ราชอาณาจักรสเปน

Spain1 Escudo de Espaa
ธง ตราสัญลักษณ์(Coat of Arms)

 

 

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

ราชอาณาจักรสเปน (Reino de España)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป บนคาบสมุทรไอบีเรีย อาณาเขตทิศเหนือจรดทะเลกันตาบริโก ราชรัฐอันดอร์รา และประเทศฝรั่งเศส ช่องแยบยิบรอลต้า และมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตก จรดประเทศโปรตุเกสและมหาสมุทรแอตแลนติก

พื้นที่

505,370 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

1,952.7 กิโลเมตร ติดกับราชรัฐอันดอร์รา 63 กิโลเมตร ฝรั่งเศส 646 กิโลเมตร ยิบรอลต้า 1.2 กิโลเมตร โปรตุเกส 1,214 กิโลเมตร โมรอคโค(เมืองเซลต้า) 8 กิโลเมตร และ โมรอคโค(เมืองเมลิยา) 10.5 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ที่ราบกว้างสลับกับที่ราบสูงและมีเทือกเขาพีเรนีส (Pyrenees) ในทางตอนเหนือ

สภาพภูมิอากาศ

ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบายในช่วงฤดูร้อน และไม่หนาวจัดในฤดูหนาว แต่มีฝนตกชุกในภาคเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคใต้อากาศแห้งฝนตกน้อย และร้อนจัดในฤดูร้อนแต่ไม่หนาวจัดในฤดูหนาวเช่นกัน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหิน ลิกไนต์ เหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ยูเรเนียม ทังสเตน ปรอท ไพไรต์ แมกนีไซด์ ฟลูโอสปา ยิปซัม เซพิโอไลต์ เกาลิน โพแทส พลังงานน้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

ฤดูแล้ง

จำนวนประชากร

48,958,159 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

สเปน

เชื้อชาติ

ประกอบด้วยชนแถบเมดิเตอร์เรเนียน และ นอร์ดิก

ศาสนา

โรมันคาทอลิก 67.8% ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดเลย 18.4% ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า 9.1% ศาสนาอื่นๆ 2.2% และผู้ที่ไม่ได้ระบุ 2.5%

ภาษา

ภาษาสเปน (Castellano) เป็นภาษาราชการ และภาษาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษากาตาลัน(Catalan) ภาษากาเยโก (Gallego) ภาษาบาเลนเซียโน (Valenciano) และภาษาบาสโก(Vasco)

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Parliamentary Monarchy)

เมืองหลวง

กรุงมาดริด (Madrid)

การแบ่งการปกครอง

มีแคว้นอิสระทั้งหมด 17 แคว้น และมี 2 จังหวัดอยู่ทางตอนเหนือของโมร็อกโก (autonomous provinces) โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเปิดโอกาสให้แคว้นต่างๆ มีสิทธิในการปกครองตนเองได้ในระดับที่ต่างกันตามภูมิหลังการปกครองตนเองของแต่ละแคว้น โดยที่แต่ละแคว้นมีสภาของตนเอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทุก ๆ 4 ปี และได้รับสิทธิและอำนาจบริหารท้องถิ่นของตนเอง แต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่ภายใต้รัฐบาลสเปน แคว้นอิสระได้แก่ Andalucia, Aragon, Asturias, Baleares (Balearic Islands), , Canarias (Canary Islands), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Cataluna (Catalonia), Comunidad Valenciana (Valencian Community), Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, , Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque Country) และ 2 จังหวัดคือ Ceuta และ Melilla

วันชาติ

12 ตุลาคม

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

29 ธันวาคม พ.ศ. 2521

ฝ่ายบริหาร

ประเทศสเปนมีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตำแหน่งประมุขของรัฐสืบทอดโดยการสืบสันตติวงศ์ ประธานาธิบดีได้รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์ โดยมากจะมาจากผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมาก หรือผู้นำพรรคการเมืองผสม กษัตริย์จะเป็นผู้เสนอชื่อประธานาธิบดีให้รัฐสภาเลือก ประธานาธิบดีเสนอชื่อรองประธานาธิบดี ให้กษัตริย์ทรงผู้แต่งตั้ง

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสองสภา (Unicameral National Assembly หรือ General Courts หรือ Las Cortes Generales) ประกอบด้วย (1) วุฒิสภา (Senate หรือ Senado) สมาชิกจำนวน 264 ที่นั่ง (ณ ปี 2008) สมาชิก 208 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบคะแนนนิยม และอีก 56 ที่นั่งได้รับการเลือกตั้งจากสภาท้องถิ่น (Regional legislatures) วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (2) Congress of Deputies หรือ Congreso de los Diputados จำนวน 350 ที่นั่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 4ปี

ฝ่ายตุลาการ

ระบบศาลฎีกาสูงสุด (Supreme Court หรือ Tribunal Supremo)

ระบบกฏหมาย

รัฐสภาสเปนเรียกว่ากอร์เตสเคเนราเลส (Cortes Generales) ที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายของรัฐ ใช้ระบบประมวลกฏหมาย` (Civil Law) ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

พรรคการเมือง

พรรคการเมืองที่สำคัญของสเปนมีทั้งหมด 10 พรรค ได้แก่ พรรคแรงงานสังคมนิยมสเปน (Partido Socialista Obrero Español: PSOE) พรรคประชาชน (Partido Popular: PP) พรรคปรับร่วมและสหภาพ (Convergència i Unió: CiU) พรรคชาตินิยมบาสก์ (Partido Nacionalista Vasco: EAJ/PNV) พรรคฝ่ายซ้ายสาธารณรัฐนิยมแห่งคาเทโลเนีย (Esquerra Republicana de Catalunya: ERC) พรรคฝ่ายซ้ายร่วม (Izquierda Unida: IU) กลุ่มชาตินิยมกาลิเซีย (Bloque Nacionalista Galego: BNG) พรรคผสมคะเนรี (Coalición Canaria: CC)พรรคสหภาพ ก้าวหน้า และประชาธิปไตย (Unión, Progreso y Democracia: UPyD) และ พรรคนาฟาร์โรอาไบย์ (Nafarroa Bai: Na-Bai)

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  8 พฤศจิกายน 2559

Update 20 กันยายน 2560

 

 • King
  FELIPE VI
 • Pres. of the Govt.
  Mariano RAJOY Brey
 • Vice Pres. of the Govt.
  Soraya SAENZ DE SANTAMARIA Anton
 • Min. of Agriculture, Nutrition, & Environment
  Isabel GARCIA TEJERINA
 • Min. of Defense
  Maria Dolores de COSPEDAL Garcia
 • Min. of Development
  Inigo DE LA SERNA Hernaiz
 • Min. of Economy & Competitiveness
  Luis DE GUINDOS Jurado
 • Min. of Education, Culture, & Sport; Govt. Spokesperson
  Inigo MENDEZ DE VIGO y Montojo
 • Min. of Energy, Tourism, & the Digital Agenda
  Alvaro NADAL Belda
 • Min. of Finance & Public Services.
  Cristobal MONTORO Romero
 • Min. of Foreign Affairs & Cooperation
  Alfonso DASTIS Quecedo
 • Min. of Health, Social Policy, & Equality
  Dolores MONSERRAT
 • Min. of Interior
  Juan Ignacio ZOIDO Alvarez
 • Min. of Justice
  Rafael CATALA Polo
 • Min. of Labor & Social Security
  Fatima BANEZ Garcia
 • Min. of the Presidency
  Soraya SAENZ DE SANTAMARIA Anton
 • Governor, Bank of Spain
  Luis Maria LINDE de Castro
 • Ambassador to the US
  Ramon GIL-CASARES Satrustegui
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Roman OYARZUN Marchesi

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/SP.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

1.687 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

36,400 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเติบโตของ GDP

3.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 2.5%

• ภาคอุตสาหกรรม 22.4%

• ภาคการบริการ 75.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

19.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.2% (พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

24.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

99.6% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

เมล็ดข้าว พืชผัก น้ำมันมะกอก เหล้าองุ่น ไวน์ ต้นบีท (ทำน้ำตาล) มะนาว เนื้อวัว เนื้อหมู สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์ประจำวัน (เช่น นมสด) และเนื้อปลา

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม (รวมไปถึงรองเท้า) อาหารและเครื่องดื่ม โลหะ และ อุตสาหรกรรมการผลิตโลหะเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องจักร การท่องเที่ยวดินเหนียวและภาชนะทนความร้อน ผลิตภัณฑ์รองเท้า เภสัชกรรม และยารักษาโรค

มูลค่าการส่งออก

266.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักร เครื่องยนต์ อาหาร เภสัชกรรม ยารักษาโรค และสินค้าอื่นๆ

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

France 15.7%, Germany 11%, Italy 7.4%, UK 7.4%, Portugal 7.1%, US 4.5% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

287.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร รถยนต์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ และสินค้าบริโภคต่างๆ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Germany 14.4%, France 11.7%, China 7.1%, Italy 6.5%, Netherlands 5%, UK 4.9% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

ยูโร (Euro) -- EUR


ด้านการทูต
     สเปนเริ่มติดต่อกับไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870) ซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี การพาณิชย์ และการเดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation) และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426 (ค.ศ.1883) ไทยได้แต่งตั้งอัครราชทูตประจำประเทศยุโรปให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทยประจำกรุงมาดริดด้วยอีกตำแหน่ง โดยแต่งตั้งให้หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย อัครราชทูตประจำกรุงลอนดอนดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทยประจำกรุงมาดริดเป็นคนแรก 

ต่อมาไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงมาดริด เมื่อปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) และแต่งตั้งนายมนู อมาตยกุล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดคนแรก

เอกอัครราชทูตไทยประจำสเปน (มีเขตอาณาครอบคลุมอันดอร์รา)
   นางบุษยา มาทแล็ง  (Mrs. Busaya Mathelin)

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครบาร์เซโลนา (อยู่ระหว่างการเเต่งตั้ง)

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำ Santa Cruz de Tenerife
นาย Wolfgang Kiessling (หมู่เกาะคานารี)

เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย (มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา)
นางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมเรโน ไรย์มุนโด (María del Carmen MORENO RAYMUNDO)

สำนักงานอื่นๆ ที่ดูแลกิจการด้านต่างๆ ของไทยในประเทศสเปน ประกอบด้วย
1) สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารเรือ ณ กรุงมาดริด
2) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด
3) สำนักงานการบินไทย ณ กรุงมาดริด
4) สำหรับด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวไทย ณ กรุงโรม ดูแลงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในสเปน
5) สำหรับด้านการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ณ กรุงปารีส ดูแลงานส่งเสริมการลงทุนในสเปน

ปัจจุบันไทยและสเปน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมไทย - สเปน พ.ศ. 2553 - 2558 (Joint Plan of Action between the Governments of the Kingdoms of Thailand and Spain 2010 - 2015) ครอบคลุมทุกสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างกัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและวิชาการ

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556)
        สเปนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 38 ของไทย และเป็นลำดับที่ 7 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (European Union - EU) ในปี 2556 มูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน 1,703 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 1,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 573 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 557 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม ยางพารา เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ กุ้งสดแช่เย็น และแช่แข็ง

สินค้านำเข้าจากสเปน ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม และเภสัชกรรม เหล็ก เหล็กกล้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนตื ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์โลหะ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

ด้านการลงทุน
     ในปี พ.ศ. 2555 มีโครงการของสเปนขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,540 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 7 ในยุโรป 

ด้านการท่องเที่ยว
     ในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนนักท่องเที่ยวสเปนเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 123,490 คน

จำนวนคนไทย
     มีคนไทยอาศัยอยู่ในสเปนประมาณ 957 คน

 

ความตกลงกับไทย
ความร่วมมือและความตกลงที่ลงนามแล้ว
   1.ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ (Air Services Agreement) ลงนามเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ.2522
   2.ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Agreement on Economic and Industrial Cooperation) ลงนามเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2529
   3.ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (Agreement en Cooperation on Tourism) ลงนามเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ.2530
   4.สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาระหว่างไทย-สเปน (Treaty on Cooperation in the Execution of Penal Sentences)ลงนามเมื่อ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2526 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2530
   5.ความตกลงด้านวัฒนธรรม (Cultural Agreement) ลงนามเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2530
   6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมสเปน (Memorandum of Understanding on Logistics Support)ลงนามเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
   7.ระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้า อุตสาหกรรม และ ชิปปิ้งของสเปน (The High Council of Chambers of Commerce, Industry and Shipping of Spain) ลงนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2538
   8.อนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (Convention on the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)ลงนามเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2540 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2541
   9.ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ (Agreement on Judicial Assistance in Civil and Financial Affairs) ลงนามเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2541 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2542
   10.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างไทย-สเปน (Memorandum of Understanding on Financial Cooperation) ลงนามเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
   11. แผนปฏิบัติการร่วม (Joint Plan of Action) ลงนามเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553
   12. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางทูต (Agreement on the Reciprocal Waiver of Visas for Diplomatic Passports) ลงนามเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการให้มีผลบังคับใช้


การแลกเปลี่ยนการเยือน
    ฝ่ายไทย 
พระราชวงศ์ (ระหว่างปี พ.ศ. 2503-2550)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 เสด็จ ฯ เยือนสเปนอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 17 - 28 มกราคม พ.ศ. 2539 เสด็จฯ เยือนสเปนเพื่อทรงประกอบพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศลงน้ำที่เมืองเฟโรล (Ferrol)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- วันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เสด็จฯ เยือนสเปนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอส ที่ 1
- วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เสด็จฯ เยือนสเปนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชาบดีฆวน คาร์ลอส ที่ 1 เพื่อทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ณ นครบาร์เซโลนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เสด็จฯ เยือนสเปนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอส ที่ 1 และเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในคืนวันประจำชาติไทยในงานแสดงสินค้าโลกที่เมืองเซบิญ่า (Sevilla)
- ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน พ.ศ. 2536 เสด็จฯ เยือนสเปนเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีพระศพของ เคาท์ ฆวน เด บอรบอน (Count Juan de Borbón) พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอส ที่ 1

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
- วันที่ 25 กันยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2536 เสด็จเยือนสเปนเป็นการส่วนพระองค์

    รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี
- วันที่ 16 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2530 พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเยือนสเปนอย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรี
- วันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสเปนอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 11 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2541 นายสุทัศน์ เงินหมื่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเยือนสเปนอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางเยือนสเปนเพื่อขอความสนับสนุนในการสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO)
- วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเยือนสเปน
- วันที่ 6 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2545 นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสเปนเพื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป (ASEM-FMM) ครั้งที่ 4 ณ กรุงมาดริด
- วันที่ 6-9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสเปนอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสเปน ณ กรุงมาดริด

ฝ่ายสเปน 
    พระราชวงศ์
สมเด็จพระราชาธิบดี ฆวน คาร์ลอส ที่ 1 และสมเด็จพระราชินีโซเฟีย 
- เมื่อปี พ.ศ. 2505 และ 2508 เสด็จฯ เยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ (ขณะดำรงพระยศเจ้าชายแห่งสเปน)
- วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระราชินีโซเฟีย
- วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เสด็จฯ เยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์
- วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เสด็จฯ แวะผ่านประเทศไทยเพื่อเสด็จฯ ต่อไปยังเวียดนาม
- วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546 เสด็จฯ แวะผ่านประเทศไทยเพื่อเสด็จฯ ต่อไปยังฟิลิปปินส์
- วันที่ 11 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเพื่อร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี  
- วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เสด็จฯ แวะผ่านไทย ก่อนเสด็จฯ กลับสเปน

เจ้าชายเฟลิปเป มกุฎราชกุมารแห่งสเปน
- วันที่ 16 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เสด็จฯ เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เจ้าฟ้าหญิงคริสตินา  
- วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เสด็จฯ เยือนไทย
- วันที่ 17 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เสด็จฯ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน ก่อนและหลังเสด็จเยือนกัมพูชา

เจ้าหญิงเอเลน่าแห่งสเปน
- วันที่ 14 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เสด็จเยือนไทยพร้อมด้วยพระสวามี ในฐานะแขกของรัฐบาล

รัฐบาล
    รัฐมนตรี
- เดือนมกราคม พ.ศ. 2537 นายฆาเบีย โซลาน่า (Javier Solana) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสเปนเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2539 นายคาร์ลอส เวสเตนดอร์ป (Carlos Westendorp) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสเปนในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีสเปนเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 1
- วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2542 นายรามอน เด มิเกล (Ramon de Miguel) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสเปน เยือนไทย
- วันที่ 11 - 12 มกราคม พ.ศ. 2548 นายมิเกล อังเคล โมราติโนส (Miguel Angel Moratinos) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสเปนเยือนไทย ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศในเอเชียที่ประสบธรณีพิบัติภัย เพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูบูรณะแก่ประเทศที่ประสบภัย และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 นายมิเกล อังเคล โมราติโนส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสเปนเยือนไทย และเข้าพบนายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา ทวีปยุโรป : ราชอาณาจักรสเปน - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย
ที่ตั้ง Royal Embassy of Spain
ที่ต้ง Lake Rajada Office
Complex, 23rd Floor,
193, Ratchadapisek Road,
Bangkok 10110
เวลาทำการสอท สเปน
Visa Section:
09.00-12.00 (Monday - Friday)
เบอร์โทรศัพท์ Tel: 02 661 8284 และ 02 661 8287 Fax: 02 661 9220

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด
ที่ตั้ง Royal Thai Embassy Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid, Spain
Tel:001 (34) 91 563 2903 Fax : 001 (34) 91 564 0033
001 (34) 91 563 7959 001 (34) 91 562 4128
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website ที่เกี่ยวข้อง
- www.embesp.or.th (สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย)
- www.moc.go.th/thai/dbe (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์)
- www.thaitrade.com (กรมส่งเสริมการส่งออก)
- www.tat.or.th (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

Web site ที่เกี่ยวข้อง
- www.sispain.org ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสเปน
- www.embesp.or.th สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย
- www.la-moncloa.es รัฐบาลสเปนและกระทรวงต่างๆ
- www.mae.es กระทรวงการต่างประเทศสเปน
- www.tourspain.es การท่องเที่ยวสเปน
- www.economist.com/countries/spain ข้อมูลพื้นฐานประเทศสเปนและข่าวสารเกี่ยวกับประเทศสเปน
- www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sp.html ข้อมูลพื้นฐานประเทศสเปน
- www.cnnenespanol.com CNN - ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศสเปน (ภาษาสเปน)
- www.elpais.es หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น El Pais
- www.abc.es หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ABC
- www.elmundo.es หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น El Mundo

_____________________________________

ที่มา: กองยุโรป 2 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - สเปน                      
มูลค่าการค้า 1,494.87 1,460.34 1,332.10 1,332.10 1,572.91 4.00 -2.31 -8.78 -8.78 18.08
การส่งออก 805.35 783.55 830.06 830.06 949.69 -0.22 -2.71 5.93 5.93 14.41
การนำเข้า 689.53 676.79 502.05 502.05 623.22 9.41 -1.85 -25.82 -25.82 24.14
ดุลการค้า 115.82 106.77 328.01 328.01 326.46            

  

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 87.4 93.9 115.3 115.3 142.2 26.77 7.34 22.89 22.89 23.27
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 33.4 43.7 70.7 70.7 118.9 1.74 30.80 61.55 61.55 68.22
3 ผลิตภัณฑ์ยาง 39.4 62.6 83.3 83.3 110.4 -5.02 58.82 33.13 33.13 32.50
4 ยางพารา 85.7 61.6 50.1 50.1 51.9 -4.85 -28.18 -18.68 -18.68 3.70
5 เคมีภัณฑ์ 60.0 68.7 43.2 43.2 37.9 42.40 14.51 -37.16 -37.16 -12.28
6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 17.2 16.8 20.0 20.0 35.7 -17.12 -2.62 19.39 19.39 78.32
7 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 23.6 22.0 17.6 17.6 30.9 -15.87 -6.81 -19.95 -19.95 75.75
8 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 24.6 32.0 31.3 31.3 25.2 98.34 29.92 -2.18 -2.18 -19.54
9 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2.6 1.4 7.9 7.9 23.9 -4.38 -47.43 477.22 477.22 201.19
10 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 11.3 11.3 13.9 13.9 20.9 11.16 -0.19 23.17 23.17 50.41
รวม 10 รายการ 385.3 413.8 453.3 453.3 597.8 10.20 7.39 9.53 9.53 31.89
อื่นๆ 420.0 369.7 376.8 376.8 351.9 -8.18 -11.97 1.91 1.91 -6.61
รวมทั้งสิ้น 805.3 783.6 830.1 830.1 949.7 -0.22 -2.71 5.93 5.93 14.41

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เคมีภัณฑ์ 85.1 97.9 68.6 68.6 103.0 12.95 15.04 -29.90 -29.90 50.03
2 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 61.6 78.6 80.4 80.4 79.2 -10.27 27.65 2.29 2.29 -1.55
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 88.5 100.0 69.2 69.2 69.8 19.99 13.04 -30.81 -30.81 0.85
4 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 23.7 26.3 15.7 15.7 40.4 9.96 10.88 -40.18 -40.18 157.06
5 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 77.3 46.3 34.9 34.9 39.4 22.55 -40.14 -24.57 -24.57 12.80
6 เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ 1.4 0.5 0.3 0.3 38.7 -82.39 -60.45 -40.80 -40.80 12,095.62
7 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 28.6 37.0 22.2 22.2 31.6 40.65 29.45 -39.84 -39.84 42.23
8 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 28.2 31.8 28.7 28.7 26.9 30.33 12.73 -9.51 -9.51 -6.51
9 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 15.8 16.5 15.7 15.7 15.3 -7.51 4.01 -4.50 -4.50 -2.52
10 ผลิตภัณฑ์โลหะ 22.3 39.0 20.1 20.1 15.0 -25.57 74.66 -48.42 -48.42 -25.55
รวม 10 รายการ 432.5 473.9 356.0 356.0 459.3 8.35 9.57 -24.86 -24.86 29.00
อื่นๆ 257.1 202.9 146.0 146.0 163.9 11.24 -21.06 -28.06 -28.06 12.28
รวมทั้งสิ้น 689.5 676.8 502.0 502.0 623.2 9.41 -1.85 -25.82 -25.82 24.14

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit