สาธารณรัฐคิวบา

Flag of Cuba Coat of Arms of Cuba
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐคิวบา หรือ Republic of Cuba

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่กลางทะเลแคริบเบียน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน West Indies ทางทิศใต้ของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา บริเวณทางตอนเหนืออยู่ใกล้กับอ่าวเม็กซิโก ด้านตะวันออกอยู่ใกล้กับไฮติ และสาธารณรัฐโดมินิกัน ทางตอนใต้ของประเทศมีภูเขาสำคัญคือ Sierra Maestra

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 110,860 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นดิน 109,820 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางทะเล 1,040 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนติดต่อกับฐานทัพเรือสหรัฐฯที่อ่าวกัวเตนาโม 28.5 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลยาว 3,735 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบถึงที่ราบลูกคลื่น เนินเขาและภูเขาขรุขระทางด้านตะวันออกเฉียงใต้

สภาพภูมิอากาศ

ร้อนชื้น (tropical) ฤดูแล้งระหว่างเดือน พ.ย. - เม.ย. ฤดูฝนระหว่างเดือน พ.ค. - ต.ค.

ทรัพยากรธรรมชาติ

โคบอล นิเกิล เหล็ก โครเมียม ทองแดง เกลือ ไม้ ซิลิกา น้ำมัน พื้นที่เพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

พายุ(Hurricane)

จำนวนประชากร

11,147,407 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

-0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Cuban

เชื้อชาติ

ผิวขาวร้อยละ 64.1 ผิวขาวผสมชนพื้นเมือง (Mestizo) ร้อยละ 26.6 ผิวดำร้อยละ 9.3 (สำรวจ พ.ศ. 2555)

ศาสนา

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ภาษา

สเปน

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์(Communist state)

เมืองหลวง

กรุงฮาวานา (Havana)

การแบ่งเขตการปกครอง

450px-Cuba Provinces-numbers

 

คิวบาแบ่งการปกครองออกเป็น 14 จังหวัด (provinces) และ 1 เทศบาลพิเศษ* (special municipality) ได้ประกอบขึ้นเป็นประเทศคิวบา เขตปกครองนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากเดิมมีเพียง 6 จังหวัด คือ ปีนาร์เดลรีโอ (Pinar del Río) อาบานา (Habana) มาตันซัส (Matanzas) ลัสบียัส (Las Villas) กามากูเอย์ (Camagüey) และโอเรียนเต (Oriente)

 1. อิสลาเดลาฮูเบนตุด (Isla de la Juventud)
 2. ปีนาร์เดลรีโอ (Pinar del Río)
 3. ลาอาบานา (ฮาวานา) (La Habana)
 4. ซิวดัดเดลาอาบานา (ฮาวานาซิตี) (Ciudad de la Habana)
 5. มาตันซัส (Matanzas)
 6. เซียมฟวยโกส (Cienfuegos)
 7. บียากลารา (Villa Clara Province)
 8. ซังก์ตีสปีรีตุส (Sancti Spíritus Province)
 9. เซียโกเดอาบีลา (Ciego de Ávila)
 10. กามากูเอย์ (Camagüey)
 11. ลัสตูนัส (Las Tunas)
 12. กรัมมา (Granma)
 13. ออลกิง (Holguín)
 14. ซันเตียโกเดกูบา (Santiago de Cuba Province)
 15. กวันตานาโม(Guantánamo)

วันที่ได้รับเอกราช

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2445 จากสเปน

รัฐธรรมนูญ

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 แก้ไขเมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2535 และ มิถุนายน พ.ศ. 2545

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล รัฐสภาเป็นผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ประธานาธิบดีของสภาแห่งรัฐ (president of the Council of State) เป็นผู้เสนอชื่อรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่ง Council of State มีสมาชิก 31 คน ได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนในช่วงที่ไม่มีการประชุม

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral National Assembly of People's Power หรือ Asemblea Nacional del Poder Popular) จำนวนที่น่ังของสมาชิกรัฐสภาขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 614 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ที่ได้ความเห้นชอบจากคณะกรรมการชุดพิเศษ (special candidacy commissions) วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุดได้แก่ People's Supreme Court หรือ Tribunal Supremo Popular ประกอบด้วยประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และผู้พิพากษาคนอื่นๆ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐสภา

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) มีรากฐานมาจากประมวลกฎหมายสเปน

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2560

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Pres., Council of State
  Raul CASTRO Ruz , Gen.
 • First Vice Pres., Council of State
  Miguel DIAZ-CANEL Bermudez
 • Vice Pres., Council of State
  Gladys BEJERANO Portela
 • Vice Pres., Council of State
  Mercedes LOPEZ Acea
 • Vice Pres., Council of State
  Jose Ramon MACHADO Ventura
 • Vice Pres., Council of State
  Ramiro VALDES Menendez
 • Vice Pres., Council of State
  Salvador VALDES Mesa
 • Min. Sec., Council of State
  Homero ACOSTA Alvarez
 • Pres., Council of Ministers
  Raul CASTRO Ruz , Gen.
 • First Vice Pres., Council of Ministers
  Miguel DIAZ-CANEL Bermudez
 • Vice Pres., Council of Ministers
  Ricardo CABRISAS Ruiz
 • Vice Pres., Council of Ministers
  Adel IZQUIERDO Rodriguez
 • Vice Pres., Council of Ministers
  Antonio Enrique LUSSON Batlle , Div. Gen.
 • Vice Pres., Council of Ministers
  Marino MURILLO Jorge
 • Vice Pres., Council of Ministers
  Ulises ROSALES del Toro
 • Vice Pres., Council of Ministers
  Ramiro VALDES Menendez
 • Sec., Executive Ctte., Council of Ministers
  Jose Amado RICARDO Guerra , Brig. Gen.
 • Min. of Agriculture
  Gustavo RODRIGUEZ Rollero
 • Min. of Communication
  Maimir MESA Ramos
 • Min. of Construction
  Rene MESA Villafana
 • Min. of Culture
  Abel PRIETO Jimenez
 • Min. of Domestic Trade
  Mary Blanca ORTEGA Barredo
 • Min. of Economy & Planning
  Ricardo CABRISaS Ruiz
 • Min. of Education
  Ena Elsa VELAZQUEZ Cobiella
 • Min. of Energy & Mines
  Alfredo LOPEZ Valdes
 • Min. of Finance & Prices
  Lina PEDRAZA Rodriguez
 • Min. of the Food Industry
  Maria del Carmen CONCEPCION Gonzalez
 • Min. of Foreign Trade & Investment
  Rodrigo MALMIERCA Diaz
 • Min. of Foreign Relations
  Bruno RODRIGUEZ Parrilla
 • Min. of Higher Education
  Jose Ramon SABORIDO Loidi
 • Min. of Industry
  Salvador PARDO Cruz
 • Min. of Interior
  Julio Cesar GANDARILLA Bermejo , Vice Adm.
 • Min. of Justice
  Maria Esther REUS Gonzalez
 • Min. of Labor & Social Security
  Margarita Marlene GONZALEZ Fernandez
 • Min. of Public Health
  Roberto MORALES Ojeda
 • Min. of the Revolutionary Armed Forces
  Leopoldo CINTRA FRIAS , Corps Gen.
 • Min. of Science, Technology, & Environment
  Elba Rose PEREZ Montoya
 • Min. of Tourism
  Manuel MARRERO Cruz
 • Min. of Transportation
  Adel YZQUIERDO Rodriguez
 • Attorney Gen.
  Dario DELGADO Cura
 • Pres., Central Bank of Cuba
  Ernesto MEDINA Villaveiran
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Rodolfo REYES Rodriguez

 

 ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/CU.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

132.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

11,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-0.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 3.9%
 • ภาคอุตสาหกรรม 23%
 • ภาคการบริการ 72.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

2.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

4.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

น้ำตาล ยาสูบ มะกรูดมะนาว กาแฟ ข้าว มันฝรั่ง ถัวเหลือง ปศุสัตว์

อุตสาหกรรม

น้ำตาล น้ำมัน ยาสูบ ก่อสร้าง นิเกิล เหล็ก ซีเมนต์ เครื่องมือกสิกรรม เวชภัณฑ์

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-0.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

32.7% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 145.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

3.428 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

น้ำตาล นิเกิล ยาสูบ ปลา เวชภัณฑ์ มะกรูดมะนาว กาแฟ

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Canada 17.7%, Venezuela 13.8%, China 13%, Netherlands 6.4%, Spain 5.4%, Belize 4.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

13.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เชื้อเพลิง อาหาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Venezuela 31.8%, China 17.6%, Spain 10%, Brazil 4.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

เปโซ (Cuban pesos) และ คอนเวอร์ทิเบิลเปโซ

สัญลักษณ์เงิน

CUP and CUC

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐคิวบา

ความสัมพันธ์ทั่วไป
     ไทยและคิวบาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2501 โดยรัฐบาลไทยแต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกเป็นเอกอัครราชทูตประจำคิวบาอีกตำแหน่งหนึ่ง และในปี 2546 ได้เปิดสถานกงสุลกิตติศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐคิวบาขึ้นโดยมีนาย Jorge Manuel Vera Gonzalez ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ส่วนรัฐบาลคิวบาได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2547 โดยเอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน ได้แก่ นาย Lazaro Herrera Martinez 

ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันหลายครั้ง อาทิ 

ฝ่ายไทย 

 • พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non Aligned Movement-NAM) ครั้งที่ 14 ที่กรุงฮาวานา เมื่อปี 2549 
 • นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม NAM เมื่อปี 2549 
 • นายสุรพงษ์ ชัยนาม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม NAM เมื่อปี 2552 

ฝ่ายคิวบา 

 • นาย Jose Armando Guerra Menchero รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี 2543
 • นาง Noemi Benitez y de Mendoza รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศคิวบาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2544 
 • นาย Ramon Ignacio Ripoll Diaz รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนต่างประเทศและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้เดินทางเยือนไทย เมื่อปี 2547 เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission-JC) ไทย-คิวบา ครั้งที่ 1

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2556 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศคิดเป็น 4.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 20.87 โดยไทยได้ดุลการค้า 0.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 270.45 จากที่ขาดดุลการค้าเมื่อปี 2555

สินค้าส่งออกของไทย มีมูลค่า 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.22 
สินค้านำเข้าของไทย มีมูลค่า 2.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.08 
ชาวคิวบาที่เดินทางเข้าไทย 382 คน (โดยเป็นนักท่องเที่ยว 236 คน)
สำนักงานไทยในคิวบา กรุงฮาวานา (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานคิวบาในไทย กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) 

 

ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ไทยให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) โดยเฉพาะด้านการเกษตร ประมง การท่องเที่ยวและการบริหารโรงแรม โดยล่าสุดคิวบา ส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรม Tourism in Asia: Development, Management and Sustainability ที่ สพร. จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2553
ส่วนฝ่ายคิวบาได้เสนอทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาภาษาและวรรณคดีสเปน และสาขาการกีฬา อีกทั้งยังได้จัดส่งผู้ฝึกสอนกีฬาในประเภทมวยสากลและวอลเลย์บอล มาฝึกสอนนักกีฬา/เยาวชนไทยในหลายโอกาส นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังสนใจจะพัฒนาความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความร่วมมือด้านพันธุวิศวกรรมระหว่างกันอีกด้วย 

ความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทั้งสองฝ่าย มีความสัมพันธ์อันดีในกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (FEALAC) และกลุ่มประเทศไม่ฝั่กใฝ่ฝ่ายใด (NAM) ซึ่งคิวบาดำรงตำแหน่งประธานเมื่อ ค.ศ. 2006-2009 
นอกจากนี้ ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันผลักดันประเด็นต่างๆ ที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกัน อาทิ การแลกเสียงในการสมัครเป็นสมาชิกคณะกรรมการต่างๆ ในกรอบสหประชาชาติ โดยล่าสุด คิวบาให้เสียงสนับสนุนไทยในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระ ค.ศ. 2010-2013 และไทยตกลงแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนในตำแหน่งเดียวกัน ประจำวาระ ค.ศ. 2013-2016 

ความตกลงที่สำคัญ
ความตกลงที่ได้ลงนามกันแล้ว ได้แก่ 
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและคิวบา ลงนามเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543
ความตกลงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับคิวบา ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย – คิวบา มาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2547 และ 2549 ซึ่งทั้งสองฝ่ายเน้นการดำเนินความร่วมมือใน 1) ด้านเศรษฐกิจการค้า 2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 
ความตกลงระหว่างสภาหอการค้าไทยและคิวบา ลงนามเมื่อเดือนมีนาคม 2547 
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามเมื่อเดือนกันยายน 2549
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยกับคิวบา ลงนามเมื่อ 23 มกราคม 2552 

ความตกลงที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ 
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการในสาขาการประมง 
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการเกษตร และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

 

ที่มา: สาธารณรัฐคิวบา - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - คิวบา                      
มูลค่าการค้า 4.31 6.91 7.58 7.58 8.09 20.87 60.17 9.76 9.76 6.76
การส่งออก 2.25 4.92 5.73 5.73 5.48 30.22 118.64 16.52 16.52 -4.47
การนำเข้า 2.06 1.99 1.85 1.85 2.62 12.08 -3.66 -7.00 -7.00 41.64
ดุลการค้า 0.19 2.93 3.89 3.89 2.86            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.4 1.9 3.3 3.3 3.2 -8.06 370.11 75.59 75.59 -5.25
2 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.1 0.0 0.1 0.1 0.7 -77.05 -48.18 325.61 325.61 513.77
3 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ - 0.3 0.2 0.2 0.5 - - -27.19 -27.19 102.23
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 -22.64 -33.37 -54.44 -54.44 176.92
5 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ - - - - 0.3 - - - - -
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง - - 0.1 0.1 0.1 - - - - -3.14
7 เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น 0.2 - - - 0.1 42.14 - - - -
8 ยางพารา - - - - 0.1 - - - - -
9 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 0.0 - - 0.1 -11.00 -51.65 - - -
10 เม็ดพลาสติก 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 - 3,857.14 1,493.86 1,493.86 -87.32
รวม 10 รายการ 1.0 2.6 4.4 4.4 5.4 -22.08 145.45 69.90 69.90 23.88
อื่นๆ 1.2 2.3 1.4 1.4 0.1 214.08 95.26 -41.98 -41.98 -95.47
รวมทั้งสิ้น 2.3 4.9 5.7 5.7 5.5 30.22 118.64 16.52 16.52 -4.47

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 -23.08 8.38 32.43 32.43 -1.59
2 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 0.9 0.8 0.5 0.5 1.0 125.67 -16.08 -31.85 -31.85 90.51
3 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 4.55 7.86 -44.92 -44.92 93.29
4 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ - - 0.0 0.0 0.1 - - - - 108,500.00
5 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - - - - 0.0 - - - - -
6 สิ่งพิมพ์ 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -50.00 -100.00 - - -
รวม 10 รายการ 2.0 2.0 1.8 1.8 2.6 17.39 -3.01 -7.06 -7.06 42.05
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -81.31 -75.68 17.78 17.78 -100.00
รวมทั้งสิ้น 2.1 2.0 1.8 1.8 2.6 12.08 -3.66 -7.00 -7.00 41.64
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

Embassy of the Republic of Cuba

Mela Mansion Apt. 3c,
5 Soi Sukhumvit 27,
Sukhumvit Road,
Khlong Toei Nuea,
Wattana Bangkok 10110

Tel: 0-2665-2803, 0-2661-6563

Fax: 0-2661-6560

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: embacuba.cubaminrex.cu/tailandiaing

 

 

JoomSpirit