สาธารณรัฐปานามา

Flag of Panama Escudo armas Panama
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
ละติน: Pro Mundi Beneficio
("เพื่อผลประโยชน์ของโลก")

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐปานามา หรือ Republic of Panama

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่แคบที่สุดของภูมิภาคอเมริกากลาง พื้นที่ทางทิศเหนือและใต้เป็นชายฝั่งทะเล โดยทิศเหนือติดมหาสมุทรแปซิฟิก และทิศใต้ติดทะเลแคริบเบียน พรมแดนด้านทิศตะวันตกติดกับคอสตาริกา ส่วนทิศตะวันออกติดกับโคลอมเบีย

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 75,420 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นดิน 74,340 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 1,080 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมดยาว 687 กิโลเมตร โดยติดก่อกับโคลัมเบียเป็นระยะทาง 339 กิโลเมตร และคอสตาริกาเป็นระยะทาง 348 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ภายในประเทศส่วนใหญ่สูงชัน ภูเขาขรุขระกระจัดกระจาย มีพื้นที่ราบตอนบน ที่ราบกว้างใหญ่ริมชายฝั่งทะเล และภูเขาเป็นลูกคลื่น

สภาพภูมิอากาศ

อากาศร้อนแบบชายทะเล ร้อน ชื้น เมฆมาก ฤดูฝนยาวนาน (พฤษภาคม-มกราคม) ฤดูแล้งสั้น (มกราคม-พฤษภาคม)

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทองแดง ป่าไม้มะฮอกกานี กุ้งฝอย พลังงานน้ำา

ภัยธรรมชาติ

พายุ และไฟไหม้ป่า

จำนวนประชากร

3,753,142 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Panamanian

เชื้อชาติ

เมสติโซ(คนพื้นเมืองผสมผิวขาว) 65% คนพื้นเมืองผสมอินเดียนแดงตะวันตก 12.3% ผิวขาว 6.7% คนผิวดำ 9.2%

คนผิวดำผสมผิวขาว (mulatto) 6.8%

ศาสนา

โรมันคาทอริก 85% โปรเตสแตนด์ 15%

ภาษา

ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional democracy)

เมืองหลวง

กรุงปานามา (Panama City)

การแบ่งเขตการปกครอง

ปานามาแบ่งออกเขตการปกครองออกเป็น 11 จังหวัด (provincias, single - provincia) และ 1 ดินแดน (comarcas)

วันที่ได้รับเอกราช

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2364 จากสเปน 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 จากโคลัมเบีย

รัฐธรรมนูญ

11 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2537 และพ.ศ. 2547

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในคราวเดียว โดยระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (ประธานาธิบดีไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน แต่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกหลังจากเว้นระยะไป 2 วาระติดต่อกัน (10 ปี) ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (unicameral National Assembly หรือ Asamblea Nacional สมาชิกจำนวน 71 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี)

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฎีกาสูงสุด เรียกว่า Supreme Court of Justice หรือ Corte Suprema de Justicia ศาลสูง (Superior Court) 5 ศาล และศาลอุทธรณ์ 3 ศาล

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฏหมาย (Civil Law System) มีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฏหมายที่ออกจากสภานิติบัญญัติในศาลฎีกาสูงสุด (Supreme Court of Justice)

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

Countries-Panama-provinces-2005-10-18-en

ปานามาแบ่งออกเขตการปกครองออกเป็น 9 จังหวัด (provincias - provincias) และ 5 ดินแดน (indigenous territories - comarcas indígenas) โดยมีดินแดนระดับจังหวัด 3 แห่ง (*) ส่วนดินแดนระดับเทศบาล (**) มี 2 แห่ง

 1. La provincia de Bocas del toro , Bocas del toro province , จังหวัด โบคัส เดล โตโร่ ส่วนตัวเมือง โบคัส เดล โตโร่ ตั้งอยู่บนเกาะในทะเลแคริบเบียน Columbus Island หรือ Isla Colón ในภาษาสเปน คำว่า Bocas = Mouth , De = of , El Toro = The bull. Bocas del toro = Mouth of the bull แปลว่า ปากของกระทิง
 2. La provincia de Chiriquí , Chiriqui Province , จังหวัด ชิริกี้ เมืองศูนย์กลางความเจริญของชิริกี้ คือ La ciudad de David , The city of David , เมืองดาวิด คำว่า Chiriquí เป็นภาษาของชนพื้นเมือง Ngöbe-Buglé แปลว่า หุบเขาแห่งดวงจันทร์ (The valley of the moon , El Valle de la luna)
 3. La provincia de Coclé , Cocle province , จังหวัด โคเคล่ เมืองศูนย์กลางคือ Penonomé เปโนโนเม่
 4. โกลอง (โกลอง)
 5. ดาเรียง (ลาปัลมา)
 6. เอมเบรา* (ซีรีโลไกวย์โนรา)
 7. เอร์เรรา (ชีเตร)
 8. กูนาเดมาดูกันดี** (อยู่ในจังหวัดปานามา)
 9. กูนาเดวาร์กันดี** (อยู่ในจังหวัดดาเรียง)
 10. กูนายาลา* (เอลปอร์เบนีร์)
 11. โลสซันโตส (ลัสตาบลัส)
 12. เงอเบ-บูเกล* (ชีชีกา)
 13. ปานามา (ปานามาซิตี)
 14. เบรากวัส (ซันเตียโกเดเบรากวัส)

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

 Update 25 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Juan Carlos VARELA
 • Vice Pres.
  Isabel de SAINT MALO de Alvarado
 • Min. of Agricultural & Livestock Development
  Eduardo Enrique CARLES
 • Min. of Canal Affairs
  Roberto ROY
 • Min. of Commerce & Industries
  Augusto AROSEMEMNA Moreno
 • Min. of Economy & Finance
  Dulcidio DE LA GUARDIA
 • Min. of Education
  Marcela PAREDES de Vasquez
 • Min. of Foreign Relations
  Isabel de SAINT MALO de Alvarado
 • Min. of Health
  Miguel MAYO di Bello
 • Min. of Housing
  Mario ETCHELECU Alvarez
 • Min. of Govt.
  Milton COHEN-HENRIQUEZ
 • Min. of the Presidency
  Alvaro ALEMAN Healy
 • Min. of Public Security
  Alexis BETHANCOURT Yau
 • Min. of Public Works
  Ramon AROSEMENA Crespo
 • Min. of Social Development
  Alcibiades VASQUEZ Velasquez
 • Min. of Work & Labor Development
  Luis Ernesto CARLES Rudy
 • Attorney Gen.
  Kenia Isolda PORCELL DIAZ
 • Manager, National Bank of Panama
  Rolando de Leon de Alba
 • Ambassador to the US
  Emanuel Arturo GONZALEZ-REVILLA Lince
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Laura Elena FLORES Herrera

  

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/PM.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

92.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

23,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 2.7%
 • ภาคอุตสาหกรรม 14.3%
 • ภาคการบริการ 83% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

4.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กล้วย ข้าว ข้าวโพด กาแฟ อ้อย ผัก ปศุสัตว์ กุ้งฝอย

อุตสาหกรรม

ก่อสร้าง เหล้าเบียร์ ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ น้ำตาล

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

4.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

39.3% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 2.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

15.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ผลไม้ ถั่ว ปลา เหล็กและเศษเหล็ก ไม้

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

US 19.7%, Germany 13.2%, Costa Rica 7.7%, China 5.9%, Netherlands 4.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

22.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เชื้อเพลิง เครื่องจักร ยานพาหนะ เหล็กและเหล็กแท่ง เวชภัณฑ์

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 25.9%, China 9.6%, Mexico 5.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

balboas บัลโบอา

สัญลักษณ์เงิน

PAB 

 

ความสัมพันธ์ด้านการเมือง


- ไทยกับปานามาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2525 รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก มีเขตอาณาครอบคลุมปานามา โดยแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ นิพัทธกุศล เป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปานามา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553 และแต่งตั้งนาย Carlos Alberto Janon F. เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำปานามา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2534

- ปานามาได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2538 ปัจจุบัน นาย Isauro Ramon Mora Borrero (อีเซาโร รามอน โมรา บอร์เรโร) ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 และเข้าถวายสาส์นตราตั้งฯ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

- ไทยและปานามามีการแลกเปลี่ยนการเยือนไม่มากนัก โดยบุคคลสำคัญของไทยที่เคยเดินทางเยือนปานามาได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ผู้แทนการค้าไทย (ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล) เมื่อเดือนมิถุนายน 2545 และผู้แทนการค้าไทย (ดร. วัชระ พรรณเชษฐ์) นำคณะเยือนปานามา และคอสตาริกา เมื่อเดือนมีนาคม 2554 สำหรับฝ่ายปานามาที่เคยเยือนไทยคือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เมื่อเดือนตุลาคม 2545 

 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ปานามาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 73 ของไทย และลำดับ 8 ในลาตินอเมริกา โดยในปี 2553 ปริมาณการค้ารวมทั้งสองฝ่ายมีมูลค่า 233.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.33 จากปีก่อน โดยไทยส่งออก 223.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 10.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 212.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยได้ดุลการค้าจากปานามาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

- สินค้าที่ไทยนำเข้าได้แก่ เหล็ก เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ สัตว์น้ำสดแช่เย็นแช่แข็งแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สินแร่โลหะ สินค้าที่ไทยส่งออกได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

- เมื่อปี 2553 มีชาวปานามาจำนวน 434 คนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งมากขึ้นกว่าปี 2552 ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 367 คน

 

ที่มา: สาธารณรัฐปานามา - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ปานามา                      
มูลค่าการค้า 279.93 291.38 333.76 333.76 297.95 -36.17 4.09 14.55 14.55 -10.73
การส่งออก 237.75 265.21 252.66 252.66 250.94 -0.69 11.55 -4.73 -4.73 -0.68
การนำเข้า 42.17 26.16 81.10 81.10 47.01 -78.82 -37.97 209.99 209.99 -42.03
ดุลการค้า 195.58 239.05 171.56 171.56 203.93            
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 119.0 133.3 146.9 146.9 150.4 6.65 11.99 10.28 10.28 2.35
2 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ 29.4 48.5 23.9 23.9 26.0 -20.49 65.09 -50.63 -50.63 8.81
3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 10.3 11.1 12.9 12.9 14.9 -6.04 7.95 16.42 16.42 15.86
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.2 5.6 7.9 7.9 6.7 -42.42 157.58 40.29 40.29 -15.00
5 เครื่องนุ่งห่ม 15.0 8.5 8.2 8.2 6.4 -17.76 -43.42 -3.93 -3.93 -22.24
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 6.4 8.2 6.8 6.8 5.0 234.05 27.31 -16.68 -16.68 -27.12
7 ผลิตภัณฑ์ยาง 9.2 6.8 3.7 3.7 4.0 4.03 -25.43 -45.77 -45.77 7.88
8 เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วน 0.4 0.3 0.2 0.2 3.7 -19.73 -18.38 -48.33 -48.33 1,953.52
9 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 7.9 5.1 6.9 6.9 3.4 -1.40 -35.81 34.91 34.91 -50.06
10 ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 2.7 4.0 5.3 5.3 3.3 628.46 46.20 33.72 33.72 -37.79
รวม 10 รายการ 202.5 231.4 222.7 222.7 223.8 0.66 14.25 -3.74 -3.74 0.49
อื่นๆ 35.2 33.8 29.9 29.9 27.1 -7.81 -3.97 -11.52 -11.52 -9.39
รวมทั้งสิ้น 237.8 265.2 252.7 252.7 250.9 -0.69 11.55 -4.73 -4.73 -0.68
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 20.1 8.3 74.6 74.6 41.1 -88.43 -58.83 802.64 802.64 -44.92
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 18.8 15.4 5.6 5.6 5.3 -4.34 -18.33 -63.70 -63.70 -4.48
3 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 0.0 1.8 0.2 0.2 0.1 -99.18 14,234.68 -86.62 -86.62 -40.52
4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 42.86 - -36.25 -36.25 2,141.18
5 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 7.13 52.52 89.17 89.17 -28.78
6 กาแฟ ชา เครื่องเทศ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.71 30.81 -51.56 -51.56 266.06
7 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 2.1 0.3 0.2 0.2 0.0 -33.15 -85.41 -39.88 -39.88 -78.24
8 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,633.33 182.14 -48.73 -48.73 139.51
9 ลวดและสายเคเบิล - 0.0 - - 0.0 - - - - -
10 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 41.1 25.9 80.8 80.8 46.9 -79.25 -37.04 212.50 212.50 -41.90
อื่นๆ 1.1 0.3 0.3 0.3 0.1 -10.13 -72.45 -3.86 -3.86 -77.72
รวมทั้งสิ้น 42.2 26.2 81.1 81.1 47.0 -78.82 -37.97 209.99 209.99 -42.03

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

Embassy of the Republic of Panama

1168/37 Lumpini Tower Building
16th floor, Rama IV Road, Tungmahamek,
Sathorn, Bangkok 10120

Tel: 0-2679-7988-90

Fax: 0-2679-7991

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit