สาธารณรัฐเวเนซุเอลา

Flag of Venezuela state Coat of arms of Venezuela
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
God and Federation
("พระเจ้าและสหพันธรัฐ")

 

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา หรือ República Bolivariana de Venezuela

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ มีชายฝั่งติดกับทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ และมีเขตแดนติดกับโคลอมเบียและกายอานา

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 912,050 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 882,050 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 30,000 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมดยาว 5,267 กิโลเมตร จรดประเทศบราซิลเป็นระยะทาง 2,137 กิโลเมตร โคลอมเบียเป็นระยะทาง 2,341 กิโลเมตร กายอานาเป็นระยะทาง 789 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ภูเขาแอนดีสและที่ราบต่ำมาราไคโบในตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทุ่งราบลาโนในตอนกลาง ที่ราบสูงกายอานาในตะวันออกเฉียงใต้

สภาพภูมิอากาศ

ร้อนชื้น ถึงบริเวณเทือกเขามีอากาศเย็น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ แร่เหล็ก ทองคำ บอคไซค์ แร่อื่นๆ พลังงานน้ำ เพชร

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วม หินถล่ม โคลนถล่ม ภัยแล้งเป็นครั้งคราว

จำนวนประชากร

31,304,016 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ชาวเวเนซุเอลัน (Venezuelan(s))

เชื้อชาติ

สแปนิช อิตาเลียน โปรตุกีส อาหรับ เยอรมัน แอฟริกัน คนพื้นเมือง

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก(ในนาม) 96% โปรแตสแตนท์ 2% อื่นๆ 2%

ภาษา

ภาษาสเปน (เป็นภาษาราชการ) และภาษาท้องถิ่น

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ (Federal Republic)

เมืองหลวง

กรุงการากัส (Caracas)

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 รัฐ (states - estados) 1 แคพิทอลดิสตริกต์ (Capital District - Distrito Capital) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงการากัส และ เฟเดอรัลดีเพนเดนซีส์* (Federal Dependencies - Dependencias Federales) ได้แก่ Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias Federales (Federal Dependencies)**, Distrito Capital (Capital District)*, Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia

 

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

detailed political and administrative map of venezuela 1

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=7397

วันที่ได้รับเอกราช

5 กรกฎาคม พ.ศ.2354 (จากสเปน)

รัฐธรรมนูญ

30 ธันวาคม พ.ศ.2542

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล รวมถึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี (ไม่กำหนดวาระ สามารถดำรงตำแหน่งได้หากได้รับการเลือกตั้งต่อไป)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral National Assembly หริอ Asamblea Nacional) จำนวน 165 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งระบบคะแนนนิยม วาระ 5 ปี อีก 3 ที่นั่งสำหรับชนพื้นเมืองของประเทศ)

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุดเรียกว่า Supreme Tribunal of Justice หรือ Tribunal Supremo de Justicia มีผู้พิพากษา 32 คน มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐสภา (National Assembly) วาระการดำรงตำแหน่ง 12 ปี

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย ที่มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายของสเปน

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  24 มกราคม  2560

 Update 22 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Nicolas MADURO Moros
 • Executive Vice Pres.
  Tareck EL AISSAMI
 • Min. of Agricultural Production & Lands
  Wilmar Castro SOTELDO
 • Min. of Air & Water Transportation
  Giuseppe YOFFREDA , Gen.
 • Min. of Communes & Social Movements
  Aristobulo ISTIRIZ
 • Min. of Communications & Information
  Ernesto VILLEGAS
 • Min. of Culture
  Adan CHAVEZ
 • Min. of Defense
  Vladimir PADRINO Lopez , Gen.
 • Min. of Ecological Mining Development
  Roberto MIRABAL Acosta
 • Min. of Economy & Finance
  Ramon LOBO
 • Min. of Ecosocialism & Water
  Ramon VELASQUEZ
 • Min. of Education
  Elias JAUA
 • Min. of Electricity
  Luis Alfredo MOTTA DOMINGUEZ ,Gen.
 • Min. of Fisheries & Aquaculture
  Angel BELISARIO Martinez , Adm.
 • Min. of Foreign Affairs
  Delcy Eloina RODRIGUEZ Gomez
 • Min. of Foreign Trade & International Investment
  Jesus FARIA
 • Min. of Ground Transportation
  Ricardo MOLINA
 • Min. of Health
  Antonieta CAPORALE
 • Min. of Housing, Habitats, & Ecosocialism
  Manuel QUEVEDO, Gen.
 • Min. of Indigenous Peoples
  Aloha NUNEZ
 • Min. of Interior, Justice, & Peace
  Nestor REVEROL , Gen.
 • Min. of Labor
  Francisco TORREALBA
 • Min. of Nutrition
  Rodolfo MARCO TORRES
 • Min. of the Office of the Presidency & Govt. Performance Monitoring
  Carmen MELENDEZ, Adm.
 • Min. of Penitentiary Services
  Maria Iris VARELA Rangel
 • Min. of Petroleum & Mining
  Nelson MARTINEZ
 • Min. of Planning
  Ricardo MENENDEZ
 • Min. of Public Works
  Cesar SALAZAR Coll, Adm.
 • Min. of Tourism
  Marleny CONTRERAS
 • Min. of University Education, Science, & Technology
  Hugbel ROA
 • Min. of Urban Agriculture
  Erika FARIAS
 • Min. of Women & Gender Equality
  Blanca EEKHOUT
 • Min. of Youth & Sports
  Mervin MALDONADO
 • Attorney Gen.
  Luisa ORTEGA Diaz
 • Pres., Central Bank
  Ricardo SANGUINO
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Rafael Dario RAMIREZ Carreno
   

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/VE.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

427 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายบุคคล

13,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-18% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 4%
 • ภาคอุตสาหกรรม 36.1%
 • ภาคการบริการ 59.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

10.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

254.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ข้าว กล้วย ผัก กาแฟ เนื้อวัว เนื้อหมู นม ไข่ ปลา

อุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง อาหาร สิ่งทอ เหมืองแร่เหล็ก เหล็ก อลูมิเนียม ชิ้นส่วนมอเตอร์ยานพาหนะ

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

36.7% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล6.942 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

28.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออก

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บอกไซต์และอลูมิเนียม แร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตร

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

US 26.6%, India 13.7%, China 11.7%, Cuba 6.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

27.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้า

ผลิตผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์การขนส่ง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

US 18.4%, China 15.3%, Brazil 9.7%, Colombia 5.9%, Mexico 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

โบลีวาร์ (bolivars)

สัญลักษณ์เงิน

VEB

 

ความสัมพันธ์ด้านการทูต

     ไทยและเวเนซุเอลาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2525 ไทยได้มอบหมายให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีอาณาเขตดูแลเวเนซุเอลา อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาส่งผลให้มีการปรับเขตอาณาของประเทศในลาตินอเมริกา ทำให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาจะดูแลแทน และในปี 2536 ไทยได้เปิดสถานกงสุลกิตติศักดิ์ไทยประจำเวเนซุเอลาขึ้น โดยมีนาย Jean Paul Coupal ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์

ในขณะที่เวเนซุเอลามอบหมายให้สถานเอกอัครราชเวเนซุเอลา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์มีเขตอาณาดูแลไทย ทั้งนี้ รัฐบาลเวเนซุเอลาได้ขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำไทย โดยรัฐบาลไทยได้มีมติอนุมัติคำขอดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

     เวเนซุเอลาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของไทยในลาตินอเมริกา โดยในปี 2549 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 84.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 80.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าส่งออก 82.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าที่ไทยส่งออกไปเวเนซุเอลา ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ ยางพารา สิ่งทออื่นๆ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากเวเนซุเอลา ได้แก่ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ ปุ๋ยและยากำจัดศัตูพืชและสัตว์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานพาหนะ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา ผลิตภัณฑ์โลหะ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องจักรไฟฟ้า เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

ด้านการท่องเที่ยว สถิตินักท่องเที่ยวในปี 2557 มีชาวเวเนซุเอลาเดินทางเข้ามาในไทย 2,884 คน 
จำนวนคนไทยในเวเนซุเอลา 5 คน
 
 
• เวเนซุเอลามีปริมาณน้ำมันสํารองมากเปนอันดับที่ 7 ของโลกและมากที่สุดในอเมริกาใต และมีกาซธรรมชาติรอยละ 8 ของโลก 
• เปนสมาชิก OPEC 
• รัฐบาลเวเนซุเอลามีแนวนโยบายที่นิยมระบอบสังคมนิยมตอตานสหรัฐฯและพยายามแสวงหาพันธมิตรในภูมิภาคลาตินอเมริกา 
• เวเนซุเอลารวมกับคิวบาและโบลิเวียไดลงนามความตกลงการคา ALBA ซึ่งเปนการรวมกลุมทดแทน FTAA
 

ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย

ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงเพื่อยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ ซึ่งหากประสบผลสำเร็จ จะเป็นความตกลงฉบับแรกที่ไทยมีกับโคลอมเบีย

_______________________________________________________

ที่มา: กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เวเนซุเอลา                      
มูลค่าการค้า 153.03 70.89 42.44 42.44 45.57 -22.49 -53.68 -40.13 -40.13 7.36
การส่งออก 149.66 65.72 38.18 38.18 43.63 -22.76 -56.09 -41.91 -41.91 14.28
การนำเข้า 3.37 5.17 4.27 4.27 1.94 -8.29 53.60 -17.58 -17.58 -54.57
ดุลการค้า 146.29 60.54 33.91 33.91 41.69            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 18.2 12.6 19.4 19.4 29.1 82.20 -30.44 53.24 53.24 49.98
2 ยางพารา 0.2 0.1 0.1 0.1 5.3 217.39 -38.53 -8.24 -8.24 5,517.53
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 31.3 11.8 1.2 1.2 2.4 -27.94 -62.42 -89.99 -89.99 100.05
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 5.9 11.2 4.0 4.0 2.2 -48.12 88.81 -64.72 -64.72 -43.69
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 5.8 3.7 1.6 1.6 0.9 -55.00 -35.89 -58.60 -58.60 -40.64
6 เส้นใยประดิษฐ์ 2.3 1.2 0.1 0.1 0.5 -29.88 -46.17 -94.02 -94.02 611.62
7 เคมีภัณฑ์ 1.1 1.2 0.8 0.8 0.5 -48.39 8.59 -32.55 -32.55 -41.62
8 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.3 3.4 5.6 5.6 0.4 -58.00 48.71 65.11 65.11 -92.80
9 ผ้าผืน 1.4 0.5 0.4 0.4 0.3 -10.58 -66.35 -5.01 -5.01 -35.85
10 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 0.6 1.0 0.4 0.4 0.3 -71.16 51.65 -58.30 -58.30 -35.89
รวม 10 รายการ 69.0 46.7 33.4 33.4 41.8 -25.23 -32.43 -28.37 -28.37 25.12
อื่นๆ 80.6 19.1 4.8 4.8 1.8 -20.50 -76.35 -75.04 -75.04 -61.82
รวมทั้งสิ้น 149.7 65.7 38.2 38.2 43.6 -22.76 -56.09 -41.91 -41.91 14.28

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 1.5 0.4 2.3 2.3 1.2 39.57 -71.80 435.29 435.29 -46.31
2 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 0.9 4.0 1.7 1.7 0.3 -57.54 327.36 -58.96 -58.96 -83.65
3 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 100.87 41.73 -4.71 -4.71 36.65
4 เคมีภัณฑ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - -12.05 -7.77 -7.77 0.11
5 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.05 100.00 9.52 9.52 311.96
6 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -73.94 213.95 -58.52 -58.52 20.54
7 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 29.37 -72.07 -99.85 -99.85 11,500.00
8 รองเท้า - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6,800.00
9 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ - - - - 0.0 - - - - -
10 นาฬิกาและส่วนประกอบ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -40.00 -40.00 1,533.33
รวม 10 รายการ 2.9 4.9 4.2 4.2 1.9 -17.92 64.86 -13.06 -13.06 -54.67
อื่นๆ 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 422.79 -25.54 -87.78 -87.78 -43.98
รวมทั้งสิ้น 3.4 5.2 4.3 4.3 1.9 -8.29 53.60 -17.57 -17.57 -54.57

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

ที่อยู่

Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela

Suite 20-05, 20th Floor,
Menara Tan & Tan,
207 Jalan Tun Razak,
50450 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel: (603) 2163-3444, (603) 2163-3445

Fax: (603) 2163-6819

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.venezuela.org.my

 

 

JoomSpirit