บาร์เบโดส

Flag of Barbados coabarbedos
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
"Pride and Industry"

 

barbados-location-map
ที่มา: Barbados
 
i1 CaribbeanIslands s barbados
ที่มา: travelguide2barbados.com
 
map of barbados
ที่มา lonelyplanet.com

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

บาร์เบโดส หรือ Barbados

ที่ตั้ง

ในหมู่เกาะคาริบเบียน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลา

พื้นที่

430 ตารางกิโลเมตร แนวชายฝั่ง 97 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ โดยรอบเกาะแล้ง เพิ่มระดับสูงชันขึ้นจนถึงตอนกลาง

สภาพภูมิอากาศ

ร้อนชื้น ฝนตกชุกในเดือน มิถุนายน - ตุลาคม

ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปลา ก๊าซธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ

เฮอร์ริเคน (เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก) บางครั้งอาจเกิดดินถล่ม

จำนวนประชากร

292,336 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Barbadian (s) หรือภาษาพูดเรียกกันว่าชาว Bajan

เชื้อชาติ

Barbadian ผิวดำ 92.4% ผิวขาว 2.7% เชื้อชาติผสม 3.1% อินเดีย 1.3% อื่นๆ 0.2% ที่ระบุไม่ได้ 0.2% (พ.ศ. 2553)

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 66.3% โรมันคาทอลิก 3.8% คริสต์นิกายอื่นๆ 5.4% Rastafarian 1% อื่นๆ 1.5% ไม่นับถือศาสนา 20.6% ที่ระบุไม่ได้ 1.2% (พ.ศ. 2553)

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

 

รูปแบบการปกครอง

รัฐในเครือจักรภพ ปกครองแบบประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา

เมืองหลวง

กรุง Bridgetown

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 11 เขต (parish) + 1 เมืองหลวง* ได้แก่ Bridgetown*, Christ Church, Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucy, Saint Michael, Saint Peter, Saint Philip, Saint Thomas

วันที่ได้รับเอกราช

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966)

ฝ่ายบริหาร

พระราชินีอลิซาเบ็ทที่สองแห่งประเทศอังกฤษทรงเป็นประมุขของรัฐ โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล มาจากการเลือกตั้ง ปกติได้แก่ผู้นำพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภา หรือผู้นำคณะรัฐบาลผสม โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู้แต่งตั้งทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกฯ​และ คณะรัฐมนตรีตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (bicameral parliament) ประกอบด้วย (1) วุฒิสภา (Senate) สมาชิกจำนวน 21 ที่นั่ง แต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ โดยสมาชิก 12 คนจากคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี 2 คนจากคำแนะนำของผู้นำพรรคฝ่ายค้าน และอีก 7 คนโดยผู้สำเร็จราชการเอง) (2) สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกจำนวน 30 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งแบบลงคะแนนเสียงในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุดได้แก่ Supreme Court of Judicature โดยมีคณะกรรมาธิการด้านตุลาการแต่ตั้งผู้พิพากษา ประกอบด้วยศาลสูง (High Court) และ ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ศาลชั้นสูงสุดในศาลอุทธรณ์ได้แก่ Carribean Court of Justice หรือ CCJ อยู่ที่ Port of Spain ประเทศตรินิแดดแอนด์โทแบโก

ระบบกฎหมาย

กฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษ

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

map-of-Barbados
ที่มา ezilon.com

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558 

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Governor Gen.
  Elliot BELGRAVE
 • Prime Min.
  Freundel STUART
 • Dep. Prime Min.
   N/A
 • Min. of Agriculture, Food, Fisheries, & Water Resource Management
  David ESTWICK
 • Min. of Culture, Sports, & Youth
  Stephen LASHLEY
 • Min. of Education, Science, Technology, & Innovation
  Ronald JONES
 • Min. of Environment & Drainage
  Denis LOWE
 • Min. of Finance & Economic Affairs
  Christopher SINCKLER
 • Min. of Foreign Affairs & Foreign Trade
  Maxine Pamela Ometa MCCLEAN
 • Min. of Health
  John BOYCE
 • Min. of Home Affairs
  Adriel BRATHWAITE
 • Min. of Housing, Lands, & Rural Development
  Denis KELLMAN
 • Min. of Industry, Intl. Business, Commerce, & Small Business Development
  Donville INNISS
 • Min. of Labor, Social Security, & Human Resource Development
  Esther BYER-SUCKOO
 • Min. of National Security
  Freundel STUART
 • Min. of Public Service
  Freundel STUART
 • Min. of Social Care, Constituency Empowerment, & Community Development
  Steven BLACKETT
 • Min. of Tourism & Intl. Transport
  Richard SEALY
 • Min. of Transport & Works
  Michael LASHLEY
 • Min. of Urban Development
  Freundel STUART
 • Min. in the Office of the Prime Min.
  Darcy BOYCE
 • Min. of State in the Office of the Prime Min.
  Patrick TODD
 • Attorney Gen.
  Adriel BRATHWAITE
 • Governor, Central Bank
  DeLisle WORRELL
 • Ambassador to the US
  John E. BEALE
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Keith Hamilton Llewellyn MARSHALL

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/BB.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

4.794 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

17,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

1.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 2.8%
 • ภาคอุตสาหกรรม 11.7%
 • ภาคการบริการ 85.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

11% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

อ้อย ผัก และฝ้าย

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว น้ำตาล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเพื่อส่งออก

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 206 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

108.9% ของGDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

466.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

สินค้าโรงงาน น้ำตาลและกากน้ำตาล เหล้ารัม อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Trinidad and Tobago 22.5%, US 11.8%, St. Lucia 9.2%, St. Vincent and the Grenadines 5.7%, Antigua and Barbuda 4.7%, St. Kitts and Nevis 4.4%, Guyana 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

1.575 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักร อาหาร วัสดุก่อสร้างสารเคมี เชื้อเพลิง และชิ้นส่วนไฟฟ้า

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Trinidad and Tobago 39%, US 31.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Barbadian Dollars

สัญลักษณ์เงิน

 BBD, Bds$ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบาร์เบโดส

     1. ความสัมพันธ์ทั่วไป ไทยและบาร์เบโดสมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายสถาปนาความสัมพันธ์กันเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 โดยฝ่ายไทย มีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อราชการระหว่างไทยและบาร์เบโดส ส่วนฝ่ายบาร์เบโดสไม่มีผู้แทนทางการทูตในประเทศไทย 

การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสองฝ่ายยังมีไม่มากนัก โดยมีการเยือนระดับพระราชวงศ์ เมื่อปี 2552 เมื่อครั้งที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนบาร์เบโดส ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีสมาคมราชทัณฑ์และเรือนจำระหว่างประเทศสมัยที่ 11 ณ กรุงบริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส 

นอกจากนี้ เมื่อปี 2548 ไทยจัดโครงการเชิญผู้แทนจากประเทศ CARICOM เยือนไทย เพื่อสร้างความรู้จักและความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในแคริบเบียนให้มากขึ้น รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่บทบาทของไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหม่ ซึ่งบาร์เบโดสเป็นหนึ่งในสมาชิก CARICOM ที่ให้ความสนใจส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในประเทศไทย

      2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศคิดเป็น 14.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 37.83 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 5.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ข้าว ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ สินแร่โหละอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 

ขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศในปี 2553 (มกราคม-พฤศจิกายน) ได้ขยายตัวขึ้นเป็น 9.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกสินค้ามูลค่า 8.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าสินค้ามูลค่า 1.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าบาร์เบโดสถึง 7.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

     3. การท่องเที่ยว

เมื่อปี 2555 ชาวบาร์เบโดสเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 95 คน 

     4. ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในระดับทวิภาคี อย่างไรก็ดี ไทยดำเนินโครงการความร่วมมือด้านนี้กับบาร์เบโดส โดยการให้ทุนฝึกอบรมและทุนศึกษา ผ่านกรอบองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) และประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Carribean Community and Common Market-CARICOM) โดยเมื่อปี 2550 มีผู้แทนจากบาร์เบโดสได้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Marine Aquaculture Development Training ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2550 ที่ไทยเสนอให้กลุ่มประเทศสมาชิก CARICOM สำหรับเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมกับตัวแทนจากประเทศสมาชิก CARICOM อื่นที่จังหวัดภูเก็ต

     5. ความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยและบาร์เบโดสมีความสัมพันธ์ที่ดีในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนระหว่างกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์การระหว่างประเทศที่ไทยและบาร์เบโดสเป็นสมาชิก อาทิ การให้การสนับสนุนของไทยต่อบาร์เบโดสในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมาธิการบริหารองค์การอนามัยโลก วาระ ค.ศ. 2010-2013 ในขณะที่บาร์เบโดสให้เสียงสนับสนุนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union – ITU) วาระปี ค.ศ. 2011-2014 ซึ่งไทยได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

ที่มา บาร์เบโดส 

กันยายน 2558

 

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - บาร์เบโดส                      
มูลค่าการค้า 11.99 15.64 14.76 14.76 17.05 -19.42 30.49 -5.65 -5.65 15.55
การส่งออก 10.24 13.20 13.46 13.46 16.29 -0.63 28.92 1.97 1.97 21.08
การนำเข้า 1.75 2.45 1.30 1.30 0.76 -61.73 39.70 -46.80 -46.80 -41.66
ดุลการค้า 8.49 10.75 12.15 12.15 15.53            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 7.5 8.9 9.7 9.7 12.3 45.12 18.56 8.91 8.91 26.45
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.5 3.0 2.7 2.7 2.7 -62.62 99.86 -12.18 -12.18 2.32
3 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 201.41 -69.60 -36.43 -36.43 97.95
4 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.1 0.4 0.3 0.3 0.2 -25.30 230.98 -34.25 -34.25 -22.10
5 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 -99.43 77,850.00 -70.24 -70.24 139.66
6 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 35.40 -53.59 611.27 611.27 113.27
7 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน - - - - 0.1 - - - - -
8 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -59.09 54.43 -44.00 -44.00 55.87
9 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 17.75 -57.30 -15.41 -15.41 133.44
10 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 118.16 -10.79 89.17 89.17 -63.70
รวม 10 รายการ 10.0 12.9 13.1 13.1 16.0 0.93 29.20 1.54 1.54 21.98
อื่นๆ 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 -38.95 17.53 21.12 21.12 -12.40
รวมทั้งสิ้น 10.2 13.2 13.5 13.5 16.3 -0.63 28.92 1.97 1.97 21.08

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 85.14 -40.88 1,034.57 1,034.57 287.49
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1.6 2.2 1.0 1.0 0.2 -63.69 37.81 -53.60 -53.60 -78.03
3 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 -76.71 603.62 -50.41 -50.41 27.00
4 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 0.0 - - - 0.0 17.34 - - - -
5 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - 0.0 0.1 0.1 0.0 - - 166.55 166.55 -78.95
6 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -35.14 -35.14 79.17
7 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -68.75 160.00 -80.77 -80.77 240.00
8 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 120.00
9 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -70.37
10 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 1.7 2.4 1.3 1.3 0.8 -62.79 43.49 -46.91 -46.91 -41.56
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,180.00 -91.26 16.28 16.28 -68.00
รวมทั้งสิ้น 1.8 2.4 1.3 1.3 0.8 -61.73 39.70 -46.80 -46.80 -41.66

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit