เครือรัฐบาฮามาส

Flag of the Bahamas Coat of arms of Bahamas 1 zps54d6f462
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
Forward Upward Onward Together

 


ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

เครือรัฐบาฮามาส หรือ Commonwealth of the Bahamas

ที่ตั้ง

ทะเลคาริบเบียน เป็นหมู่เกาะแนวยาวจากมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศคิวบา

พื้นที่

13,880 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 10, 070 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 3,870 ตารางกิโลเมตร ความยาวชายฝั่ง 3,542 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นที่เป็นแนวปะการังยาวและแบน บนเกาะมีภูเขาทรงกลมเตี้ยๆ

สภาพภูมิอากาศ

ภูมิอากาศชายทะเลเขตร้อน อากาศอบอุ่นเนื่องจากกระแสน้ำอุ่น Gulf Stream (กระแสน้ำอุ่นที่ไหลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จากอ่าวเม็กซิโกไปยังทวีปยุโรป)

ทรัพยากรธรรมชาติ

เกลือ แร่อะราโกไนท์ ไม้ซุง พื้นที่เพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

เฮอร์ริเคนและพายุเขตร้อนทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงและความเสียหายอันเกิดจากลม

จำนวนประชากร

329,988 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

* ประมาณการสำหรับประเทศนี้คำนึงถึงผลกระทบของการมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากโรคเอดส์ ซึ่งส่งผลถึงการที่ประชากรมีอายุขัยต่ำ มีการตายของทารกในอัตราสูง อัตราการตายสูง อัตราการเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของประชากรตามอายุและเพศต่ำกว่าที่ควร

อัตราการเติบโตของประชากร

0.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Bahamian (s)

เชื้อชาติ

ชนผิวดำ 90.6% ผิวขาว 4.7% เชื้อชาติผสม 2.1% อื่นๆ 1.9% ที่ระบุไม่ได้ 0.7% (พ.ศ. 2553)

ศาสนา

โปรแตสแตนส์ 69.9% โรมันคาทอลิก 12% คริสต์นิกายอื่นๆ 13% (รวมถึง Jehovah's Witness 1.1%) อื่นๆ 0.6% ไม่มีศาสนา 1.9% ที่ระบุไม่ได้ 2.6% (พ.ศ. 2553)

ภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและภาษา Creole ซึ่งพูดกันในหมู่ของผู้อพยพชาวเฮติ

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย แบบมีรัฐสภา และเป็นรัฐในเครือจักรภพ

เมืองหลวง

กรุงนัสเซา (Nassau)

การแบ่งเขตการปกครอง

21 เขต ได้แก่ Acklins and Crooked Islands, Bimini, Cat Island, Exuma, Freeport, Fresh Creek, Governor's Harbour, Green Turtle Cay, Harbour Island, High Rock, Inagua, Kemps Bay, Long Island, Marsh Harbour, Mayaguana, New Providence, Nichollstown and Berry Islands, Ragged Island, Rock Sound, Sandy Point, San Salvador and Rum Cay

วันที่ได้รับเอกราช

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)

ฝ่ายบริหาร

พระราชินีอลิซาเบธ ที่ 2 เป็นประมุขของรัฐ ปกครองผ่านผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี กษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (Legislative elections) ผู้นำพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก หรือ ผู้นำพรรคการเมืองผสม โดยปกติจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยผู้สำเร็จราชการเป็นผู้แต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้คำแนะนำในการเลือกรองนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (bicameral parliament) ประกอบด้วย (1) วุฒิสภา (Senate) จำนวน 16 ที่นั่ง สมาชิกได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จากคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี และผู้นำพรรคฝ่ายค้าน วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และ (2) สภาผู้แทนราษฎร (House of Assembly) จำนวน 41 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี รัฐบาลสามารถยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งได้ตลอดเวลา

ฝ่ายตุลาการ

คณะองคมนตรีที่กรุงลอนดอน ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ศาล Supreme (lower) Court ศาลแขวง (Magistrates' Courts)

ระบบกฎหมาย

กฎหมายจารีตประเพณี มีรากฐานมาจากกฏหมายจารีตประเพณีอังกฤษ

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

bahamas-political-map
ที่มา Bahamas Map, Political Map of Bahamas

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2556

 Update 22 กันยายน 2559

 

 • Governor Gen. Arthur FOULKES
 • Prime Min. Perry Gladstone CHRISTIE
 • Dep. Prime Min. Philip DAVIS
 • Min. of Agriculture, Marine Resources, & Local Govt. Alfred GRAY
 • Min. of Education, Science, & Technology Jerome FITZGERALD
 • Min. of the Environment & Housing Kendred DORSETT
 • Min. of Finance Perry Gladstone CHRISTIE
 • Min. of Financial Services Ryan PINDER
 • Min. of Foreign Affairs & Immigration Frederick MITCHELL
 • Min. for Grand Bahama Michael DARVILLE
 • Min. of Health Perry GOMEZ
 • Min. of Labor & National Insurance Shane GIBSON
 • Min. of Legal Affairs Allyson MAYNARD GIBSON
 • Min. of National Security Bernard NOTTAGE
 • Min. of Social Services Melanie GRIFFIN
 • Min. of Tourism Obediah WILCHCOMBE
 • Min. of Transport & Aviation Glenys Hanna MARTIN
 • Min. of Works & Urban Development Philip DAVIS
 • Min. of Youth, Sports, & Culture Daniel JOHNSON
 • Attorney Gen. Allyson MAYNARD GIBSON
 • Governor, Central Bank Wendy CRAIGG
 • Ambassador to the US Cornelius SMITH
 • Permanent Representative to the UN, New York Elliston RAHMING

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/BF.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

9.043 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

24,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

14.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 2.3%
 • ภาคอุตสาหกรรม 7.6%
 • ภาคการบริการ 90.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

15% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลไม้จำพวกส้ม ผัก สัตว์ปีก

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

1.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว การธนาคาร ซีเมนต์ การขนถ่ายน้ำมัน เกลือ เหล้ารัม แร่อะราโกไนต์ ผลิตภัณฑ์ยา

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 1.029 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

880 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

กุ้งน้ำจืด ผลิตภัณฑ์จากแร่และเกลือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เหล้ารัม เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Poland 26.3%, Cote dIvoire 20.9%, US 15.9%, Dominican Republic 14.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

2.495 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ขนส่ง เชื้อเพลิง อาหาร สารเคมี ปศุสัตว์

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

US 22.3%, China 14.8%, Japan 9.5%, Poland 7.7%, South Korea 7.3%, Colombia 6.8%, Brazil 5.6%, Singapore 5.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

ดอลลาร์บาฮาเมียน (Bahamian Dollar) --BSD

 

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป 

ไทยและบาฮามาสอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยฝ่ายไทย มีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อราชการระหว่างไทยกับบาฮามาส 

เมื่อปี 2548 ไทยได้เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิก CARICOM เยือนไทย เพื่อสร้างความรู้จักและความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในแคริบเบียนให้มากขึ้น รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่บทบาทของไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหม่ ซึ่งบาฮามาสได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย 

2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

มูลค่าการค้ารวม ในปี 2556 คิดเป็น 11.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 30.33 โดยไทยเสียดุลการค้า 1.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ชาวบาฮามาสเดินทางเข้าไทย 154 คน (โดยเป็นนักท่องเที่ยว 95 คน)
สำนักงานไทยในบาฮามาส ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อ)
สำนักงานบาฮามาสในไทย ไม่มี
 

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผักกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 

แม้ว่ามูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศในปี 2553 (มกราคม-ตุลาคม) จะขยายตัวขึ้นเป็น 7.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว แต่ไทยยังเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าบาฮามาสถึง 4.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกสินค้ามูลค่า 1.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าสินค้ามูลค่า 6.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

3 การท่องเที่ยว 

เมื่อปี 2552 มีนักท่องเที่ยวชาวบาฮามาสเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 183 คน

4 ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในระดับทวิภาคี อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหม่ของประเทศไทย และทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของชาวบาฮามาสมากขึ้น ไทยจึงได้พัฒนาความร่วมมือกับบาฮามาส โดยการให้ทุนฝึกอบรมและทุนศึกษา ผ่านกรอบองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) และประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Carribean Community and Common Market-CARICOM) มาอย่างต่อเนื่อง

5 ความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยและบาฮามาสมีความสัมพันธ์ที่ดีในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนระหว่างกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์การระหว่างประเทศที่ไทยและบาฮามาสเป็นสมาชิก อาทิ สมาชิกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) วาระ ค.ศ. 2011-2013 ซึ่งบาฮามาสให้เสียงสนับสนุนฝ่ายเดียวแก่ไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งดังกล่าว และไทยได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งนี้

ที่มา เครือรัฐบาฮามาส 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - บาฮามาส                      
มูลค่าการค้า 11.44 122.01 7.01 7.01 5.96 -30.33 966.10 -94.26 -94.26 -14.96
การส่งออก 4.85 4.54 5.41 5.41 5.31 8.01 -6.46 19.34 19.34 -1.84
การนำเข้า 6.59 117.47 1.60 1.60 0.65 -44.75 1,681.31 -98.64 -98.64 -59.48
ดุลการค้า -1.75 -112.94 3.82 3.82 4.67            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.6 2.1 2.4 2.4 3.1 -9.97 -18.55 14.13 14.13 31.07
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.8 1.0 1.1 1.1 0.9 180.66 28.10 1.34 1.34 -11.36
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 6.17 5.45 14.66 14.66 -10.78
4 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 7.27 -40.34 26.65 26.65 -8.30
5 นมและผลิตภัณฑ์นม - 0.0 0.0 0.0 0.1 - - 94.52 94.52 142.49
6 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 -17.08 -6.68 32.83 32.83 -65.43
7 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน - - 0.2 0.2 0.0 - - - - -79.66
8 ข้าว 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 -64.79 13.09 83.73 83.73 -56.10
9 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 - -73.75 43.54 43.54 -59.64
10 เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว - 0.1 0.0 0.0 0.0 -100.00 - -89.01 -89.01 85.48
รวม 10 รายการ 4.7 4.4 5.1 5.1 5.3 7.77 -7.60 17.69 17.69 2.81
อื่นๆ 0.1 0.2 0.3 0.3 0.0 18.22 38.53 62.88 62.88 -90.61
รวมทั้งสิ้น 4.8 4.5 5.4 5.4 5.3 8.01 -6.46 19.34 19.34 -1.84

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

สินค้านำเข้า 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 6.6 6.2 1.5 1.5 0.6 -44.68 -6.22 -75.65 -75.65 -59.68
2 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - 0.1 0.1 0.1 0.0 - - -20.39 -20.39 -63.39
3 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -58.06 -36.92 -36.59 -36.59 -1.28
4 นาฬิกาและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
5 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -57.14 100.00 100.00 -16.67
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
7 ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง - - - - 0.0 - - - - -
8 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ - 0.0 - - 0.0 - - - - -
9 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - - - - - - - - -
10 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่อง - - 0.0 0.0 - - - - - -100.00
รวม 10 รายการ 6.6 6.3 1.6 1.6 0.6 -44.73 -4.84 -74.70 -74.70 -59.29
อื่นๆ 0.0 111.2 0.0 0.0 0.0 -85.51 11,119,800.00 -99.99 -99.99 -98.70
รวมทั้งสิ้น 6.6 117.5 1.6 1.6 0.6 -44.75 1,681.30 -98.64 -98.64 -59.48

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit