สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส

800px-Flag of Saint Kitts and Nevis 12819872351711572085Coat of arms of Saint Kitts and Nevis
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
Country Above Self
(ประเทศชาติอยู่เหนือกว่าตนเอง)

 

kncarib
ที่มา: worldatlas.com
 
map of saint-kitts-and-nevis
ที่มา lonelyplanet.com


ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส (Federation of Saint Christopher and Nevis) หรือ St. Kitts and Nevis

ที่ตั้ง

เป็นเกาะตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน ถือเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดประเทศหนึ่งของซีกโลกตะวันตก

พื้นที่

261 ตารางกิโลเมตร ความยาวชายฝั่ง 135 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาและภูเขาไฟ

สภาพภูมิอากาศ

ภาคพื้นสมุทร มีลมทะเลพัดตลอดเวลา มีฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน

ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่เพาะปลูก (ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะกับการเพาะปลูก)

ภัยธรรมชาติ

เฮอร์ริเคน (กรกฎาคม-ตุลาคม)

จำนวนประชากร

52,715 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Kittitian (s), Nevisian (s)

เชื้อชาติ

ส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำ บางส่วนเป็นชาวอังกฤษ โปรตุเกส และเลบานอน

ศาสนา

คริสต์ นิกายแองกลิแกน โปรแตสเเตนท์ โรมันคาทอลิก

ภาษา

อังกฤษ

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตย สถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

เมืองหลวง

กรุงบาสเซเทรี (Basseterre)

การแบ่งเขตการปกครอง

14 เขต ได้แก่ Christ Church Nichola Town, Saint Anne Sandy Point, Saint George Basseterre, Saint George Gingerland, Saint James Windward, Saint John Capesterre, Saint John Figtree, Saint Mary Cayon, Saint Paul Capesterre, Saint Paul Charlestown, Saint Peter Basseterre, Saint Thomas Lowland, Saint Thomas Middle Island, Trinity Palmetto Point

วันที่ได้รับเอกราช

19 กันยายน พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

19 กันยายน พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983)

ฝ่ายบริหาร

สมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่สอง ทรงเป็นประมุขของประเทศ ทรงใช้ปกครองโดยใช้พระราชอำนาจผ่านผู้สำเร็จราชการ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลและหัวหน้าคณะรัฐมนตรี ผู้สำเร็จราชการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral National Assembly) มีสมาชิกสภาฯ 14 คน สมาชิก 3 คนเป็นสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง และอีก 11 คนมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยมแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตละ 1 คน (Single-member constituencies) มีวาระ 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

อยู่ภายใต้อำนาจศาลของ Eastern Caribbean Supreme Court โดยมีผู้พิพากษา 1 คน ประจำอยู่ในเซนต์คิตส์

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษ

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

political-map-of-St.Kitts

ที่มา ezilon.com

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Governor Gen.
  Cuthbert Montraville SEBASTIAN
 • Prime Min.
  Timothy HARRIS
 • Dep. Prime Min.
  Shawn RICHARDS
 • Senior Min.
  Vance ARMORY
 • Min. of Agriculture, Health, Health Insurance, Social Services, Human Settlements, Community Development, Land & Cooperatives, & Gender Affairs
  Eugene HAMILTON
 • Min. of Education, Youth, & Sports
  Shawn RICHARDS
 • Min. of Finance, Sustainable Development, National Security, People Empowerment, & Constituency Empowerment
  Timothy HARRIS
 • Min. of Foreign Affairs & Aviation
  Mark Anthony Graham BRANTLEY
 • Min. of Nevis Affairs, Labor, Social Security, & Ecclesiastical Affairs
  Vance ARMORY
 • Min. of Public Infrastructure, Posts, Urban Development, & Transport
  Ian LIBURD
 • Min. of Tourism, Intl. Trade, Industry, & Commerce
  Lindsay GRANT
 • Min. of State With Responsibility for Health, Community Development, Gender Affairs, & Social Services
  Wendy PHIPPS
 • Attorney Gen.
  Vincent BYRON, Jr.
 • Ambassador to the US
  N/A
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Delano Frank BART

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/SC.html

 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

ระบบเศรษฐกิจเสรี อุตสาหกรรมสำคัญ คือ การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการการเงิน (Offshore Banking) การผลิตน้ำตาล แม้ว่าจะประสบวาตภัยร้ายแรงหลายครั้ง แต่ก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

1.459 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

26,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

2.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 1.3%
 • ภาคอุตสาหกรรม 27.2%
 • ภาคการบริการ 71.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

4.5% (ค่าประมาณพ.ศ. 2540)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

อ้อย ข้าว มันแกว ผัก กล้วย ปลา

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว ฝ้าย เกลือ เนื้อมะพร้าวแข็ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องดื่ม

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-131ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

60.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

เครื่องจักร อาหาร อุปกรณ์ไฟฟ้า ยาสูบ

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 46.4%, Poland 15.2%, Bangladesh 10.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

244.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักร เครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร และเชื้อเพลิง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 37.8%, Trinidad and Tobago 22.8%, Barbados 4.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

East Caribbean Dollars (XCD)

 

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป 

ไทยและเซนต์คิตส์และเนวิสมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2530 โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อราชการกับเซนต์คิตส์และเนวิส ขณะที่เซนต์คิตส์และเนวิสได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นจุดติดต่อกับฝ่ายไทย

ผู้แทนระดับสูงของเซนต์คิตส์และเนวิสที่เคยเดินทางเยือนไทย ได้แก่ นาย Denzil Douglas นายกรัฐมนตรีเซนต์คิตส์และเนวิสเคยเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15 เมื่อปี 2547 และเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2548 

2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2555  มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศคิดเป็นมูลคาการคารวม 1.25 ลานดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 137.87 โดยไทยไดเปรียบดุลการคา 1.22 ลานดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้เย็นและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หนังสือและสิ่งพิมพ์ กล้วยไม้ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้สำหรับการเดินทาง 

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด สิ่งพิมพ์ 

3. ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ในระดับทวิภาคี เซนต์คิตส์และเนวิสเคยแสดงความสนใจที่เรียนรู้ประสบการณ์ของไทยในด้านต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ การฟื้นฟูและยกระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

ในระดับพหุภาคี ไทยดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับเซนต์คิตส์และเนวิสโดยการให้ทุนฝึกอบรมและทุนศึกษาผ่านกรอบองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) และประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Carribean Community and Common Market-CARICOM)

4. ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

เมื่อปี 2553 มีชาวเซนต์คิตส์และเนวิสเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 49 คน

5. ความตกลงที่สำคัญระหว่างไทยและเซนต์คิตส์และเนวิส

ทั้งสองฝ่ายมีการลงนามความตกลงซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 1 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ The Financial Intelligence Unit ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 

6. ความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยและเซนต์คิตส์และเนวิสให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนระหว่างกัน ในการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์การระหว่างประเทศที่ไทยและเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นสมาชิกโดยล่าสุดเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นผู้ให้เสียงสนับสนุนฝ่ายเดียวแก่ไทยในการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) วาระ ค.ศ. 2011-2013 ซึ่งไทยได้รับเลือกตั้งในวาระดังกล่าว

ที่มา เซนต์คิตส์และเนวิส 

กันยายน 2558

 

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)
2556 2557 2558 2558  (ม.ค.-ธ.ค.) 2559  (ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                                  
มูลค่าการค้า 478,911.68 455,271.89 417,005.39 417,005.39 409,994.16 0.14 -4.94 -8.41 -8.41 -1.68 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
การส่งออก 228,504.89 227,523.51 214,352.40 214,352.40 215,326.62 -0.26 -0.43 -5.79 -5.79 0.45 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
การนำเข้า 250,406.80 227,748.38 202,652.99 202,652.99 194,667.54 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -3.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ดุลการค้า -21,901.91 -224.88 11,699.41 11,699.41 20,659.09                        
ไทย - เซนต์คิตส์และเนวิส                                  
มูลค่าการค้า 1.25 2.19 2.16 2.16 2.43 -0.19 75.46 -1.30 -1.30 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
การส่งออก 1.24 2.17 2.15 2.15 2.43 0.24 75.37 -0.78 -0.78 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
การนำเข้า 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -30.68 84.43 -51.11 -51.11 -49.09 - - - - -
ดุลการค้า 1.22 2.15 2.14 2.14 2.42                        

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.
2559
 (ม.ค.
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1.0 1.5 1.8 1.8 2.1 4.64 56.42 19.27 19.27 17.24 78.76 70.25 84.44 84.44 87.75
2 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 -53.12 -90.50 4,102.50 4,102.50 -9.82 3.40 0.18 7.81 7.81 6.24
3 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 0.1 0.3 - - 0.1 - 408.91 - - - 4.90 14.22 - - 5.18
4 อัญมณีและเครื่องประดับ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -87.50 -87.50 7,300.00 - 0.04 - - 0.30
5 เครื่องดื่ม - - - - 0.0 - - - - - - - - - 0.07
6 ก๊อกวาวล์และส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - - - - - - 0.06
7 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ - - - - 0.0 - - - - - - - - - 0.03
8 ของเล่น 0.0 - - - 0.0 -67.02 - - - - 0.50 - - - 0.03
9 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.02 - - - 0.03
10 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ - 0.0 - - 0.0 - - - - - - 0.03 - - 0.02
รวม 10 รายการ 1.1 1.8 2.0 2.0 2.4 4.15 69.63 8.05 8.05 21.93 87.59 84.72 92.26 92.26 99.71
อื่นๆ 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 -20.75 115.83 -49.74 -49.74 -95.74 12.41 15.28 7.74 7.74 0.29
รวมทั้งสิ้น 1.2 2.2 2.2 2.2 2.4 0.24 75.37 -0.78 -0.78 12.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.
2559
 (ม.ค.
   
1 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ - - - - 0.0 - - - - - - - - - 51.79
2 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 30.56 134.04 134.04 -81.82 29.51 20.89 100.00 100.00 35.71
3 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - - - - 0.0 - - - - - - - - - 12.50
4 สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,700.00 30.56 134.04 134.04 -49.09 29.51 20.89 100.00 100.00 100.00
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.57 106.98 -100.00 -100.00 0.00 70.49 79.11 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30.68 84.43 -51.11 -51.11 -49.09 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit