เอกวาดอร์

Flag of Ecuador Coat of arms of Ecuador
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐเอกวาดอร์ หรือ Republic of Ecuador

ที่ตั้ง

เป็นประเทศในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับโคลอมเบียทางทิศเหนือ ติดต่อกับเปรูทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ และจรดมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตก

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 283,561 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 276,841 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 6,720 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมดยาว 2,237 กิโลเมตร พรมแดนติดประเทศโคลอมเบียเป็นระยะทาง 708 กิโลเมตร เปรูเป็นระยะทาง 1,529กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ที่ราบชายฝั่งทะเล ด้านในตอนกลางเป็นบริเวณเทือกเขาแอนดิส และราบเข้าไปในป่าทางทิศตะวันออก

สภาพภูมิอากาศ

บริเวณชายฝั่งมีภูมิอากาศแบบเมืองร้อน บริเวณส่วนในของประเทศมีอากาศเย็นตามความสูงของภูมิประเทศ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม ปลา ไม้ พลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม แห้งแล้งเป็นครั้งคราว

จำนวนประชากร

16,290,913  คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ชาวเอกวาดอร์เรียน (Ecuadorian(s))

เชื้อชาติ

ผสมระหว่างผิวขาวกับอินเดียนแดง (mestizo) 71.9% ชาว Montubio 7.4% ชาวอเมอรินเดียน 7% ผิวขาว 6.1%, เอกวาดอร์เชื้อสายแอฟริกัน 4.3% ผสมระหว่างผิวขาวกับผิวดำ 1.9% ผิวดำ 1% อื่นๆ 0.4% (พ.ศ. 2553)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 74% นิกาย Evangelical 10.4% นิกาย Jehovah's Witness 1.2% อื่นๆ 6.4% ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า 8% (พ.ศ. 2555)

ภาษา

ภาษาสเปน (เป็นภาษาราชการ) และภาษาของชาวอินเดียนพื้นเมือง เช่น Quechua

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ (Republic)

เมืองหลวง

กรุงกิโต (Quito)

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 จังหวัด (provinces) แต่ละจังหวัดมีเมืองหลวงเป็นของตนเอง ได้แก่ Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabi, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas, Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

detailed political map of ecuador 1

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=6933

วันที่ได้รับเอกราช

24 พฤษภาคม พ.ศ.2365 (จากสเปน)

รัฐธรรมนูญ

10 สิงหาคม พ.ศ.2541

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล และเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในคราวเดียวกันในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยสามารถดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2 ติดต่อกันได้

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral National Assembly) หรือ Assamblea Nacional จำนวน 124 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อตามสัดส่วน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรมแห่งชาติ (National Court of Justice or Corte Nacional de Justicia) ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาจำนวน 21 คน และศาลรัฐธรรมนูญ ( Constitutional Court or Corte Constitucional) ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศ

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย มีรากฐานมาจากประมวลกฎหมายของชิลี โดยมีการปรับเปลี่ยนบางประการ

 

สถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
     ประธานาธิบดีราฟาเอล โกเรอา ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเอกวาดอร์ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีแนวคิดแบบสังคมนิยมฝ่ายซ้าย ให้ความสำคัญกับการให้สวัสดิการสังคม และการเพิ่มบทบาทรัฐในการบริหารกิจการภาคพลังงานและการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ แนวทางดังกล่าวสร้างความชื่นชอบให้กับประชาชน ส่งผลให้ได้รับคะแนนนิยมอย่างสูง และกลายเป็นประธานาธิบดีที่มีอำนาจมากที่สุดนับตั้งแต่มีการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในเอกวาดอร์

เมื่อปี 2551 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเอกวาดอร์ นำไปสู่การปฏิรูปประเทศเอกวาดอร์ในหลายๆ ด้าน อาทิ ระบบตุลาการ โดยการเพิ่มศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีอำนาจสูงสุด แทนที่ศาลฎีกา ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นศาลยุติธรรมแห่งชาติ ระบบนิติบัญญัติ แม้จะรักษาระบบสภาเดียวไว้ แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพิ่มอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถยุบสภาได้ในช่วง 3 ปีแรกของวาระการดำรงตำแหน่ง และที่สำคัญ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ เพิ่มอำนาจรัฐในการบริหารทรัพยากรหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน พลังงาน และการสื่อสารโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการเมืองภายในของเอกวาดอร์ ที่ยังมีปัญหาการขาดเสถียรภาพของสถาบันต่างๆ ซึ่งมักถูกการเมืองแทรกแซง รวมทั้งปัญหาฉ้อราษฎร์บัวหลวงได้ 

นโยบายต่างประเทศ

     เอกวาดอร์เน้นการดำเนินนโยบายในกรอบพหุภาคี โดยเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ Rio Group, UNASUR, OAS, Andean Community เป็นต้น นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลนายโกเรอา เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั้งในลาตินอเมริกา ยุโรป และเอเชียอย่างหลากหลาย เพื่อลดการพึ่งพาพันธมิตรเดิมอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักและเคยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเอกวาดอร์มาก่อนหน้านี้ 
ในแง่ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เอกวาดอร์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโกเรอา มีความใกล้ชิดกับเวเนซุเอลา และโบลิเวีย เนื่องจากมีอุดมการณ์ทางการเมืองใกล้เคียงกัน ในขณะที่ความสัมพันธ์กับโคลอมเบีย ไม่ราบรื่นนัก เนื่องจากมีการกระทบกระทั่งกันตามบริเวณชายแดน โดยเฉพาะจากเหตุการณ์ เมื่อปี 2551 ซึ่งทหารโคลอมเบียบุกรุกอธิปไตยเอกวาดอร์ ระหว่างปฏิบัติการทางทหารในการปราบปราบกลุ่ม FARC ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธฝ่ายซ้ายในโคลอมเบีย จนนำไปสู่การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับโคลอมเบีย แต่ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นมาในระดับอุปทูตแล้ว
ส่วนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียนั้น ในระดับทวิภาคี เอกวาดอร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีน และต้องการเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ โดยได้เสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตเอกวาดอร์ประจำอาเซียน และแสดงความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเอเปคด้วย

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมุล ณ วันที่  16 พฤศจิกายน 2559

Update 22 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Rafael CORREA Delgado
 • Vice Pres.
  Jorge GLAS Espinel
 • Min. of Agriculture, Livestock, Fisheries, & Aquaculture
  Javier PONCE Cevallos
 • Min. of Culture
  Ana Cristina RODRIGUEZ Ludena
 • Min. of Economic & Social Inclusion
  Betty TOLA Bermeo
 • Min. of Education
  Freddy PENAFIEL Larrea
 • Min. of Electricity & Renewable Energy
  Jose CADENA Mosquera
 • Min. of Environment
  Lorena TAPIA Nunez
 • Min. of Finance
  Fausto HERRERA Nicolalde
 • Min. of Foreign Relations & Integration
  Guillaume LONG
 • Min. of Foreign Trade
  Diego AULESTIA Valencia
 • Min. of Hydrocarbons
  Jose ICAZA Romero
 • Min. of Industry & Competitiveness
  Miguel Eduardo EGAS Pena
 • Min. of Interior
  Diego FUENTES Acosta
 • Min. of Justice & Human Rights
  Ledy ZUNIGA Rocha
 • Min. of Labor Relations
  Leonardo BERREZUETA Carrion
 • Min. of Mines
  Javier CORDOVA Unda
 • Min. of National Defense
  Ricardo PATINO Aroca
 • Min. of Public Health
  Margarita GUEVARA Alvarado
 • Min. of Sports
  Xavier ENDERICA Salgado
 • Min. of Telecommunication & Information
  Alexandra ALAVA Freire
 • Min. of Tourism
  Fernando ALVARADO Espinel
 • Min. of Transportation & Public Works
  Boris CORDOVA Gonzalez
 • Min. of Urban Development & Housing
  Maria DE LOS ANGELES Duarte
 • Min. Coordinator of Economic Policy
  Patricio RIVERA Yanez
 • Min. Coordinator of Internal & External Security Policy
  Cesar NAVAS Vera
 • Min. Coordinator of Knowledge & Talent Management
  Andres ARAUZ Galarza
 • Min. Coordinator of Policy
  Viviana BONILLA Salcedo
 • Min. Coordinator of Production
  Vinicio ALVARADO Espinel
 • Min. Coordinator of Social Development
  Cecilia VACA Jones
 • Min. Coordinator of Strategic Sectors
  Augusto ESPIN Tobar
 • National Sec. of Communication
  Patricio BARRIGA Jaramillo
 • National Sec. of Planning & Development
  Sandy NARANJO Bautista
 • Sec. Gen. of Public Admin.
  Pedro SOLINES Chacon
 • Pres., Central Bank
  Diego MARTINEZ Vinueza
 • Ambassador to the US
  Jose Francisco BORJA Cevallos
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Horacio SEVILLA Borja

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/EC.html

 


ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

183.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

11,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-2.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 6.2%
 • ภาคอุตสาหกรรม 34%
 • ภาคการบริการ 59.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

6.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

1.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กล้วย กาแฟ โกโก้ ข้าว หัวมัน มันสำปะหลัง plantains อ้อย วัวควาย แกะ หมู เนื้อวัว เนื้อหมู ผลิตภัณฑ์นม ไม้บัลซา ปลา กุ้ง

อุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม อาหาร สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ไม้ เคมีภัณฑ์

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-3.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

* ไม่รวมถึงอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน

หนี้สาธารณะ

33% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

1.109 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

16.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ปิโตรเลียม กล้วย ดอกไม้ กุ้ง โกโก้ กาแฟ ป่าน ไม้ ปลา

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 39.5%, Chile 6.2%, Peru 5.1%, Vietnam 4.3%, Colombia 4.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

17.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

อุปกรณ์อุตสาหกรรม น้ำมันและสารหล่อลื่น สินค้าใช้แล้วทิ้ง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 27.1%, China 15.3%, Colombia 8.3%, Panama 4.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

*เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2544

 

สถานการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ
     การยกเลิกเงินสกุลซูเครเมื่อปี 2543 และหันไปใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินตราประจำชาติทำให้เศรษฐกิจเอกวาดอร์มีความมั่นคงขึ้นมากขึ้น โดยช่วงปี 2543-2549 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจเอกวาดอร์ขยายตัวประมาณร้อยละ 4.9 ต่อปี ซึ่งมีปัจจัยจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และการเพิ่มสูงขึ้นของความต้องการบริโภคภายในประเทศ การส่งออกสินค้าประเภท Non – traditional และเงินรายได้จากชาวเอกวาดอร์ที่ไปทำงานต่างประเทศส่งกลับบ้าน 

อย่างไรก็ดี วิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปี 2551 ทำให้เศรษฐกิจเอกวาดอร์ชะลอตัวลง โดยการลงทุนจากต่างประเทศและอุปสงค์การบริโภคภายในลดลง ทำให้ปี 2552 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอกวาดอร์ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.36 เท่านั้น 

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ปริมาณการผลิตน้ำมันของเอกวาดอร์ลดลง เนื่องจากบริษัทผู้รับสัมปทาน ไม่มีความมั่นใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกระแสที่ชี้ว่ารัฐบาลอาจยึดกิจการน้ำมันไปเป็นของรัฐ นอกจากนี้ บริษัทน้ำมันที่รัฐเป็นเจ้าของก็ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ทำให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับความต้องการน้ำมันของโลกที่ลดลง ได้สร้างภาวะการขาดดุลงบประมาณ และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของเอกวาดอร์ เพราะเศรษฐกิจเอกวาดอร์พึ่งพิงการส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมอย่างมาก อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมสร้างรายได้ให้รัฐบาลราวร้อยละ 30-40 ต่อปี และมีมูลค่าร้อยละ 25-30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอกวาดอร์

ความสัมพันธ์ทั่วไป 
ไทยกับเอกวาดอร์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2523 ปัจจุบัน สาธาณรัฐเอกวาดอร์อยู่ในเขตอาณาความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และมีนาย Luis A. Garcia Jara เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยประจำเอกวาดอร์ ในส่วนของเอกวาดอร์ ได้มอบหมายให้เอกอัครราชทูตเอกวาดอร์ประจำสาธารณรัฐมาเลเซีย เป็นเอกอัครราชทูตเอกวาดอร์ประจำประเทศไทยอีกตำแหน่ง และมีนายยง อารีเจริญเลิศ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเอกวาดอร์ประจำประเทศไทยแม้ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายไม่ใกล้ชิดนัก แต่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันในระดับสูงเป็นครั้งคราว ดังนี้ 

ฝ่ายไทย 
ราชวงศ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนเอกวาดอร์อย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2536 

นิติบัญญัติ
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเยือนเอกวาดอร์อย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2547

ฝ่ายเอกวาดอร์
นายอันเดรส ปาเอซ เบนัลกาซาร์ (Andres Paez Benalcazar)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการด้านสังคมและแรงงานเยือนไทยเมื่อปี 2548 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

เมื่อปี 2552 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศคิดเป็น 195.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 40.50 ไทยส่งออกไปเอกวาดอร์มูลค่า 191.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 40.48) และนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 4.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 41.31) ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้า 187.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เอกวาดอร์เป็นคู่ค้าลำดับที่ 6 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลีและโคลอมเบีย)

สินค้าเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผัก ผลไม้ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 

สินค้าออกที่สำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 

ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

         เมื่อปี 2557 มีชาวเอกวาดอร์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,570 คน อนึ่ง เมื่อปี 2551 รัฐบาลเอกวาดอร์ได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางทุกสัญชาติ โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไม่เกิน 90 วันภายในเวลา 1 ปี แต่ต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีบัตรโดยสารไป-กลับ แสดงวันเดินทางถึงและออกจากประเทศ และหลักฐานแสดงว่ามีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายระหว่างพำนักในเอกวาดอร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเอกวาดอร์อาจขอตรวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

จำนวนคนไทยในเอกวาดอร์ 12 คน (มีนักโทษ 9 คน)
 
สำนักงานไทยในเอกวาดอร์ สถานกงสุลกิตตมศักดิ์ (กรุงกีโต) ซึ่งก้าลังพิจารณาคัดสรรบุคคล (เขตอาณา สอท. ณ กรุงลิมา)
สำนักงานเอกวาดอร์ในไทย สถานกงสุลกิตตมศักดิ์ (กรุงเทพฯ)

 

ความสัมพันธ์ในองค์การระหว่างประเทศ

ไทยและเอกวาดอร์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การระหว่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนในการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์การระหว่างประเทศ อาทิ การแลกเสียงในตำแหน่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งทั้งสองประเทศสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกันในวาระปี 2010-2013 
นอกจากนี้ ไทยและเอกวาดอร์ต่างเป็นสมาชิกของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia and Latin America Cooperation – FEALAC) ซึ่งเอกวาดอร์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เช่น โครงการบัวแก้วสัมพันธ์-ลาตินอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งโครงการหลวงดอยอินทนนท์และโรงคัดแยกและบรรจุผลผลิตโครงการหลวงเมื่อกลางปี 2549 อีกทั้งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านยาเสพติดเมื่อปี 2548 ภายใต้กรอบ FEALAC ด้วย

ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย

ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงเพื่อยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ ซึ่งหากประสบผลสำเร็จจะเป็นความตกลงฉบับแรกที่ไทยมีกับเอกวาดอร์

ที่มา เอกวาดอร์

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เอกวาดอร์                      
มูลค่าการค้า 283.02 419.26 214.30 214.30 119.10 -39.01 48.14 -48.89 -48.89 -44.42
การส่งออก 278.35 353.89 204.93 204.93 117.83 -20.24 27.14 -42.09 -42.09 -42.50
การนำเข้า 4.67 65.37 9.38 9.38 1.28 -95.94 1,298.83 -85.65 -85.65 -86.36
ดุลการค้า 273.68 288.53 195.55 195.55 116.55            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 154.4 167.3 91.0 91.0 46.4 -27.89 8.37 -45.60 -45.60 -49.04
2 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ 27.7 62.3 40.4 40.4 17.6 199.13 124.98 -35.18 -35.18 -56.50
3 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 3.9 18.7 10.1 10.1 10.3 31.55 378.11 -45.92 -45.92 1.75
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 12.2 15.6 11.0 11.0 9.6 -29.71 28.36 -29.50 -29.50 -12.56
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 10.7 14.4 9.7 9.7 7.0 -35.72 35.34 -32.70 -32.70 -27.91
6 เม็ดพลาสติก 10.0 13.5 4.1 4.1 3.6 52.71 35.30 -70.04 -70.04 -12.24
7 ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 5.1 2.8 2.7 2.7 3.5 -18.83 -44.34 -4.98 -4.98 32.25
8 ยางพารา 10.0 6.5 3.8 3.8 2.2 -8.76 -35.28 -41.78 -41.78 -41.28
9 ข้าวโพด 0.5 0.6 1.8 1.8 1.4 87.80 9.99 208.08 208.08 -23.02
10 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 4.2 5.2 3.1 3.1 1.4 -40.38 21.45 -39.54 -39.54 -55.72
รวม 10 รายการ 238.7 306.9 177.7 177.7 102.9 -18.09 28.59 -42.12 -42.12 -42.05
อื่นๆ 39.7 47.0 27.3 27.3 14.9 -31.12 18.44 -41.95 -41.95 -45.44
รวมทั้งสิ้น 278.4 353.9 204.9 204.9 117.8 -20.24 27.14 -42.09 -42.09 -42.50

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 3.4 11.8 6.1 6.1 0.2 241.58 248.48 -48.27 -48.27 -96.45
2 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 -45.72 -38.28 2.94 2.94 75.89
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 -15.87 -69.05 121.56 121.56 178.14
4 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 384.83 -27.18 -31.02 -31.02 -17.55
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.5 0.5 0.1 - -56.67 34,900.00 34,900.00 -80.57
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.1 0.3 0.6 0.6 0.1 -34.50 115.12 97.76 97.76 -88.97
7 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 -50.00 15,900.00 6,001.25 6,001.25 -93.62
8 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 - 122.73 150.61 150.61 -20.52
9 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 0.0 - - - 0.0 -90.72 - - - -
10 สินค้าทุนอื่น ๆ 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 13,700.00 57.25 1,705.53 1,705.53 -89.97
รวม 10 รายการ 4.2 12.6 9.0 9.0 1.1 118.94 197.65 -28.76 -28.76 -87.53
อื่นๆ 0.5 52.8 0.4 0.4 0.2 -99.60 11,612.71 -99.20 -99.20 -61.49
รวมทั้งสิ้น 4.7 65.4 9.4 9.4 1.3 -95.94 1,298.83 -85.65 -85.65 -86.36

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

ที่อยู่

Embassy of the Republic of Ecuador

10th Fl., West Block,
Wisma Selangor Dredging,
412-C Jalan Ampang,
50450, Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel: (603) 2163-5094, 2163-5078

Fax: (603) 2163-5096

 

 

JoomSpirit