สาธารณรัฐโคลอมเบีย

Flag of Colombia Coat of arms of Colombia
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
"Libertad y Orden"
("เสรีภาพและความเป็นระเบียบ")

 

 

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

     คำว่า "โคลอมเบีย (Colombia)" มาจากชื่อของนักสำรวจคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (กริสโตบัล โกลอง ในภาษาสเปน และ กริสโตโฟโร โกลอมโบ ในภาษาอิตาลี) ถูกนำมาใช้โดยนักปฏิวัติฟรันซิสโก เด มีรันดาซึ่งเขาใช้อ้างอิงถึง "โลกใหม่" โดยเฉพาะดินแดนและอาณานิคมอเมริกันทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนและโปรตุเกส ชื่อนี้ได้มาเป็นชื่อของสาธารณรัฐโคลอมเบียในปี พ.ศ. 2362 ซึ่งประกอบด้วยดินแดนของประเทศโคลอมเบีย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ และปานามาในปัจจุบัน

สถานภาพสาธารณรัฐแห่งนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2373 เมื่อเวเนซุเอลาและเอกวาดอร์ขอแยกตัวออกไป ส่วนจังหวัดกุนดีนามาร์กา (Cundinamarca) ก็กลายเป็นประเทศใหม่ในชื่อ สาธารณรัฐนิวกรานาดา (República de la Nueva Granada) ต่อมา พ.ศ. 2406 นิวกรานาดาเปลี่ยนชื่อทางการของตนเป็น สหรัฐโคลอมเบีย (Estados Unidos de Colombia) และในปี พ.ศ. 2429 ก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบันคือสาธารณรัฐโคลอมเบีย

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐโคลอมเบีย หรือ (República de Colombia )

ที่ตั้ง

เป็นประเทศในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ติดกับทะเลแคริบเบียน ระหว่างปานามาและเวเนซูเอลา และติดกับมหาสมุทรแปซิฟิคระหว่างเอควาดอร์และปานามา

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 1,138,910 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 1,038,700 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 100,210 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมดยาว 3,208 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับประเทศบราซิลเป็นระยะทาง 1,790 กม. เอกวาดอร์เป็นระยะทาง 708 กม.ปานามาเป็นระยะทาง 339 กม. เปรูเป็นระยะทาง 1,494 กม. เวเนซูเอล่าเป็นระยะทาง 2,341 กม.

สภาพภูมิประเทศ

เป็นที่ราบแถบชายฝั่ง ภาคกลางเป็นที่ราบสูงบริเวณภูเขาแอนดีส ภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ

สภาพภูมิอากาศ

อากาศร้อนชื้นในบริเวณแถบชายฝั่งและที่ราบทางด้านตะวันออก บริเวณเทือกเขามีอากาศเย็น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหล็ก นิเกิล ทองคำ ทองแดง มรกต พลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

บริเวณที่ราบสูงมีการระเบิดของภูเขาไฟ บางครั้งเกิดแผ่นดินไหว และมีฤดูแล้งเป็นช่วงๆ

จำนวนประชากร

47,698,524  คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ชาวโคลอมเบียน (Colombian(s))

เชื้อชาติ

ลูกผสมสเปนกับอินเดียนแดง 84.2% อาฟริกันโคลอมเบียน 10.4 โรมา 0.01% อเมอรินเดียน 3.4% ที่ระบุไม่ได้ 2.1%

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 90% อื่นๆ 10%

ภาษา

ภาษาสเปน

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ; ฝ่ายบริหารมีอำนาจมากที่สุดในโครงสร้างการปกครองประเทศ (ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ)

เมืองหลวง

โบโกตา

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 จังหวัด และ 1 เขตเมืองหลวง ได้แก่ Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogota*, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada

วันที่ได้รับเอกราช

20 กรกฎาคม พ.ศ.2353 (จากสเปน)

รัฐธรรมนูญ

5 กรกฎาคม พ.ศ.2534 มีการแก้ไขหลายครั้ง

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล นอกจากนี้ยังเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (สามารถดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 ได้) การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2014

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (Bicameral Congress หรือ Congreso) ประกอบด้วย (1) Senate หรือ Senado จำนวน 102 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และ (2) Chamber of Representatives หรือ Camera de Representantes จำนวน 166 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2014

ฝ่ายตุลาการ

ประกอบด้วยศาลสูงสุดที่มีอำนาจในระดับเดียวกัน 4 ศาล ได้แก่ (1) Supreme Court of Justice หรือ Corte Suprema de Justicia เป็นศาลสูงสุดด้านคดีอาชญากรรม (2) Council of State ซึ่งเป็นศาลสูงสุดด้านกฎหมายปกครอง (court of administrative law) (3) ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) และ (4) คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ Superior Judicial Council

ระบบกฎหมาย

ระบบกฏหมายลายลักษณ์อักษรที่ได้รับอิทธิพลมาจากประมวลกฏหมายของสเปนและฝรั่งเศส

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่  15 ธันวาคม 2559

Update 22 กันยายน 2560

 • Pres. Juan Manuel SANTOS Calderon
 • Vice Pres. German VARGAS Lleras
 • Secretary General of the Presidency Luis Guillermo VELEZ Cabrera
 • Senior Presidential Adviser for Communications Camilo Granada
 • Senior Presidential Adviser for the Private Sector, Competitiveness, and Equity Carolina SOTO Losada
 • Min. of Agriculture & Rural Development Aurelio IRAGORRI Valencia
 • Min. of Commerce, Industry, & Tourism Maria Claudia LACOUTURE
 • Min. Counselor for Postconflict, Human Rights, & Security Rafael PARDO Rueda
 • Min. of Culture Mariana GARCES Cordoba
 • Min. of Defense Luis Carlos VILLEGAS Echeverri
 • Min. of Education Yaneth GIHA Tovar
 • Min. of Energy & Mines  German ARCE
 • Min. of the Environment & Sustainable Development Luis Gilberto MURILLO
 • Min. of Finance & Public Credit Mauricio CARDENAS Santa Maria
 • Min. of Foreign Relations Maria Angela HOLGUIN Cuellar
 • Min. of Health & Social Protection Alejandro GAVIRIA Uribe
 • Min. of Housing & Territorial Development Elsa NOGUERA
 • Min. of Infeomation Technology & Communication David LUNA
 • Min. of Interior Juan Fernando CRISTO Bustos
 • Min. of Justice & Law Jorge Eduardo LONDONO
 • Min. of Labor Clara LOPEZ Obregon
 • Min. of Transportation Jorge Enrique ROJAS
 • Dir., Dept. of National Planning Simon GAVIRIA Munoz
 • Prosecutor Gen.                             Nestor Humberto MARTINEZ

 • Pres., Bank of the Republic     Juan Jose ECHAVARRIA
 • Ambassador to the US                  Juan Carlos PINZON Bueno
 • Permanent Representative to the UN, New York Maria Emma MEJIA Velez                  

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/CO.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

688.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายบุคคล

14,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 6.8%
 • ภาคอุตสาหกรรม 34%
 • ภาคการบริการ 59.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

9.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

7.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กาแฟ ดอกไม้ กล้วย ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด อ้อย โกโก้ ถั่ว พืชผัก ผลิตภัณฑ์จากป่า กุ้ง

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ อาหาร น้ำมัน เสื้อผ้าและรองเท้าถุงเท้า เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ ซีเมนต์ ทองคำ ถ่านหิน มรกต

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

1.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

44.6% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 12.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

33.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออก

ปิโตรเลียม กาแฟ ถ่านหิน นิเกิล มรกต เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม กล้วย ดอกไม้

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 27.5%, Panama 7.2%, China 5.2%, Spain 4.4%, Ecuador 4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

44.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้า

อุปกรณ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าบริโภค เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เชื่อเพลิง ไฟฟ้า

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 28.8%, China 18.6%, Mexico 7.1%, Germany 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

เปโซโคลอมเบีย (Colombian pesos)

สัญลักษณ์เงิน

(COP)

สภาพเศรษฐกิจ

• สมาชิกประชาคมแอนเดียน (เปรูโคลอมเบียโบลิเวียและเอกวาดอร) 
• มีปริมาณถานหินสํารองมากที่สุดในลาตินอเมริกา ผลิตน้ํามันปาลมเปน อันดับ 5 ของโลก สงออกดอกไมและกลวยเปนอันดับ 2 และ3 ของโลก
• มีความสัมพันธใกลชิด ลงนาม FTA กับสหรัฐฯ
• เปนคูคาอันดับ 8 ของไทยในลาตินอเมริกา
• เคยเปด สอท.ในไทยแตปดลงเมื่อ 2542 เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและไดเปด สอท. ในไทยอีกครั้งในเดือน ก.ค. 2556
• ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกเอเปค
• สมาชิกกลุม Pacific Alliance (เปรูโคลอมเบียชิลีและเม็กซิโก) เพื่อกอตั้งเขตการคาเสรีและสงเสริมความสัมพันธทางการเมือง
 
