สาธารณรัฐฮอนดูรัส

Flag of Honduras Coat of arms of Honduras
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
Libre, Soberana e Independiente
("เสรี อำนาจอธิปไตย และเอกราช")


550px-Honduras orthographic projection
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Honduras
 
map of honduras
ที่มา: lonelyplanet.com

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐฮอนดูรัส และ Republic of Honduras

ที่ตั้ง

อยู่ ตอนกลางของภูมิภาคอเมริกากลาง ทิศเหนือติดกับทะเล แคริบเบียน และติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับเอลซัลวาดอร์ และกัวเตมาลา ส่วนทางทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ติดกับนิการากัว

พื้นที่

112,090 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 111, 890 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 200 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดน ยาว 1, 575 กิโลเมตร ติดกับประเทศกัวเตมาลาเป็นระยะทาง 244 กิโลเมตร ประเทศเอล ซัลวาดอร์เป็นระยะทาง 391 กิโลเมตร นิคารากัวเป็นระยะทาง 940 กิโลเมตร

ความยาวชายฝั่งเท่ากับ 820 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ตอนในของประเทศเป็นภูเขา และมีราบแคบตามแนวฝั่งทะเล

สภาพภูมิอากาศ

กึ่งร้อนชื้นบริเวณที่ราบต่ำ และอากาศเย็นสบายในเขตภูเขา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้ ทองคำ เงิน ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แร่เหล็ก พลวง ถ่านหิน ปลา

ภัยธรรมชาติ

แผ่นดินไหวบ่อยครั้งแต่ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง พายุเฮอร์ริเคนและน้ำท่วมระดับรุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลคาริบเบียน

จำนวนประชากร

9,038,741 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏคม พ.ศ. 2560)

* ประมาณการสำหรับประเทศนี้คำนึงถึงผลกระทบของการมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เนื่องจากโรคเอดส์ ซึ่งส่งผลถึงการที่ประชากรมีอายุขัยต่ำ มีการตายของทารกในอัตราสูง อัตราการตายสูง อัตราการเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของประชากรตามอายุ และเพศต่ำกว่าที่ควร

อัตราการเติบโตของประชากร

1.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Honduran (s)

เชื้อชาติ

Mestizo (เลือดผสมคนผิวขาวกับชนพื้นเมือง) 90% ชาวพื้นเมือง 7% ชนผิวดำ 2% และคนผิวขาว 1%

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 47% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 36% อื่นๆและไม่นับถือศาสนาใดเลย 17% (สำมะโนครัวปี 2551)

ภาษา

สเปน และภาษาถิ่นของ Amerindian

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ (Democratic Constitutional Republic)

เมืองหลวง

กรุงเตกูซิกัลปา (Tegucigalpa)

การแบ่งเขตการปกครอง

18 เขต ได้แก่ Atlantida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco, Morazan, Gracias a Dois, Intibuca, Islas de la Bahia, La Paz, Lampira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro

วันที่ได้รับเอกราช

15 กันยายน ค.ศ.1821 (พ.ศ. 2364)

รัฐธรรมนูญ

20 มกราคม ค.ศ.1982 (พ.ศ. 2525) มีการแก้ไขหลายครั้ง

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

เป็นระบบสภาเดียว (Unicameral National Congress) หรือ Congreso Nacional มีสมาชิกจำนวน 128 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนในแต่ละกระทรวง วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ระบบศาลฎีกา (Supreme Court of Justice หรือ Corte Suprema de Justicia) ผู้พิพากษาศาลฎีกา 15 คน มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกรัฐสภา มีวาระ 7 ปี

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

HondurasDivisions

 

1. จังหวัดอัตลันตีดา
2. จังหวัดโชลูเตกา
3. จังหวัดโกลอง
4. จังหวัดโกมายากวา
5. จังหวัดโกปัง
6. จังหวัดกอร์เตส
7. จังหวัดเอลปาราอีโซ
8. จังหวัดฟรันซิสโกโมราซัง
9. จังหวัดกราเซียสอาดีโอส

10. จังหวัดอินตีบูกา
11. จังหวัดเบย์ไอแลนส์
12. จังหวัดลาปาซ
13. จังหวัดเลมปีรา
14. จังหวัดโอโกเตเปเก
15. จังหวัดโอลันโช
16. จังหวัดซันตาบาร์บารา
17. จังหวัดวาเย
18. จังหวัดโยโร

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

Update 25 กันยายน 2559

 

 • Pres. Juan Orlando HERNANDEZ Alvarado
 • Vice Pres. Ricardo ALVAREZ
 • Min.-Coordinator Gen. Jorge Ramon HERNANDEZ Alcerro
 • Min. of Agriculture & Livestock Jacobo PAZ
 • Min. of Communications & Govt. Strategy Hilda HERNANDEZ
 • Min. of Culture, Arts, & Sports Tulio Mariano GONZALES
 • Min. of Defense Samuel REYES
 • Min. of Economy Marlon TABORA
 • Min. of Education Marlon ESCOTO
 • Min. of Finance Wilfredo CERRATO
 • Min. of Foreign Relations Arturo CORRALES Alvarez
 • Min. of Govt. Ricardo ALVAREZ
 • Min. of Health Yolani BATRES
 • Min. of Human Rights, Justice, & Decentralization Rigoberto CHANG Castillo
 • Min. of Inclusion & Social Development Ricardo CARDONA
 • Min. of Industry & Commerce Jose Adonis LAVAIRE
 • Min. of Infrastructure & Energy Roberto ORDONEZ
 • Min. of Labor & Social Security Jorge BOGRAN
 • Min. of Natural Resources & Environment Jose Antonio GALDAMEZ
 • Min. of the Presidency Reinaldo SANCHEZ
 • Min. of Public Works, Transportation, & Housing  
 • Min. of Security Julian PACHECO Tinoco
 • Min. of Tourism Nelly JEREZ
 • Attorney Gen. Oscar CHINCHILLA Banegas
 • Pres., Central Bank Marlon TABORA
 • Ambassador to the US Jorge Alberto MILLA Reyes
 • Permanent Representative to the UN, New York Mary Elizabeth FLORES Flake

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/HO.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

43.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

5,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

3.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 13.8%
 • ภาคอุตสาหกรรม 26.6%
 • ภาคการบริการ 59.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

3.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

2.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กล้วย กาแฟ ผลไม้จำพวกส้มและมะนาว เนื้อวัว ไม้ซุง กุ้งตัวเล็ก ปลานิล กุ้งมังกร ข้าวโพด ต้นปาล์มแอฟริกัน

อุตสาหกรรม

น้ำตาล กาแฟ สิ่งทอ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

3.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

47.3 ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 810 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

8.165 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

กาแฟ กุ้งตัวเล็ก กล้วย ทองคำ น้ำมันปาล์ม ผลไม้ กุ้งมังกร ไม้ซุง

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 36%, Germany 8.7%, El Salvador 8.5%, Guatemala 6%, Nicaragua 5.6%, Netherlands 4.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

11.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการขนส่ง วัตถุดิบอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง อาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 35.2%, China 13.6%, Guatemala 9.2%, Mexico 6.6%, El Salvador 5.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

สกุล Lempira

สัญลักษณ์เงิน

HNL

 

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 

ไทยและฮอนดูรัสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1985 โดยรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฮอนดูรัสอีกตำแหน่งหนึ่ง และแต่งตั้งให้นาย Henry Bahr เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำฮอนดูรัส ในขณะที่รัฐบาลฮอนดูรัสได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย และแต่งตั้งนายสุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย

สถิติที่สำคัญ ไทย-ฮอนดูรัส (๒๕๕๕)
 
มูลค่าการค้ารวม ๑๐๘.๔๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๖๘.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย ไทยได้ดุลการค้า ๙๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย มีมูลค่า ๑๐๓.๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๑) รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) ผ้าผืน (๓) เคมีภัณฑ์(๔)อาหารทะเลกระป๋อง (๕) ผลิตภัณฑ์ยาง
สินค้านำเข้าจากฮอนดูรัส มีมูลค่า ๔.๘๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๑) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (๒) ลวดและสายเคเบิล (๓) เครื่องจักรไฟฟ้า (๔) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์(๕) สิ่งพิมพ์
ชาวฮอนดูรัสที่เดินทางเข้าไทย ๔๒๒ คน

สินค้าที่ไทยส่งออก ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผ้าผืน เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ

สินค้าที่ไทยนำเข้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร้๗รูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา

ที่มา สาธารณรัฐฮอนดูรัส - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ฮอนดูรัส                      
มูลค่าการค้า 89.75 78.88 87.65 87.65 86.37 -17.27 -12.10 11.11 11.11 -1.46
การส่งออก 84.29 76.72 85.84 85.84 83.45 -18.64 -8.98 11.90 11.90 -2.79
การนำเข้า 5.46 2.17 1.80 1.80 2.92 11.83 -60.29 -16.78 -16.78 61.97
ดุลการค้า 78.83 74.55 84.04 84.04 80.53            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 65.9 58.3 66.8 66.8 66.2 -17.93 -11.49 14.53 14.53 -0.80
2 เคมีภัณฑ์ 2.4 3.2 4.3 4.3 4.7 -30.50 31.92 34.68 34.68 8.25
3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 3.0 2.7 3.3 3.3 2.5 -11.96 -11.87 22.29 22.29 -23.12
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 2.6 2.6 2.1 2.1 2.2 -15.14 0.03 -20.54 -20.54 3.18
5 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 1.1 1.1 1.6 1.6 1.4 32.91 1.52 53.72 53.72 -15.79
6 ผ้าผืน 5.1 5.0 3.3 3.3 1.2 -25.74 -2.89 -34.09 -34.09 -64.25
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.6 0.6 0.5 0.5 0.9 -19.74 -0.78 -19.50 -19.50 69.67
8 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 162.13 57.82 -42.75 -42.75 95.87
9 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 7.49 -55.93 -11.31 -11.31 89.86
10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 -47.24 -8.04 -17.38 -17.38 17.66
รวม 10 รายการ 81.9 74.5 82.6 82.6 80.2 -18.18 -9.11 10.93 10.93 -2.97
อื่นๆ 2.3 2.2 3.2 3.2 3.3 -32.12 -4.41 44.13 44.13 1.87
รวมทั้งสิ้น 84.3 76.7 85.8 85.8 83.4 -18.64 -8.98 11.90 11.90 -2.79

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 1.3 0.2 - - 0.6 - -87.88 - - -
2 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.6 0.4 0.7 0.7 0.5 58.91 -33.32 76.81 76.81 -19.63
3 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.3 0.1 0.2 0.2 0.4 67.52 -49.63 42.04 42.04 106.04
4 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ - - 0.2 0.2 0.3 -100.00 - - - 103.24
5 ลวดและสายเคเบิล 0.5 0.4 0.1 0.1 0.3 -44.58 -9.50 -66.06 -66.06 131.58
6 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ - 0.0 - - 0.2 - - - - -
7 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 24.52 86.04 66.32 66.32 -41.84
8 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -55.56 7,500.00 66.12 66.12 163.37
9 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 14,050.00 -77.39 764.06 764.06 -20.25
10 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 20,800.00 4.78 79.68 79.68 -44.60
รวม 10 รายการ 2.7 1.3 1.6 1.6 2.8 58.78 -50.85 19.81 19.81 72.73
อื่นๆ 2.7 0.8 0.2 0.2 0.1 -13.72 -69.74 -76.26 -76.26 -26.33
รวมทั้งสิ้น 5.5 2.2 1.8 1.8 2.9 11.83 -60.29 -16.78 -16.78 61.97

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

ที่อยู่

Embassy of the Republic of Honduras

No. 38 Kowa Bldg., 8th Fl., Room 802,
4-12-24 Nishi-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0031,
Japan

Tel: (813) 3409-1150

Fax: (813) 3409-0305

 

 

JoomSpirit