แอนติกาและบาร์บูดา

690px-Flag of Antigua and Barbuda 434px-Coat of arms of Antigua and Barbuda
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
Each Endeavouring, All Achieving

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

แอนติกาและบาร์บูดา หรือ Antigua and Barbuda

ที่ตั้ง

เป็น หมู่เกาะ 3 เกาะเรียกว่าหมู่เกาะ Lesser Antilles ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกัน และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเปอโตริโก โดยมีเกาะแอนติกาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด

พื้นที่

442.6 ตารางกิโลเมตร (แอนติกา 280 ตารางกิโลเมตร บาร์บูดา 161 ตารางกิโลเมตร) ความยาวชายฝั่ง 153 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินปูนและเกาะปะการัง

สภาพภูมิอากาศ

เขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลแทบไม่มีความแตกต่างกัน

ทรัพยากรธรรมชาติ

อากาศดี เหมาะกับการท่องเที่ยว

ภัยธรรมชาติ

เฮอร์ริเคนและพายุเขตร้อน (ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม) เกิดความแห้งแล้งเป็นช่วงๆ

จำนวนประชากร

94,731 (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Antiguan (s) Barbudan (s)

เชื้อชาติ

ผิวดำ 87.3% ผสม 4.7% สเปน 2.7% ผิวขาว 1.6% อื่นๆ 2.7% ที่ระบุไม่ได้ 0.9% (พ.ศ. 2554)

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 68.3% โรมันคาทอลิก 8.2% อื่นๆ 12.2% ที่ระบุไม่ได้ 5.5% ไม่นับถือศาสนา 5.9% (พ.ศ. 2554)

ภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐบาลในระบบรัฐสภา และเป็นรัฐในเครือจักรภพอังกฤษ (Commonwealth Realm)

เมืองหลวง

กรุงเซนต์จอห์น (St. John's) อยู่บนเกาะแอนติกา

การแบ่งเขตการปกครอง

6 เขต และ รัฐภายใต้การปกครอง 2 รัฐ

 • 6 เขตการปกครองได้แก่ Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, และ Saint Philip
 • รัฐภายใต้การปกครอง 2 รัฐ ได้แก่ Barbuda และ Redonda

วันที่ได้รับเอกราช

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981)

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีตามแบบกฎหมายประเพณีอังกฤษ (English Common Law)

ฝ่ายบริหาร

พระราชินีอลิซาเบทที่ II เป็นประมุขของรัฐ ทรงบริหารประเทศผ่านผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor-general) นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้าคณะรัฐบาล และเป็นผู้ให้คำปรึกษากับพระราชินีในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร โดยส่วนใหญ่จะได้แก่ผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมาก หรือผู้นำจัดตั้งรัฐบาลผสม คณะรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (Unicameral Parliament) ประกอบด้วย (1) วุฒิสภา (Senate) จำนวน 17 ที่นั่ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด และ (2) สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) จำนวน 17 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ระบบ Eastern Caribbean Supreme Court ประกอบด้วย ศาลขั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา (ตั้งอยู่ที่ประเทศเซนต์ลูเซีย อื่นๆ คือ ศาลแขวง และเป็นสมาชิกของ Caribbean Court of Justice

นโยบายการเมือง

แก้ปัญหาการฉ้อโกง ปัญหายาเสพติด และพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจที่สำคัญให้พึ่งพาตนเองได้

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2558

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Governor Gen. Rodney WILLIAMS
 • Prime Min. Gaston BROWNE
 • Senior Min. Lester BIRD
 • Min. of Agriculture, Lands, Fisheries, & Barbuda Affairs Arthur NIBBS
 • Min. of Education, Science, & Technology Michael BROWN
 • Min. of Finance Gaston BROWNE
 • Min. of Foreign Affairs & Intl. Trade Charles FERNANDEZ
 • Min. of Health & the Environment Molwyn JOSEPH
 • Min. of Information, Broadcasting Telecommunications, & Information Technology Melville NICHOLAS
 • Min. for Legal Affairs, Labor, Immigration, & Police Steadroy BENJAMIN
 • Min. of Public Utilities, Civil Aviation, & Transportation Robin YEARWOOD
 • Min. of Social Transformation & Human Resource Development Samantha Nicole MARSHALL
 • Min. of Tourism, Economic Development, Investment, & Energy Asot Anthony MICHAEL
 • Min. of Trade, Commerce & Industries, Sports, Culture, & Community Services Paul Chet GREENE
 • Min. of Works & Housing Eustace Sylvester LAKE
 • Attorney Gen. Steadroy BENJAMIN
 • Ambassador to the US Deborah Mae LOVELL
 • Permanent Representative to the UN, New York Walton Alfonso WEBSON

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/AC.html

 

ภาพรวมเศรษฐกิจ

        การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศโดยมีมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงตั้งแต่ปี 2543 ทำให้รัฐบาลหันให้ความสำคัญด้านอื่นเพิ่มมากขึ้น การเกษตรกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจ ท่องเที่ยวและการก่อสร้าง สินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก ได้แก่ เครื่องนอน งานหัตถกรรม และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ ในอนาคต ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจยังต้องพึ่งพาประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

2.271 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

25,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

3.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 2.2%
 • ภาคอุตสาหกรรม 17.8%
 • ภาคการบริการ 80% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

11% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

3.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

จำนวนหนี้สาธารณะ

89% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

ผลผลิตทางการเกษตร

ฝ้าย ผลไม้ ผัก กล้วย มะพร้าว แตง ฟักทอง มะนาว มะม่วง อ้อย

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว การก่อสร้าง อุตสาหกรรมเบา เช่น เสื้อผ้า แอลกอฮอล์ ของใช้ในบ้าน

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 83 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

61.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เครื่องนอน งานหัตถกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือเกี่ยวกับการขนส่ง อาหารและสัตว์มีชีวิต

มูลค่าการนำเข้า

482.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

อาหาร และสัตว์ที่มีชีวิต เครื่องมือและอุปกรณ์การขนส่ง สินค้าโรงงาน เคมีภัณฑ์ น้ำมัน

สกุลเงิน

ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก (Eastern Caribbean dollar - XCD)

 

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป 

ไทยและแอนติกาและบาร์บูดามีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อราชการกับแอนติกาและบาร์บูดา 
เมื่อปี 2548 ไทยจัดโครงการเชิญผู้แทนจากประเทศ CARICOM เยือนไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในแคริบเบียนให้มากขึ้น รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่บทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหม่ ซึ่งแอนติกาและบาร์บูดาเป็นหนึ่งในสมาชิก CARICOM ที่ได้ให้ความสนใจส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในประเทศไทย

2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศคิดเป็น 0.14 ลานดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากป 2554 รอยละ 13.06 โดยไทยไดเปรียบดุลการคา 0.04 ลานดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ อัญมณี ด้ายและเส้นใย สินค้าทุน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 


3. ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ในระดับทวิภาคี ไทยและแอนติกาและบาร์บูดาอยู่ระหว่างพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ขณะนี้ แอนติกาและบาร์บูดากำลังพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแอนติกาและบาร์บูดา ที่จะเป็นกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ในระดับพหุภาคีนั้น ไทยดำเนินโครงการความร่วมมือกับแอนติกาและบาร์บูดาโดยการให้ทุนฝึกอบรมและทุนศึกษาผ่านกรอบองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) และประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Carribean Community and Common Market-CARICOM)

4. ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

เมื่อปี 2553 มีนักท่องเที่ยวชาวแอนติกาและบาร์บูดาเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 11 คน

5. ความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยและแอนติกาและบาร์บูดามีความสัมพันธ์ที่ดีในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนระหว่างกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์การระหว่างประเทศที่ไทยและแอนติกาและบาร์บูดาเป็นสมาชิก อาทิ สมาชิกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) วาระ ค.ศ. 2011-2013 ซึ่งแอนติกาและบาร์บูดาให้เสียงสนับสนุนฝ่ายเดียวแก่ไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งดังกล่าว และไทยได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งนี้

ที่มา แอนติกาและบาร์บูดา Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - แอนติกัวและบาร์บูดา                      
มูลค่าการค้า 2.42 8.10 4.55 4.55 4.55 36.59 234.19 -43.86 -43.86 0.11
การส่งออก 1.62 4.14 4.33 4.33 4.38 80.67 155.60 4.79 4.79 0.99
การนำเข้า 0.80 3.96 0.21 0.21 0.17 -8.37 392.22 -94.66 -94.66 -18.00
ดุลการค้า 0.81 0.17 4.12 4.12 4.20            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1.3 2.1 4.0 4.0 4.2 100.23 65.47 89.72 89.72 3.46
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 139.86 93.81 4.68 4.68 -33.13
3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -14.28 -32.19 -51.59 -51.59 12.68
4 อัญมณีและเครื่องประดับ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.00 -30.13 194.50 194.50 -35.20
5 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 652.38 -74.05 104.88 104.88 -23.81
6 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -31.03 - - - -59.46
7 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 366.67 92.86 9.26 9.26 -25.42
8 กล้วยไม้ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.00 80.77 14.89 14.89 -59.26
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 - 14,650.00 -99.32 -99.32 400.00
10 รองเท้าและชิ้นส่วน - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -14.29 -14.29 16.67
รวม 10 รายการ 1.5 2.4 4.3 4.3 4.3 82.59 59.96 76.41 76.41 1.76
อื่นๆ 0.1 1.7 0.1 0.1 0.0 56.97 1,522.87 -96.13 -96.13 -47.97
รวมทั้งสิ้น 1.6 4.1 4.3 4.3 4.4 80.67 155.60 4.79 4.79 0.99

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ - - - - 0.1 - - - - -
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.7 0.7 0.2 0.2 0.0 -20.68 -0.46 -70.26 -70.26 -80.53
3 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 0.1 - - - 0.0 - - - - -
4 เครื่องประดับอัญมณี - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -92.39 -92.39 2,214.29
5 สินค้าทุนอื่น ๆ - - - - 0.0 - - - - -
6 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน - - - - 0.0 - - - - -
7 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - - - 0.0 - - - - -
8 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ - 3.3 0.0 0.0 0.0 - - -99.80 -99.80 -87.50
9 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่อง - - - - 0.0 - - - - -
10 สิ่งพิมพ์ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 0.8 4.0 0.2 0.2 0.2 -6.16 392.04 -94.74 -94.74 -16.79
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.00 0.00 113.33 113.33 -96.88
รวมทั้งสิ้น 0.8 4.0 0.2 0.2 0.2 -8.37 392.22 -94.66 -94.66 -18.00

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit