สาธารณรัฐคิริบาส

600px-Flag of Kiribati 299px-Coat of arms of Kiribati
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐคิริบาส (Republic of Kiribati) หรือ Kiribati

ที่ตั้ง

บริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่กึ่งกลางระหว่างฮาวายและออสเตรเลีย

พื้นที่

811 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 1 เกาะและหินปะการัง ขนาดเล็ก 32 เกาะ มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 3,550,000 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

หมู่เกาะล้อมรอบด้วยแนวหินปะการังและแนวหินโสโครกที่กว้างใหญ่

สภาพภูมิอากาศ

เขตร้อนแถบทะเลเส้นศูนย์สูตร

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฟอร์สเฟต แต่หยุดการผลิตในปี 1979 (พ.ศ. 2520)

ภัยธรรมชาติ

มีโอกาสเกิดพายุไต้ฟุ่นตลอดเวลา แต่โดยปกติจะเกิดในช่วงเดทอนพฤศจิกายน-มีนาคม บางครั้งเผชิญภัยจากพายุทอร์นาโด ในหมู่เกาะบางเกาะที่มีพื้นที่ต่ำ มีความเสี่ยงที่จะพบปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล

จำนวนประชากร

104,488 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.18% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

สัฐชาติ

I-Kiribati

เชื้อชาติ

คิริบาตี 89.5% มีเชื้อสายคิริบาตี 9.7% ตูวาลู 0.1% อื่น ๆ 0.8% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2553)

ศาสนา

โรมันคาทอลิค  55.8% นิกาย Kempsville Presbyterian 33.5% นิกาย Mormon 4.7% Baha'i 2.3% นิกาย Seventh Day Adventist 2% อื่นๆ 1.5% ไม่มีศาสนา 0.2% ที่ระบุไม่ได้ 0.05% (พ.ศ. 2553)

ภาษา

I-Kiribati และภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

 

รูปแบบการปกครอง

การปกครองแบบสาธารณรัฐ (Republic) ระบบรัฐสภา รัฐสภาเดี่ยว เรียกว่า "Maneaba" ประกอบด้วยสมาชิก 42 คน (ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง 40 คน ผู้แทนของเกาะ Banaba 1 คน และอัยการสูงสุด 1 คน) มีวาระ 4 ปี

เมืองหลวง

กรุงตาราวา (Tarawa)

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งเป็น 3 หน่วย ได้แก่ Gilbert Islands, Line Islands, Phoenix Islands ประกอบด้วย 6 เขต ได้แก่ Banaba, Central Gilberts, Line Islands, Northern Gilberts, Southern Gilberts, และ Tarawa

ทุกๆ เกาะที่มีผู้อยู่อาศัยมีสภาประจำเกาะรวม 21 สภา ได้แก่ Abaiang, Abemama, Aranuka,Arorae, Banaba, Beru, Butaritari, Kanton, Kiritimati, Kuria, Maiana,Makin, Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa, Tabiteuea, Tabuaeran, Tamana, Tarawan, และ Taraina

 

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

full political map of kiribati

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=11667

 

วันที่ได้รับเอกราช

12 กรกฎาคม 1979 จากสหราชอาณาจักร

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

12 กรกฎาคม 1979

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรี 12 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีจากสมาชิกรัฐสภา โดยคณะรัฐสภาจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะเข้าชิงตำตำแหน่งประธานาธิบดี ตามด้วยการเลือกตั้งทั่วไป ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สามารถดำรงตำแหน่งได้อีก 2 วาระ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 และการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2015 รองประธานาธิบดีได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดี่ยว (Unicameral House of Parliament หรือ Maneaba Ni Muangatabu) สมาชิกจำนวน 46 ที่นั่ง 44 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม (Popular Vote) ที่เหลือได้แก่ Attorney General อีก 1 คนได้รับการเสนอชื่อจาก Rabi Council of Leaders เพื่อเป็นผู้แทนของ Banaba Island สมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2015

ฝ่ายตุลาการ

ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ศาลสูง ศาลแขวง (Magistrates' courts) 26 แห่ง ผู้พิพากษาในทุกระดับจะได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (English common law) เสริมด้วยกฎหมายธรรมเนียมประเพณี (Customary law)

เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
        การเมืองของคิริบาสมีความมั่นคงมาก โดย นาย Anote Tong ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ชนะการเลือกตั้งแล้ว 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2546 และครั้งล่าสุดเมื่อตุลาคม ปี 2550) การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 โดย นาย Tong ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีวาระ 4 ปี สมัยที่ 3 และสมัยสุดท้าย (เพรารัฐธรรมนูญของคิริบาสกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ) 
 
รัฐสภาของคิริบาสมีเพียงแค่สภาล่าง (House of Assembly) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 46 คน (44 คนมาจากการเลือกตั้ง 1 คนมาจากการแต่งตั้งจาก Banaban Community และอัยการสูงสุด 1 คน) 
 
คิริบาสเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอยู่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล (low-lying state) และได้รับผลกระทบจากการหนุนของน้ำทะเลที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลทำให้น้ำทะเลท่วมฝั่งคิริบาสบ่อยครั้ง นาย Anote Tong ปธน. คิริบาสเป็นหนึ่งในผู้นำที่เรียกร้องให้นานาประเทศคำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
คิริบาสมีท่าทีต่อฟิจิที่เป็นมิตรและรับรองสถานะของรัฐบาลปัจจุบันของฟิจิ โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ปธน. Anote Tong ได้เข้าร่วมการประชุม “Engaging with the Pacific” ที่ประเทศฟิจิ หลังจากที่ฟิจิได้ยกเลิกการประชุมประจำปีของ Melanesian Spearhead Group (MSG) ด้วยเหตุผลที่ออสเตรเลียได้คัดค้านไม่ให้ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลของฟิจิเป็นรัฐบาลรัฐประหาร อย่างไรก็ดี ระหว่างการประชุม “Engaging with the Pacific” นาย Anote Tong ได้เข้าพบหารือกับนาย Frank Bainimarama นรม.ฟิจิ  และได้แสดงความยินกับ นรม. ฟิจิ ที่ได้จัดการประชุมดังกล่าว อย่างประสบผลสำเร็จ และได้กล่าวว่า ภูมิภาคแปซิฟิกนั้น ควรมีการประชุมในลักษณะการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น และการพบปะหารือระหว่างผู้นำแปซิฟิกในการประชุม Pacific Islands Forum (PIF) ควรเป็นไปลักษณะดังกล่าวเช่นกัน 
 

 

 

Update กุมภาพันธ์ 2559

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  12 สิงหาคม 2557

 

 • Pres. Anote TONG
 • Vice Pres. Teima ONORIO
 • Min. for Commerce, Industry, & Cooperatives Pinto KATIA
 • Min. for Communications, Transport, & Tourism Development Rimeta BENIAMINA
 • Min. for Education, Youth, & Sports Development Maere TEKANENE
 • Min. for Environment, Lands, & Agricultural Development Tiarite KWONG
 • Min. for Finance & Economic Development Tom MURDOCH
 • Min. for Fisheries & Marine Resources Development Tinian REIHER
 • Min. for Foreign Affairs & Immigration Anote TONG
 • Min. for Health & Medical Services Kautu TENAUA, Dr.
 • Min. for Internal Affairs & Social Development Teima ONORIO
 • Min. for Labor & Human Resource Development Boutu BATERIKI
 • Min. for the Line and Phoenix Islands Development Tawita TEMOKU
 • Min. for Public Works & Utilities Waysang KUM KEE
 • Min. for Women, Youth, & Social Service Tangariki REETE
 • Attorney Gen. Titabu TABANE
 • Ambassador to the US Makurita BAARO
 • Permanent Representative to the UN, New York Makurita BAARO

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/KR.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

1,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

อัตราการขยายตัวของ GDP

3% (ค่าประมาณพ.ศ. 2557)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคเกษตรกรรม 26.3%
 • ภาคอุตสาหกรรม 9.2%
 • ภาคการบริการ 64.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

2.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิตทางการเกษตร

เนื้อมะพร้าวแข็ง (ส่วนที่นำไปผลิตน้ำมันมะพร้าว) หัวเผือก สาเก หัวมันฝรั่งหวาน ผัก ปลา

อุตสาหกรรม

การประมง (ตกปลา) สิ่งของหัตถกรรม

ดุลบัญชีเดินสะพัด

17.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

มูลค่าการส่งออก

84.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

สินค้าส่งออก

เนื้อมะพร้าวแห้ง 62%, มะพร้าว, สาหร่าย, ปลา

มูลค่าการนำเข้า

182.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าบริโภค, เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต, สินค้าเบ็ดเตล็ด, เชื้อเพลิง

สกุลเงิน

Australian dollars

สัญลักษณ์เงิน

(AUD)

ภาพรวมเศรษฐกิจ

คีรีบาสถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก มีรายได้ประชาชาติต่อหัวต่ำกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐ คีรีบาสเคยมีรายได้มหาศาลจากการส่งออกฟอสเฟตจากเกาะ Banaba ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และเป็นร้อยละ 50 ของงบประมาณรัฐบาล อย่างไรก็ตามฟอสเฟตได้หมดลงในปี 2522 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัวลดลงกว่าครึ่งหนึ่งระหว่างปี 2522-2524ปัจจุบัน เศรษฐกิจของคีรีบาสขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยจาก The Revenue Equalization Reserve Fund ซึ่งเป็นเงินที่คีรีบาสสะสมจากการส่งออกฟอสเฟต มีมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และรัฐบาลบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คีรีบาสยังมีรายได้จากการให้สัมปะทานประมง และจากแรงงานคีรีบาสนอกประเทศ รวมทั้งความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการท่องเที่ยว ด้วยลักษณะภูมิประเทศและข้อจำกัดในการเพาะปลูก ทำให้คีรีบาสต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแทบทุกชนิด

เศรษฐกิจของคิริบาสต้องเผชิญกับข้อจำกัดที่สำคัญที่เป็นข้อจำกัดร่วมกันของบรรดาประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอื่นๆ คือ การที่ประเทศมีขนาดเล็ก อยู่ห่างไกล และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายทั่วไป สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่กันดารและดินไม่มีคุณภาพ มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถนำมาทำประโยชน์ได้อย่างจำกัด และมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างงานและส่งเสริมการเพิ่มจำนวนประชากรเพื่อการขยายจำนวนประชากรของประเทศ อีกทั้งคิริบาสในฐานะ (low-lying state) ยังเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอีกด้วย 
 
ทั้งนี้ งบประมาณของรัฐบาลคิริบาสส่วนใหญ่มาจากเงินช่วยเหลือ โดยในปี 2554 คิริบาสได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 27.180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยความช่วยเหลือส่วนใหญ่มาจาก ออสเตรเลีย ไต้หวัน นิวซีแลนด์ World Bank และ ADB 
 

อย่างไรก็ตาม คีรีบาสมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงสามารถพึ่งพารายได้จากการออกใบอนุญาตสัมปะทานประมงแก่ประเทศต่าง ๆ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐฯ ซึ่งทำรายได้เข้าประเทศถึงปีละ 20 - 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าคีรีบาสจะต้องสูญเสียรายได้นับล้านดอลลาร์สหรัฐจากเรือประมงที่จับปลาโดยผิดกฎหมายด้วยก็ตาม ปลาส่วนใหญ่ที่จับจากน่านน้ำคีรีบาสจะถูกส่งเข้าแปรรูปที่โรงงานในประเทศไทยและเปอร์โตริโก และปลาคุณภาพดีบางส่วนจะถูกส่งไปยังตลาดออสเตรเลียและญี่ปุ่น

คิริบาสมีศักยภาพในการเป็นแหล่งปลาทูน่าสำหรับป้อนให้แก่อุตสาหกรรมปลากระป๋องในไทย เนื่องจากมีเขตเศรษฐกิจจำเพาะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม คิริบาสออกใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติทำการประมงเพียง 2 ลักษณะคือ การจับปลาแบบอวนล้อม (purse seine) และเบ็ดราว (long-line) ในขณะที่ประมงไทยมีความเชี่ยวชาญด้านอวนลาก (trawler)

นอกจากนี้ คีรีบาสยังมีรายได้จากเงินช่วยเหลือประมาณปีละ 15 - 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และไต้หวัน เงินที่ส่งมาจากแรงงานชาวคีรีบาสที่อาศัยอยู่ต่างประเทศอีกประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 5-10 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นักท่องเที่ยวเดินทางไปคีรีบาสราว 3,000-4,000 คนต่อปี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ สมรภูมิรบสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเกาะ Millennium ซึ่งตั้งอยู่ที่เส้นแบ่งเวลาสากล และเป็นจุดแรกของโลกที่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐฯ มักเดินทางไปตกปลาและดำน้ำที่เกาะ Christmas ของคีรีบาส เนื่องจากมีเที่ยวบินจากโฮโนลูลู 1 เที่ยวต่อสัปดาห์

สินค้าส่งออกสำคัญของคีรีบาส คือ เนื้อมะพร้าวแห้ง มีมูลค่า 2 ใน 3 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ปัจจุบันคีรีบาสส่งมะพร้าวแห้งไปแปรรูปที่บังกลาเทศ และมีแผนจะสร้างโรงงานแปรรูปของตนเองที่กรุงตาระวา สินค้าส่งออกอื่น ๆ ได้แก่ ปลาสวยงาม หูฉลาม และสาหร่ายทะเล

การคมนาคมขนส่งยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของคีรีบาส ปัจจุบันคีรีบาสใช้สายการบิน Air Nauru ในการเดินทางระหว่างประเทศ และสายการบิน Air Kiribati ในการเดินทางระหว่างกรุงตาระวากับเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะกิลเบิร์ท สำหรับการเดินทางระหว่างหมู่เกาะไลน์และหมู่เกาะกิลเบิร์ททางอากาศจำเป็นต้องเดินทางผ่านฮาวายและฟิจิหรือหมู่เกาะมาร์แชลล์เท่านั้น นอกจากนี้ การสื่อสารยังมีอัตราแพงและไม่สะดวก คีรีบาสถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีค่าบริการอินเตอร์เน็ตแพงที่สุดในโลก

 

 

ความสัมพันธ์กับไทย

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิริบาสเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548  โดยที่ไทยเน้นการหาลู่ทางในการขยายความร่วมมือด้านประมง และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ทั้งนี้ไทยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการภายใต้กรอบ Annual International Training Courses (AITC) ของ สพร. ซึ่ง  คิริบาสเคยส่งผู้แทนเข้าร่วมหลักสูตรของ AITC ได้แก่หลักสูตร Enhancing Entrepreneurship in SME Development and Export Consortia เมื่อปี 2551 
 
การหารือทวิภาคล่าสุด 
    -  รอง นรม. สุรเกียรติ์ฯ ได้พบหารือกับนาย Anote Tong ปธน. และ รมว.กต. และตรวจคนเข้าเมืองคิริบาส ระหว่างการประชุม Post-Forum Dialogue ของ PIF เมื่อเดือน ตุลาคม 2548 โดย ปธน. ได้แสดงความสนใจในพัฒนาด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการพัฒนาการท่องเที่ยว 
    - นายจิระชัย ปั้นกระษิณ อธิบดีกรมอเมริกาฯ ได้หารือกับนาง Reteta Nikuata-Rimon ข้าหลวงใหญ่คิริบาสประจำฟิจิ ระหว่างการประชุม Post-Forum Dialogue ครั้งที่ 22 ที่กรุงพอร์ตวิลา ประเทศวานูอาติ ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2553 โดยคิริบาสสนใจที่จะรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากไทย โดยเฉพาะในด้าน capacity-building ด้านการศึกษาการเกษตร การท่องเที่ยว สาธารณสุข พลังงานทดแทน ประมง และทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
ความร่วมมือต่างๆ กับไทย และความตกลงที่คั่งค้าง 
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางการประมง ไทย-คิริบาส นายวิมล จันทรโรทัยได้หารือกับนาย Tiinian Reiher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลของคิริบาส เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการด้านประมงและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและคิริบาส ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผ่ายไทยได้ส่งร่างบันทึกฯ ให้ฝ่ายคิริบาสพิจารณาแล้ว ตั้งแต่ 14 กันยายน 2555 แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ 
 
สถิติที่สำคัญ 
มูลค่าการค้ารวม ปี 2555 มูลค่าการค้ารวมไทย-คิรบาสอยู่ที่ 38.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากที่สุดในรอบ 6 ปีหลัง (ปี 2554 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 28.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 36) ไทยส่งออก 2.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ) ไทยนำเข้า 35.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป กึ่งสำเร็จรูป และเคมีภัณฑ์) ไทยขาดดุลการค้า 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มูลค่าการลงทุน    
ไม่มีข้อมูล 
การท่องเที่ยว    
ไม่มีข้อมูล 
คนไทยในคีรีบาส   
ไม่มีข้อมูล 
สำนักงานไทยในคีรีบาส ไม่มี (ประสานงานผ่าน สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา)                             
สำนักงานคีรีบาสในไทย ไม่มี (ประสานงานผ่าน สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา)  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คีรีบาสมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฟิจิ รวมทั้งเป็นประเทศหนึ่งในแปซิฟิกใต้ที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน

------------------------------------------------------------

ที่มา: กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,220.67 478,911.68 455,271.89 455,271.89 417,029.28 5.95 0.14 -4.94 -4.94 -8.40
การส่งออก 229,105.66 228,504.89 227,523.51 227,523.51 214,375.14 2.93 -0.26 -0.43 -0.43 -5.78
การนำเข้า 249,115.00 250,406.80 227,748.38 227,748.38 202,654.14 8.89 0.52 -9.05 -9.05 -11.02
ดุลการค้า -20,009.34 -21,901.91 -224.88 -224.88 11,721.01            
ไทย - คิริบาส                      
มูลค่าการค้า 38.41 60.68 44.48 44.48 86.77 36.00 57.99 -26.70 -26.70 95.08
การส่งออก 2.70 3.13 4.11 4.11 1.75 -0.70 15.76 31.29 31.29 -57.48
การนำเข้า 35.70 57.55 40.37 40.37 85.03 39.92 61.19 -29.85 -29.85 110.61
ดุลการค้า -33.00 -54.42 -36.26 -36.26 -83.28            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : เหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 35,704,039.2 57,547,234.6 40,362,633.6 40,362,633.6 85,025,376.1 39.92 61.18 -29.86 -29.86 110.65
2 ผ้าผืน - - - - 24.1 - - - - -
3 สิ่งพิมพ์ 3.0 - 102.7 102.7 2.8 - - - - -97.25
รวม 3 รายการ 35,704,042.2 57,547,234.6 40,362,736.3 40,362,736.3 85,025,403.0 39.92 61.18 -29.86 -29.86 110.65
อื่นๆ 0.0 2,456.6 7,681.7 7,681.7 0.0 0.00 0.00 212.70 212.70 -100.00
รวมทั้งสิ้น 35,704,042.2 57,549,691.2 40,370,418.0 40,370,418.0 85,025,403.0 39.92 61.19 -29.85 -29.85 110.61

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.1 0.3 0.5 0.5 0.4 -58.57 415.79 38.75 38.75 -15.17
2 น้ำตาลทราย 1.6 1.8 2.9 2.9 0.3 -7.84 15.70 61.06 61.06 -88.89
3 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -20.00 145.21 -82.00 -82.00 942.17
4 เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วน - - - - 0.1 - - - - -
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 35.62 -1.58 99.68 99.68 -15.30
6 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 0.0 - - - 0.0 - - - - -
7 ผลิตภัณฑ์ยาง - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 800.00 800.00 2,811.11
8 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.53 0.97 -71.46 -71.46 102.52
9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 850.00 521.05 521.05 -4.24
10 เคมีภัณฑ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 580.00 1.96 21.15 21.15 -9.52
รวม 10 รายการ 1.8 2.3 3.5 3.5 1.0 -9.34 29.99 53.56 53.56 -70.27
อื่นๆ 0.9 0.8 0.6 0.6 0.7 20.74 -10.76 -29.14 -29.14 17.77
รวมทั้งสิ้น 2.7 3.1 4.1 4.1 1.7 -0.70 15.76 31.29 31.29 -57.48

 

ที่่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit