เซนต์ลูเซีย

Flag of Saint Lucia coatofarms
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
The Land, The People, The Light
(แผ่นดิน ประชาชน แสงสว่าง)

 

 

lccarib
ที่มา worldatlas.com
 
caribbean map St. Lucia
ที่มา fgcusaintlucia.blogspot.com

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

เซนต์ลูเซีย หรือ Saint Lucia

ที่ตั้ง

เป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ โดยอยู่ทางตอนเหนือของตรินิแดดและโตเบโก

พื้นที่

616 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 606 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 10 ตารางกิโลเมตร ความยาวชายฝั่งทะเล 158 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ดินแดนภูเขาที่มีหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์

สภาพภูมิอากาศ

แบบเขตร้อน ฤดูแล้งเริ่มจากเดือนมกราคม-เมษายน และฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้ หาดทราย แร่ธาตุ หินพูมิส แหล่งน้ำแร่ แหล่งความร้อนใต้ดิน

ภัยธรรมชาติ

เฮอร์ริเคนและภูเขาไฟ

จำนวนประชากร

164,994 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Saint Lucian (s)

เชื้อชาติ

แอฟริกัน 85.3% ผสม 10.9% อินเดีย 2.2% อื่นๆ 1.6% ที่ระบุไม่ได้ 0.1 (พ.ศ. 2553)

ศาสนา

โรมันคาทอลิก 61.5%, โปรแตสแตนท์ 25.5% คริสต์นิกายอื่นๆ 3.4% Rastafarian 1.9% อื่นๆ 0.4% ไม่นับถือศาสนา 5.9% ที่ระบุไม่ได้ 1.4%

ภาษา

อังกฤษเป็นภาษาราชการ ฝรั่งเศส

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(Constitutional Monarchy) เป็นประเทศในเครือจักรภพ

เมืองหลวง

กรุงแคสตรีส์ (Castries)

การแบ่งเขตการปกครอง

11 เขต ได้แก่ Anse-la-Raye, Castries, Choiseul, Dauphin, Dennery, Gros-Islet, Laborie, Micoud, Praslin, Soufriere, Vieux-Fort

วันที่ได้รับเอกราช

22 กุมภาพันธ์ 1979 (พ.ศ. 2522) จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

22 กุมภาพันธ์ 1979 (พ.ศ. 2522)

ฝ่ายบริหาร

สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ เป็นประมุขของรัฐ ซึ่งมีผู้สำเร็จราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีฯ(Governer General) นายกรัฐมนตรี มาจากหัวหน้าพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก หรือผู้นำ พรรคฝ่ายค้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ ภายใต้การเสนอของนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (bicameral paliament) ได้แก่ (1) วุฒิสภา (Senate) ประกอบด้วยสมาชิก 11 คน (โดย 6 คนได้รับการเสนอจากนายกรัฐมนตรี / 3 คน ได้รับการเสนอจากผู้นำพรรคฝ่ายค้าน และที่เหลือจากองค์กรทางด้านศาสนาและสังคม) (2) สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก (House of Assembly) จำนวน 17 คน มาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิคม มีวาระ 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

เป็นระบบศาล Eastern Caribbean Supreme Court ซึ่งมีเขตอำนาจศาลครอบคลุม Anguila, Antigua and Barbuda, the British Virgin Islands, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and Grenadines (และ Saint Lucia)

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

424px-Santa lucia Quarters numbered English

 

เซนต์ลูเซียแบ่งการปกครองออกเป็น 11 เขต (quarters) ดังนี้

 1. เขตอองส์-ลา-เร (Anse-la-Raye)
 2. เขตแคสตรีส์ (Castries)
 3. เขตชัวเซิล (Choiseul)
 4. เขตโดแฟง (Dauphin)
 5. เขตเดนเนอรี (Dennery)
 6. เขตโกรซีสเล (Gros Islet)
 7. เขตลาบอรี (Laborie)
 8. เขตมีกู (Micoud)
 9. เขตปราสแลง (Praslin)
 10. เขตซูฟรีแยร์ (Soufrière)
 11. เขตวีเยอฟอร์ (Vieux Fort)

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Governor Gen.
  Pearlette LOUISY , Dame
 • Prime Min.
  Allen CHASTENET
 • Min. for Agriculture, Fisheries, Physical Planning, Natural Resources, & Co-operatives
  EZechiel JOSEPH
 • Min. for Economic Development, Housing, Urban Renewal, Transport, & Civil Aviation
  Guy JOSEPH
 • Min. for Education, Innovation, Gender Relations, & Sustainable Development
  Gale RINGOBERY
 • Min. for Equity, Social Justice, Empowerment, Youth Development, Sports, Culture, & Local Government
  Lenard MONTOUTE
 • Min. for Finance
  Ubaldus RAYMOND
 • Min. for Finance, Economic Growth, Job Creation, External Affairs, & the Public Service
  Allen CHASTENET
 • Min. for Health & Wellness
  Mary ISSAC
 • Min. for Home Affairs, Justice, & National Security
  Hermangild FRANCIS
 • Min. for Infrastructure, Ports, Energy, & Labor
  Stephenson KING
 • Min. in the Office of the Prime Min. With Responsibility for Commerce, Industry, Investment, Enterprise Development, & Consumer Affairs
  Bradley FELIX
 • Min. in the Office of the Prime Min. With Responsibility for Tourism, Information, & Broadcasting
  Dominic FEDEE
 • Attorney Gen.
  Marlene Malahoo FORTE
 • Ambassador to the US
  Elizabeth Darius-CLARKE
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Menissa RAMBALLY

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/ST.html

 

ภาพรวมทางเศรษฐกิจ

     รายได้หลักขึ้นอยู่กับการส่งออกกล้วย ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหว เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับสินค้าดังกล่าว มีการแข่งขันสูงในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาด้วยกัน ทำให้เซนต์ลูเซีย พยายามที่จะกระจายเศรษฐกิจออกไปในด้านต่างๆ มากขึ้น อาทิ ขยายการท่องเที่ยว การผลิต และการก่อสร้าง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

2.055 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

11,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

0.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 2.9%
 • ภาคอุตสาหกรรม 14.1%
 • ภาคการบริการ 83% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

20% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2546)

หนี้สาธารณะ

77% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กล้วย มะพร้าว ผัก มะนาว โกโก้ พืชมีราก

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

4% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ ประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ การท่องเที่ยว การแปรรูปผลผลิตมะนาวและมะพร้าว

มูลค่าการส่งออก

205.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

กล้วย 41% เสื้อผ้า โกโก้ ผัก ผลไม้ น้ำมันมะพร้าว

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Dominican Republic 24.6%, US 15.6%, Suriname 8.9%, Antigua and Barbuda 6.9%, Dominica 6.7%, Trinidad and Tobago 6.1%, Barbados 6%, UK 4.7%, Grenada 4.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

532 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Brazil 35.2%, US 25.9%, Trinidad and Tobago 14.6%, Colombia 11% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

East Caribbean Dollars

สัญลักษณ์เงิน

XCD

 

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป 

ไทยและเซนต์ลูเซียมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2532 โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อราชการกับเซนต์ลูเซีย

เมื่อปี 2548 ไทยจัดโครงการเชิญผู้แทนจากประเทศ CARICOM เยือนไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในแคริบเบียนให้มากขึ้น รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่บทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหม่ ซึ่งเซนต์ลูเซียเป็นหนึ่งในสมาชิก CARICOM ที่ได้ให้ความสนใจส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในประเทศไทย

2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2556 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศคิดเป็น 4.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 21.35 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 3.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้เย็นและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ ข้าว

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สินค้าทุนอื่น

สถิตินักท่องเที่ยว ชาวเซนต์ลูเซียเดินทางเข้าไทย 45 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยว 28 คน

3. ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ในระดับพหุภาคี ไทยดำเนินโครงการความร่วมมือกับเซนต์ลูเซียโดยการให้ทุนฝึกอบรมและ ทุนศึกษาผ่านกรอบองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) และประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Carribean Community and Common Market-CARICOM)

ที่มา เซนต์ลูเซีย 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)
2556 2557 2558 2558  (ม.ค.-ธ.ค.) 2559  (ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย-โลก                                  
มูลค่าการค้า 478,911.68 455,271.89 417,005.39 417,005.39 409,994.16 0.14 -4.94 -8.41 -8.41 -1.68 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
การส่งออก 228,504.89 227,523.51 214,352.40 214,352.40 215,326.62 -0.26 -0.43 -5.79 -5.79 0.45 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
การนำเข้า 250,406.80 227,748.38 202,652.99 202,652.99 194,667.54 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -3.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ดุลการค้า -21,901.91 -224.88 11,699.41 11,699.41 20,659.09                        
ไทย- เซนต์ลูเซีย                                  
มูลค่าการค้า 4.94 4.58 5.71 5.71 5.95 -21.35 -7.20 24.58 24.58 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
การส่งออก 4.39 4.14 5.51 5.51 5.83 -15.14 -5.73 33.05 33.05 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
การนำเข้า 0.54 0.44 0.20 0.20 0.11 -50.55 -19.04 -55.08 -55.08 -43.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ดุลการค้า 3.85 3.70 5.31 5.31 5.72                        

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.
2559
 (ม.ค.
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1.6 1.6 3.0 3.0 3.6 -37.35 -0.16 86.06 86.06 21.76 36.23 38.37 53.66 53.66 61.71
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.1 1.9 2.1 2.1 1.9 -9.71 -6.98 6.91 6.91 -6.61 47.68 47.04 37.80 37.80 33.34
3 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 91.49 -55.44 225.00 225.00 -42.69 3.53 1.67 4.08 4.08 2.21
4 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - -72.51 67.49 67.49 -46.44 2.01 0.59 0.74 0.74 0.37
5 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 - 27.14 -89.94 -89.94 -43.50 6.71 9.05 0.68 0.68 0.37
6 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.00 -35.71 566.67 566.67 -26.67 0.06 0.04 0.22 0.22 0.15
7 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -99.73 - - 6,500.00 0.85 - - - 0.11
8 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -53.70 -84.00 725.00 725.00 90.91 0.06 0.01 0.06 0.06 0.11
9 อัญมณีและเครื่องประดับ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.52 -21.05 30.67 30.67 -51.02 0.22 0.18 0.18 0.18 0.08
10 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.00 433.33 -6.25 -6.25 206.67 0.01 0.04 0.03 0.03 0.08
รวม 10 รายการ 4.3 4.0 5.4 5.4 5.7 -13.76 -6.08 33.67 33.67 7.05 97.35 96.99 97.44 97.44 98.53
อื่นๆ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -46.51 6.87 13.17 13.17 -39.03 2.65 3.01 2.56 2.56 1.47
รวมทั้งสิ้น 4.4 4.1 5.5 5.5 5.8 -15.14 -5.73 33.05 33.05 5.87 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 -50.27 -19.16 -62.86 -62.86 -52.82
2 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ - - - - 0.0 - - - - -
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ - 0.0 - - 0.0 - - - - -
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน - - - - 0.0 - - - - -
5 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
6 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ - 0.0 0.0 0.0 - - - 1,800.00 1,800.00 -100.00
รวม 10 รายการ 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 -50.37 -18.86 -62.55 -62.55 -32.48
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -81.25 -100.00 46,302,633,668,902,800.00 46,302,633,668,902,800.00 -100.30
รวมทั้งสิ้น 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 -50.55 -19.04 -55.08 -55.08 -43.76

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit