รัฐเอกราชซามัว

Flag of Samoa Coat of arms of Samoa
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่อทางการ

รัฐเอกราชซามัว (Independent State of Samoa) หรือ Samoa

ที่ตั้ง

หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ อยู่ใกล้กับหมู่เกาะคุก กึ่งกลางระหว่างฮาวายและนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 2 เกาะคือ Savai'i และ upolu และเกาะเล็กๆ อีก 7 เกาะ ตั้งอยู่ในแนวเขตภูเขาไฟ

พื้นที่

2,831 ตารางกิโลเมตร มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 120,000 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

เกาะหินภูเขาไฟ

สภาพภูมิอากาศ

ร้อนชื้น มักประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น ช่วงฤดูฝนเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ฤดูแล้งเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้เนื้อแข็ง ปลา พลังน้ำ

ภัยธรรมชาติ

พายุไต้ฝุ่น ภูเขาไฟ

จำนวนประชากร

200,108 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

เชื้อชาติ

ชาวซามัว 92.6% ยูเรเชีย 7% (คนที่มีสายเลือดของยุโรปและโพลีเนเชียน) ยุโรป 0.4%

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 57.4% โรมันคาทอลิก 19.4% นิกาย Mormon 15.2% นิกาย Worship Centre 1.7% คริสต์นิกายอื่นๆ 5.5% ศาสนาอื่นๆ 0.7% ไม่มีศาสนา 0.1% ที่ระบุไม่ได้ 0.1% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ภาษา

ซามัว (โพลินีเชีย) อังกฤษ

สัญชาติ

ซามัว

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อพยพเข้ามาอยู่ในหมู่เกาะซามัวมากกว่า 2,000 ปีมาแล้ว และได้ขยายการตั้งถิ่นฐานไปหมู่เกาะต่างๆ ทางทิศตะวันออก ชาวซามัวเริ่มรู้จักกับชาวยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 18 และมีความสัมพันธ์มากขึ้นเมื่อมิชชันนารีและพ่อค้าชาวอังกฤษเข้ามาในช่วงปี 2373 (ค.ศ. 1830) ต่อมา ในช่วงศตวรรษที่ 20 หมู่เกาะซามัวถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ซามัวตะวันตก ซึ่งเป็นอาณาเขต (territories) ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2447 (ค.ศ. 1904) (ปัจจุบันคือ อเมริกันซามัว) และซามัวตะวันออก เป็นอาณาเขตของเยอรมนี ซึ่งต่อมา ถูกปกครองโดยนิวซีแลนด์ภายใต้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2457 (ค.ศ. 1914) จนกระทั่งซามัวได้รับเอกราชในปี 2505 (ค.ศ. 1962) ซามัวเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่ได้รับเอกราช

ซามัวเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติในปี 2519 (ค.ศ. 1976) และเป็นที่รู้จักในชื่อ "ซามัว" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ซามัวตะวันตกได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ซามัว" อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2540 (ค.ศ. 1997)

 

การเมือง 
ในช่วงศตวรรษที่ 20 หมู่เกาะซามัวถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ซามัวตะวันออก ซึ่งเป็นอาณาเขต (territories) ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2447 ปัจจุบันคือ อเมริกันซามัว  2. ซามัวตะวันตก เป็นอาณาเขตของเยอรมนี และต่อมาถูกปกครองโดยนิวซีแลนด์ภายใต้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2457 จนกระทั่งซามัวได้รับเอกราชในปี 2505  โดยซามัวเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ที่ได้รับเอกราช และได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2519  และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ซามัวตะวันตก” (Western Samoa) และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ”รัฐเอกราชซามัว” (Independent State of Samoa) อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 
 
ซามัวมีระบอบการปกครองแบบรัฐสภา (สภาเดี่ยว) มีชื่อเรียกว่า โฟโน (Fono) ประกอบด้วยสมาชิก 49 คน โดย 47 คนมาจากการเลือกตั้ง และอีก 2 คนมาจากการแต่งตั้งจากเผ่ามาไต (Matai)    มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ประมุขของรัฐมีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ โดยรัฐบาลซามัวจะใช้อำนาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำนวน 12 คน   ประมุขของรัฐคนปัจจุบัน คือ สมเด็จตุยเอทัว ทูพัว ทามาเซเซ เอฟี (His Highness Tui Atua Tupua Tamasese Efi) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐสภาและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือ นายตุยลาเอปา อาวีโอโน ซาอีเลเล มาลีเอเลงอย (Tuilaepa Aviono Sailele Malielegaoi) 
 
ซามัวเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ ในการเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 พรรครัฐบาลปัจจุบัน (Human Rights Protection Party-HRPP) สามารถครองที่นั่งในสภาถึง 36 ที่นั่งจากทั้งหมด 49 ที่นั่ง ถือเป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา (นับตั้งแต่ปี 2525) โดยนาย Tuilaepa Aviono Sailele Malielegaoi ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน 
 
อนึ่ง ในเดือนมิถุนายน 2555 มีการเลือกตั้งประมุขของรัฐ ผลปรากฏว่า His Highness Tui Atua Tupua Tamasese Efi ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐเป็นวาระที่สอง (วาระ 5 ปี) 
 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดี่ยว (Parliamentary Democracy) ประกอบด้วยสมาชิก 49 คน โดย 47 คน มาจากการเลือกตั้ง และผู้แทน 2 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเผ่ามาไต (Matai) วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี

เมืองหลวง

กรุงเอเปีย (Apia)

การแบ่งการปกครอง

11 เขต ได้แก่ A'ana, Aiga-i-le Tai, Atua, Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli, Satupa'itea, Tuamasaga, Va'-a-o-Fonoti, Vaisigano

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

samoa luxepolitical

ที่มา epsmaps.com

วันที่ได้รับเอกราช

1 มกราคม 1962 (พ.ศ. 2505)

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

1 มกราคม 1962 (พ.ศ. 2505)

ฝ่ายนิติบริหาร

ประมุขของรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยสภานิติบัญญัติ วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ไม่กำหนดจำนวนวาระที่สามารถดำรงตำแหน่ง การเลือกตั้งครั้งต่อไปมีขึ้นในปี 2012 ตามด้วยการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนใหญ่ผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้แก่ ผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมาก โดยได้รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติ หัวหน้าคณะรัฐมนตรีได้แก่ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาลประกอบด้วยรัฐมนตรี 12 คน ได้รับการแต่งตั้งจากประมุขของรัฐตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

สภาเดี่ยว (Unicameral Legislative Assembly หรือ Fono) สมาชิกจำนวน 49 ที่นั่ง โดยสมาชิก 47 คนมาจากการเลือกตั้งในระบบหมู่บ้าน (traditional village-based electoral district) อีก 2 คนมาจากการเลือกตั้งจากผู้ที่ไม่อยู่ในระบบหมู่บ้าน ผู้สมัครเข้ารับเลือกเข้ารัฐสภาจะต้องอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้าน (Chief หรือ Matai) เท่านั้น วาระเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2016

ฝ่ายตุลาการ

ประกอบด้วยศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลแขวง (District Court) Land and Titles Court

ระบบกฎหมาย

ระบบผสมผสานระหว่างกฎหมายอังกฤษ (English Common Law) และธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่น (Customary law) มีการตรวจสอบและควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของบทบัญญัติที่ออกผ่านสภานิติบัญญัติ

พรรคการเมือง

 1. Human Rights Protection Party (HRPP)
 2. Samoa Christian Party (TCP)
 3. Samoa Democratic United Party (SDUP)
 4. Samoa Party (SP)
 5. Samoa Progressive Political Party (SPPP)

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


ข้อมูล ณ วันที่  1 ธันวาคม 2558

Update 21 กันยายน 2560

 

 • Chief of State
  Tui Atua Tupua Tupuola Efi TAMASESE
 • Prime Min.
  Fatiaalofa Aiono Lupesolia'i Sailele Malielegaoi TUILAEPA
 • Dep. Prime Min.
  Fonotoe Pierre Lauofo MEREDITH
 • Min. of Agriculture & Fisheries
  Ropati LEMAMEA
 • Min. of Commerce, Industry, & Labor
  Fonotoe Pierre Lauofo MEREDITH
 • Min. of Communication & Information Technology
  Sofara Aveau TUISUGALETAUA
 • Min. of Education, Sports, & Culture
  Magele Mauiliu MAGELE
 • Min. of Finance
  Fatiaalofa Aiono Lupesolia'i Sailele Malielegaoi TUILAEPA
 • Min. of Foreign Affairs & Trade
  Fatiaalofa Aiono Lupesolia'i Sailele Malielegaoi TUILAEPA
 • Min. of Health
  Tuitama Talalelei Leao TUITAMA , Dr.
 • Min. of Justice & Courts Admin.
  Naomi Mata'afa FIAME
 • Min. of Natural Resources & Environment
  Faale Tumaali'i FAAMOETAULOA
 • Min. of Police
  Fata Pinati SALA
 • Min. of Public Enterprises
  Fio Selafi Purcell LAUTAFI
 • Min. of Revenue
  Pule Lameko TUILOMA
 • Min. of Women, Community, & Social Development
  Falemoe Lei'ataua TOLOFUAIVALELEI
 • Min. of Works, Transport, & Infrastructure
  Enokati Posala MANU'ALESAGALALA
 • Attorney Gen.
  Aumua Ming Leung WAI
 • Governor, Central Bank
  Atalina ENARI
 • Ambassador to the US
  Ali'ioaiga Feturi ELISAIA
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Ali'ioaiga Feturi ELISAIA

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/WS.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

1.082 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตอย่างแท้จริงของ GDP

6.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

5,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 10.7%
 • ภาคอุตสาหกรรม 24%
 • ภาคการบริการ 65.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

มะพร้าว กล้วย หัวเผือก หัวมัน กาแฟ โกโก้

อุตสาหกรรม

แปรรูปอาหาร อุปกรณ์ก่อสร้าง ชิ้นส่วนรถยนต์

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปีงบประมาณ 2559)

มูลค่าการส่งออก

24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ปลา น้ำมันมะพร้าวและกะทิ หัวเผือก ชิ้นส่วนรถยนต์ เสื้อผ้า เบียร์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

American Samoa 56.8%, Australia 17.1%(พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

325.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม อาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Fiji 22.6%, NZ 18.8%, China 15.8%, South Korea 7.9%, Australia 6%, US 5.6%, Singapore 5.2%  (พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Tala

สัญลักษณ์เงิน

(SAT)

เศรษฐกิจในภาพรวม

ในอดีตซามัวเคยเป็นประเทศที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือ/ ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากต่างชาติและการส่งออกสินค้าเกษตร แต่ปัจจุบันซามัวกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในแปซิฟิก โดยมีเกษตรกรรม การท่องเที่ยวและการประมงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญ  อย่างไรก็ตาม ชาวซามัวส่วนใหญ่ (2 ใน 3 ของชาวซามัว) ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพ สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อการส่งออก คือ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (กะทิและน้ำมันมะพร้าว) สาเก กล้วย โกโก้ เผือกและน้ำจากผลโนนู (น้ำโนนิ)  ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา   ภาคการประมงและภาคการท่องเที่ยวของซามัวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของซามัวทำให้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (UN Economic and Social Council-ECOSOC) ได้มีมติรับรองรายงานของ Committee on Development Policy (CDP) ที่อนุมัติให้ซามัวเลื่อนระดับจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดไปอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้ ซามัวยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 อัตราเงินเฟ้อของซามัวอยู่ที่ร้อยละ 5.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 4.3 ในปี 2554 Real GDP ของซามัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 หลังจากในปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ -0.2 แต่ทั้งนี้ รัฐบาลซามัวยังคงขาดดุลการคลังติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 10 ปี โดยในปี 2554 ขาดดุลการคลัง 86.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซามัวยังเป็นประเทศที่ได้รับเงินที่ส่งกลับมาซามัว (remittance) มากที่สุดของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก โดยในปี 2554 ได้รับประมาณ 143 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24.8 ของ GDP อนึ่ง ซามัวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ซึ่งเกิดผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 

1. ความสัมพันธ์โดยทั่วไป

ไทยกับซามัวสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2521 (ค.ศ. 1978)โดยไทยได้กำหนดให้ซามัวอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน คือ นายนรชิต สิงหเสนี สำหรับซามัวได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาดูแลประเทศไทย เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน คือ นาย Leiataua Dr. Kilifoti Sisilia Eteuati

ไทยกับซามัวสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2521 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน มีเขตอาณาครอบคลุมซามัว สำหรับซามัวได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาครอบคลุมไทย ปัจจุบันทราบว่ามีคนไทยอาศัยอยู่ในซามัวประมาณ 10 คน โดยส่วนมากประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างบริษัทและแรงงาน 
 
ไทยเน้นการกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เนื่องจากซามัวเป็นหนึ่งในประเทศ ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกใต้และเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคของหลายองค์กร กอปรกับซามัวเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 10 ของไทยในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ไทยยังได้มอบความช่วยเหลือด้านการพัฒนาผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการฝึกอบรมประจำปีภายใต้กรอบ Thai International Cooperation Programme (TICP) แก่ซามัวและประเทศสมาชิก (PIF) อีกจำนวน 13 ประเทศด้วย โดยตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากซามัวแล้วจำนวน 5 คน 
 
ในเดือนมกราคม 2549 ไทยได้บริจาคเงินจำนวน 20,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากพายุเฮตา (Heta) และในเดือนกันยายน 2552 ไทยได้บริจาคเงินจำนวน 15,000 ดอลลารสหรัฐให้แก่ซามัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากคลื่นสึนามิ   
 
เศรษฐกิจการค้า มูลค่าการค้ารวมระหว่างซามัวกับไทยยังมีไม่มากนัก สาเหตุเนื่องมาจากระยะทางในการขนส่ง และสินค้าไทยบางส่วนที่นำเข้าไปขายในซามัวถูกนำเข้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างไทยและซามัวมีแนวโน้มคงที่ในช่วง 2-3 ปีหลัง โดยในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 13.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกเป็นมูลค่า 11.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนมากเป็น น้ำตาลทราย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สายไฟ สายเคเบิ้ล ผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนไทยนำเข้าสินค้าจากซามัวคิดเป็นมูลค่า 1.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยนำเข้า สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ไทยเกินดุลการค้าเป็นมูลค่า 10.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

คนไทยในซามัว ประมาณ 10 คน (ข้อมูลจาก สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน ปี 2551) 

สำนักงานไทยในซามัว  ไม่มี (ประสานงานผ่าน สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน) 
สำนักงานซามัวในไทย  ไม่มี (ประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศซามัว) 
 
 

2. การเยือนของผู้นำระดับสูง

รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) ได้หารือข้อราชการกับนายตุลยลาเอปา ซาอีเลล มาลิเอเลงอย นายกรัฐมนตรีและ รมต. กระทรวงการต่างประเทศซามัวที่สนามบินกรุงพอร์ตมอ์สบี ประเทศปาปัวนิวกินี ในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุม Post-Forum Dialogue ครั้งที่ 16 ของเวทีความร่วมมือหมู่เกาะแปซิฟิก Pacific Islands Forum (PIF) ครั้งที่ 36

การหารือทวิภาคี 
    -  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือข้อราชการกับนายตุยลาเอปา ซาอีเลเล มาลิเอเลงอย (Tuila’epa Sa’ilele Mailielegaoi) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซามัวที่สนามบินกรุงพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกินี ในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุม Post-Forum Dialogue (PFD) ครั้งที่ 16 ของเวที PIF ครั้งที่ 36 ที่ประเทศปาปัวนิวกินี ในเดือนตุลาคม 2548 
    - นายอุ้ม มาลานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาปีอา (ถิ่นพำนัก ณ กรุงเวลลิงตัน) เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นฯ ต่อ His Highness Tuiatua Tupua Tamasese Efi ประมุขแห่งรัฐเอกราชซามัว ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2551 และได้ใช้โอกาสดังกล่าวเยี่ยมคารวะ Hon. Tuilaepa Sailele Malielegaoi นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซามัว Hon. Misa Tefoni รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และแรงงาน และนาย Aiono Mose Pouvi Sua ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
    - นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาปีอา (ถิ่นพำนัก ณ กรุงเวลลิงตัน) เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นฯ ต่อ His Highness Tuiatua Tupua Tamasese Efi ประมุขแห่งรัฐเอกราชซามัว ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2555 และได้ใช้โอกาสดังกล่าวเยี่ยมคารวะ Hon. Tuilaepa Sailele Malielegaoi นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซามัว Hon. Fonotoe Nuafesili Pierre Lauofo รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และแรงงาน และนาย Aiono Mose Pouvi Sua ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
    - Tuilaepa Sailele Malielegaoi นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซามัว พร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม UNESCAP ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2555 ที่กรุงเทพมหานคร 
 
การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตซามัวประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงแคนเบอร์รา) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบให้นาย Lemalu Samau Tate Simi เป็นเอกอัครราชทูตซามัวประจำประเทศไทยในวันที่ 21 กันยายน 53 นั้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ออท. Lemalu Semau Tate Simi เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถานแล้ว 
 
ความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ
     ซามัวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิวซีแลนด์เนื่องจากเคยเป็นประเทศอาณานิคมของนิวซีแลนด์ ภายหลังการประกาศเอกราชทั้งสองประเทศได้ลงนามใน Treaty of Friendship ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในปัจจุบัน โดยสนธิสัญญาดังกล่าวระบุว่า นิวซีแลนด์จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ด้านการบริหารและอื่น ๆ แก่ซามัวและรัฐบาลทั้งสองจะหารือกันในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกัน ซามัวให้ความสำคัญกับสนธิสัญญานี้มาก เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศผู้ให้ที่สำคัญและยืนยันความสัมพันธ์ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศ 
 
ในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค ซามัวพยายามมีบทบาทนำในภูมิภาคแปซิฟิกใต้แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มแปซิฟิกมากนัก ซามัวเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญใน Pacific Islands Forum (PIF) นอกจากนี้ ในกรุง Apia ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคของหลายองค์การ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Pacific Regional Office for the Food and Agriculture Organization – FAO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) ด้วย 


ที่มา: กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ซามัวตะวันตก                      
มูลค่าการค้า 12.13 10.09 16.59 16.59 12.00 -10.31 -16.86 64.53 64.53 -27.68
การส่งออก 12.00 10.03 16.45 16.45 11.80 1.85 -16.42 64.03 64.03 -28.27
การนำเข้า 0.13 0.06 0.15 0.15 0.20 -92.32 -56.78 150.52 150.52 39.23
ดุลการค้า 11.86 9.97 16.30 16.30 11.60            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.5 2.5 2.2 2.2 4.0 -14.23 1.83 -14.58 -14.58 86.02
2 น้ำตาลทราย 2.0 2.5 2.7 2.7 3.1 -18.23 25.90 9.30 9.30 13.65
3 สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล 3.0 2.0 2.0 2.0 1.5 -6.05 -34.83 0.87 0.87 -24.31
4 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.0 0.5 0.6 0.6 0.4 19.21 -52.58 22.87 22.87 -23.10
5 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 270.26 18.50 -28.03 -28.03 15.65
6 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 2.87 -31.83 91.40 91.40 129.70
7 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 82.75 -13.64 79.56 79.56 -1.83
8 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 35.61 14.85 -9.77 -9.77 10.19
9 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.4 0.4 0.6 0.6 0.2 -36.74 7.25 39.62 39.62 -57.65
10 ผ้าผืน 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 65.73 -98.73 7,788.89 7,788.89 175.63
รวม 10 รายการ 9.8 8.8 9.0 9.0 10.7 -6.31 -10.49 3.14 3.14 18.23
อื่นๆ 2.2 1.3 7.4 7.4 1.1 66.08 -42.72 486.39 486.39 -85.01
รวมทั้งสิ้น 12.0 10.0 16.4 16.4 11.8 1.85 -16.42 64.03 64.03 -28.27

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ - 0.0 - - 0.2 - - - - -
2 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด - 0.0 - - 0.0 - - -100.00 -100.00 -
3 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -28.32 -28.32 -32.92
4 ลวดและสายเคเบิล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -66.67 2,050.00 -60.47 -60.47 -29.41
5 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 - - - - - -100.00 -100.00 -
6 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.0 - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2,863.64 74.85 -54.39 -54.39 677.69
อื่นๆ 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -94.18 -99.02 11,830.00 11,830.00 -99.92
รวมทั้งสิ้น 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 -92.32 -56.78 150.52 150.52 39.23

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

เอกอัครราชทูตรัฐเอกราชามัวประจำประเทศออสเตรเลีย

H.E. Leiataua Dr. Kilifoti Sisilia Eteuati
ที่อยู่

Embassy of the Independent State of Samoa

13 Culgoa Circuit
O'Malley, ACT 2606
P.O. Box 3274
Manuka, ACT, 2603
Canberra, Australia

Tel: (612) 6286-5505

Fax: (612) 6286-5678

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit