ศ. 1667 โดยแลกกับ New Netherlands (New Yorks) ในช่วงปี ค.ศ. 1970 เนเธอร์แลนด์กดดันให้ซูรินาเมเป็นเอกราชทั้ง ๆ ที่ชาวซูรินาเมเชื้อสายอินเดียตะวันออกและนิโกรไม่เห็นด้วย และร้อยละ 40 ได้อพยพเข้าไปในเนเธอร์แลนด์ก่อนที่ซูรินาเมจะเป็นเอกราชในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1975 หลังจากได้รับเอกราชแล้วซูรินาเมมีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ

 

รูปแบบการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Democracy)

เมืองหลวง

กรุงพารามาริโบ (Paramaribo)

การแบ่งเขตการปกครอง

ซูรินาเม มีการปกครอง 10 เขต ได้แก่ โบรโคปอนโด (Brokopondo) คอมเมวิชเน (Commewijne) โคโลนี (Coronie) มารอวิชเน (Marowijne) นิคเครี (Nickerie) ปารา (Para) ปารามาริโบ (Paramaribo) ซามามัคคา (Saramacca) ซิปาลิวินิ (Sipaliwini) วานิกา (Wanica)

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

large detailed administrative and political map of suriname 1

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=7274

วันที่ได้รับเอกราช

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 (จากเนเธอร์แลนด์)

รัฐธรรมนูญ

ให้สัตยาบัน 30 กันยายน พ.ศ. 2530 ทำสำเร็จ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2530

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล เป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในรัฐสภา หากไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใดได้รับเสียง 2/3 ของรัฐสภาหลังจากได้รับการลงคะแนนเสียง 2 ครั้ง โดยได้เสียงข้างมาก (ผู้แทน 893 คน มาจากสภาระดับชาติ สภาท้องถิ่น และสภาภูมิภาค) วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (ไม่จำกัด)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดี่ยว (Unicameral National Assembly) หรือ Nationale Assemblee (51 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งระบบคะแนนนิยม) วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

 • Cantonal Courts
 • Court of Justice ศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษามีวาระการดำรงตำแหน่งชั่วชีวิต (justices are nominated for life)
 • Caribbean Court of Justice (CCJ)

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย ได้รับอิทธิพลมาจากประมวลกฎหมายดัชท์ (Dutch Civil Law)

การปกครอง

     ซูรินาเมปกครองในระบอบรัฐสภาอยู่จนถึงปี ค.ศ. 1980 คณะทหารได้ทำการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาล พลเรือน และการปกครองตามระบอบรัฐสภา มีการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน รัฐบาลทหารมีความนิยมเอนเอียงไปทางโซเวียต-คิวบา จึงได้รับการกดดันจากสหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ โดยเนเธอร์แลนด์ขู่จะตัดความช่วยเหลือเป็นจำนวน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ คณะทหารจึงได้ลดบทบาทด้วยการจัดตั้งกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติขึ้นเป็นพรรคการเมืองปกครองประเทศ และให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแก่พลเรือน ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 ซูรินาเมเริ่มหันไปหาฝ่ายเสรีนิยมมากขึ้น สถานการณ์ภายในประเทศยังคงมีการเรียกร้องทางการเมืองจากประชาชนภายในประเทศ เพื่อให้มีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยมีการหยุดงานโดยทั่วไป และมีข่าวการโค่นล้มรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1988 ซูรินาเมจึงมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนขึ้น

นโยบายต่างประเทศ

    ภายหลังได้รับเอกราช ซูรินาเมได้เข้าเป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ องค์กรรัฐอเมริกัน องค์การการประชุมอิสลาม และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซูรินาเมเป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (CARICOM) นอกจากนี้ ซูรินาเมยังมีส่วนร่วมใน กติกาสัญญาอเมซอน (Amazonian Pact) ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำอเมซอน (Amazon Basin) ที่เน้นเรื่องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในบริเวณภูมิภาคอเมซอน และในปี 2551 ซูรินาเมได้ลงนามในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ The Rome Statute of the International Criminal Court) ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ให้เงินช่วยเหลือแก่ซูรินาเมเป็นจำนวนมากที่สุด โดยในปี 2544 รัฐบาลทั้งสองได้ตกลงที่จะใช้เงินช่วยเหลือใน 6 สาขา คือ สุขภาพอนามัย การศึกษา สิ่งแวดล้อม การเกษตร การเคหะ และการปกครอง

    ซูรินาเมพยายามกระชับความสัมพันธ์กับหลายประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา แต่ปัญหาเรื่องพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กายอานา และเฟรนช์กายอานายังคงมีอยู่ ส่วนในเรื่องพรมแดนกับบราซิลซึ่งเคยมีปัญหาในอดีตนั้น ได้มีการตกลงที่จะปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการแล้ว

    นอกจากนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ซูรินาเมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเวทีความร่วมมือเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asian – Latin America Cooperation – FEALAC) ซึ่งการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือดังกล่าวน่าจะช่วยเพิ่มการติดต่อและกระชับความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของซูรินาเมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ผ่านทางโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ที่มา กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | กระทรวงการต่างประเทศ

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

 Update 22 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Desire Delano BOUTERSE
 • Vice Pres.
  Robert AMEERALI
 • Min. of Agriculture, Livestock, & Fisheries
  Hendrik SETROWIDJOJO
 • Min. of Defense
  Lamure LATOUR
 • Min. of Education & Community Development
  Shirley SITALDIEN
 • Min. of Finance
  N/A
 • Min. of Foreign Affairs
  Winston LACKIN
 • Min. of Interior
  Soewarto MOESTADJA
 • Min. of Justice & Police
  Edward BELFORT
 • Min. of Labor & Technological Development
  Michael MISKIN
 • Min. of Natural Resources
  Jim HOK
 • Min. of Public Health
  Michael BLOKLAND
 • Min. of Public Works
  Ramon ABRAHAMS
 • Min. of Regional Development
  Stanley BETTERSON
 • Min. of Social Affairs & Housing
  Alice AMAFO
 • Min. of Spatial Planning, Land & Forest Management, & Environment
  Ginmardo KROMOSOETO
 • Min. of Sport & Youth Affairs
  Ismanto ADNA
 • Min. of Trade & Industry
  Raymond SAPOEN
 • Min. of Transport, Communication, & Tourism
  Valisi PINAS
 • Governor, Central Bank
  Gilmore HOEFDRAAD
 • Ambassador to the US
  N/A
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Henry Leonard MAC-DONALD

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/NS.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

7.887 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

14,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-10.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 6.7%
 • ภาคอุตสาหกรรม 49.9%
 • ภาคการบริการ 43.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

8.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

55.5% (ค่าประมาณจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 157 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2558)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวเปลือก กล้วย เมล็ดปาล์ม มะพร้าว กล้วยกล้าย(Plantains) ถั่วลิสง เนื้อวัว เนื้อไก่ กุ้งฝอย ของป่า

อุตสาหกรรม

แร่อะลูมิเนียมและทองคำ ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม น้ำมัน ตัดไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค การประมง

มูลค่าการส่งออก

1.699 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

อลูมินา ทอง น้ำมันดิบ ท่อนไม้ กุ้งฝอยและปลา ข้าว กล้วย

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Switzerland 21.9%, UAE 14.6%, India 13.5%, Belgium 9.7%, US 9%, France 8.1%, Canada 6.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

1.914 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักร น้ำมัน เครื่องบริโภค ฝ้าย สินค้าจำพวกเครื่องอุปโภคบริโภค

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 26.7%, Netherlands 14.3%, China 12.2%, Trinidad and Tobago 7.4%, Japan 4.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

ดอลลาร์ซูรินาเม (Surinamese dollar, SRD)

สัญลักษณ์เงิน

SRD

นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ

     ในช่วงที่ซูรินาเมอยู่ภายใต้การปกครองของคณะทหาร เกิดภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง และความวุ่นวายอันเนื่องมาจากการหยุดงานของกรรมกรอยู่เป็นประจำ รวมทั้งการระงับความช่วยเหลือทางการเงินของเนเธอร์แลนด์มีผลทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำลงไปด้วย ต่อมาเมื่อซูรินาเมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และรายได้ประชาชาติก็เพิ่มขึ้นด้วย

 

การทูต

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับซูรินาเมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2530 เมื่อ 18 กรกฎาคม 2549 โดยรัฐบาลไทยมอบให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นจุดติดต่อประสานงาน ความสัมพันธ์ระหว่างกันค่อนข้างห่างเหิน เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการที่ซูรินาเมเสนอตั้งนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ซูรินาเมประจำประเทศไทย

ในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภาได้ไปเยือนซูรินาเมอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2548 และนาย Salam Paul Somohardjo ประธานรัฐสภาซูรินาเมได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน 2548 

การค้าการลงทุน

ไทยกับซูรินาเมยังมีการค้าการลงทุนระหว่างกันน้อยมาก มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับซูรินาเมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.01 ของมูลค่าการค้ารวมของไทยกับโลก ในปี 2554 มีมูลค่าการค้ารวม 17.34 ล้าน USD เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 2.82 ไทยส่งออก 17.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 1.91 ไทยนำเข้า 0.30 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 16.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ในปี 2553 สินค้าที่ไทยส่งออกไปซูรินาเม 5 รายการแรกคือ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำ 3) ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ 4) ยางและของทำด้วยยาง 5) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากซูรินาเมส่วนใหญ่คือสัตว์น้ำสด แช่เย็น แปรรูปและกึ่งแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์

สำนักงานไทยในซูรินาเม ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเป็นจุดติดต่อ)
สำนักงานซูรินาเมในไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กทม.) (เอกอัครราชทูตซูรินาเมประจำประเทศไทย มีถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา)

กงสุลกิตติมศักดิ์ซูรินาเมประจำประเทศไทย
Mr. Jrarat Pingclasai (Honorary Consul)
59/1 Soi Sukhumvit 26,
Khlong Tan, Khlong Toei,
Bangkok 10110
โทรศัพท์ 0 2259 7981
โทรสาร 0 2259 7982
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มา สาธารณรัฐซูรินาเม 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ซูรินาเม                      
มูลค่าการค้า 25.24 22.39 19.01 19.01 14.35 -7.22 -11.30 -15.07 -15.07 -24.52
การส่งออก 24.74 21.73 17.22 17.22 12.81 -0.56 -12.17 -20.74 -20.74 -25.63
การนำเข้า 0.50 0.66 1.79 1.79 1.54 -78.62 32.38 172.50 172.50 -13.88
ดุลการค้า 24.24 21.07 15.43 15.43 11.27            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 16.2 13.4 10.2 10.2 8.2 -3.11 -17.21 -24.19 -24.19 -19.05
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 3.8 2.8 2.5 2.5 1.8 26.57 -25.41 -10.32 -10.32 -28.87
3 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.5 0.8 0.7 0.7 0.4 -31.49 64.27 -1.59 -1.59 -45.72
4 เครื่องดื่ม 0.5 0.7 0.3 0.3 0.3 134.79 24.13 -54.75 -54.75 -12.10
5 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 111.44 -13.83 -28.56 -28.56 29.04
6 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 -45.41 -15.50 -25.10 -25.10 -27.04
7 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.3 1.0 0.5 0.5 0.2 -18.73 234.84 -45.82 -45.82 -70.01
8 ข้าว 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 -12.10 83.64 -19.68 -19.68 -40.93
9 เครื่องนุ่งห่ม 0.4 0.5 0.4 0.4 0.1 66.70 22.53 -31.08 -31.08 -67.71
10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -72.90 -92.42 3,743.75 3,743.75 -18.86
รวม 10 รายการ 22.5 19.9 15.4 15.4 11.6 0.88 -11.26 -23.05 -23.05 -24.70
อื่นๆ 2.3 1.8 1.9 1.9 1.2 -12.88 -21.28 5.19 5.19 -33.25
รวมทั้งสิ้น 24.7 21.7 17.2 17.2 12.8 -0.56 -12.17 -20.74 -20.74 -25.63

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ - 0.4 1.4 1.4 1.0 - - 238.84 238.84 -28.68
2 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.3 0.1 0.3 0.3 0.5 -24.67 -63.08 123.10 123.10 68.17
3 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -4.71 90.70 6.60 6.60 -23.23
4 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 - - 0.0 - 650.00 - - -
5 น้ำมันสำเร็จรูป - - - - 0.0 - - - - -
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 - - - 0.0 - -100.00 - - -
7 ผลิตภัณฑ์โลหะ - - - - 0.0 - - - - -
8 รองเท้า - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -50.00
9 สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - -
10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.4 0.7 1.8 1.8 1.5 -82.60 64.41 170.61 170.61 -12.98
อื่นๆ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 202.78 -97.66 708.70 708.70 -100.00
รวมทั้งสิ้น 0.5 0.7 1.8 1.8 1.5 -78.62 32.38 172.50 172.50 -13.88

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit