สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

Flag of Argentina Coat of arms of Argentina
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา หรือ Argentina Republic

ที่ตั้ง

อยู่ทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้ มีพรมแดนด้านตะวันตกติดกับชิลี ด้านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับปารากวัย โบลิเวีย และบราซิล ด้านตะวันออกติดกับอุรุกวัยและมหาสมุทรแอตแลนติก

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 2,780,400 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 2,736,690 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 43,710ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมดยาว 11,968 กิโลเมตร ภาคเหนือติดโบลิเวียเป็นระยะทาง 942กิโลเมตร ติดบราซิลเป็นระยะทาง 1,263 กิโลเมตร ติดชิลีเป็นระยะทาง 6,691 กิโลเมตร ติดปารากวัยเป็นระยะทาง 2,531กิโลเมตร ติดอุรุกวัยเป็นระยะทาง 541 กิโลเมตร ความยาวฝั่งทะเล 4,989 กิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ

โดยทั่วไปมีอุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ภาคเหนือและใต้ของประเทศ

 • ภาคเหนือ - อากาศกึ่งร้อนกึ่งอบอุ่น (ฤดูร้อน 23-37 เซลเซียส / ฤดูหนาว 5-22 เซลเซียส)
 • ภาคใต้ - อากาศหนาวและฝนตก (ฤดูร้อน 10-21 เซลเซียส / ฤดูหนาว ต่ำกว่า 0 เซลเซียส)

บริเวณ ใต้สุดของประเทศมีลักษณะอากาศแบบแอนตาร์กติกซึ่งเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปี ทั้งนี้ บริเวณที่ราบแปมปัส (Pampas plains) มีอากาศอุ่นและชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม และ 12 องศาเซลเซียส ตั้งแต่มิถุนายน ถึง กันยายน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ราบทุ่งหญ้าแปมปัส ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ทองแดง

ภัยธรรมชาติ

แผ่นดินไหว ลมพายุ อุทกภัย

จำนวนประชากร

44,293,293 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ชาวอาร์เจนตินา (Argentine)

เชื้อชาติ

ผิวขาว (ส่วนใหญ่มีเชื้อสายสเปนและอิตาเลียน) ร้อยละ 97 และอื่นๆ (เมสติโซ - ผิวขาวผสมชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง ชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง และกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ชาวผิวขาว) ร้อยละ 3

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 92 โปรแตสแตนท์ ร้อยละ 2 ยิว ร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 4

ภาษา

ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการ

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข (Republic)

เมืองหลวง

กรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 23 จังหวัด (Provinces) และ 1 เขตเมืองหลวงสหพันธ์ (Federal Capital) ได้แก่ Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autonoma de Buenos Aires*, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego - Antartida e Islas del Atlantico Sur (Tierra del Fuego), Tucuman

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

detailed administrative map of argentina

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=6624

วันที่ได้รับเอกราช

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2359 (จากสเปน)

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2396 แต่มีการแก้ไขหลายครั้ง เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2403

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล เป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในคราวเดียวกันในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสองสภา (Bicameral National Congress หรือ Congreso Nacional) ประกอบด้วย (1) วุฒิสภา จำนวน 72 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดย 1/3 ของสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และ (2) Chamber of Deputies จำนวน 257 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง ½ ของสมาชิกได้รับมาจากการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุดเรียกว่า Corte Suprema ผู้พิพากษาศาลสูงสุดมาจากการแต่้งตั้งโดยประธานาธิบดี และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายของยุโรปตะวันตก

นโยบายต่างประเทศ

- ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทั้งอดีตประธานาธิบดี Kirchner และประธานาธิบดี Fernandez de Kirchner ให้ความสำคัญต่อการเมืองภายในมากกว่าความสัมพันธฺระหว่างประเทศ และเลือกดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบโดดเดี่ยว (isolation) ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ที่ตรึงเครียดระหว่างอาร์เจนตินากับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบเกือบทั้งหมด ได้แก่ ข้อพิพาทเรื่องโรงงานกระดาษกับอุรุกวัย ข้อขัดแย้งด้านพลังงานกับชิลี ปัญหากับบราซิลสืบเนื่องจากมาตรการปกป้องการค้าของอาร์เจนตินา รวมทั้ง ความเหินห่างกับสหรัฐฯ และยุโรป และยังคงอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะมัลวินาส หรือฟอล์คแลนด์

- อาร์เจนตินาเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจากับประเทศพัฒนาแล้วในกรอบ G 20 และ WTO เพื่อให้สหรัฐฯ และ EU ยกเลิกการอุดหนุนสินค้าเกษตรทั้งหมด 

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  23 มกราคม 2560

 Update 22 กันยายน 2560

 • Pres.
  Mauricio MACRI
 • Vice Pres.
  Gabriela MICHETTI
 • Chief of Cabinet
  Marcos PENA
 • Min. of Agriculture, Fishing, & Livestock
  Ricardo BURYAILE
 • Min. of Communications
  Oscar AGUAD
 • Min. of Culture
  Pablo AVELLUTO
 • Min. of Defense
  Julio Cesar MARTINEZ
 • Min. of Education and Sports
  Esteban BULLRICH
 • Min. of Energy and Mining
  Juan Jose ARANGUREN
 • Min. of Environment and Sustainable Development
  Sergio BERGMAN
 • Min. of Finance
  Luis CAPUTO
 • Min. of Foreign Relations, International Trade, & Culture
  Susana MALCORRA
 • Min. of Health
  Jorge LEMUS
 • Min. of Interior
  Rogelio FRIGERIO
 • Min. of Justice & Human Rights
  German GARAVANO
 • Min. of Labor. Employment, & Social Security
  Jorge TRIACA
 • Min. of Production & Development
  Francisco CABRERA
 • Min. of Public Media
  Hernan LOMBARDI
 • Min. of Modernization of the State
  Andres IBARRA
 • Min. of Science, Technology, & Productive Innovation
  Lino BARANAO
 • Min. of Security 
  Patricia BULLRICH
 • Min. of Social Development
  Carolina STANLEY
 • Min. of Tourism
  Gustavo SANTOS
 • Min. of Transportation
  Guillermo DIETRICH
 • Min. of Treasury
  Nicolas DUJOVNE
 • Pres., Central Bank
  Federico STURZENEGGER
  Ambassador to the US
  Martin LOUSTEAU
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Martin GARCIA MORITAN

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/AR.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

874.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-2.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 11.4%
 • ภาคอุตสาหกรรม 30.2%
 • ภาคการบริการ 58.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

42.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

เมล็ดทานตะวัน มะนาว ถั่วเหลือง องุ่น ข้างโพด ยาสูบ ถั่วลิสง ชา ข้าวสาลี

อุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป เครื่องยนต์ยานพาหนะ สิ่งทอ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน การพิมพ์ โลหะผสม เหล็ก

อัตราการเกิบโตภาคอุตสาหกรรม

1.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

53.8% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 14.17พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

58.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากฝิ่น น้ำมันดิบและก๊าซ ยานพาหนะ ข้าวโพด ข้าวสาลี

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Brazil 17.8%, China 9.1%, US 6%, Chile 4.2%(ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

57.23 พันล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักร ยานยนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สารอินทรีย์ พลาสติก

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Brazil 21.9%, China 19.7%, US 12.9%, Germany 5.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

เปโซอาร์เจนตินา (Argentine peso)

สัญลักษณ์เงิน

ARS

สภาพเศรษฐกิจ
 

     - อาร์เจนตินาเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะอยางยิ่ง ธัญพืช ถั่วเหลือง (เป็นผู้ส่งออกอันดับ 3 ของโลก) และเนื้อวัว โดยภาคเกษตรเป็นรายได้หลักของภาคเศรษฐกิจอาร์เจนตินา คิดเป็นร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยถั่วเหลืองและเมล็ดพืชน้ำมัน เป็นสินค้าส่งออกหลักคิดเป็น ร้อยละ 24 ของสินค้าส่งออก สินค้าธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด และเมล็ดทานตะวัน มีปริมาณการส่งออกร้อยละ 8 รวมทั้ง ปศุสัตว์ถือเป็นสินค้าออกที่สำคัญด้วย


     - อาร์เจนตินามีปริมาณแร่ธรรมชาติจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณแถบเทือกเขาแอนดีสทางด้านตะวันตกของประเทศ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 1 ใน 5 ของประเทศที่ได้ถูกสำรวจ ปัจจุบันมีการพัฒนาการโครงการเหมืองแร่ของประเทศ นอกจากนี้ อาร์เจนตินามีปริมาณก๊าซสำรองจำนวนมาก โดยส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังชิลี


นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ


     - การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการคลังของอดีต ปธน. Kirchner ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในอัตราที่สูง (ประมาณร้อยละ 8 -9) ติดต่อกันระหว่างปี 2547-2551 โดยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากที่สุดในลาตินอเมริกา อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจโลก ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลอาร์เจนตินา ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจอาร์เจนตินาชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยคาดว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2552 จะติดลบระหว่างร้อยละ 3.5 – 3.9 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงจากประมาณร้อยละ 25 – 30 ในปี 2551 (อัตราที่คำนวณโดยหน่วยงานเอกชน เนื่องจากรัฐบาลอาร์เจนตินามีการปรับเปลี่ยนตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ต่ำกว่าความเป็นจริง) เป็นประมาณร้อยละ 10 – 15 ในปีนี้

     - ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2552 พรรครัฐบาล (Victory Front) ได้พ่ายแพ้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สำคัญของประเทศ อาทิ กรุงบัวโนสไอเรส จ.บัวโนสไอเรส จ. Cordoba และ จ. Mendoza โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 31.2 ลดลงจากร้อยละ 45 จากผลการเลือกตั้งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทำให้สูญเสียเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ตั้งแต่เดือนธ.ค. 2552 ซึ่ง สส.และ สว. ใหม่เข้ารับตำแหน่ง) อนึ่ง ความพ่ายแพ้ของพรรครัฐบาลในครั้งนี้ บ่งชี้ถึงความไม่พอใจของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและชนชั้นกลาง ต่อนโยบายการเพิ่มภาษีส่งออกสินค้าเกษตรและแนวทางบริหารประเทศของประธานาธิบดี Cristina Fernandez de Kirchner ซึ่งเข้ามาจัดการกับระบบเศรษฐกิจมากเกินไป และถือเป็นแรงกดดันสำหรับรัฐบาลให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารประเทศที่ต้องลดการเผชิญหน้า ใช้การประนีประนอมมากขึ้น ยุตินโยบายการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้างเสถียรภาพให้รัฐบาลโดยสร้างพันธมิตรกับกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อสามารถบริหารประเทศได้ครบวาระ 4 ปี 

     - นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประธานาธิบดี Fernandez de Kirchner หลายอย่างได้รับการวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า ดำเนินนโยบายสวนทางกับประชาคมโลก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ แนวทางการแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งรัฐบาลส่วนใหญ่มุ่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ แต่อาร์เจนตินาเลือกที่จะยึดกิจการสำคัญๆ เข้าเป็นของรัฐ อาทิ กองทุนบำนาญและสายการบินแห่งชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลอาร์เจนตินาซึ่งได้รับการวิจารณ์จากสื่อนานาชาติเรื่องการเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ ยังต่อต้านการจัดอันดับ (rating) ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและสถานะทางเศรษฐกิจอาร์เจนตินา โดยออกมาวิจารณ์บริษัทจัดอันดับที่น่าเชื่อถือ อาทิ S&P และ Moody’s อยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ ล่าสุด เมื่อเดือน ธ.ค. 52 ผู้ช่วยรัฐมนตรีของสหรัฐฯ ได้วิจารณ์ระหว่างการเยือนอาร์เจนตินา ว่าอาร์เจนตินามีระบบและระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยและขัดขวางการลงทุนของสหรัฐฯ 

การฟื้นฟูเศรษฐกิจ

     อาร์เจนตินาประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดเมื่อปี 2543 - 2545 หลังจากเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี สาเหตุสำคัญมาจากภาวะชะงักงันของเงินทุนต่างประเทศ การขาดดุลการคลัง และดุลการค้า และความพยายามของรัฐบาลที่จะรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐไว้ที่ระดับ 1 เปโซ ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้นเศรษฐกิจของอาร์เจนตินายังได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งการระงับการจ่ายหนี้สินต่างประเทศ และการลดค่าเงินเปโซ

     เศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ปลายปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการขยายตัวของการส่งออกและการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศเป็นปัจจัยสำคัญ ทั้งนี้ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกนับตั้งแต่ปี 2546 เป็นผลจากการลดค่าเงินเปโซ ซึ่งทำให้อาร์เจนตินาได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่รัฐบาลอาร์เจนตินาสามารถผลักดันนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งนำไปสู่การลดลงของอัตราการว่างงาน และการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าภายในประเทศ ล่าสุดนิตยสารด้านการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสาขาของธนาคารโลก ได้จัดลำดับให้อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดอันดับ 77 ของโลก

ที่มา ประเทศอาร์เจนตินา - วิกิพีเดีย

 

ความสัมพันธ์ด้านการเมือง


     เป็นไปอย่างราบรื่นแม้จะไม่ใกล้ชิดนัก ไทยและอาร์เจนตินาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาแล้ว 54 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2498 (ค.ศ.1955) โดยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย มีการเยือนระดับสูงที่สำคัญ เช่น การเสด็จฯ เยือนอาร์เจนตินาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในปี 2539 และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในปี 2543 และ 2548 ในส่วนของอาร์เจนตินา ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา 2 คน เคยเดินทางเยือนไทย คือ นาย Arturo Frondizi ปี 2504 และนาย Carlos Saul Menem ปี 2540 

กลไกการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับอาร์เจนตินา
ได้แก่ การประชุม JC (ยังไม่เคยมีการประชุม) การประชุม Bilateral Economic Consultation (BEC ประชุมแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2547 และ2551) และการประชุม Political Consultation (หารือครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2551 ที่กรุงเทพฯ)

จำนวนคนไทยในอาร์เจนตินา มีจำนวน 107 คน (รวมนักเรียน AFS 35 คน และนักโทษหญิงข้อหายาเสพติด 12 คน)

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
อาร์เจนตินาเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากบราซิลและเม็กซิโก) ไทยนำเข้ากากพืชน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และถั่วเหลืองจากอาร์เจนตินาเป็นอันดับ 1 และ 2 จากการนำเข้าทั่วโลก ในปี 2551 การค้าระหว่างไทยกับอาร์เจนตินามีมูลค่า 971.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 13.59 คิดเป็น 0.27 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลก โดยไทยขาดดุลการค้า 211.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2552 การค้าทวิภาคีมีมูลค่าลดลง ร้อยละ 11.54 จากช่วงเดียวกันของปี 2551 โดยการส่งออกของไทยลดลงร้อยละ 5.43 อันสืบเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก แต่ยังถือว่าการค้าทวิภาคีไทย – อาร์เจนตินาชะลอตัวในอัตราที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับการค้าระหว่างประเทศของไทยกับคู่ค้าอื่นๆ ในลาตินอเมริกาและทั่วโลก

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้าที่สำคัญของไทย
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (รวมถึงกากพืชน้ำมัน) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

ด้านการลงทุน
บริษัท Sadesa ของอาร์เจนตินาได้เข้ามาลงทุนในไทยในกิจการฟอกหนัง ที่ จ. อยุธยา กว่า 10 ปี และได้ขยายโรงงานอีก 2 แห่งที่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี และแหลมฉบัง จ. ชลบุรี โดยเป็นการลงทุนเดียวของอาร์เจนตินาในไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงทุนของไทยในอาร์เจนตินา อย่างไรก็ตาม สาขาที่ไทยเชี่ยวชาญและอาร์เจนตินาก็ให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ ได้แก่ ธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว อนึ่ง ผู้แทนการค้าไทยและ ผช. รมว.กต. (ดร. วัชระ พรรณเชษฐ์และ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ได้นำนักธุรกิจไทยไปเยือนอาร์เจนตินาภายใต้โครงการ road show เมื่อวันที 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2552 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการขยายตลาดในอาร์เจนตินาในหลายสาขา ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ สินค้าประมง อาหารสัตว์ อัญมณี เครื่องจักรกล และโลจิสติกส์

 
สถิตินักท่องเที่ยว ปี 2556 มีชาวอาร์เจนตินาเดินทางเข้ามาในไทย21,552 คน
ข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวไทย มีการกำหนดให้นักท่องเที่ยวไทยต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

 

ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม


ปี 2548 เป็นปีแห่งการครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อาร์เจนตินา กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อฉลองวาระพิเศษดังกล่าว ได้แก่ การจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก โดยพิมพ์ภาพรำกลองยาว และการเต้นรำแทงโก้ ซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติของทั้งสองประเทศบนตราไปรณียากรดังกล่าว รวมทั้งได้จัดโครงการ Football Clinic โดยการเชิญนายอูบาลโด มาทิลโด ฟิยอล (Mr. Ubaldo Matildo Fillol) ซึ่งเป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินา ชุดที่ชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2530 มาเป็นผู้ฝึกสอนทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียนในโรงเรียนกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีของกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเป็นเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวาระครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย ในปี 2549 มีชาวอาร์เจนตินาเดินทางมาประเทศไทย 4,373 คน

ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและเวทีระหว่างประเทศ


ไทยและอาร์เจนตินามีพื้นฐานและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พัฒนามาจากภาคเกษตรกรรม และเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ ของโลก จึงมีจุดยืนร่วมกันในการเรียกร้องให้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเปิดตลาดสินค้าเกษตรจากประเทศกำลังพัฒนาและลดการอุดหนุนสินค้าเกษตรของตนลง นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิด ในกรอบ G20, WTO และ UN ในส่วนของความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ไทยและอาร์เจนตินาต่างมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกา โดยเฉพาะในเวที

ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia- Latin America Cooperation – FEALAC) ซึ่งอาร์เจนตินากำลังเป็นประธานร่วมฝ่ายลาตินอเมริกา (ญี่ปุ่นเป็นประธานฝ่ายเอเชีย) และในกรอบความร่วมมือ ASEAN – MERCOSUR 

ความตกลงทวิภาคี


- ไทยและอาร์เจนตินาได้ลงนามความตกลงระหว่างกันแล้ว 12 ฉบับ ครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์และวิชาการ การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน วัฒนธรรม พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ การปราบปรามยาเสพติด และการยกเว้นการตรวจลงตรา และล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2552 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในโอกาสการเยือนอาร์เจนตินาของผู้แทนการค้าไทยและผช. รมว.กต. โดยรมว.กต. อาร์เจนตินาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วยความตกลงที่อยู่ระหว่างการจัดทำอีก 4 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงด้านกีฬา บันทึกความเข้าใจด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเกษตร และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการทูต 

ความตกลงที่สำคัญกับไทย


ความตกลงที่ลงนามแล้ว1) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (ลงนามเมื่อ 20 ตุลาคม 2524) 2) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าอาร์เจนตินา (ลงนามเมื่อ 7 มิถุนายน 2534) 3) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ลงนามเมื่อ 16 พฤษภาคม 2539) 4) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ลงนามเมื่อ 7 มิถุนายน 2539) 5) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า (ลงนามเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2540) 6) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านปราบปรามยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (ลงนามเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2540) 7) ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ลงนามเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2543) 8) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ La Plata (ลงนามเมื่อ 28 ธันวาคม 2543) 9) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับ ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ลงนามเมื่อ 14 สิงหาคม 2549) 10) ความตกลงด้านวัฒนธรรม (ลงนามเมื่อ 14 สิงหาคม 2549) 11) MOU on Political Consultation and Other Matters of Common Interest (ลงนามเมื่อ 19 กันยายน 2549)12) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (ลงนามเมื่อ 2 พ.ย. 2552)

ที่มา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - อาร์เจนตินา                      
มูลค่าการค้า 2,127.61 1,430.00 1,236.25 1,236.25 1,542.05 33.45 -32.79 -13.55 -13.55 24.74
การส่งออก 1,049.45 700.76 673.94 673.94 981.48 10.67 -33.23 -3.83 -3.83 45.63
การนำเข้า 1,078.16 729.23 562.31 562.31 560.57 66.90 -32.36 -22.89 -22.89 -0.31
ดุลการค้า -28.71 -28.47 111.63 111.63 420.91            

 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ 67.0 59.1 108.9 108.9 287.9 2.42 -11.80 84.25 84.25 164.28
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 256.5 216.0 193.8 193.8 264.4 18.51 -15.79 -10.30 -10.30 36.45
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 117.7 113.7 78.8 78.8 44.6 9.47 -3.37 -30.64 -30.64 -43.47
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 38.0 34.7 30.7 30.7 41.1 14.66 -8.50 -11.55 -11.55 33.72
5 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 49.4 41.3 32.0 32.0 39.2 28.93 -16.49 -22.43 -22.43 22.44
6 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 33.8 32.5 23.6 23.6 33.3 80.80 -3.73 -27.38 -27.38 41.05
7 เคมีภัณฑ์ 3.2 3.2 7.2 7.2 32.0 -4.51 0.14 128.21 128.21 342.22
8 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 21.3 15.7 19.8 19.8 28.6 -32.35 -26.36 26.43 26.43 44.32
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16.0 12.7 14.5 14.5 24.9 15.87 -20.83 14.34 14.34 71.65
10 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 1.0 0.7 0.6 0.6 16.5 -22.87 -32.62 -15.38 -15.38 2,852.88
รวม 10 รายการ 603.9 529.6 510.0 510.0 812.5 14.07 -12.30 -3.69 -3.69 59.30
อื่นๆ 445.6 171.2 163.9 163.9 169.0 6.37 -61.58 -4.26 -4.26 3.10
รวมทั้งสิ้น 1,049.4 700.8 673.9 673.9 981.5 10.67 -33.23 -3.83 -3.83 45.63


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 892.3 524.7 371.7 371.7 338.4 79.91 -41.20 -29.16 -29.16 -8.96
2 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 73.7 84.6 98.2 98.2 111.0 61.65 14.76 16.06 16.06 13.09
3 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 22.8 41.6 28.5 28.5 41.8 122.48 82.30 -31.47 -31.47 46.81
4 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 17.7 18.4 19.3 19.3 20.9 17.83 3.77 5.05 5.05 8.36
5 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 0.6 3.2 5.8 5.8 10.8 -7.93 444.44 82.80 82.80 83.96
6 เคมีภัณฑ์ 12.7 14.9 12.1 12.1 9.9 -12.81 16.95 -18.66 -18.66 -17.76
7 ผลิตภัณฑ์โลหะ 4.7 3.0 1.7 1.7 5.9 -45.68 -36.57 -42.38 -42.38 239.20
8 ด้ายและเส้นใย 7.8 12.7 5.3 5.3 4.7 -19.91 63.69 -58.04 -58.04 -11.62
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 4.6 4.4 4.7 4.7 4.7 21.89 -5.00 6.04 6.04 1.42
10 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 1.0 3.0 0.4 0.4 2.4 -57.37 194.88 -87.55 -87.55 546.99
รวม 10 รายการ 1,038.0 710.5 547.7 547.7 550.6 71.09 -31.56 -22.90 -22.90 0.53
อื่นๆ 40.1 18.8 14.6 14.6 10.0 2.13 -53.23 -22.37 -22.37 -31.71
รวมทั้งสิ้น 1,078.2 729.2 562.3 562.3 560.6 66.90 -32.36 -22.89 -22.89 -0.31

 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

Embassy of the Argentine Republic

Suite 1601, Glas Haus Bldg., 16th Fl,
1 Sukhumvit Soi 25,
Sukhumvit Road, Wattana,
Bangkok 10110

Tel: 0-2259-0401, 0-2259-9198

Fax: 0-2259-0402, 0-2661-7579

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.argentinaemb-bkk.com

 

 

JoomSpirit