สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

Flag of Trinidad and Tobago Coattrinidadtobago
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
Together we aspire, together we achieve
("เราแสวงหาร่วมกัน เราบรรลุผลด้วยกัน")

 

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

ที่ตั้ง

เป็นหมู่เกาะ โดยมีเกาะสำคัญ 2 เกาะ คือ เกาะตรินิแดด และเกาะโตเบโก ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลแคริบเบียน ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบโดยมีเนินเขา และภูเขาที่ไม่สูงนัก

พื้นที่

5,128 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนมากเป็นที่ราบ และมีภูเขาเตี้ยๆ

สภาพภูมิอากาศ

เขตร้อน มีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ยางมะตอย

ภัยธรรมชาติ

พายุเฮอร์ริเคน และพายุเขตร้อน

จำนวนประชากร

1,218,208 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

-0.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Trinidadian, Tobagonian

เชื้อชาติ

แอฟริกัน ร้อยละ 34.2 อินเดีย ร้อยละ 35.4 ผสม ร้อยละ 15.3 ผสมระหว่างแอฟริกัน-อินเดีย ร้อยละ 7.7 ระบุไม่ได้ ร้อยละ 6.2 อื่นๆ ร้อยละ 1.3 (พ.ศ. 2554)

ศาสนา

นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 32.1 โรมันคาทอลิก ร้อยละ 21.6 ฮินดู ร้อยละ 18.2 มุสลิม ร้อยละ 5 Jehovah's Witness ร้อยละ 1.5 อื่นๆ ร้อยละ 8.4 ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 2.2 ที่ระบุไม่ได้ ร้อยละ 11.1 (พ.ศ. 2554)

ภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ภาษาฮินดี ฝรั่งเศส สเปน จีน

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิบไตยแบบรัฐสภา (Paliarment Democracy)

เมืองหลวง

กรุงพอร์ท ออฟ สเปน (Port of Spain)

การแบ่งเขตการปกครอง

9 ภูมิภาค 3 เขตการปกครอง (boroughs) 2 เมือง 1 เขต (Ward - เขตการเลือกตั้ง)

 • 9 ภูมิภาค ได้แก่ Couva/Tabaquite/Talparo, Diego Martin, Mayaro/Rio Claro, Penal/Debe, Princes Town, Sangre Grande, San Juan/Laventille, Siparia, Tunapuna/Piarco
 • 3 เขตการปกครอง (boroughs) ได้แก่ Arima, Chaguanas, Point Fortin
 • 2 เมือง ได้แก่ Port of Spain, San Fernando
 • 1 เขต (Ward - เขตการเลือกตั้ง) ได้แก่ Tobago

วันที่ได้รับเอกราช

31 สิงหาคม 1962 จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

1 สิงหาคม 1976

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในแบบคณะผู้เลือกตั้ง (Electroral College) ประกอบด้วยสมาชิกจากวุฒิสภา (Senate) และ สภาผู้แทนราษฎร วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 ได้ ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (โดยทั่วไปจะเป็นผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมาก หรือ ผู้นำรัฐบาลผสม) และเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจากสมาชิกรัฐสภา

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (bicameral parliament) ประกอบด้วย (1) วุฒิสภา (Senate) สมาชิก 31 ที่นั่ง 16 ที่นั่งมาจากการแต่งตั้งโดยพรรคการเมืองเสียงข้างมากในสภา 9 ที่นั่งจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี (2) สภาผู้แทนราษฎร (house of Representatives) จำนวน 41 เสียง สมาชิกมาจากการแต่งตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุด (Supreme Court of Judicature) ประกอบด้วยศาลสูง (High Court of Justice และศาลอุทธรณ์ (Court of Appeals) ศาลสูงสุดของศาลอุทธรณ์ได้แก่ สภาองคมนตรี (Privy Council) ในกรุงลอนดอน นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของ Caribbean Court of Justice (CCJ)

ระบอบกฏหมาย

ระบบกฏหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (English Common Law) มีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในศาลฎีกาสูงสุด

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

trinidad-tobago-map

ที่มา Trinidad And Tobago Map, Political Map of Trinidad And Tobago

 


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2558

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Pres. Anthony Thomas Aquinas CARMONA
 • Prime Min. Kamla PERSAD-BISSESSAR
 • Min. of the Arts & Multiculturalism Lincoln DOUGLAS
 • Min. of Communication Gerald HADEED
 • Min. of Community Development Winston PETERS
 • Min. of Education Tim GOPEESINGH
 • Min. of Energy & Energy Affairs Kevin RAMNARINE
 • Min. of the Environment & Water Resources Ganga SINGH
 • Min. of Finance & the Economy Larry HOWAI
 • Min. of Food Production Devant MAHARAJ
 • Min. of Foreign Affairs Winston Chandarbhan DOOKERAN
 • Min. of Gender, Youth, & Child Development Clifton De COTEAU
 • Min. of Health Fuad KHAN
 • Min. of Housing & Urban Development Roodal MOONILAL
 • Min. of Justice Emmanuel GEORGE
 • Min. of Labor & Small & Micro-Enterprise Development Errol MCLEOD
 • Min. of Land & Marine Resources Jairam SEEMUNGAL
 • Min. of Legal Affairs Prakash RAMADHAR
 • Min. of Local Govt. Marlene COUDRAY
 • Min. of National Diversity & Social Integration Roger SAMUEL
 • Min. of National Security Gary GRIFFITH
 • Min. of Planning Bhoendratt TEWARIE
 • Min. of the People & Social Development Glen RAMDHARSINGH
 • Min. of Public Admin. Carolyn SEEPERSAD-BACHAN
 • Min. of Public Utilities Nizam BAKSH
 • Min. of Science & Technology Rupert GRIFFITH
 • Min. of Sports & Youth Affairs Anil ROBERTS
 • Min. of Tertiary Education & Skills Training Fazal KARIM
 • Min. of Tobago Development Delmon BAKER
 • Min. of Tourism Chandresh SHARMA
 • Min. of Trade, Industry, & Investment Vasant BHARATH
 • Min. of Transport Stephen CADIZ
 • Min. of Works & Infrastructure Surujrattan RAMBACHAN
 • Min. of State in the Ministry of Local Govt. Rudranath INDARSINGH
 • Min. of State in the Ministry of Food Production Jairam SEEMUNGAL
 • Min. of State in the Ministry of the Environment & Water Resources Ramona RAMDIAL
 • Min. of State in the Ministry of National Diversity & Social Integration Embau MOHENI
 • Min. of State in the Ministry of National Security Collin PARTAP
 • Min. of State in the Ministry of the People & Social Development Vernella ALLEYNE-TOPPIN
 • Min. of State in the Office of the Prime Min. Rodger SAMUEL
 • Attorney Gen. Anand RAMLOGAN
 • Governor, Central Bank Ewart WILIAMS
 • Ambassador to the US Neil PARSAN
 • Permanent Representative to the UN, New York Rodney CHARLES

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/TD.html

 

ภาพรวมเศรษฐกิจ

     สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกมีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งการลงทุนที่ดีสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2538 ธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็วแม้ยังเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศหมู่เกาะแคริบเบียนอื่นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากราคาน้ำมัน ปิโตรเคมี และก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศนี้ขยับตัวสูงขึ้น ทำให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาและทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

43.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

31,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-5.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 0.5%
 • ภาคอุตสาหกรรม 13.9%
 • ภาคการบริการ 85.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราว่างงาน

4% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

3.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

จำนวนหนี้สาธารณะ

51.2% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

โกโก้ ข้าว มะนาว กาแฟ ผัก และสัตว์ปีก

อุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ การท่องเที่ยว อาหาร ปูนซีเมนต์ เครื่องดื่ม ฝ้ายและสิ่งทอ

การเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-5% (ค่าประมาณพ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 1.161 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

7.264 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว เมทานอล แอมโมเนีย ยูเรีย ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องดื่ม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช น้ำตาล โกโก้ กาแฟ ผลไม้ประเภทมะนาว ผัก ดอกไม้

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 28.2%, Brazil 7.1%, Argentina 6.3%, Chile 5.7%, Dominican Republic 5.5%, Barbados 5.3%, Jamaica 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

7.398 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

แร่เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง กระบวนการผลิตสินค้า อาหาร เคมีภัณฑ์ และสัตว์ที่ยังมีชีวิต

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

US 35.6%, China 6.8%, Gabon 6.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

ตรินิแดดและโตเบโกดอลลาร์ (Trinidad and Tobago dollars)

สัญลักษณ์เงิน

TTD

 

        การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยกับสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2529 โดยฝ่ายไทยให้อยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา สถิติการค้าระหว่างไทย-ตรินิแดดและโตเบโก ดูเอกสารแนบ สินค้าที่ไทยนำเข้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลม และสุรา เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าที่ไทยส่งออก ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม กุ้งสดแช่เย็น-แช่แข็ง หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ สถิติการค้าไทย-สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

มูลค่าการค้ารวม ระหว่างตรินิแดดและโตเบโกกับไทยในปี 2556 มีมูลค่า 137.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ USD ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 14.77 คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของ
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย ไทยได้ดุลการค้า 109.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การสินค้าส่งออกของไทย มีมูลค่า 123.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1) รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูป (3) ผลิตภัณฑ์ยาง (4) เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ (5) ผลไม้
กระป๋องและแปรรูป
สินค้านำเข้าจากตรินิแดดฯ มีมูลค่า 14.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์(2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (3) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์
ชาวตรินิแดดฯ เดินทางเข้าไทย 1,170 คน (โดยเป็นนักท่องเที่ยว 435 คน)
สำนักงานไทยในตรินิแดดฯ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงพอร์ต ออฟ สเปน (นาง Joan Wilson)
สำนักงานตรินิแดดฯ ในไทย ไม่มี
 

ที่มา สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ตรินิแดดและโตเบโก                      
มูลค่าการค้า 137.61 197.38 138.45 138.45 105.78 -14.77 43.43 -29.86 -29.86 -23.60
การส่งออก 123.49 134.13 132.05 132.05 101.48 27.99 8.62 -1.56 -1.56 -23.15
การนำเข้า 14.13 63.25 6.41 6.41 4.30 -78.26 347.66 -89.87 -89.87 -32.86
ดุลการค้า 109.36 70.88 125.64 125.64 97.17            

 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 108.6 120.3 119.3 119.3 88.9 33.28 10.77 -0.83 -0.83 -25.48
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 4.7 5.4 4.3 4.3 4.1 -3.34 16.79 -20.76 -20.76 -4.23
3 ผลิตภัณฑ์ยาง 1.7 1.5 1.2 1.2 1.2 4.58 -13.77 -21.03 -21.03 0.14
4 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.8 0.9 0.7 0.7 1.0 -10.25 10.28 -19.91 -19.91 32.85
5 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 84.73 -0.63 -20.75 -20.75 65.20
6 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 0.7 0.6 1.0 1.0 0.7 129.35 -10.78 61.65 61.65 -28.26
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 -48.85 8.38 40.69 40.69 59.21
8 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 48.57 21.40 -10.42 -10.42 -3.61
9 ข้าว 0.4 0.3 0.6 0.6 0.4 -11.54 -17.19 111.69 111.69 -35.59
10 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4 42.72 3.88 -43.30 -43.30 0.03
รวม 10 รายการ 119.2 131.5 129.3 129.3 99.0 30.30 10.39 -1.72 -1.72 -23.44
อื่นๆ 4.3 2.6 2.8 2.8 2.5 -14.11 -40.21 6.91 6.91 -9.82
รวมทั้งสิ้น 123.5 134.1 132.0 132.0 101.5 27.98 8.62 -1.56 -1.56 -23.15
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 10.1 12.6 3.7 3.7 3.7 -26.68 24.23 -70.44 -70.44 0.14
2 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 3.9 4.7 2.2 2.2 0.3 - 19.35 -52.46 -52.46 -86.67
3 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 61.97 57.79 57.79 -17.74
4 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา - 0.0 0.0 0.0 0.1 - - -21.19 -21.19 276.88
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -92.59 2,200.00 347.83 347.83 -2.75
6 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - 0.1 0.1 0.1 0.0 - - -47.23 -47.23 -66.99
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
8 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - 0.0 - - 0.0 - - - - -
9 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -71.43 50.00 -33.33 -33.33 450.00
10 ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 14.1 17.5 6.2 6.2 4.3 1.35 24.25 -64.40 -64.40 -31.21
อื่นๆ 0.0 45.7 0.2 0.2 0.0 -99.99 634,666.67 -99.65 -99.65 -97.37
รวมทั้งสิ้น 14.1 63.2 6.4 6.4 4.3 -78.26 347.66 -89.87 -89.87 -32.86

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit