หมู่เกาะโซโลมอน

800px-Flag of the Solomon Islands Coat of arms of Solomon Islands
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

 

ชื่อทางการ

หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

ที่ตั้ง

ตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากปาปัวกินีไปทางตะวันออกประมาณ 1,600 กิโลเมตร

พื้นที่

28,896 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะหลัก 6 เกาะ คือ เกาะกัวดัลคะแนล (Guadalcanal) (มีขนาดใหญ่ที่สุด) Choiseul, New Georgia, Aanta Isabel, Malaita และ San Cristobal

เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

1,630,000 ตร.กม.

สภาพภูมิประเทศ

เกือบทุกเกาะมีลักษณะเป็นภูเขาขรุขระ และมีเกาะวงแหวนที่เกิดจากปะการัง

สภาพภูมิอากาศ

มรสุมเขตร้อน มีบางเวลาที่จะมีทั้งอุณหภูมิหนาวจัด ร้อนจัด หรือมีลักษณะอากาศฝนตกหนักหรือแห้งแล้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลา ป่าไม้ ทองคำ บอกไซต์ ฟอร์สเฟท ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิล

ภัยธรรมชาติ

พายุไต้ฝุ่น แต่ไม่รุนแรง อยู่ในแนวแผ่นดินไหว ทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดแรงสั่นสะเทือนบ่อยครั้ง ภูเขาไฟ สึนามิ

จำนวนประชากร

647,581 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ชาวเกาะโซโลมอน (Solomon Islander (s))

เชื้อชาติ

เมลาเนเชีย 95.3% โพลีเนเชีย 3.1% ไมโครนีเชีย 1.2% อื่นๆ 0.3% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2552)

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 73.4% โรมันคาทอลิก 19.6% คริสต์นิกายอื่นๆ 2.9% ศาสนาอื่นๆ 4% ไม่มีศาสนา 0.03% ที่ระบุไม่ได้ 0.1% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2552)

ภาษา

ภาษาอังกฤษ (ภาษาราชการ) แต่ใช้กันเพียง 1%-2% ของประชากรเท่านั้น ภาษา Pidgin ของชาวเมลานีเซีย เป็นภาษาที่ใช้กันมาก และยังมีภาษาท้องถิ่นอีกกว่า 120 ภาษา

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) อำนาจนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภาแห่งชาติ ซึ่งเป็นสภาเดียว ประกอบด้วยสมาชิกสภา 30-50 คน โดยกระจายอำนาจ แบ่งเป็น 4 ภาค แต่ละภาคมีสภาปกครองท้องถิ่น 8 แห่ง สมาชิกสภาปกครองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง

เมืองหลวง

กรุงโฮเนียรา (Honiara)

การแบ่งการปกครอง

9 จังหวัดและ 1 เขตการปกครองพิเศษ (เมืองหลวง)* ได้แก่ Central, Choiseul, Guadalcanal, Honiara*, Isabel, Makira, Malaita, Rennell and Bellona, Temotu, Western

 

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

full political map of solomon islands 1

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=13967

 

วันที่ได้รับเอกราช

7 กรกฎาคม 1978 (พ.ศ. 2521) จากสหราชอาณาจักร

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

7 กรกฎาคม 1978 (พ.ศ. 2521)

ฝ่ายบริหาร

พระราชินีอังกฤษเป็นประมุขของรัฐ ปกครองผ่านผู้ว่าราชการแทนพระองค์ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรี 20 คน ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการแทนพระองค์ โดยได้รับคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี จากสมาชิกรัฐสภา

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดี่ยว (Unicameral National Parliament) จำนวน 50 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2014

ฝ่ายตุลาการ

ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal)

ระบบกฎหมาย

ผสมผสานระหว่างกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (English Common Law) กับกฎหมายธรรมเนียมประเพณี (Customary Law)

การเมืองการปกครอง
หมู่เกาะโซโลมอนอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2493 และได้ประกาศอิสรภาพในวันที่ 7 กรกฎาคม 2521 
 
สถานการณ์ทางการเมืองของหมู่เกาะโซโลมอนในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามีความอ่อนไหวและไม่มั่นคง เริ่มตั้งแต่สงครามกลางเมืองที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2546 โดยสงครามกลางเมืองมีต้นตอมาจากความรุนแรงระหว่างชนเผ่า 2 ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโซโลมอน คือ Malaitan และ Guadalcanal โดยสงครามกลางเมืองได้ลุกลามไปทั่วกรุง Honiara จนกระทั่งรัฐบาลหมู่เกาะโซโลมอนของอดีตนายกรัฐมนตรี Sir Allan Kemakeza ไม่สามารถควบคุมได้และได้มีสารขอความช่วยเหลือจากออสเตรเลียในปี 2546 ในปีเดียวกันนั้น ผู้นำประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกได้หารือและได้ลงนามสนธิสัญญา Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หมู่เกาะโซโลมอนโดยการส่งทหาร ตำรวจ และผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลหมู่เกาะโซโลมอนในการรักษาความสงบ 
 
เหตุการณ์ความรุนแรงเริ่มทุเลาลงจนกระทั่งเดือนเมษายน ปี 2549 เมื่อนาย Snyder Rini ชนะการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งครั้งนี้ สื่อภายในประเทศและฝ่ายค้านได้โจมตีว่า นาย Rini ได้รับเงินสนับสนุนจากนักธุรกิจชาวจีนจำนวนมากเพื่อใช้ในการหาและซื้อเสียงก่อนการเลือกตั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนในกรุงโฮนีอาราเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านได้ออกมาทำลายร้านค้าและธุรกิจของชาวจีนในเมืองหลวงจนได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง ภายหลังจากนาย Rini ได้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลได้เพียง 8 วัน    ก็ประกาศลาออก ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2549 สมาชิกรัฐสภาลงมติให้ Manaseh Sogavare ผู้นำพรรค Social Credit Party ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน 
 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 หมู่เกาะโซโลมอนได้มีการเลือกตั้งทั่วไป โดยนาย Danny Phillip ได้รับเสียงข้างมากในสภาด้วยคะแนน (รัฐสภาหมู่เกาะโซโลมอนมีเพียงสภาล่างและมีสมาชิก 50 คน) 26 ต่อ 23 เสียงและได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นาย Phillip ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อหลบหลีกการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากพรรคฝ่ายค้าน และในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 รัฐสภาได้เลือกนาย Gordon Darcy Lilo ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
 
การต่างประเทศ 
นับแต่ได้รับเอกราช หมู่เกาะโซโลมอนเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN) Pacific Island Forum (PIF) เครือจักรภพ และองค์การการค้าโลก โดยให้ความสำคัญในการขยายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มหมู่เกาะเมลานีเซียน (ได้แก่ ปาปัวนิวกินี ฟิจิ และวานูอาตู) และเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเมลานีเซียน (Melanesian Spearhead Group) นโยบายต่างประเทศส่วนใหญ่ดำเนินตามแนวทางของ PIF ที่สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น อาเซียนและเครือจักรภพ หมู่เกาะโซโลมอนยังเป็น 1 ใน 6 พันธมิตร (allies) ในแปซิฟิกของไต้หวัน โดยไต้หวันได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงโฮนีอารา และหมู่เกาะโซโลมอนได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในไต้หวัน

 

 


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


ข้อมูล ณ วันที่  2 พฤศจิกายน 2558

 Update 21 กันยายน 2560

 

 • Governor Gen.
  Frank Ofagioro KABUI
 • Prime Min.
  Manasseh Damukana SOGAVARE
 • Dep. Prime Min.
  Manasseh MAELANGA
 • Min. of Agriculture & Livestock
  Dudley KOPU
 • Min. of Commerce, Industry, Labor, & Immigration
  Elijah DOROMUALA
 • Min. of Communication & Aviation
  Aston MEWA
 • Min. of Culture & Tourism
  Bartholomew PARAPOLO
 • Min. of Education & Human Resource Development
  Moffat FUGUI
 • Min. of Energy, Mines, & Rural Electrification
  David Dei PACHA
 • Min. of Environment, Climate Change, Disaster Management, Conservation, & Meteorology
  Samuel MANETOALI
 • Min. of Finance & Development Planning
  Snyder RINI
 • Min. of Fisheries & Marine Resources
  John MANENIARU
 • Min. of Foreign Affairs & External Trade
  Milner TOZAKA
 • Min. of Forestry & Research
  Chris LAORE
 • Min. of Health & Medical Services
  Tautai ANGIKIMUA
 • Min. of Home Affairs
  Manasseh MAELANGA
 • Min. of Infrastructure Development
  Jimmy LUSIBAEA
 • Min. of Justice & Legal Affairs
  William MARAU
 • Min. of Lands, Housing, & Survey
  Moses GARU
 • Min. of National Development Planning & Aid Coordination
  Danny PHILIP
 • Min. of National Unity, Reconciliation, & Peace
  Samson MANEKA
 • Min. of Police, National Security, & Correctional Services
  Stanley Festus SOFU
 • Min. of Provincial Govt. & Institutional Strengthening
  Avid TOME
 • Min. of Public Service
  John Dean KUKU
 • Min. of Rural Development
  Jimson FIAU TANAGADA
 • Min. of Tourism
  Bodo DETTKE
 • Min. of Women, Youth, & Family Affairs
  Freda A. B. Tuki SORIACOMUA
 • Treasurer
  Snyder RINI
 • Governor, Central Bank
  Denton RARAWA
 • Ambassador to the US
  Collin David BECK
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Collin David BECK

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/BP.html

 

 

เศรษฐกิจของประเทศ

        หมู่เกาะโซโลมอนนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 1,300 ดอลลาร์สหรัฐ เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก ประมาณร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรมีอาชีพกสิกรรม ทำป่าไม้ และประมง พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ มะพร้าว มันเทศ เผือก มันสำปะหลัง ผัก ผลไม้ และข้าว หมู่เกาะโซโลมอนยังมีทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ ทอง เงิน ทองแดง ฟอสเฟต โดยรายได้จากการส่งออกประมาณปีละ 265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ในปี 2554 World Bank เผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (real GDP) ขยายตัวประมาณร้อยละ 10.7 ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก และในปี 2555 real GDP ยังขยายตัวร้อยละ 7.4

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

1.185 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตอย่างแท้จริงของ GDP

3.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคเกษตรกรรม 52.8%
 • ภาคอุตสาหกรรม 8%
 • ภาคการบริการ 39.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราผลผลิตทางอุตสาหกรรม

3.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

เมล็ดโกโก้ มะพร้าว เนื้อในของผลปาล์ม ข้าว มันสำปะหลัง ผัก ผลไม้ ไม้ซุง วัวควาย สุกร ปลา

อุตสาหกรรม

ปลา (ทูน่า) เหมืองแร่ ไม้ซุง

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

419.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ไม้ซุง ปลา เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันปาล์ม โกโก้

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

China 59.8%, India 8.9%, Italy 5.7% (พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

425.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร พืชและอุปกรณ์สำหรับเพาะปลูก สินค้าโรงงาน เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Australia 25%, China 18.6%, Malaysia 6.4%, Singapore 5.9%, Fiji 4.7%, NZ 4.7%, Papua New Guinea 4.6% (พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Solomon Islands Dollar (SBD)

 

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทั่วไป 
        ไทยกับหมู่เกาะโซโลมอนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2529 โดยสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาครอบคลุมหมู่เกาะโซโลมอน ส่วนหมู่เกาะโซโลมอนมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตหมู่เกาะโซโลมอน ณ กรุงแคนเบอร์รา    มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ทราบจากสถานเอกอัครราชทูตหมู่เกาะโซโลมอน ณ กรุงแคนเบอร์ราว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในกรุงโฮนีอารา 1 ร้าน และมีคนไทยในหมู่เกาะโซโลมอนประมาณ 20 คน โดยส่วนมากทำงานก่อสร้างและทำงานให้กับบริษัทต่างชาติ 
 
ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่หมู่เกาะโซโลมอน โดยเฉพาะการฝึกอบรมบุคคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากความยากจนและบรรลุเป้าหมาย MDGs ไทยโดยสพร. ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่หมู่เกาะโซโลมอน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้กรอบ Thailand International Cooperation Agency (TICA) เป็นทุนฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2548 จำนวน 13 ทุนในปี 2553 ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่หมู่เกาะโซโลมอนในการพัฒนาบุคคลากรของรัฐ (Value of Official Development Assistance disbursed for government sector) ซึ่งเป็นด้านที่หมู่เกาะโซโลมอนประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ คิดเป็นมูลค่า 12,454.55 ดอลล่าร์สหรัฐ นอกจากนี้ ในปี 2550 ไทยได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่หมู่เกาะโซโลมอนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ 
 
การเยือนระดับสูง 
- นาย Laurie Chan อดีต รมว.กต. หมู่เกาะโซโลมอนและคณะเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ  ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รอง นรม. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 14 ก.พ. 2549 
 

สถิติที่สำคัญ 

มูลค่าการค้ารวม ในปี 2555 มีมูลค่า 35.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554 มีมูลค่า 40.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไทยส่งออกมูลค่า 11.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ ผลิตภัณฑ์พลาสติก) ไทยนำเข้า 24.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ไม้ซุงและผลิตภัณฑ์ เหล็ก ธุรกรรมพิเศษ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สิ่งพิมพ์) ไทยขาดดุลการค้า 12.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
มูลค่าการลงทุน    
ร้านอาหารไทยในกรุงโฮนีอารา 1 ร้าน 
การท่องเที่ยว    
ไม่มีข้อมูล 
คนไทยในโซโลมอน ประมาณ 20 คน ทำงานก่อสร้างทาง และพนักงานบริษัทญี่ปุ่น 
สำนักงานไทยในโซโลมอน ไม่มี (ประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา) 
สำนักงานโซโลมอนในไทย ไม่มี (ประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา) 

------------------------------------------------------
ที่มา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - โซโลมอน                      
มูลค่าการค้า 33.68 21.30 26.03 26.03 24.56 -6.29 -36.74 22.20 22.20 -5.68
การส่งออก 11.52 9.46 11.98 11.98 10.11 -2.94 -17.94 26.70 26.70 -15.62
การนำเข้า 22.16 11.85 14.05 14.05 14.45 -7.95 -46.52 18.60 18.60 2.81
ดุลการค้า -10.63 -2.39 -2.07 -2.07 -4.34            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.4 2.4 2.5 2.5 2.9 -20.52 1.58 0.98 0.98 17.12
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1.7 1.9 2.2 2.2 1.4 -42.81 12.64 19.44 19.44 -38.69
3 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1.2 0.6 1.7 1.7 1.2 103.62 -55.09 198.56 198.56 -26.99
4 น้ำตาลทราย 0.4 1.1 1.0 1.0 1.1 4.83 144.18 -3.85 -3.85 9.23
5 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.6 0.7 1.0 1.0 0.7 119.09 -73.92 44.79 44.79 -32.63
6 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 35.87 -3.60 -31.42 -31.42 -4.57
7 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4 -11.21 6.87 -44.19 -44.19 9.49
8 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 -77.26 -6.32 -61.32 -61.32 707.28
9 ปูนซิเมนต์ 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 -2.39 -86.27 276.09 276.09 164.19
10 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3 53.41 -31.83 41.64 41.64 -51.75
รวม 10 รายการ 10.5 8.4 9.9 9.9 9.0 0.66 -19.78 17.22 17.22 -8.93
อื่นๆ 1.0 1.0 2.1 2.1 1.1 -28.71 0.61 103.10 103.10 -46.78
รวมทั้งสิ้น 11.5 9.5 12.0 12.0 10.1 -2.94 -17.94 26.70 26.70 -15.62

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 20.5 9.8 11.9 11.9 14.4 -5.32 -52.05 21.06 21.06 21.14
2 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ - - - - 0.0 - - - - -
3 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 513.33 -88.04 -88.04 845.45
4 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ - - - - 0.0 - - - - -
5 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ - - - - 0.0 - - - - -
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ - 0.2 - - 0.0 - - - - -
7 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 - - 0.0 -6.25 -53.33 - - -
8 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.0 - - - 0.0 - - - - -
9 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ - - - - 0.0 - - - - -
10 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -50.00 400.00 400.00 -80.00
รวม 10 รายการ 20.5 10.0 11.9 11.9 14.4 -5.32 -50.96 18.36 18.36 21.63
อื่นๆ 1.7 1.8 2.2 2.2 0.0 -31.14 7.30 19.97 19.97 -100.00
รวมทั้งสิ้น 22.2 11.8 14.1 14.1 14.4 -7.95 -46.52 18.60 18.60 2.81

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit