เบลีซ

Flag of Belize Coat of arms of Belize
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ

ละติน: Sub Umbra Floreo

("เราเจริญขึ้นภายใต้ร่มเงา")

 

LocationBelize
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Belize
 
map of belize
ที่มา lonelyplanet.com

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

เบลีซ หรือ Belize

ที่ตั้ง

อยู่ในภูมิภาคอเมริกากลาง ทิศตะวันตกติดกับทะเลแคริบเบียน ทิศเหนือติดกับเม็กซิโก ส่วนทิศตะวันตกติดกับกัวเตมาลา

พื้นที่

22,966 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 22,806 ตารางกิโลเมตร น้ำ 160 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

มีพรมแดนยาว 542 กิโลเมตร ติดกับกัวเตมาลา 266 กิโลเมตร เม็กซิโก 276 กิโลเมตร ความยาวชายฝั่งเท่ากับ 386 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นป่าเขตร้อน มีที่ราบลุ่มบริเวณชายฝั่งทะเล มีเนินเขาทางตอนใต้

สภาพภูมิอากาศ

เป็นเขตร้อนชื้น อากาศร้อนและชื้นมาก ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้, ประมง, พลังงานไฟฟ้าจากน้ำ ไม้ซุง

ภัยธรรมชาติ

เกิดเฮอร์ริเคนที่มีความรุนแรงหลายครั้ง (ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนพฤศจิกายน) และเกิดน้ำท่วมบริเวณชายฝั่ง (โดยเฉพาะชายฝั่งทางตอนใต้)

จำนวนประชากร

360,346 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Belizean (s)

เชื้อชาติ

Mestizo (เลือดผสมผิวขาวกับคนพื้นเมือง) 52.9% Creole 25.9% Maya 11.3%, Garifuna 6.1% อินเดีย 3.9%, Mennonite 3.6%, ผิวขาว 1.2% ชาวเอเชีย 1% อื่นๆ 1.2% ไม่มีข้อมูล 0.3% (พ.ศ. 2553)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 40.1% โปรแตสแตนท์ 31.5% Jehovah's Witness 1.7% อื่นๆ 10.5% ไม่มีข้อมูล 0.6% ไม่นับถือศาสนา 15.5% (พ.ศ. 2553)

ภาษา

ภาษาอังกฤษ 62.9% (ภาษาราชการ) ภาษาสเปน 56.6% ภาษา Creole 44.6% ภาษา Maya 10.5% ภาษาเยอรมัน 3.2% ภาษา Garifuna 2.9% อื่นๆ 1.8% ไม่ทราบข้อมูล 0.5% (พ.ศ. 2553)

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) โดยเป็นรัฐในเครือจักรภพของอังกฤษ

เมืองหลวง

กรุงเบลโมแพน (BELMOPAN)

การแบ่งเขตการปกครอง

6 เขต ได้แก่ Belize, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo

วันที่ได้รับเอกราช

21 กันยายน 1981 (ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร)

รัฐธรรมนูญ

21 กันยายน 1981

ฝ่ายบริหาร

สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งประเทศอังกฤษทรงเป็นประมุขของรัฐ ทรงใช้พระราชอำนาจโดยผ่านทางผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำเบลิซ (Governor-General) นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมาก หรือผู้นำพรรครัฐบาลผสม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (โดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (bicameral National Assembly) ประกอบด้วย (1) วุฒิสภา (Senate) สมาชิก 12 ที่นั่ง มาจากการแต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ โดยได้รับคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี (6 ที่นั่ง) ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน (3 ที่นั่ง) และจาก Belize Council of Churches (1 ที่นั่ง) Evangelical Association of Churches (1 ที่นั่ง) the Belize Chamber of Commerce and Industry and the Belize Better Business Bureau (1 ที่นั่ง) และ National Trade Union Congress and the Civil Society Steering Committee (1 ที่นั่ง) วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (2) สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) จำนวน 31 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ระบบศาลฎีกาสูงสุด (Supreme Court) หัวหน้าผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการ โดยการเสนอชื่อจากนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) สภาองคมนตรี (Privy Council) ในสหราชอาณาจักร เบลิซเป็นสมาชิกของ Caribbean Court of Justice (CCJ) ศาล Summary Jurisdiction Courts (คดีอาญา) และศาลแขวง (District Courts) ตัดสินคดีพลเรือน

ระบบกฎหมาย

กฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษ (English Common Law)

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

belize-political-map
ที่มา mapsofworld.com

 


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Governor Gen. Colville YOUNG, Sir
 • Prime Min. Dean Oliver BARROW
 • Dep. Prime Min. Gaspar VEGA
 • Min. of Economic Development, Petroleum, Investment, Trade and Commerce Erwin CONTRERAS
 • Min. of Education (Science and Technology), Culture, Youth, & Sports Patrick FABER
 • Min. of Finance Dean Oliver BARROW
 • Min. of Foreign Affairs Wilfred Peter ELRINGTON
 • Min. of Agriculture, Fisheries, Forestry, the Environment, & Sustainable Development Gaspar VEGA
 • Min. of Health Pablo MARIN
 • Min. of Housing & Urban Development Michael FINNEGAN
 • Min. of Human Development, Social Transformation, & Poverth Alleviation Anthony MARTINEZ
 • Min. of Information, Broadcasting, & Public Utilities Elvin PENNER
 • Min. of Labor, Local Govt., & Rural Development Hugo PATT
 • Min. of Natural Resources & Immigration Godwin HULSE
 • Min. of National Security John Birchman SALDIVAR
 • Min. of Public Service, Energy, & Public Utilities Dean Oliver BARROW
 • Min. of Tourism & Civil Aviation Jose Manuel HEREDIA, Jr.
 • Min. of Works, Transport, & National Emergencies Rene MONTERO
 • Attorney Gen. Vanessa RETREAGE
 • Governor, Central Bank Glenford YSAGUIRRE
 • Ambassador to the US Patrick ANDREWS
 • Permanent Representative to the UN, New York Lois Michele YOUNG

  

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/BH.html

 

ภาพรวมเศรษฐกิจ

     โดยทั่วไปแล้วเศรษฐกิจของเบลิซขึ้นอยู่กับการผลิตสินค้าเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะน้ำตาล กล้วยและผลไม้จำพวกส้ม (citrus) รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เช่น ไม้ซุงและไม้แปรรูป ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็เป็นอีกสาขาที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

3.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

8,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 11.7%
 • ภาคอุตสาหกรรม 14.5%
 • ภาคการบริการ 59.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

12.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

1.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กล้วย โคคา ผลไม้จำพวกส้ม อ้อย เศษไม้ ปลา กุ้ง

อุตสาหกรรม

เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารแปรรูป อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การก่อสร้าง น้ำมัน

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 192 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

519.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

น้ำตาล ผลไม้จำพวกส้ม ผลิตภัณฑ์จากทะเล กล้วย เสื้อผ้า และไม้ น้ำมันดิบ

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

UK 30.8%, US 18.7%, Nigeria 6.7%, Trinidad and Tobago 4.8%, Ireland 4.2%, Jamaica 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

895.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 26.6%, Mexico 11.7%, Cuba 10.2%, Guatemala 9%, China 7.5%, Trinidad and Tobago 5.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Belizean Dollar

สัญลักษณ์เงิน

BZD, Bz$

 

ความสัมพันธ์ทางการทูต

ไทยและเบลีซสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2542 โดยรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำเบลิซอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย รัฐบาลเบลิซได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเมื่อปี 2546 โดยมีนาย David Allan Kirkwood Gibson ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเบลิซ ประจำประเทศไทย ต่อมาเบลิซได้ปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยด้วยเหตุผลทางด้านงบประมาณเมื่อเดือนสิงหาคม 2549

มูลค่าการค้ารวม ระหว่างไทยกับเบลีซในปี 2556 มีมูลค่า 5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 15.56 ไทยได้ดุลการค้า 0.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทยมีมูลค่า 3.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1) รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (3) เครื่องประมวลข้อมูลและส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากเบลีซ มีมูลค่า 2.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและสำเร็จรูป (2) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์(3) ผักและผลิตภัณฑ์จากผัก
ชาวเบลีซที่เดินทางเข้าไทย 182 คน (โดยเป็นนักท่องเที่ยว 116 คน)
สำนักงานไทยในเบลีซ ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกเป็นจุดติดต่อ โดยไทยอยู่ในขั้นตอนพิจารณาปรับเบลีซเป็นเขตอาณาอีกครั้ง)
สำนักงานเบลีซในไทย ไม่มี(เอกอัครราชทูตเบลีซประจำประเทศไทย มีถิ่นพำนัก ณ กรุงเบลโมแพน)
 

ที่มา เบลีซ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เบลิซ                      
มูลค่าการค้า 5.60 5.93 15.03 15.03 3.22 -15.56 5.73 153.60 153.60 -78.57
การส่งออก 3.05 2.90 3.72 3.72 2.15 -34.03 -5.04 28.17 28.17 -42.06
การนำเข้า 2.55 3.03 11.31 11.31 1.07 27.03 18.63 273.80 273.80 -90.56
ดุลการค้า 0.50 -0.13 -7.59 -7.59 1.09            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1.4 0.5 1.2 1.2 1.0 -15.63 -66.76 155.67 155.67 -17.70
2 ยางพารา - 1.1 1.1 1.1 0.3 - - -4.31 -4.31 -75.66
3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 -13.50 -12.84 9.40 9.40 -6.81
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 33,400.00 656.12 -54.40 -54.40 7.71
5 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 469.54 -56.51 111.83 111.83 25.96
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 10,005.00 -99.95 144,500.00 144,500.00 -50.69
7 นมและผลิตภัณฑ์นม 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 -49.28 29.56 -50.69 -50.69 37.83
8 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -84.44 334.72 -55.54 -55.54 23.59
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 33.61 -68.55 264.25 264.25 -73.23
10 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -29.82 -49.45 196.38 196.38 -5.62
รวม 10 รายการ 2.3 2.4 3.2 3.2 2.0 -6.27 3.35 34.24 34.24 -36.87
อื่นๆ 0.8 0.5 0.5 0.5 0.1 -65.18 -30.39 0.98 0.98 -72.99
รวมทั้งสิ้น 3.1 2.9 3.7 3.7 2.2 -34.03 -5.04 28.17 28.17 -42.06

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 1.6 2.0 2.4 2.4 0.8 - 25.45 19.43 19.43 -65.70
2 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - 0.0 - - 0.1 - - - - -
3 แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ - - - - 0.0 - - - - -
4 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 90.80
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -91.67 2,040.00 -81.00 -81.00 268.85
6 เคมีภัณฑ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.22 1,950.00 19.51 19.51 187.76
7 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.2 0.0 - - 0.0 -60.41 -89.73 - - -
8 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 30.65 195.68 -75.68 -75.68 -60.09
9 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 0.0 - 0.0 0.0 0.0 102.63 -100.00 - - 850.00
10 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 0.0 - - - 0.0 -99.12 - - - -
รวม 10 รายการ 1.9 2.2 2.5 2.5 1.0 111.31 14.97 13.04 13.04 -57.64
อื่นๆ 0.6 0.8 8.8 8.8 0.0 -41.73 29.46 959.00 959.00 -99.80
รวมทั้งสิ้น 2.6 3.0 11.3 11.3 1.1 27.03 18.63 273.80 273.80 -90.56

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit