สาธารณรัฐกัวเตมาลา

Flag of Guatemala Coat of arms of Guatemala
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
El País de la Eterna Primavera
("ดินแดนแห่งฤดูใบไม้ผลิตลอดกาล")

 

 

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐกัวเตมาลา หรือ Republic of Guatemala

ที่ตั้ง

อยู่ในภูมิภาคอเมริกากลาง ทิศตะวันตกติดกับเบลิซและทะเลแคริบเบียนทิศเหนือและตะวันออกติดกับเม็กซิโกและมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ติดกับฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์

พื้นที่

108,890 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 108, 430 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 460 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

มีพรมแดนยาว 1,667  กิโลเมตร ติดกับเบลิซเป็นระยะทาง 266 กิโลเมตร เอล ซัลวาดอร์เป็นระยะทาง 199 กิโลเมตร ฮอนดูรัสเป็นระยะทาง 244 กิโลเมตร เม็กซิโกเป็นระยะทาง 958 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เกือบทั้งประเทศเป็นภูเขามีที่ราบต่ำชายฝั่งและที่ราบหินปูน

สภาพภูมิอากาศ

ร้อนชื้นในบริเวณที่ราบต่ำและอากาศเย็นในบริเวณที่สูง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม นิเกิล ปลา ไม้

ภัยธรรมชาติ

มีภูเขาไฟอยู่หลายแห่ง เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงบางครั้ง ชายฝั่งทะเลคาริบเบียนมักเกิดพายุเฮอร์ริเคนและพายุประเภทอื่นๆ

จำนวนประชากร

15,460,732 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.8%(ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Guatemalan (s)

เชื้อชาติ

Meztizo (คนผิวขาวกับชาวพื้นเมือง) 59.4% K'iche 9.1% Kaqchikel 8.4% Mam 7.9% Q'eqchi 6.3% ชาวมายันอื่นๆ 8.6% ชนพื้นเมืองที่ไม่ใช่เผ่ามายัน 0.2% อื่นๆ 0.1%

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโปรแตสเตนท์

ภาษา

ภาษาสเปน 60% อย่างไรก็ดี ยังมีชาวกัวเตมาลา 40% ที่สื่อสารโดยใช้ภาษาพื้นเมือง

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ (Constitutional Democratic Republic)

เมืองหลวง

กรุงกัวเตมาลา (Guatemala City)

การแบ่งเขตการปกครอง

22 เขต ได้แก่ Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten, Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa, Solola, Suchitepequez, Totonicapan, Zacapa

วันที่ได้รับเอกราช

15 กันยายน ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364)

รัฐธรรมนูญ

มีผลบังคับใช้เมื่อ 14 ม.ค. 2529

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล รวมถึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในครั้งเดียวกัน ด้วยระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี แต่ไม่สามารถรับตำแหน่งในวาระติดต่อกันได้

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (unicameral Congress of the Republic หรือ Congreso de la Republica) สมาชิกจำนวน 158 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อแบบสัดส่วน

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุดของประเทศคือ ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court หรือ Corte de Constitucionalidad) ศาลอื่นๆ ได้แก่ Supreme Court of Justice หรือ Corte Suprema de Justicia

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) มีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฏหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ (judicial review of Legislative acts)

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

guatemala-map

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559 

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  James Ernesto MORALES Cabrera
 • Vice Pres.
  Jafeth CABRERA Franco, Dr.
 • Min. of Agriculture, Livestock, & Food
  Mario Estuardo MENDEZ
 • Min. of Communications, Infrastructure, & Housing
  Aldo GARCIA
 • Min. of Culture & Sports
  Jose Luis CHEA Urruela
 • Min. of Defense
  Williams Agberto MANSILLA Fernandez, Gen.
 • Min. of Economy
  Ruben MORALES Monroy
 • Min. of Education
  Oscar Hugo LOPEZ Rivas
 • Min. of Energy & Mines
  Juan Pelayo CASTANON Stormont
 • Min. of Environment & Natural Resources
  Sydney Alexander SAMUELS Milson
 • Min. of Finance
  Julio Hector ESTRADA
 • Min. of Foreign Relations
  Carlos Raul MORALES Moscoso
 • Min. of Govt.
  Francisco Manuel RIVAS Lara
 • Min. of Labor
  Aura Leticia TELEGUARIO
 • Min. of Public Health & Social Assistance
  Jose Alfonso CABRERA Escobar
 • Attorney Gen.
  Thelma ALDANA
 • Solicitor Gen.
  Vladimir Osman AGUILAR Guerra
 • Sec. Gen. of the Presidency
  Carlos MARTINEZ
 • Pres., Bank of Guatemala
  Julio Roberto SUAREZ Guerra
 • Ambassador to the US
   
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Jose Alberto Antonio SANDOVAL COJULUN

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/GT.html

 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจกัวเตมาลาส่วนใหญ่พึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก มีรายได้จากการส่งออก สินค้าทางการเกษตรเช่น กล้วย กาแฟ และน้ำตาล ปัจจุบันกัวเตมาลากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ถูกทำลายเสียหายมากในระหว่างเกิดสงครามในประเทศ รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายเสรีนิยม สนับสนุนการพัฒนาเขตการค้าเสรีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในอเมริกากลาง รวมทั้งเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีอเมริกากลาง-เม็กซิโก และอเมริกากลาง-สหรัฐฯ CAFTA) นอกจากนี้ กัวเตมาลายังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) จากสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป มีค่าแรงงานที่ถูก และอยู่ใกล้กับตลาดอเมริกาเหนือ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

131.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

7,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 13.2%
 • ภาคอุตสาหกรรม 23.5%
 • ภาคการบริการ 63.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

2.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

4.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

27.4% ของ GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

อ้อย ข้าวโพด กล้วย กาแฟ ถั่ว กระวาน ปศุสัตว์ แกะ หมู ไก่

อุตสาหกรรม

น้ำตาล สิ่งทอและเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม โลหะ ยาง การท่องเที่ยว

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

3.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

571 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

11.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

กาแฟ น้ำตาล กล้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ สิ่งทอ ปิโตรเลียม และกระแสไฟฟ้า

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 34.9%, El Salvador 8.4%, Honduras 7.3%, Nicaragua 5%, Canada 4.6%, Mexico 4.3%, Costa Rica 4.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

16.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เชื้อเพลิง เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง วัสดุก่อสร้าง ธัญพืช ปุ๋ย กระแสไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากแร่ เคมีภัณฑ์ วัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 38.3%, China 13.4%, Mexico 11.8%, El Salvador 4.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Quetzale (GTQ) แต่มีการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) อย่างแพร่หลาย

 

        ไทยและกัวเตมาลาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2500 


     กัวเตมาลาเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2531 โดยมีนาย Luis Alberto Henry Sanchez เป็นเอกอัครราชทูตกัวเตมาลาคนแรกที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย แต่ ต่อมาได้ปิดสถานเอกอัครราชทูตไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2533 เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยมอบหมายให้เอกอัครราชทูตกัวเตมาลาประจำญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย

ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศกัวเตมาลาอีกตำแหน่งหนึ่ง และการแต่งตั้งให้นาย Louis T.Leonowens เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำกัวเตมาลาด้วย

ชาวกัวเตมาลาที่เดินทางเข้าไทย 491 คนที่มา: สาธารณรัฐกัวเตมาลา 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - กัวเตมาลา                      
มูลค่าการค้า 132.96 142.13 148.83 148.83 131.72 0.80 6.90 4.72 4.72 -11.50
การส่งออก 124.13 137.15 145.02 145.02 127.86 0.64 10.49 5.74 5.74 -11.84
การนำเข้า 8.82 4.98 3.81 3.81 3.86 3.07 -43.62 -23.38 -23.38 1.26
ดุลการค้า 115.31 132.17 141.21 141.21 124.00            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 98.0 111.5 119.7 119.7 102.3 -3.75 13.79 7.40 7.40 -14.56
2 ผลิตภัณฑ์ยาง 5.6 6.0 6.1 6.1 5.3 39.58 6.61 0.61 0.61 -13.06
3 เม็ดพลาสติก 5.1 5.0 3.9 3.9 4.5 119.49 -2.33 -21.33 -21.33 15.47
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 1.8 1.1 2.4 2.4 3.5 29.85 -38.17 114.65 114.65 48.01
5 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 3.5 3.8 4.3 4.3 3.4 -25.10 8.74 13.63 13.63 -20.93
6 เคมีภัณฑ์ 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 27.55 -11.42 2.62 2.62 -2.06
7 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 0.9 0.9 0.6 0.6 1.3 72.92 5.05 -31.39 -31.39 100.54
8 ผ้าผืน 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 -35.62 40.31 -15.64 -15.64 -6.14
9 ผ้าปักและผ้าลูกไม้ 1.9 1.3 1.5 1.5 0.6 174.92 -32.83 19.51 19.51 -60.51
10 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.1 1.0 0.1 0.1 0.5 -86.24 1,322.11 -89.07 -89.07 350.86
รวม 10 รายการ 119.0 132.7 140.8 140.8 123.4 0.83 11.55 6.05 6.05 -12.34
อื่นๆ 5.1 4.4 4.2 4.2 4.5 -3.59 -14.22 -3.63 -3.63 4.87
รวมทั้งสิ้น 124.1 137.2 145.0 145.0 127.9 0.64 10.49 5.74 5.74 -11.84

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เคมีภัณฑ์ 2.0 1.4 0.7 0.7 1.6 -6.61 -31.93 -49.83 -49.83 137.86
2 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 3.0 2.0 1.8 1.8 0.9 -4.90 -32.16 -10.54 -10.54 -51.62
3 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 -20.06 106.50 22.88 22.88 40.07
4 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 156.21 40.73 -55.41 -55.41 166.26
5 กาแฟ ชา เครื่องเทศ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -11.73 34.41 7.02 7.02 8.72
6 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -88.64 500.00 126.00 126.00 170.50
7 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ - - - - 0.1 - - - - -
8 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - 0.6 0.1 0.1 0.1 - - -82.12 -82.12 -52.18
9 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 750.00 750.00 523.53
10 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1,925.00
รวม 10 รายการ 5.3 4.5 3.1 3.1 3.4 -21.28 -15.19 -31.01 -31.01 10.63
อื่นๆ 3.5 0.5 0.7 0.7 0.4 91.64 -86.10 46.24 46.24 -39.06
รวมทั้งสิ้น 8.8 5.0 3.8 3.8 3.9 3.07 -43.62 -23.38 -23.38 1.26

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

ที่อยู่

Embassy of the Republic of Guatemala

No. 38 Kowa Bldg.,
9th Fl., Rm. 905,
4-12-24, Nishi-Azabu,
Minato-ku, Tokyo 106-0031,
Japan

Tel: (813) 3400-1830

Fax: (813) 3400-1820

 

 

JoomSpirit