จาเมกา

Flag of Jamaica Coat of Arms of Jamaica
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
Out of many, one people

"จากคนหมู่มากรวมเป็นหนึ่ง"

 

 

ประวัติโดยย่อ

     ในอดีตจาเมกาเป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองเผ่า Arawaks ซึ่งอพยพมาจากดินแดนตอนในของทวีปอเมริกาใต้ ต่อมาโคลัมบัสและคณะได้เดินทางมาถึงใน ค.ศ. 1494 และยึดครองเป็นอาณานิคมของสเปน ประมาณ ค.ศ. 1510 เริ่มมีการนำทาสผิวดำจากทวีปแอฟริกาเข้ามาเป็นแรงงานแทนชาวพื้นเมืองเดิมซึ่งลดจำนวนลง ในปี ค.ศ. 1655 กองทัพอังกฤษได้บุกเข้ายึดเกาะจาเมกา และปรับปรุงเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลและแหล่งค้าทาสที่สำคัญในทวีปอเมริกา ในทศวรรษที่ 1930 รัฐสภาอังกฤษเริ่มให้สิทธิปกครองตนเองบางส่วนแก่รัฐบาลพื้นเมือง และในปี ค.ศ. 1958 จาเมกาก็ได้เข้าเป้นสมาชิก West Indian Federation ซึ่งประเทศอาณานิคมอังกฤษในแคริบเบียนได้ถอนตัวในปี ค.ศ. 1961 และได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1962

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

จาเมกา หรือ Jamaica

ที่ตั้ง

เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลแคริบเบียน ตั้งอยู่ห่างจากคิวบาทางทิศเหนือประมาณ 90 ไมล์ และเฮติทางทิศตะวันออกประมาณ 100 ไมล์

พื้นที่

10,991 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นดิน 10,831 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 160 ตารางกิโลเมตร ความยาวชายฝั่งทะเลเท่ากับ 1,022 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ 4 ใน 5 ของประเทศเป็นภูเขา บางแห่งเป็นที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ไม่ต่อเนื่องกัน

สภาพภูมิอากาศ

แบบร้อนชื้น (tropical) โดยเฉพาะบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล อุณหภูมิจะเย็นขึ้นในบริเวณที่เป็นภูเขา อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส และปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,980 มิลลิเมตร

ทรัพยากรธรรมชาติ

บอกไซต์ ยิบซัมและหินปูน

ภัยธรรมชาติ

พายุเฮอร์ริเคน (โดยเฉพาะระหว่างเดือนกรกฎาคม- พฤศจิกายน)

จำนวนประชากร

2,990,561 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Jamaican (s)

เชื้อชาติ

เชื้อสายแอฟริกัน (92.1%) เชื้อสายผสม (6.1%) อินเดียตะวันออก (0.8%) ที่ระบุไม่ได้ (0.7%) และอื่นๆ (0.4%) (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 64.8% โรมันคาทอลิก 2.2% Jehovah's Witness 1.9% Rastafarian 1.1% อื่นๆ 6.5% ไม่มีศาสนา 21.3% ที่ระบุไม่ได้ 2.3% (ค่าประมาณพ.ศ. 2554)

ภาษา

ภาษาอังกฤษ (ภาษาราชการ) และภาษา Patois

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional Monarchy)

เมืองหลวง

กรุงคิงสตัน (Kingston)

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น14 เขต ได้แก่ Kingston, St. Andrew, St. Thomas, Portland, St. Mary, St. Ann, Trelawny, St. James, Hanover, Westmoreland, St. Elizabeth, Manchester, Clarendon และ St. Catherine

วันที่ได้รับเอกราช

6 สิงหาคม ค.ศ. 1962 จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

6 สิงหาคม ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505)

ฝ่ายบริหาร

สมเด็จพระราชินี Elizabeth II ทรงเป็นประมุขของประเทศ ทรงใช้พระราชอำนาจโดยผ่านทางผู้สำเร็จราชการ (Governor-General) ในการแต่งตตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล มาจากผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมาก หรือผู้นำคณะรัฐบาลผสม จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (bicameral Parliament) ประกอบด้วย (1) วุฒิสภา (Senate) มีสมาชิกจำนวน 21 คน โดย 13 คนมาจากการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรี และอีก 8 คนมาจากการเสนอชื่อของผู้นำฝ่ายค้าน มีวาระดำรงตำแหน่ง5 ปี (2) สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) มีสมาชิกจำนวน 63 คนมาจากการเลือกตั้ง ของประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ประกอบด้วยศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ เรื่องที่มีความสำคัญจะถูกส่งต่อไปให้คณะกรรมการกฎหมายของคณะองคมนตรี (Privy council) ที่กรุงลอนดอนเป็นผู้พิจารณา

ระบบกฎหมาย

มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษ

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

jamaicam

 

พรรคการเมืองสำคัญ

1) พรรค People's National Party (PNP) เป็นพรรครัฐบาล และครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงทศวรรษที่ 1970 พรรค PNP มีแนวนโยบายสังคมนิยม และให้การสนับสนุนรัฐบาลคิวบา แต่ในปัจจุบันนโยบายพรรคหันกลับมาสู่แนวอนุรักษ์นิยม และเน้นความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ พรรค PNP มีฐานเสียงสนับสนุนจากสหภาพแรงงาน National Workers Union (NWU)

2) พรรค Jamaican Labour Party (JLP) เป็นพรรคฝ่ายค้าน มีแนวนโยบายเสรีนิยมเน้นความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ และมีฐานเสียงสนับสนุนจากสหภาพแรงงานBustamante Industrial Trade Union (BITU)

3) พรรค National Democratic Movement (NDM) แยกตัวออกมาจาก JLP เมื่อ ค.ศ. 1995 และเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments 

   ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

   Update 25 กันยายน 2560

 

 • Prime Min. Andrew HOLNESS
 • Min. of Defense, Economic Growth, & Job Creation Andrew HOLNESS
 • Min. of Education, Youth, & Information Ruel Bankroft REID
 • Min. of Energy, Science, & Technology Andrew O'Brian WHEATLEY, Dr.
 • Min. of Entertainment, Sports, Culture, & Gender Affairs Olivia Atavia GRANGE
 • Min. of Finance & Public Service Audley Fitz-Albert SHAW
 • Min. of Foreign Affairs & Foreign Trade Kamina Elizabeth JOHNSON-SMITH
 • Min. of Health Christopher Charles TUFTON, Dr.
 • Min. of Industry, Commerce, Agriculture, & Fisheries Karl SAMUDA
 • Min. of Justice Delroy Aubyn CHUCK
 • Min. of Labor & Social Security Shahine Elizabeth ROBINSON
 • Min. of Local Govt. & Community Development Desmond MCKENZIE
 • Min. of National Security Robert MONTAGUE
 • Min. of Tourism Edmund Curtis BARTLETT
 • Min. of Transport & Mining Lester Mike HENRY
 • Min. Without Portfolio Horace Anthony CHANG, Dr.
 • Min. Without Portfolio William James Charles HUTCHINSON
 • Min. Without Portfolio  Derrick SMITH
 • Min. Without Portfolio  Daryl Wesley Phillip VAZ
 • Governor, Central Bank Bryan WYNTER
 • Ambassador to the US Ralph Samuel THOMAS
 • Permanent Representative to the UN, New York Earle Courtenay RATTRAY

  

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/JM.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

25.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

9,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

1.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 6.7%
 • ภาคอุตสาหกรรม 21.3%
 • ภาคการบริการ 72% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

13.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

3.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

130.1% จาก GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

อ้อย กล้วย กาแฟ พืชจำพวกส้ม ผัก สัตว์ปีก แพะ นม

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว แร่บอกไซต์ สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเบา เหล้ารัม ซีเมนต์ โลหะ กระดาษ

เคมีภัณฑ์

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

1.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

1.278 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ออกไซด์ของอลูมิเนียม น้ำตาล บอกไซต์ กล้วย เหล้ารัม กาแฟ มันแกว เคมีภัณฑ์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

US 24.3%, Canada 16.4%, Russia 9.3%, Netherlands 8.8%, Iceland 7.1%, UK 6.5%  (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

3.772 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน เชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 34.9%, China 12.9%, Trinidad and Tobago 11.9%, Venezuela 6.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

จาเมกันดอลลาร์ (Jamaican dollar)

สัญลักษณ์เงิน

JMD - J$

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจาเมกา

ความสัมพันธ์ทั่วไป
     ไทยและจาเมกาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2527 ปัจจุบัน ฝ่ายไทยได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาเป็นเอกอัครราชทูตประจำจาเมกาอีกตำแหน่งหนึ่ง และไทยได้เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคิงสตัน รัฐบาลจาเมกาได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่ง และได้แต่งตั้ง ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์จาเมกาประจำไทย

ความสัมพันธ์ด้านการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจาเมกาเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ค่อนข้างห่างเหิน เนื่องจากไม่มีการหารือและแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากนัก การเยือนที่สำคัญของฝ่ายไทย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล) เยือนจาเมกาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

สถิติที่สำคัญ (2556)
 
ชาวจาเมกาเดินทางเข้าไทย 573 คน (โดยเป็นนักท่องเที่ยว 225 คน)
สำนักงานไทยนนจาเมกา สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคิงส์ตัน (จาเมกาเป็นเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา)
สำนักงานจาเมกาในไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์จาเมกา ประจำประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตจาเมกาประจำประเทศไทย มีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง) 

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ของไทยไปจาเมกา ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลไม้กระป๋องและ แปรรูป สำหรับสินค้าที่ไทยนำเข้าจากจาเมกา ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และผ้าผืน เป็นต้น

ที่มา: จาเมกา 

กันยายน 2558

 

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51
ไทย - จาเมกา
มูลค่าการค้า 41.59 43.63 49.31 49.31 62.22 -0.51 4.91 13.01 13.01 26.18
การส่งออก 39.24 38.62 47.57 47.57 60.91 -4.62 -1.57 23.16 23.16 28.05
การนำเข้า 2.35 5.01 1.74 1.74 1.31 252.66 112.90 -65.22 -65.22 -24.64
ดุลการค้า 36.88 33.61 45.82 45.82 59.59

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)
2556 2557 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558
 (ม.ค.
2559
 (ม.ค.
   
1 รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 17.2 16.2 26.7 38.7 13.23 -5.44 64.47 45.02 43.78 42.06 56.16 63.61
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 14.6 13.9 12.3 12.1 -11.87 -4.43 -11.69 -1.46 37.12 36.04 25.84 19.89
3 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จ    รูปอื่นๆ 2.0 2.8 2.1 2.5 3.87 34.81 -23.32 20.56 5.20 7.13 4.44 4.18
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 1.0 1.0 0.7 1.1 -29.65 4.69 -28.46 45.50 2.50 2.66 1.54 1.76
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.8 0.7 0.7 0.8 -26.22 -10.10 7.16 2.06 1.96 1.79 1.56 1.24
6 ข้าว 0.9 0.7 0.8 0.7 42.08 -26.67 24.88 -14.31 2.28 1.70 1.72 1.15
7 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 0.2 0.0 0.2 0.5 -36.68 -78.53 457.68 157.54 0.41 0.09 0.40 0.81
8 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ - 0.3 0.2 0.5 - - -11.66 112.53 - 0.66 0.47 0.78
9 เครื่องดื่ม 0.2 0.1 0.3 0.4 11.69 -22.01 133.31 24.36 0.42 0.34 0.64 0.62
10 อัญมณีและเครื่องประดับ 0.1 0.1 0.2 0.4 60.35 55.43 44.41 115.13 0.19 0.30 0.35 0.58
รวม 10 รายการ 36.8 35.8 44.3 57.6 -1.09 -2.73 23.66 30.10 93.86 92.75 93.13 94.62
อื่นๆ 2.4 2.8 3.3 3.3 -38.28 16.22 16.74 0.25 6.14 7.25 6.87 5.38
รวมทั้งสิ้น 39.2 38.6 47.6 60.9 -4.62 -1.57 23.16 28.05 100.00 100.00 100.00 100.00

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)
2556 2557 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558
 (ม.ค.
2559
 (ม.ค.
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.2 4.8 1.5 1.0 337.98 113.72 -68.97 -33.81 95.52 95.89 85.54 75.13
2 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ - 0.0 - 0.2 - - - - - 0.46 - 12.51
3 สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - 0.0 0.1 0.1 - - 174.41 75.61 - 0.51 4.00 9.32
4 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 - -42.86 -40.00 275.00 0.30 0.08 0.14 0.69
5 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน - 0.0 0.0 0.0 - - 221.43 -10.00 - 0.06 0.52 0.62
6 ฟิล์มถ่ายรูปถ่ายภาพยนต์และเคมีปรุงแต่งใช้ - - - 0.0 - - - - - - - 0.44
7 เครื่องดนตรี ของเล่นเครื่องกีฬาและเครื่อง - - 0.0 0.0 - - - 3,300.00 - - 0.01 0.26
8 ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ - - 0.0 0.0 - - - -4.17 - - 0.14 0.18
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 - -70.45 2,346.15 -93.40 0.19 0.03 1.82 0.16
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 - 0.0 0.0 - - - -73.68 0.03 - 0.44 0.15
รวม 10 รายการ 2.3 4.9 1.6 1.3 340.15 115.08 -66.80 -19.06 96.03 97.02 92.60 99.45
อื่นๆ 0.1 0.1 0.1 0.0 -39.31 59.96 -13.65 -94.42 3.97 2.98 7.40 0.55
รวมทั้งสิ้น 2.4 5.0 1.7 1.3 252.66 112.90 -65.22 -24.64 100.00 100.00 100.00 100.00

  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit