สาธารณรัฐวานูอาตู

600px-Flag of Vanuatu Coat of arms of Vanuatu
ธง ตราสัญลักษณ์

 

600px-Vanuatu on the globe Polynesia centered
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
 
nh-map
ที่มา: www.cia.gov

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐวานูอาตู (Republic of Vanuatu) หรือ Vanuatu

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียและอยู่ห่างจากฟิจิไปทางตะวันตกประมาณ 800 กิโลเมตร

พื้นที่

12,190 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ ประมาณ 80 เกาะ มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 680,000 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เป็นเกาะภูเขาไฟ มีที่ราบชายฝั่งทะเลแคบๆ

สภาพภูมิอากาศ

แบบเขตร้อน มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฝตกปานกลางช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน อาจเกิดพายุไซโคลนในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน

ทรัพยากรธรรมชาติ

แมงกานีส ป่าไม้เนื้อแข็ง ปลา

ภัยธรรมชาติ

พายุไซโคลนหรือพายุไต้ฝุ่นเขตร้อน (มกราคม-เมษายน) ภูเขาไฟระเบิดในเกาะ Aoba (Ambae) ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2005 ภูเขาไฟทำให้เกิดแผ่นดินไหวและสินามิ

จำนวนประชากร

282,814 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Ni-Vatuanu

เชื้อชาติ

ส่วนใหญ่เป็นชาวเมลานีเซียน (Melanesian) เรียกว่า Ni-Vanuatu 97.6% 

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 70% โรมันคาทอลิก 12.4%, ความเชื่อตามประเพณี 3.7% อื่นๆ 12.6% ไม่มีศาสนา 1.1% ที่ระบุไม่ได้ 0.2%

ภาษา

อังกฤษและฝรั่งเศส เป็นภาษาราชการ Pidgin (Bislama) เป็นภาษาประจำชาติ

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยสาธารณรัฐที่มีรัฐสภา (Parliamentary Republic) โดยเป็นสภาเดี่ยว มีสมาชิก 52 คนได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี

เมืองหลวง

กรุง Port-Vile ที่เกาะ Efate

การแบ่งการปกครอง

6 จังหวัด ได้แก่ Malampa, Penama, Sanma,Shefa, Tafea, Torba

 

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

detailed political map of vanuatu 1

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=14076

 

วันที่ได้รับเอกราช

30 กรกฎาคม 1980 จากประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

30 กรกฎาคม 1980

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยระบบคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) ประกอบไปด้วยรัฐสภาและประธานสภาในภูมิภาค (Regional Councils) วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2014 หลังจากการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ ผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมากหรือพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในรัฐบาลผสมจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดี่ยว (unicameral) ประกอบด้วยสมาชิก 46 คน (อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี) ในปี 2543 ได้มีการกำหนดให้มีสมาชิกเพิ่มเป็น 52 คน พรรคการเมืองที่สำคัญ คือ พรรค UMP (พรรคอนุรักษ์นิยมประกอบด้วย ชาวเมลานีเซียนที่พูดภาษาฝรั่งเศส (Francophone) และนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิค และ NUP ประกอบด้วยชาวเมลานีเซียนที่พูดภาษาอังกฤษ (Anglophone)

ฝ่ายตุลาการ

ประกอบด้วย ศาลฎีกา (ผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี หลังจากได้รับคำปรึกษาจากนายกรัฐมนตรีและผู้นำพรรคฝ่ายค้าน ผู้พิพากษาอีก 3 คนได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีหลังจากได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตุลาการ (Judicial Service Commission)

ระบบกฎหมาย

ระบบผสมผสานกันระหว่างกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (English Common Law) กฎหมายฝรั่งเศl (French Law) และกฎหมายธรรมเนียมประเพณี (Customary Law)

การเมืองการปกครอง
         การเมืองวานูอาตูยังอยู่ในสภาวะไม่มั่นคง เนื่องจากข้อกฎหมายของวานูอาตูสามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้หากมีการอภิปรายไม่ว้วางใจและลงคะแนนเสียงถอนถอน นายกรัฐมนตรี ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลวานูอาตูได้เรียกร้องให้ร่างกฎหมายเพิ่มความยากลำบากในการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลโดย ส.ส. ในรัฐสภา เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านการเมืองวานูอาตู แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง จึงไม่เกิดผลในการร่างกฏหมายดังกล่าว 
 
ช่วงกลางปี 2554 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของวานูอาตู โดยอดีตนายกรัฐมนตรี นาย Sato Kilman ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและแพ้คะแนนเสียงการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี 25 ต่อ 26 เสียง แก่ นาย Serge Vohor โดย นาย Vohor เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ศาลฎีกาวานูอาตูได้ตัดสินว่าการดำรงตำแหน่งของ นาย Vohor นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะคะแนนเสียงเลือกตั้งมิได้เป็นเอกฉันท์ โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 รัฐสภามีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยนาย Sato Kilman ชนะการเลือกตั้งเหนือ นาย Serge Vohor ไปด้วยคะแนน 29 ต่อ 23 คะแนน 
 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 นาย Kilman ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อนาย Thomas Laken รัฐมนตรีว่าการ Justice and Social Welfare และนาย  Marcellino Pipite รัฐมนตรีว่าการ Ni-Vanuatu Business ได้นำ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลจำนวน 6 คนเข้าร่วมกับฝ่ายค้าน และจะอภิปรายไม่ไว้วางใจถอดถอนนาย Kilman ต่อมาวันที่ 23 มีนาคม 2556 รัฐสภานูอาตูได้เลือกนาย Moan Carcasses ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน 34 คะแนนจาก 52 คะแนน  
 

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

วานูอาตูเป็นสมาชิกของ Pacific Islands Forum (PIF) และเครือจักรภพ (The Commonwealth)  ทั้งนี้ยังเป็นสมาชิกขององค์การต่าง ๆ เช่น สหประชาชาติ La Francophonie Community International Monetary Fund (IMF),  World Bank, Asian Development Bank (ADB) , World Trade Organisation (WTO) Melanesian Spearhead Group (MSG) และ African Caribbean Pacific (ACP)
 

 


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


ข้อมูล ณ วันที่  10 ธันวาคม 2558

 Update 21 กันยายน 2560

 • Pres.
  Baldwin LONSDALE
 • Prime Min.
  Meltek Sato KILMAN Livtanvanu
 • Dep. Prime Min.
  Christopher EMELEE
 • Min. for Agriculture, Forestry, & Fisheries
  Christopher EMELEE
 • Min. for Climate Change
  Jerome LUDVANUNE
 • Min. for Education
  Toara DANIEL
 • Min. for Finance
  Willie JIMMY
 • Min. for Foreign Affairs & Trade
  Havo MOLI
 • Min. for Health
  Morkin STEVEN
 • Min. for Infrastructure & Public Utilities
  Don KEN
 • Min. for Internal Affairs
  Hosea NEVU
 • Min. for Justice and Community Services
  Robert BOHN
 • Min. for Lands, Geology, Mines, Energy, & Water Resources
  Isaac HAMARILIU
 • Min. for Planning
  Jerome LUDVANUNE
 • Min. Responsible for Public Service Commission
  Meltek Sato KILMAN Livtanvanu
 • Min. for Tourism
  Dunstan HILTON
 • Min. for Trade & Ni-Vanuatu Business
  Dunstan HILTON
 • Min. for Youth & Sports (Acting)
  Meltek Sato KILMAN Livtanvanu
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Odo TEVI

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/NH.html

 


ภาพรวม

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของวานูอาตูมีลักษณะเป็น resource based โดยประชากรประมาณ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อมะพร้าวตากแห้งเพื่อส่งออก ด้านปศุสัตว์ วานูอาตูมีโรงงานแปรรูปและบรรจุกระป๋องเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานของประชาคมยุโรปและสหรัฐฯ วานูอาตูส่งออกไม้ ทั้งไม้แปรรูป ไม้จันทน์ และผลิตภัณฑ์จากไม้ แต่ถูกกดดันจากประเทศพัฒนาแล้วเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ประเทศวานูอาตูยังเป็นแหล่งให้บริการด้านการเงินนอกชายฝั่ง (Offshore Financial Services) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคแปซิฟิกอีกด้วย 
 
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ยกย่องวานูอาตูในฐานะผู้นำในภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิกที่ได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ADB ได้ตั้งข้อสังเกตว่า วานูอาตูจะต้องทำเป็นการในอีกหลายเรื่อง เช่น การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไห้ดีขึ้น ทบทวนระบบการถือครองที่ดิน และนำเสนอนโยบายความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
 
IMF เผยว่า real GDP ของวานูอาตูขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2555 และคาดว่าในปี 2556 เศรษฐกิจของวานูอาตูจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.3 อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังวานูอาตูได้กล่าวว่า เศรษฐกิจวานูอาตูยังมีความอ่อนไหวจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนในด้านการบริการการท่องเที่ยว การค้า อสังหาริมทรัพย์ของวานูอาตู ถึงแม้เศรษฐกิจวานูอาตูจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลวานูอาตูยังคงขาดดุลทางการคลัง ในปี 2555 ขาดดุลเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งเป็นการขาดดุลการค้า 3 ปีติดต่อกัน) อนึ่ง รัฐบาลวานูอาตูประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาค่าเงินเฟ้อของประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2555 อัตราค่าเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 (จากเดิมประมาณร้อยละ 4 ในปี 2551 – 2553) 
 
การที่วานูอาตูมีคุณสมบัติพอที่จะทำการค้าภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Agreement on Closer Economic Relations – PACER-Plus) ซึ่งจะทำให้วานูอาตูสามารถส่งออกผลิตผลทางการเกษตรไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้ จะทำไห้อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศนี้ดีขึ้น วานูอาตูและสมาชิกประเทศ PIF อื่นๆ ได้เริ่มตกลงเจรจา คตล. ดังกล่าวตั้งแต่ 2553  ซึ่งในช่วงการประชุม Pacific Islands Forum (PIF) ครั้งที่ 40 ณ เมืองแคร์นส์ ออสเตรเลีย เมื่อเดือน ส.ค. 2552 แล้ว
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

723 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตอย่างแท้จริงของ GDP

4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

2,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคเกษตรกรรม 26%
 • ภาคอุตสาหกรรม 9%
 • ภาคการบริการ 65% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

2.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

เนื้อมะพร้าวแห้ง (Copra) มะพร้าว โกโก้ กาแฟ เผือก มัน ผลไม้ ผัก เนื้อวัว ปลา

อุตสาหกรรม

ปลาและอาหารแช่แข็ง การแปรรูปไม้ เนื้อกระป๋อง

อัตราการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรม

4% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

58.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เนื้อมะพร้าวแห้ง (Copra) เนื้อวัว โกโก้ ไม้ซุง Kava กาแฟ

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

apan 35.1%, Turkey 10.5%, Thailand 8.7%, China 8.2%, Venezuela 5.9%, UK 5.6% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

366.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องมือเครื่องจักร อาหาร เชื้อเพลิง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

China 16.7%, Australia 14.6%, Japan 13.9%, Singapore 10%, Fiji 9.2%, NZ 8.4%, New Caledonia 5.2%(พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

วาตู หรือ Vatu (VUV)

 

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป

ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับวานูอาตู เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาครอบคลุมวานูอาตู เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพอร์ตวิลล่า (ถิ่นพานัก ณ กรุงแคนเบอร์ร่า) คนปัจจุบัน คือ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในวานูอาตูประมาณ 17 คน ส่วนมากประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยและนวดแผนไทยในกรุงพอร์ตวิลล่า (ข้อมูลปี 2553) 
 
วานูอาตูถือเป็นประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ที่มีความสำคัญอันดับต้นของไทย เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรมประมงไทย ในปี 2555 มูลค่าการค้ารวม 176.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 17.49) ไทยส่งออกมูลค่า 11.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยส่งออก ได้แก่ อุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์และพาหนะ อาหารกระป๋องและแปรรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าผืน น้ำตาลทราย ไทยนำเข้า 164.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (โดยเฉพาะปลาทูน่า) และเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ไทยขาดดุลการค้า 152.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
อนึ่ง ไทยขาดดุลการค้ากับวานูอาตูติดต่อกันตั้งแต่ปี 2542 
 
ไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับวานูอาตูเป็นประจำทุกปี โดยไทยมีความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศแปซิฟิกภายใต้กรอบ Annual International Training Courses (AITC) ซึ่ง สพร. ได้เวียนทุนฝึกอบรมประจำปีในด้านสาขาต่างๆ ให้แก่กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกตั้งแต่ปี 2544 นอกจากนี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ไทยได้มอบเงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่รัฐบาลวานูอาตูเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดการประชุม Africa Caribbean Pacific (ACP) Council of Ministers ครั้งที่ 91 และการประชุม ACP-EU Council of Ministers ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2555 
   
การหารือทวิภาคี 
- นายสุรพงษ์ ชัยนาม ทปษ.รมว.กต. ได้พบหารือกับนาย Jean Sese ปลัด กต. วานูอาตู ระหว่างการประชุม Post Forum Dialogue ครั้งที่ 21 ณ เมืองแคร์นส์ ออสเตรเลีย ซึ่งนาย Sese กล่าวความประสงค์โครงการฝึกอบรมด้านการบิน (aviation courses) และการเกษตรทั่วไป จากไทย 
- นายจิระชัย ปั้นกระษิณ ได้หารือกับนาง Yvon Basil, Head of Asia and Pacific Division กต.วานูอาตู ระหว่างการประชุม Post-Forum Dialogue ครั้งที่ 22 ที่กรุงพอร์ตวิลา ประเทศวานูอาตู ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2553 
- นายจิระชัย ปั้นกระษิณ ได้หารือกับนาย Jean Sese, Director-General of Foreign Affairs กต.วานูอาตู ระหว่างการประชุม Post-Forum Dialogue ครั้งที่ 23 ที่นครโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2554 
 
ความร่วมมือต่างๆ กับไทย และความตกลงที่คั่งค้าง 
- คตล. เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ไทยและวานูอาตูอยู่ระหว่างการเจรจา คตล. เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Investment Promotion and Protection Agreement) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากวานูอาตู (ไทยส่งร่างมาตรฐานผ่าน สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา ตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม 2549) ล่าสุดได้รับแจ้งจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณาการเจรจาและลงนามความตกลงดังกล่าว และคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปี 2556 

 

สถิติที่สำคัญ 
มูลค่าการค้ารวมไทย-วานูอาตู ในปี 2555 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 176.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 26.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 ไทยส่งออกมูลค่า 11.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย) ไทยนำเข้ามูลค่า 164.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ) ไทยขาดดุลการค้า 152.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มูลค่าการลงทุน ไม่มีข้อมูล 
การท่องเที่ยว    ไม่มีข้อมูล 
คนไทยในวานูอาตู   จากรายงานในปี 2553 พบว่ามีคนไทยประมาณ 17 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ 
สำนักงานไทยในวานูอาตู ไม่มี (ประสานงานผ่าน สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา) 
สำนักงานวานูอาตูในไทย ไม่มี (ประสานงานผ่าน สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา) 

 

2. การเยือนของผู้นำระดับสูง

ฝ่ายไทยเยือนวานูอาตู

- ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ รมช.กต. เมื่อวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2528

ฝ่ายวานูอาตูเยือนไทย

- นาย Sato Kilman รอง นรม. และ รมว.กต. วานูอาตู เยือนไทยในฐานะแขกของ กต. ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย. 2548 และได้พบหารือทวิภาคีกับ รมว.กต. (นายกันตธีร์ ศุภมงคล) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 และดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง (จังหวัดฉะเชิงเทรา) สินค้า OTOP และธุรกิจสปา ซึ่งนาย Sato ได้แสดงความชื่นชมการพัฒนาของไทย

----------------------------------------------------------------------------
ที่มา:  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - วานูอาตู                      
มูลค่าการค้า 198.95 79.00 25.70 25.70 27.15 12.87 -60.29 -67.47 -67.47 5.66
การส่งออก 10.97 10.27 10.79 10.79 11.37 -5.53 -6.41 5.12 5.12 5.40
การนำเข้า 187.98 68.73 14.91 14.91 15.78 14.17 -63.44 -78.31 -78.31 5.84
ดุลการค้า -177.02 -58.47 -4.12 -4.12 -4.40            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 6.3 5.6 5.4 5.4 5.6 30.69 -11.80 -2.59 -2.59 3.42
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.2 1.6 1.4 1.4 1.1 13.90 35.29 -9.44 -9.44 -21.08
3 น้ำตาลทราย 0.6 0.8 0.5 0.5 1.0 43.10 44.81 -44.28 -44.28 121.17
4 เครื่องนุ่งห่ม 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 -13.29 -3.47 31.06 31.06 -14.32
5 ปูนซิเมนต์ 0.1 - - - 0.3 -72.21 - - - -
6 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ - 0.0 0.0 0.0 0.3 - - 433.33 433.33 15,856.25
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 800.00 -81.87 382.26 382.26 482.61
8 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 50.70 -44.90 18.87 18.87 73.71
9 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.5 0.2 0.3 0.3 0.2 99.02 -56.79 60.03 60.03 -51.44
10 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 8.74 -18.17 -44.78 -44.78 63.85
รวม 10 รายการ 9.8 9.1 8.8 8.8 9.8 20.72 -6.65 -3.72 -3.72 10.99
อื่นๆ 1.2 1.1 2.0 2.0 1.6 -66.23 -4.43 76.46 76.46 -19.19
รวมทั้งสิ้น 11.0 10.3 10.8 10.8 11.4 -5.53 -6.41 5.12 5.12 5.40

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 188.0 68.7 14.9 14.9 15.7 16.70 -63.44 -78.33 -78.33 5.71
2 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1,300.00 1,300.00 107.14
3 ผลิตภัณฑ์โลหะ - 0.0 - - 0.0 - - - - -
4 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - - - - 0.0 - - - - -
5 สิ่งพิมพ์ - 0.0 0.0 0.0 - - - 600.00 600.00 -100.00
6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 188.0 68.7 14.9 14.9 15.7 16.70 -63.44 -78.33 -78.33 5.72
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.70 -78.30 400.00 400.00 163.48
รวมทั้งสิ้น 188.0 68.7 14.9 14.9 15.8 14.17 -63.44 -78.31 -78.31 5.84

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit