สาธารณรัฐนาอูรู

600px-Flag of Nauru Coat of arms of nauru
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐนาอูรู (Republic of Nauru) หรือ Nauru

ที่ตั้ง

นาอูรูตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเกาะเดี่ยว ๆ ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่เกาะคิริบาส

พื้นที่

21 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจจำเพาะ 320,000 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ

อากาศเขตร้อนแบบมีลมมรสุมในฤดุฝน (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)

ทรัพยากรธรรมชาติ

แร่ฟอร์สเฟต ปลา

ภัยธรรมชาติ

แห้งแล้ง (เป็นช่วงๆ)

จำนวนประชากร

9,642 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Nauruan (s)

เชื้อชาติ

ชาวนาอูรู 58% ชาวเกาะแปซิฟิกอื่นๆ 26% จีน 8% ยุโรป 8%

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 60.4% โรมันคาทอลิก 33% อื่นๆ 3.7% ไม่มีศาสนา 1.8% ที่ระบุไม่ได้ 1.1%

ภาษา

ภาษานาอูรู (ภาษาราชการ) ชาวนาอูรูเข้าใจภาษาอังกฤษ และมักใช้ในราชการเกือบทั้งหมด รวมถึงใช้ในการโฆษณาด้วย

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ (Republic) นาอูรูเป็นสมาชิกพิเศษของเครือจักรภพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 และมีสภาผู้แทนที่เล็กที่สุดในโลกด้วยจำนวนสมาชิกเพียง 18 คน โดยมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรทุก ๆ สามปี และประธานาธิบดีจะถูกแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎร นาอูรูได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของสหประชาชาติในปี 2542

เมืองหลวง

ไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ ส่วนราชการทั้งหมดตั้งอยู่ที่ เขตยาเรน (Yaren)

การแบ่งการปกครอง

14 เขต ได้แก่ Aiwo, Anabar, Anetan, Anibare, Baiti, Boe, Buada, Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng, Nibok, Uaboe, Yaren

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

full political map of nauru

ที่มา full_political_map_of_nauru.jpg (780×323)

วันที่ได้รับเอกราช

31 มกราคม 1968 จาก Australia-, New Zealand-, และ UK-administered UN trusteeship

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

29 มกราคม 1968 โดยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 17 พฤษภาคม 1968 (ถือว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญ หรือ Constitution Day)

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีทำหน้าที่เป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีจากสมาชิกรัฐสภาเช่นเดียวกับประธานาธิบดี การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีขึ้นครั้งต่อไปในปี 2014

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบรัฐสภาเดียว (Unicameral Parliament) สมาชิก 18 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2013

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุดได้แก่ ศาลฎีกา (Supreme Court)

ระบบกฎหมาย

พระราชบัญญัติจากรัฐสภานาอูรู, กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (British Common Law)

การเมืองการปกครอง 
        นาอูรูเป็นประเทศรัฐเอกราชที่เล็กที่สุดในโลก มีประชากรเพียง 10,000 คน นาอูรูยังเป็นสาธารณรัฐที่เล็กที่สุดในโลก และมีหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรที่เล็กที่สุดในโลก มีจำนวนสมาชิกเพียง 18 คน นาอูรูมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรทุก ๆ 3 ปี และประธานาธิบดีจะถูกเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อนึ่ง นาอูรูเคยเป็นประเทศภายใต้การปกครองของออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2466-2488 
 
นาอูรูมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2553 โดยเป็นการสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างนาย Marcus Stephen ประธานาธิบดีขณะนั้น และนาย Ludwig Scotty อดีตประธานาธิบดีซึ่งผลการลงเสียงของสมาชิกรัฐสภาออกมาเท่ากัน แต่ต่อมานาย Scotty ยอมรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรทำให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งระหว่างนาย Stephen และนาย Milton Dube ซึ่งนาย Stephen ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 11 ต่อ 6 เสียง นาอูรูจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2556 
 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 นาย David Adaeng ผู้นำฝ่ายค้าน ได้อภิปรายกล่าวหา นาย Stephen ว่าทุจริตและรับสินบน กรณีที่นักธุรกิจชาวไทยซื้อแร่ฟอสเฟตจากนาอูรู  ในวันเดียวกันนั้น นาย Stephen ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี และรัฐสภานาอูรูก็ได้เลือก นาย Frederick Pitcher ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ ต่อมาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 รัฐสภานาอูรูได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ (vote of no confidence) ปลดนาย Pitcher ออกจากตำแหน่ง (หลังจากเข้ารับตำแหน่งพียง 6 วัน) และลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ โดย รัฐสภาได้เลือกนาย Sprent Dabwido อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคม ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ (9 ต่อ 8 เสียง)
 
การต่างประเทศ 
        นาอูรูเป็นสมาชิกพิเศษของเครือจักรภพ (Commonwealth of Nations) มาตั้งแต่ปี 2511 นาอูรูเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติในปี 2542 นอกจากนี้ นาอูรูยังเป็นสมาชิกของ Pacific Island Forum (PIF) และ Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) นาอูรูยังได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั้งไต้หวันและจีน โดยใช้การสถาปนาความสัมพันธ์ดังกล่าวเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางการเงิน 
 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


ข้อมูล ณ วันที่  20 สิงหาคม 2556

Update 21 กันยายน 2560

 

 • Pres. Baron Divavesi WAQA
 • Min. for Climate Change Baron Divavesi WAQA
 • Min. for Commerce, Industry, & Environment Aaron COOK
 • Min. for Education & Youth Charmaine SCOTTY
 • Min. for Eigigu Holdings Corporation David ADEANG
 • Min. for Finance & Sustainable Development David ADEANG
 • Min. for Fisheries Valdon DOWIYOGO
 • Min. for Foreign Affairs & Trade Baron Divavesi WAQA
 • Min. for Health Valdon DOWIYOGO
 • Min. for Home Affairs Charmaine SCOTTY
 • Min. for Justice David ADEANG
 • Min. for Land Management Charmaine SCOTTY
 • Min. for Nauru Air Corporation David ADEANG
 • Min. for Nauru Phosphate Royalties Trust Shadlog BERNICKE
 • Min. for Nauru Utilities Corporation Shadlog BERNICKE
 • Min. for Police, Prisons, & Emergency Services Baron Divavesi WAQA
 • Min. for Public Service Baron Divavesi WAQA
 • Min. for Ronphos Aaron COOK
 • Min. for Sports Valdon DOWIYOGO
 • Min. for Telecommunications Shadlog BERNICKE
 • Min. for Transport Valdon DOWIYOGO
 • Min. Asst. to the Pres. David ADEANG
 • Ambassador to the US Marlene Inemwin MOSES
 • Permanent Representative to the UN, New York Marlene Inemwin MOSES

  

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/NR.html

 

 

ภาพรวม

นาอูรูเคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เนื่องจากนาอูรูมีแหล่งแร่ฟอสเฟตที่สามารถนํามาใช้ได้เลย (readily mined phosphate) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่เมื่อแร่ฟอสเฟตที่สามารถนำมาใช้ได้เลยเริ่มหมดในช่วง 15 ปีที่ที่ผ่านมา นาอูรูเริ่มประสบปัญหาด้านการเงิน โดยในปี 2547 นาอูรูได้ขอ   ความช่วยเหลือผ่าน Pacific Island Forum (PIF) ซึ่งผู้นำของประเทศ PIF ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและการจัดระบบการบริหารภายใต้กรอบ Biketawa Declaration ซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการเงินของนาอูรูดีขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2553 นาอูรูยังเป็นหนี้มูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 872 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติถึง 20 เท่า 
 
อุตสาหกรรมหลักของนาอูรู ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมแร่ฟอสเฟต ซึ่งทราบจากประธานาธิบดี Stephen ระหว่างแวะผ่านประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 ว่า นาอูรูยังมีแร่ฟอสเฟตที่สามารถทำการขุดเจาะได้อีกอย่างน้อย 20 ปี และ 2) อุตสาหกรรมการประมง โดยเฉพาะปลาทูน่า 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2553)

อัตราการเติบโตอย่างแท้จริงของ GDP

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

11,600 เหรียญสหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2553)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 6.1%
 • ภาคอุตสาหกรรม 33%
 • ภาคการบริการ 60.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

8.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

อัตราการว่างงาน

23% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)

ผลผลิตทางการเกษตร

มะพร้าว

อุตสาหกรรม

ทำเหมืองแร่ฟอร์สเฟต ธนาคาร (Offshore Banking) ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

อัตราการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

มูลค่าการส่งออก

125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ฟอร์สเฟต

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

มูลค่าการนำเข้า

143.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เชื้อเพลิง สินค้าโรงงาน อุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องจักร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

สกุลเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

 

ความสัมพันธ์ทั่วไป

ความสัมพันธ์ทั่วไป ไทยและนาอูรูได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 โดยรัฐบาลนาอูรูได้เปิดสถานกงสุลใหญ่นาอูรูประจำประเทศไทยและแต่งตั้งนาย Alex Ying Jie Ke ชาวจีน สัญชาตินาอูรูเป็นกงสุลใหญ่ (อาชีพ) สถานกงสุลใหญ่นาอูรูประจำประเทศไทยเป็นสถานกงสุลใหญ่นาอูรูแห่งเดียวในทวีปเอเชีย และนาอูรูยังเป็นประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกประเทศแรกและประเทศเดียวของที่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ในไทย ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ สอท. ณ กรุงแคนเบอร์ราเป็น จุดติดต่อนาอูรู แทน คผถ. ณ นครนิวยอร์ก 
 
จากการสอบถามนาย Corey Menke รองกงสุลใหญ่นาอูรูประจำประเทศไทยช่วงระหว่างรอรับประธานาธิบดีนาอูรูแวะผ่านประเทศไทย ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 ทราบว่า ปัจจุบันมีนักศึกษานาอูรูศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน 12 คน โดยส่วนใหญ่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและพัทยา และทราบว่าปัจจุบันไม่มีคนไทยอาศัยอยู่ในนาอูรู 
 
การค้าระหว่างไทย-นาอูรู ยังมีมูลค่าไม่มากนัก ปี 2555 มูลค่าการค้ารวมไทย-นาอูรู อยู่ที่ 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  (ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 88.94) ไทยส่งออกไปนาอูรูเป็นมูลค่า 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้นำเข้าสินค้าจากนาอูรูมูลค่า 0.01   ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้าเป็นมูลค่า 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากนาอูรูส่วนใหญ่คือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดและแช่แข็ง ล่าสุด ช่วงปี 2554 ไทยนำเข้าสินค้าจากนาอูรูเป็นมูลค่า 0.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยที่ไทยส่งสินค้าออกไปนาอูรูเป็นมูลค่า 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากนาอูรูส่วนใหญ่คือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดและแช่แข็ง (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์) 

 

การเยือนของผู้นำระดับสูง

ฝ่ายไทยเยือนนาอูรู

- นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างเยือนนาอูรูระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2547

ฝ่ายนาอูรูเยือนไทย

นาย Ludwig Scotty ประธานาธิบดี เยือนไทยระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2548
นาย David Adeang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนาอูรูเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงฯ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2548
นาย David Adeang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนาอูรูเยือนไทย เพื่อเป็นประธานเปิดสถานกงสุลใหญ่นาอูรูประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549

----------------------------------------------------------
ที่มา: กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - นาอูรู                      
มูลค่าการค้า 0.17 0.20 0.20 0.20 0.16 220.97 18.15 0.72 0.72 -20.23
การส่งออก 0.14 0.17 0.14 0.14 0.14 212.95 24.84 -18.09 -18.09 -0.64
การนำเข้า 0.03 0.02 0.06 0.06 0.02 268.00 -15.22 138.89 138.89 -69.59
ดุลการค้า 0.11 0.15 0.08 0.08 0.12            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 น้ำตาลทราย 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 33.67 48.13 -29.12 -29.12 104.28
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ - - - - 0.0 - - - - -
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป - - - - 0.0 - - - - -
4 สิ่งปรุงรสอาหาร - - - - 0.0 - - - - -
5 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป - - - - 0.0 - - - - -
6 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ - - - - 0.0 - - - - -
7 เครื่องเทศและสมุนไพร - - - - 0.0 - - - - -
8 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม - - - - 0.0 - - - - -
9 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป - - - - 0.0 - - - - -
10 พืชน้ำมัน - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 33.67 48.13 -29.12 -29.12 205.46
อื่นๆ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 597.14 15.27 -12.27 -12.27 -88.55
รวมทั้งสิ้น 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 212.95 24.84 -18.09 -18.09 -0.64

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 


 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 วงจรพิมพ์ - - - - 0.0 - - - - -
2 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 120.00
3 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -68.69
4 สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -100.00 0.00 0.00 42.86
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 266.67 -14.91 88.03 88.03 -100.00
รวมทั้งสิ้น 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 268.00 -15.22 138.89 138.89 -69.59

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit