สหรัฐเม็กซิโก

Flag of Mexico Coat of arms of Mexico
ธง ตราสัญลักษณ์

 

Mexico orthographic projection
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
 
map of mexico
ที่มา lonelyplanet.com

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก) หรือ United Mexican States (Mexico)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา ทิศเหนือติดกับสหรัฐฯ ทิศใต้ติดกับกัวเตมาลา และเบลิซ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียน ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอ่าวแคลิฟอร์เนีย ระหว่างละติจูดที่ 23 00 องศาเหนือ 102 00 องศาตะวันตก

พื้นที่

1,964,375 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกากลางใหญ่เป็นอันดับ 3 ในลาตินอเมริกา และใหญ่เป็นอันดับที่ 14 ของโลก

อาณาเขต

พรมแดนยาว 4,389 กิโลเมตร ติดกับประเทศเบลิซ 276 กิโลเมตร กัวเตมาลา 958 กิโลเมตร สหรัฐอเมริกา 3,155กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ภูเขาสูงที่มีลักษณะขรุขระ ที่ราบต่ำตามชายฝั่ง ที่ราบสูง ทะเลทราย

สภาพภูมิอากาศ

ภาคใต้และบริเวณที่ราบต่ำติดชายฝั่ง ทะเล มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 องศาเซลเซียส (64 ฟาเรนไฮท์) สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกจะมีภูมิอากาศแบบทะเลทราย

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม เงิน ทองแดง ทองคำ ตะกั่ว สังกะสี ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้

ภัยธรรมชาติ

สึนามิทางชายฝั่งแปซิฟิก ทางตอนกลางและตอนใต้ประสบภัยจากภูเขาไฟและแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทางฝั่งแปซิฟิก อ่าวเม็กซิโก และชายฝั่งทะเลคาลิเบียนประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคน

จำนวนประชากร

124,574,795 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

เม็กซิกัน (Mexican (s))

เชื้อชาติ

เมสติโซ (ผิวขาวผสมอินเดียน) 62%, อเมริกันอินเดียน 28%, อื่นๆ 10% (พ.ศ. 2555)

ศาสนา

โรมันคาทอลิก 82.7%, Pentecostal 1.6%, Jehovah's Witnesses 1.4%, Evangelical Churches 5% ไม่นับถือศาสนาใด 4.7%, อื่นๆ 1.9% ที่ระบุไม่ได้ 2.7% (พ.ศ. 2553)

ภาษา

สเปน, ภาษาถิ่นต่างๆ ได้แก่ ภาษา Mayan, Nahuatl และภาษาถิ่นประจำภูมิภาค

ประวัติศาสตร์ของประเทศโดยย่อ


     บริเวณที่ตั้งของเม็กซิโกในปัจจุบันนั้น ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุได้ว่า ทำเกษตรกรรม มากว่า 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ความเจริญทางวิชาการ ระบบการวางผังเมือง และสาธารณูปโภค แสดงให้เห็นถึงการก่อร่างระบบสังคมที่มีความซับซ้อนและมีการจัดการที่ดี อาทิ การตั้งชุมชนของชนเผ่ามายา จนกระทั่งถึงจักรวรรดิ์ Aztec ซึ่งแผ่อิทธิพลครอบครองบริเวณที่เป็นเม็กซิโกในปัจจุบัน อาณาจักร Aztec มีพลเมืองเป็นชาวพื้นเมืองอินเดียนประมาณ 15 ล้านคน มีเมืองหลวงชื่อ Tenochtitlan ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเม็กซิโกในปัจจุบัน อาณาจักร Aztec มีความรุ่งเรืองทั้งด้านวิทยาการและมีทรัพยากร ประเภททองคำ เงิน และแร่ธาตุจำนวนมาก ด้วยสาเหตุนี้ทำให้สเปนเข้ามายึดครองเป็นอาณานิคมเมื่อปี ค.ศ. 1521 ทว่า สเปนได้ปกครองเม็กซิโกด้วยความรุนแรง จนกระทั่งชาวเม็กซิโกได้ปฏิวัติประกาศอิสรภาพจากสเปนสำเร็จเมื่อปี ค.ศ. 1810 ภายหลังการปฏิวัติการเมืองเม็กซิโกค่อนข้างไม่มั่นคง เนื่องจากถูกปกครองในแนวทางเผด็จการประชาชนยากจนและขาดสวัสดิการ จนกระทั่งมีการปฏิวัติยกร่างรัฐ ธรรมนูญใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1917 ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาระบบการเมืองและสังคม อันเป็นผลต่อการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เหตุการณ์สำคัญ 

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ

อารยธรรมมายา

100 ปี ก่อนคริสตกาล

จักรวรรดิ Aztec

ค.ศ. 1325

ถูกสเปนยึดครองเป็นอาณานิคม

ค.ศ. 1521

ประกาศอิสรภาพ

ค.ศ. 1810

รัฐธรรมนูญใหม่

ค.ศ. 1917

เจ้าภาพโอลิมปิก

ค.ศ. 1968

เจ้าภาพฟุตบอลโลก

ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1986

วิกฤตการณ์การเงิน

ค.ศ. 1982 และ 1994

เป็นสมาชิก NAFTA

ค.ศ. 1994

 

 

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น

เมืองหลวง

กรุงเม็กซิโก (Mexico)

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งเป็น 31 รัฐ และ 1 เขตนครหลวง (Federal District)*ได้แก่ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Distrito Federal*, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz-Llave, Yucatan, Zacatecas

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

mexico-political-map

ที่มา: http://www.mapsofworld.com/mexico/mexico-political-map.html

วันที่ได้รับเอกราช

ประกาศเอกราชวันที่ 16 กันยายน 1810 (พ.ศ. 2353) ได้รับการยอมรับจากสเปนวันที่ 27 กันยายน 1821 (พ.ศ. 2364)

รัฐธรรมนูญ

5 กรกฎาคม 1917 (พ.ศ. 2460)

ระบบกฎหมาย

ผสมผสานกันระหว่างแนวคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐและระบบประมวลกฎหมาย (กฎหมายลายลักษณ์อักษร) มีการตรวจสอบความเห็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ยอมรับเขตอำนาจโดยบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแต่มีข้อสงวนสิทธิ์

รูปแบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น แบ่งเป็น 31 รัฐ และ 1 เขตนครหลวง (Federal District) ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและประมุขฝ่ายบริหารไม่มีรองประธานาธิบดี ประธานาธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

ประมุขของประเทศ - ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหารและเป็นผู้เลือกคณะรัฐมนตรี

ระบบการศาล ประกอบด้วยศาลระดับรัฐและศาลสหพันธ์

นโยบายต่างประเทศที่สำคัญ

รัฐบาลเม็กซิโกชุดปัจจุบันเน้นเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันกับทุกประเทศซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การพัฒนา และการสร้างงานที่มีรายได้ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- นโยบายต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต้องการดำเนินความสัมพันธ์เชิงลึกในลักษณะ
การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic Alliances) กับประเทศในทวีปเอเชีย 
และยุโรป และขยายความร่วมมือทางการค้าและส่งเสริมการลงทุน โดยเน้นให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เม็กซิโกมุ่งหาและขยายพันธมิตรนักธุรกิจจากเอเชียให้กับนักธุรกิจเม็กซิกัน


- นโยบายต่อสหรัฐฯ เน้นความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะในเรื่อง
การปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดและกลุ่มอาชญากรรมต่างๆ สำหรับในเรื่องการอพยพของแรงงานเม็กซิกันเข้าสหรัฐฯ เม็กซิโกจะเจรจากับสหรัฐฯ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมอย่างสง่าผ่าเผยและเป็นผลสำเร็จ (with dignity and efficacy) โดยเม็กซิโกได้แต่งตั้งนายอาร์ตูโร สารูกัน กาซามิตฆานา (Arturo Sarukhan Casamitjana) ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของประธานาธิบดีกัลเดรอน ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ณ กรุงวอชิงตัน


- นโยบายต่อภูมิภาคลาตินอเมริกา มุ่งหวังให้เม็กซิโกเป็นประเทศผู้นำในภูมิภาคลาตินอเมริกาและต้องการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ โดยจะเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศในลาตินอเมริกา


เม็กซิโกมี คตล. NAFTA และจัดทำ FTA ทั้งหมด 12 ฉบับ กับ 43 ประเทศ (ส่วนใหญ่จากภูมิภาคลาตินฯ และ EU ส่วนประเทศในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น) และกำลังเจรจา FTA กับสิงคโปร์ และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำ FTA กับออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีบทบาทแข็งขันใน เช่น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of the American States—OAS) APEC และ WTO 

นโยบายการต่างประเทศเม็กซิโกจะยังคงสอดคล้องกับแนวทางของสหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเม็กซิโกและเป็นประเทศภาคีใน NAFTA และความร่วมมือผู้นำ NAFTA ใน Security and Prosperity Partnership of North America (SPP) อย่างไรก็ดี คสพ. ของทั้งสองประเทศย่ำแย่ลงเมื่อสหรัฐฯ จะปฏิรูป กม. ตรวจคนเข้าเมืองโดยจะให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนที่ติดกับเม็กซิโกยาว 700 ไมล์ และกำหนดให้ผู้ลักลอบเข้าเมืองและพำนักในสหรัฐฯ มีความผิดทางอาญา ทั้งนี้ รัฐบาลเม็กซิโกรับที่จะควบคุมบริเวณชายแดนให้มากขึ้นและผลักดันให้สภาของสหรัฐฯ พิจารณาความเป็นไปได้ของ guest worker program ซึ่งให้โอกาสผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองสามารถพำนักอาศัยหรือรับสิทธิทำงานในสหรัฐฯ ได้ชั่วคราว

ส่วนในเวทีระหว่างประเทศ เม็กซิโกเน้นการเข้าไปมีบทบาทเชิงรุกในทุกเวทีการเจรจาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ขจัดความยากจน และกระบวนการส่งเสริมสันติภาพ ความสำเร็จที่สำคัญของเม็กซิโกในเวทีระหว่างประเทศคือได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุม UNFCCC COP-16 ณ เมืองแคนคูน ในเดือนพฤศจิกายน 2553 และจะเป็นเจ้าภาพการประชุม G-20 ณ เมือง Los Cabos ในเดือนมิถุนายน 2555 ด้วย 

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments 


ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2560

update 22 กันยายน 2560

  

 • Pres.
  Enrique PENA NIETO
 • Sec. of Agrarian Reform
  Maria Del Rosario ROBLES Berlanga
 • Sec. of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries, & Nutrition
  Jose Eduardo CALZADA
 • Sec. of Communications & Transport
  Gerardo RUIZ Esparza
 • Sec. of Economy
  Ildefonso GUAJARDO Villarreal
 • Sec. of Energy
  Pedro JOAQUIN COLDWELL
 • Sec. of Environment & Natural Resources
  Rafael PACCHIANO Alaman
 • Sec. of Finance & Public Credit
  Jose Antonio MEADE Kuribrena
 • Sec. of Foreign Relations
  Luis VIDEGARAY Caso
 • Sec. of Govt.
  Miguel Angel OSORIO Chong
 • Sec. of Health
  Jose NARRO Robles
 • Sec. of Labor & Social Welfare
  Alfonso NAVARRETE Prida
 • Sec. of National Defense
  Salvador CIENFUEGOS Zepeda , Gen.
 • Sec. of the Navy
  Vidal Francisco SOBERON Sanz , Adm.
 • Sec. of Public Education
  Aurelio NUNO Mayer
 • Sec. of Public Service
  Virgilio ANDRADE Martinez
 • Sec. of Social Development
  Luis Enrique MIRANDA Nava
 • Sec. of Tourism
  Enrique DE LA MADRID Cordero
 • Attorney Gen.
  Raul CERVANTES Andrade
 • Governor, Bank of Mexico
  Agustin CARSTENS Carstens
 • Ambassador to the US
  Carlos Manuel SADA Solana
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Juan Jose GOMEZ CAMACHO

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/MX.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

2.316 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

18,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

2.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 3.7%
 • ภาคอุตสาหกรรม 33.1%
 • ภาคการบริการ 63.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

3.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

2.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ (Public Debt)

56.3% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าว ถั่ว ฝ้าย กาแฟ ผลไม้ มะเขือเทศ ปลา

อุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ยาสูบ เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า ปิโตรเลียม เหมืองแร่ สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องยนต์ การท่องเที่ยว

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรมการผลิต

3.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 27.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

373.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

สินค้าอุตสาหกรรม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แร่เงิน ผักผลไม้ กาแฟ ฝ้าย

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา 81.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

387 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรสำหรับงานโลหะ ผลิตภัณฑ์โรงถลุงเหล็ก เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อการประกอบและซ่อมแซม อากาศยาน ชิ้นส่วนอากาศยาน

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

US 47.3%, China 17.7%, Japan 4.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

เม็กซิกัน เปโซ (Mexican Peso)

สัญลักษณ์เงิน

MXN

นโยบายเศรษฐกิจหลัก

ส่งเสริมการค้าเสรี จัดตั้งเขตการค้าเสรีทวิภาคี ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และควบคุมอัตราเงินเฟ้อ (Inflation target)

สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

เม็กซิโกเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจเสรีที่มีรายได้ประชาชาติขึ้นหลักแสนล้าน เศรษฐกิจของประเทศมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ภาคเอกชนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างท่าขนส่งสินค้าทางทะเล (Seaports) ทางรถไฟ โทรคมนาคม การปั่นไฟฟ้า การขนส่งก๊าซธรรมชาติ และสนามบิน รายได้ประชาชาติต่อคนมีมูลค่าประมาณ 1ใน 4 ของสหรัฐอเมริกา การกระจายรายได้ยังคงไม่เท่าเทียมกันอย่างมาก การค้าระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าหลังจากมีเปิดเขตเสรีทางการค้า NAFTA ในปี 1994 (พ.ศ. 2537) ปัจจุบัน เม็กซิโกลงนามในความตกลงเขตการค้าเสรีทั้งสิ้น 12 ความตกลงกับประเทศกว่า 40 ประเทศเช่น กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอล ซัลวาดอร์ EFTA (European Free Trade Area) และญี่ปุ่น ทำให้กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการค้ามาจากความตกลงเขตการค้าเสรี

ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลของนาย Felipe CALDERON ได้รับเสียงสนับสนุนให้ผ่านกฎหมายการปฏิรูปการคลังและการให้เงินสงเคราะห์ และรัฐบาลประสบกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายประการได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้มีคุณภาพ การอนุญาตให้บริษัทเอกชนลงทุนในธุรกิจพลังงาน เป็นต้น

 

สถิติที่สำคัญ (2557)
 
ชาวเม็กซิโกเดินทางเข้าไทย 17,274 คน
ชาวไทยในเม็กซิโก ประมาณ 150 คน
การลงทุน (ไทย) บริษัท อินโดรามาไทย(ลงทุนในสาขาใยสังเคราะห์และแปรรูปพลาสติก)
การลงทุน (เม็กซิโก) บริษัท ปูนซีเมนต์ CEMEX บริษัท ชิ้นส่วนรถบรรทุก Metalsa บริษัท idzania และบริษัท GERSA

 

สินค้าไทยส่งออกไปสหรัฐเม็กซิโก

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้าจากสหรัฐเม็กซิโก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ แผงวงจรไฟฟ้า

 

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เม็กซิโก

ไทยและเม็กซิโกสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2518 และมีการฉลองครบรอบการสถาปนาครบรอบ 30 ปี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานเลี้ยงรับรองและการแสดงดนตรีร่วมกันระหว่างนักกีตาร์คลาสสิกชาวเม็กซิกันกับนักดนตรีไทยจากกองทัพเรือ รวมทั้งได้จัดทำหนังสือที่ระลึก “สายสัมพันธ์ 30 ปี ไทย – เม็กซิโก” (“Lazos de Amistad 30 Años Tailandia–Mexico”) เกี่ยวกับประวัติความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นภาษาไทยและสเปนอยู่ในเล่มเดียวกัน นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าวรัฐบาลไทยได้มอบ
รูปปั้นช้างไทยให้แก่เทศบาลกรุงเม็กซิโก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์และมิตรภาพอันยาวนานของไทยและเม็กซิโก โดยปัจจุบันรูปปั้นดังกล่าวตั้งอยู่บนถนน Boulevard Puerto Aereo ซึ่งเป็นถนนสายหลักระหว่างสนามบินนานาชาติเม็กซิโกและใจกลางกรุงเม็กซิโก

รัฐบาลไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เมื่อปี 2521 โดยมีเขตอาณาครอบคลุม 4 ประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียน ได้แก่ คิวบา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว และเป็นจุดติดต่อของเบลิซ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก คนปัจจุบันคือ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์

ส่วนรัฐบาลเม็กซิโก ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม 2532 โดย เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือ นาย Jorge Chen และแต่งตั้งให้คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์เม็กซิโกประจำประเทศไทย

 
การเยือนระดับสูงของบุคคลสำคัญ

การเยือนเม็กซิโก

1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (6-9 ตุลาคม 2539)

2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (เดือนเมษายน 2535)

3. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม UN International Conference 
on Financing for Development (FfD) ที่เมือง Monterrey 20-22 มีนาคม 2545 และเยือนอย่างเป็นทางการ 24-25 ตุลาคม 2545

4. ดร.อำนวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (17-19 มกราคม 2539)

5. นายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (เดือนมีนาคม 2536)

6. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (19-22 พ.ย. 2537)

7. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (16-19 ก.ค. 2540)

8. ดร. ประชา คุณะเกษม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2545) 

9. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมประชุม World Youth Conference ค.ศ. 2010 ที่เมือง Leon ในเดือนสิงหาคม 2553

การเยือนไทย

1. นาย Javier Barros Valero รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (22-25 เมษายน 2536)

2. นาย Antonio do Icaza รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีเม็กซิโก (14-17 กันยายน 2537)

3. นาย Andres Rozental ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีเม็กซิโก (20-21 ธันวาคม 2537)

4. นาย Jose Angel Gurria รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (4-6 กรกฎาคม 2539)

5. นาย Javier Trevino Cantu รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (24-25 พฤศจิกายน 2540)

6. นาง Rosario Green รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาครั้งที่ 
10 (UNCTAD X) (ก.พ. 2543)

7. นาย Eugenio Anguiano Roch ทูตพิเศษของประธานาธิบดีเม็กซิโกเดินทางเยือนไทยเพื่อขอเสียงสนับสนุนเม็กซิโกในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประเภทไม่ถาวร

8. นาย Luis Ernesto Derbez รัฐมนตรีเศรษฐกิจ (7 พ.ค. 2545) 

9. นาง Dulce Maria Sauri นำคณะวุฒิสมาชิกประกอบด้วย วุฒิสมาชิก Ramirez และวุฒิสมาชิก Alaniz รวม 3 คน เยือนไทยเพื่อเชิญให้รัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) (31 พ.ค. 2545)

10. นาย Vicente Fox Quesada ประธานาธิบดี เดินทางเข้าร่วมการประชุม APEC 2003 (20-21ตุลาคม 2546) 

11. นาง Patricia Espinosa Cantellano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก เดินทางเข้าร่วมการประชุม UNFCCC Climate Change Talks (เม.ย. 2554) 

ความตกลงระหว่างไทย-เม็กซิโก

1. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือของภาคเอกชนระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภานักธุรกิจเม็กซิกัน (Mexican Business Council) ปี ค.ศ. 1990
2. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ ปี ค.ศ. 1993
3. ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ ปี ค.ศ. 1999 
4. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภานักธุรกิจเม็กซิกันสำหรับการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนและเทคโนโลยี (COMCE) ปี ค.ศ. 2003 
5. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการศึกษา ปี ค.ศ. 2003 
6. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรัฐโกลีมา (Colima) ของเม็กซิโก ปี ค.ศ. 2003
7. บันทึกความเข้าใจ Political Consultations ปี ค.ศ. 2011

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เม็กซิโก                      
มูลค่าการค้า 2,622.83 2,563.81 3,237.14 3,237.14 3,410.19 12.95 -2.25 26.26 26.26 5.35
การส่งออก 1,855.63 1,995.75 2,687.30 2,687.30 2,823.30 10.73 7.55 34.65 34.65 5.06
การนำเข้า 767.20 568.07 549.83 549.83 586.89 18.71 -25.96 -3.21 -3.21 6.74
ดุลการค้า 1,088.44 1,427.68 2,137.47 2,137.47 2,236.41            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 325.0 410.6 790.8 790.8 944.7 -3.30 26.36 92.58 92.58 19.46
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 606.2 655.4 791.1 791.1 671.2 89.14 8.11 20.70 20.70 -15.15
3 เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วน 103.9 94.5 93.6 93.6 135.1 -54.64 -9.03 -0.97 -0.97 44.29
4 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 93.0 46.9 101.2 101.2 117.2 9.41 -49.53 115.50 115.50 15.88
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 62.5 77.4 87.0 87.0 96.7 -4.53 23.89 12.44 12.44 11.17
6 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 106.5 107.9 104.6 104.6 95.9 275.52 1.25 -3.07 -3.07 -8.29
7 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ 45.5 31.1 73.1 73.1 74.8 -7.47 -31.50 134.56 134.56 2.34
8 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 51.4 53.5 68.0 68.0 62.6 18.67 3.97 27.20 27.20 -7.97
9 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 9.4 20.6 13.2 13.2 43.2 -28.38 118.58 -35.99 -35.99 227.78
10 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 31.8 28.4 33.5 33.5 42.3 -22.11 -10.65 17.68 17.68 26.28
รวม 10 รายการ 1,435.3 1,526.4 2,155.9 2,155.9 2,283.6 18.52 6.35 41.24 41.24 5.92
อื่นๆ 420.4 469.3 531.4 531.4 539.7 -9.59 11.65 13.23 13.23 1.56
รวมทั้งสิ้น 1,855.6 1,995.7 2,687.3 2,687.3 2,823.3 10.73 7.55 34.65 34.65 5.06

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 144.4 139.1 152.3 152.3 165.7 42.16 -3.73 9.54 9.54 8.81
2 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 123.5 74.0 102.7 102.7 107.2 -28.92 -40.05 38.76 38.76 4.37
3 ผลิตภัณฑ์โลหะ 3.9 4.6 3.7 3.7 42.0 -1.57 17.63 -20.52 -20.52 1,050.51
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 63.7 51.6 36.2 36.2 41.9 22.04 -19.06 -29.81 -29.81 15.72
5 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 19.3 27.0 32.6 32.6 38.3 15.11 40.40 20.75 20.75 17.49
6 ลวดและสายเคเบิล 5.7 17.7 28.7 28.7 23.8 3.66 208.58 62.42 62.42 -17.06
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.7 21.3 22.2 22.2 22.3 -37.46 44.74 4.24 4.24 0.60
8 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 11.0 11.8 11.9 11.9 16.2 7.08 6.77 0.53 0.53 36.20
9 เลนซ์ แว่นตาและส่วนประกอบ 13.4 10.7 11.9 11.9 15.4 49.51 -20.20 11.09 11.09 30.03
10 เคมีภัณฑ์ 15.2 18.4 17.7 17.7 13.0 31.30 20.47 -3.77 -3.77 -26.74
รวม 10 รายการ 414.9 376.1 419.8 419.8 485.8 1.66 -9.37 11.63 11.63 15.73
อื่นๆ 352.2 192.0 130.0 130.0 101.0 47.94 -45.50 -32.27 -32.27 -22.29
รวมทั้งสิ้น 767.2 568.1 549.8 549.8 586.9 18.71 -25.96 -3.21 -3.21 6.74

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย     H.E. Mr. Luis Arturo Puente Ortega

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย (Embassy of Mexico to the Kingdom of Thailand)

ชั้น 20 อาคารไทยวาห์ 1

20/60-62 ถ.สาธรใต้

กรุงเทพมหานคร 10120

โทร: 02-285-0995, 02-285-0815-8

เว็บไซต์: http://www.sre.gob.mx/tailandia/

 

 1. กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th)
 2. สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์ (www.moc.go.th)
 3. The World Factbook, Central Intellegence Agency (CIA) จาก www.cia.gov
 4. World Leaders, Central Intellegence Agency (CIA) จาก www.cia.gov
 5. www.wikipedia.org
 6. www.mapsofworld.com

 

 

JoomSpirit