 

 

ความสัมพันธ์ทั่วไป

     ไทยกับ โคลอมเบียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2522 โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา มีเขตอาณาครอบคลุมโคลอมเบีย นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้นางเซซิเลีย เฟร์นันเดซ เด ปาลินี (Cecilia Fernandez de Pallini) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา คนแรก ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2531
ปัจจุบัน รัฐบาลโคลอมเบียได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่ง

ความสัมพันธ์ทางการเมือง

ไทย กับโคลอมเบียมีความสัมพันธ์ราบรื่น แต่ค่อนข้างห่างเหิน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนบ้าง เป็นครั้งคราว การแลกเปลี่ยนการเยือนครั้งสุดท้าย เป็นการเยือนไทยของนายกามีโล เรเยส โรดริเกซ (Camilo Reyes Rodriguez) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 29-31 พ.ค. 2547
โคลอมเบียมีความห่วงกังวลต่อกรณีที่ศาลไทยมีคำพิพากษายกคำร้องขอ ส่งตัวนาย Viktor Bout บุคคลสัญชาติรัสเซีย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มกองโจรฝ่ายซ้ายโคลอมเบีย (The Revolutionary Armed Forces of Colombia หรือ FARC) เพื่อไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกา โดยฝ่ายโคลอมเบียยืนยันว่า กลุ่ม FARC เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกจัดอยู่ในรายชื่อกลุ่มก่อการร้ายของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับองค์กรค้ายาเสพติดอีกด้วย

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

ใน ปี 2552 โคลอมเบียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในลาตินอเมริกา (รองจากบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา และชิลี) โดยมีมูลค่าการค้ารวม 236.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 20.81 จากช่วงเดียวกันของปี 2551 (66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไทยส่งออกคิดเป็นมูลค่า 222.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 14.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 207.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย - รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ (109.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เครื่องซักผ้า รถยนต์และอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์

สินค้านำเข้าที่สำคัญของไทย - เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สินแร่โลหะอื่นๆ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ

ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ชาวโคลอมเบียมาไทย 8,722 คน (ปี 2557)

คนไทยในโคลอมเบีย 9 คน
การลงทุนของไทย ร้านอาหารไทยชื่อ Royal Thai ที่เมืองเมเดยิน
 

ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

โคลอมเบีย ต้องการส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในหลายสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) โดยเฉพาะการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเสพติด ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก การพัฒนาพลังงานชีวมวล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์และพยาบาล เป็นต้น

นอกจากนี้ โคลอมเบียได้ให้การสนับสนุนไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลา ตินอเมริกา (Forum for East Asia and Latin American Cooperation - FEALAC) โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบดังกล่าวของไทย อาทิ การอบรมหลักสูตร Tourism Managementโครงการบัวแก้วสัมพันธ์ ซึ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว ประมงและ SMEs การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านยาเสพติดโครงการฝึกอบรมด้านการลดความยากจน (Poverty Reduction) การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติระหว่างสมาชิก FEALAC เป็นต้น

ความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยและโคลอมเบีย มีความสัมพันธ์ที่ดีในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ FEALAC ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างใช้เป็นเวทีสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนระหว่างกันในการลง สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์การระหว่างประเทศที่ไทยและโคลอมเบียเป็นสมาชิก อาทิ ตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (Postal Operation Council) วาระ ค.ศ. 2009-2012 สมาชิกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) วาระ ค.ศ. 2011-2013 สมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Comittee) วาระ ค.ศ. 2011-2013 เป็นต้น

ความตกลงที่สำคัญระหว่างไทยและโคลอมเบีย

ความ ตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว อาทิ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับหน่วยงาน Presidencial Against Ililliicit Crops (PCI), Accion Social ของโคลอมเบีย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่สูงและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด ส่วนความตกลงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ ราชการ และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-โคลอมเบีย

การแลกเปลี่ยนการเยือนที่สำคัญ

ฝ่าย ไทย นายอำนวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ที่เมืองการ์ตาเคนา เมื่อปี 2538 และปี 2541 ตามลำดับ
ฝ่ายโคลอมเบีย นางมาเรีย เอ็มมา เมเคีย เบเลซ (Maria Emma Mejia Velez) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกามีโล เรเยส โรดริเกซ (Camilo Reyes Rodriguez) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทยเมื่อปี 2541 และปี 2547 ตามลำดับ

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา: กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

Update กันยายน 2557

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - โคลัมเบีย                      
มูลค่าการค้า 294.26 329.04 277.14 277.14 265.49 -13.75 11.82 -15.77 -15.77 -4.20
การส่งออก 249.63 248.94 226.29 226.29 194.22 -18.05 -0.28 -9.10 -9.10 -14.17
การนำเข้า 44.62 80.11 50.85 50.85 71.27 22.05 79.52 -36.52 -36.52 40.15
ดุลการค้า 205.01 168.83 175.43 175.43 122.94            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ผลิตภัณฑ์ยาง 38.2 48.5 34.9 34.9 42.2 33.32 26.76 -27.93 -27.93 20.83
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 61.6 42.2 33.3 33.3 24.0 -40.74 -31.53 -20.98 -20.98 -28.00
3 ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 10.2 13.6 10.4 10.4 18.4 -6.16 33.16 -23.56 -23.56 76.81
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 19.3 23.1 23.8 23.8 18.3 11.18 19.71 2.95 2.95 -23.25
5 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 9.8 11.3 15.8 15.8 14.1 -19.61 15.86 39.39 39.39 -10.29
6 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ 18.8 14.3 15.2 15.2 8.2 20.47 -24.25 6.62 6.62 -45.85
7 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 11.4 9.4 13.4 13.4 7.6 -1.05 -17.94 42.68 42.68 -43.35
8 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ 0.6 2.5 0.9 0.9 7.0 144.73 280.21 -63.91 -63.91 690.75
9 เม็ดพลาสติก 11.2 14.1 8.4 8.4 6.4 -20.48 25.47 -40.41 -40.41 -23.30
10 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 6.2 8.9 9.7 9.7 5.2 762.56 43.13 8.07 8.07 -45.79
รวม 10 รายการ 187.5 187.8 165.7 165.7 151.5 -12.91 0.17 -11.75 -11.75 -8.58
อื่นๆ 62.2 61.1 60.5 60.5 42.7 -30.43 -1.65 -0.97 -0.97 -29.50
รวมทั้งสิ้น 249.6 248.9 226.3 226.3 194.2 -18.05 -0.28 -9.10 -9.10 -14.17

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 น้ำมันดิบ - 49.6 18.6 18.6 36.0 - - -62.45 -62.45 93.44
2 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 1.7 1.7 2.3 2.3 8.9 -62.36 -2.97 37.93 37.93 281.77
3 ถ่านหิน - - - - 8.8 - - - - -
4 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 26.6 14.6 15.0 15.0 6.7 44.57 -45.09 2.91 2.91 -55.13
5 เคมีภัณฑ์ 8.3 8.8 6.3 6.3 4.1 82.70 5.19 -28.44 -28.44 -34.60
6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 3.2 0.0 2.7 2.7 1.1 -36.75 -99.67 25,027.36 25,027.36 -57.43
7 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 0.5 0.4 0.7 0.7 0.9 4,668.04 -18.92 90.59 90.59 27.76
8 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 0.4 1.0 0.5 0.5 0.8 100.72 133.22 -52.38 -52.38 67.52
9 ผ้าผืน 0.8 0.5 0.6 0.6 0.5 55.97 -35.52 27.13 27.13 -20.29
10 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 63.99 -39.50 54.72 54.72 -33.02
รวม 10 รายการ 42.0 76.9 47.2 47.2 68.3 24.86 82.99 -38.56 -38.56 44.53
อื่นๆ 2.6 3.2 3.6 3.6 3.0 -10.48 23.44 12.44 12.44 -17.08
รวมทั้งสิ้น 44.6 80.1 50.9 50.9 71.3 22.05 79.52 -36.52 -36.52 40.15

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

ที่อยู่

Embassy of the Republic of Colombia

Business Suite 19A-28-2,
Level 28 UOA Centre,
No. 19 Jalan Pinang,
50450 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel: (603) 2164-5488, 2164-5489

Fax: (603) 2164-5487

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit