สาธารณรัฐลัตเวีย

latvia1 latvia2
ธง ตราสัญลักษณ์(Coat of Arms)

latvia3
ที่มา : jetsetpilot.blogspot.com
Latvia districts numbered

ลัตเวียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 26 เขต (districts - rajons) มี 7 เมืองที่มีสถานะแตกต่างออกไป คือมีฐานะเป็น เทศบาลนคร (cities - lielpilsētas)*
1. เขตไอซเคราเคล
2. เขตอาลูกส์เน
3. เขตบัลวี
4. เขตเบาสกา
5. เขตเซซิส
6. เขตเดากัฟปิลส์
7. เดากัฟปิลส์*
8. เขตโดเบเล
9. เขตกุลเบเน
10. เขตเยคับปิลส์
11. เขตเยลกาวา
12. เยลกาวา*
13. ยูร์มาลา*
14. เขตคราสนาวา
15. เขตคุลดีกา
16. เขตเลียปายา
17. เลียปายา*
18. เขตลิมบาชี
19. เขตลุดซา
20. เขตมาโดนา
21. เขตโอเกร
22. เขตเปรย์ยี
23. เขตเรเซคเน
24. เรเซคเน*
25. เขตรีกา
26. รีกา*
27. เขตซัลดุส
28. เขตตัลซี
29. เขตตูกุมส์
30. เขตวัลกา
31. เขตวัลเมียรา
32. เขตเวนต์สปิลส์
33. เวนต์สปิลส์*

เขตอาเบรเนถูกผนวกเข้ากับรัสเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สถานะของเขตนี้กำลังเป็นกรณีพิพาทกับลัตเวีย
ที่มา ประเทศลัตเวีย - วิกิพีเดีย

Latvia4
ที่มา : Political Map of Latvia and Latvia Details Map

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป มีทะเลบอลติกเป็นตัวกั้นเขตแดน อยู่ระหว่างประเทศเอสโทเนียและลิทธัวเนีย

พื้นที่

64,589 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

1,382 กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศเบลารุส 171 กิโลเมตร เอสโทเนีย 343 กิโลเมตร ลิทธัวเนีย 576 กิโลเมตร และรัสเซีย 292 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เป็นที่ราบต่ำ

สภาพภูมิอากาศ

มีภูมิอากาศแบบชายทะเล ชื้นแฉะ และอุณหภูมิปานกลางในฤดูหนาว

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหินเลน อำพัน โดโลไมต์ หินปูน พลังงานน้ำ ไม้ซุง ผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

N/A

จำนวนประชากร

1,986,705 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558)

อัตราการเติบโตของประชากร

-1.06% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สัญชาติ

ลัตเวีย

เชื้อชาติ

ลัตเวีย 61.1% รัสเซีย 26.2% เบลารุส 3.5% ยูเครน 2.3% โปแลนด์ 2.2% ลิทธัวเนีย 1.3% และอื่นๆ 3.4% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2556)

ศาสนา

ลัทธิลูเธอราน 19.6% คริสต์นิกายออร์เทอร์ด็อกซ์ 15.3% คริสต์นิกายอื่นๆ 1% อื่นๆ 0.4% และระบุไม่ได้ 63.7% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2549)

ภาษา

ลัตเวีย (ภาษาราชการ) 56.3% รัสเซีย 33.8% อื่นๆ 0.6% ที่ระบุไม่ได้ 9.4% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา

เมืองหลวง

กรุงริกา (Riga)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 26 จังหวัด

วันที่ได้รับเอกราช

18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465

ระบบกฏหมาย

กฎหมายบ้านเมืองโดยอิงระบบสังคมนิยม ไม่ได้นำกฎของศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค First Party of Latvia/Latvia's way หรือ LPP/LC พรรค For Human Right in a United Latvia หรือ PCTVL พรรค For the Fatherland and Freedom/Latvian National Independence Movement หรือ TB/LNNK พรรค Harmony Center หรือ LC พรรค Latvian Social Democratic Workers Party หรือ LSDSP พรรค Latvian Socialist Party หรือ LSP พรรค New Democrats หรือ JD พรรค New Era Party หรือ JL พรรค People's Party หรือ TP พรรค The Union of Latvian Greens and Farmers Party หรือ ZZS

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

Update มกราคม 2559

 

 • Pres.
  Raimonds VEJONIS
 • Prime Min.
  Laimdota STRAUJUMA
 • Min. of Agriculture
  Janis DUKLAVS
 • Min. of Culture
  Dace MELBARDE
 • Min. of Defense
  Raimonds BERGMANIS
 • Min. of Economics
  Dana REIZNIECE-OZOLA
 • Min. of Education & Science
  Marite SEILE
 • Min. of Environmental Protection & Regional Development
  Kaspars GERHARDS
 • Min. of Finance
  Janis REIRS
 • Min. of Foreign Affairs
  Edgars RINKEVICS
 • Min. of Health
  Guntis BELEVICS
 • Min. of Interior
  Rihards KOZLOVSKIS
 • Min. of Justice
  Dzintars RASNACS
 • Min. of Transport
  Anrijs MATISS
 • Min. of Welfare
  Uldis AUGULIS
 • Governor, Bank of Latvia
  Ilmars RIMSEVICS
 • Ambassador to the US
  Andris RAZANS
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Janis MAZEIKS

ที่มา https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/LG.html

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

49.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

24,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 3.4%
• ภาคอุตสาหกรรม 23.2%
• ภาคการบริการ 73.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

อัตราการว่างงาน

8.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

หนี้สาธารณะ

38.5% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

ผลผลิตทางการเกษตร

ธัญพืช ต้นบีท (ใช้ทำน้ำตาล) มันฝรั่ง ผัก เนื้อวัว เนื้อหมู นมสด ไข่ไก่ และปลา

อุตสาหกรรม

รถประจำทาง รถตู้ ทำถนนและรถราง ใยสังเคราะห์ เครื่องจักรทางการเกษตร ปุ๋ย เครื่องซักผ้า วิทยุ กระแสไฟฟ้า ยารักษาโรค อาหารสำเร็จรูป สิ่งทอ (ขึ้นอยู่กับการน้ำเข้าพลังงานและวัตถุดิบ)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-433 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

มูลค่าการส่งออก

13.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ โลหะ สิ่งทอ และเครื่องบริโภค

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Lithuania 17.7%, Russia 14.7%, Estonia 11.2%, Germany 6.6%, Poland 6.2%, Sweden 5.1%, UK 4.7% (พ.ศ.2557)

มูลค่าการนำเข้า

16.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง และยานพาหนะ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Lithuania 17%, Germany 11.7%, Poland 10.9%, Russia 7.7%, Estonia 7.7%, Finland 5.8%, Italy 4.1% (พ.ศ.2557)

สกุลเงิน

แลต (Lati)

สัญลักษณ์เงิน

LVL

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

๑.   ความสัมพันธ์ทั่วไป
 
      ๑.๑   การทูต
 
ไทยประกาศรับรองรัฐลัตเวียเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ไทยดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับลัตเวีย และให้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูต ในระดับเอกอัครราชทูตระหว่างกัน โดยให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีเขตอาณาครอบคลุมฟินแลนด์ ลัตเวียและเอสโตเนีย โดยนายสุจินดา ยงสุนทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตคนแรกประจำลัตเวีย เมื่อวันที่ ๒๒พฤศจิกายน ๒๕๓๗ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เห็นชอบให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออลโล มีเขตอาณาครอบคลุมลัตเวียแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
 
สำหรับฝ่ายลัตเวียยังมิได้ตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘-ปัจจุบัน ได้ตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย โดยมีนายประสงค์ จงรัตนากุล ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ลัตเวียประจำประเทศไทย 
 
      ๑.๒   การเมือง
 
ลัตเวียพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับไทยในทุกๆ ด้าน ทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบพหุภาคี ในด้านความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นโดยมีการแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอในโอกาสสำคัญๆ อาทิเช่น การเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของลัตเวีย เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้สนับสนุนการดำเนินงานในกรอบเวทีการเมืองประเทศระหว่างกัน โดยเฉพาะการให้ความสนับสนุนของลัตเวียต่อผู้สมัครของไทยในองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
 
 
 
๑.๓   เศรษฐกิจ
 
              ๑.๓.๑   การค้า
 
                              ลัตเวียเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่ ๑๒๖ ของไทย โดยในปี ๒๕๕๕ มีมูลค่าการค้ารวม ๔๕.๐๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๒๗.๒๖) ไทยส่งออก ๓๖.๙๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า ๘.๐๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า ๒๘.๙๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยส่งออกไปลัตเวีย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม แผงวงจรไฟฟ้า ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์  สินค้าที่ไทยนำเข้าจากลัตเวีย ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช นมและผลิตภัณฑ์นม ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน ถ่านหิน
 
  
     ๑.๓.๒   การลงทุน
 
ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการลงทุนของไทยในลัตเวียและลัตเวียในไทย
 
     ๑.๓.๓   การท่องเที่ยว
 
จากจำนวนประชากรลัตเวีย ๒.๐๒ ล้านคน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย จำนวน ๖,๓๑๖ คน (ปี ๒๕๕๕)  (ปี ๒๕๕๔ มีจำนวน ๕,๕๐๗ คน) สำหรับในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยวลัตเวียเดินทางมาไทย จำนวน ๔,๑๘๙ คน
 
จำนวนคนไทยในลัตเวีย ๑๖ คน
ที่มา กรมยุโรป
 
๒.  การเยือนที่สำคัญ
 
๒.๑   ฝ่ายไทย
 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
- วันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ (นายสรจักร เกษมสุวรรณ) และคณะ เดินทางเยือนลัตเวียอย่างเป็นทางการ และได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Rihards Piks รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย และพบหารือกับนาย Maris Riekstins รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย (State Secretary of Ministry of Foreign Affairs)
 
 
๒.๒   ฝ่ายลัตเวีย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
- วันที่ ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ นาย Valdis Birkavs รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย และภริยา พร้อมคณะภาคเอกชน เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ และหารือข้อราชการกับ หม่อมราชวงศ์ เทพ เทวกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
- วันที่ ๑๑ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ นาย Vladimirs Makarovs รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจลัตเวีย เยือนไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม UNCTAD ครั้งที่ ๑๐ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนลัตเวีย
 
ที่มา http://www.mfa.go.th

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,220.67 478,911.68 455,271.89 455,271.89 417,029.28 5.95 0.14 -4.94 -4.94 -8.40
การส่งออก 229,105.66 228,504.89 227,523.51 227,523.51 214,375.14 2.93 -0.26 -0.43 -0.43 -5.78
การนำเข้า 249,115.00 250,406.80 227,748.38 227,748.38 202,654.14 8.89 0.52 -9.05 -9.05 -11.02
ดุลการค้า -20,009.34 -21,901.91 -224.88 -224.88 11,721.01            
ไทย - ลัตเวีย                      
มูลค่าการค้า 45.08 41.27 49.65 49.65 53.70 -27.26 -8.44 20.30 20.30 8.15
การส่งออก 36.99 31.20 37.32 37.32 37.07 -28.45 -15.67 19.61 19.61 -0.65
การนำเข้า 8.08 10.07 12.33 12.33 16.62 -21.25 24.64 22.43 22.43 34.78
ดุลการค้า 28.91 21.12 24.98 24.98 20.45            

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 ยางพารา 0.1 1.2 6.1 6.1 13.3 -95.78 ####### 408.66 408.66 118.66
2 ผลิตภัณฑ์ยาง 9.4 8.5 8.3 8.3 5.2 18.90 -9.19 -2.48 -2.48 -37.25
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.1 0.7 2.6 2.6 3.9 -78.60 -66.65 283.39 283.39 50.18
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 6.5 5.5 4.7 4.7 3.0 4.40 -15.15 -15.86 -15.86 -35.36
5 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 0.1 1.3 2.5 2.5 2.9 -88.06 ####### 89.30 89.30 13.81
6 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 1.0 1.3 1.5 1.5 1.3 -43.59 31.94 11.43 11.43 -9.54
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 0.9 1.3 1.3 1.0 ####### ####### 50.28 50.28 -20.17
8 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.2 0.6 0.7 0.7 1.0 -51.69 136.67 31.25 31.25 33.65
9 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม 0.9 1.6 1.4 1.4 0.7 -44.70 83.23 -13.15 -13.15 -53.91
10 อัญมณีและเครื่องประดับ 1.7 0.8 0.6 0.6 0.6 -17.88 -53.73 -27.98 -27.98 6.07
รวม 10 รายการ 21.9 22.5 29.7 29.7 32.9 -30.82 2.38 32.22 32.22 10.88
อื่นๆ 15.0 8.7 7.6 7.6 4.1 -24.68 -41.99 -12.85 -12.85 -45.70
รวมทั้งสิ้น 37.0 31.2 37.3 37.3 37.1 -28.45 -15.67 19.61 19.61 -0.65

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.2 1.4 1.9 1.9 4.2 -47.53 540.89 35.85 35.85 122.54
2 นมและผลิตภัณฑ์นม 1.9 2.3 3.0 3.0 3.4 -30.06 23.69 31.29 31.29 12.30
3 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.6 2.6 3.0 3.0 3.0 22.44 -1.08 15.93 15.93 -1.68
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.5 0.5 1.3 1.3 2.3 281.82 6.26 146.98 146.98 75.38
5 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.9 1.1 1.1 1.1 1.2 17.32 26.81 -3.88 -3.88 11.12
6 สินค้าทุนอื่น ๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 - -97.96 200.00 200.00 277,400.00
7 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 112.51 -23.41 50.84 50.84 10.93
8 เคมีภัณฑ์ 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 35.71 ####### -99.57 -99.57 15,121.43
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 32.24 95.03 12.38 12.38 7.98
10 ลวดและสายเคเบิล 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 257.65 72.04 265.39 265.39 9.31
รวม 10 รายการ 6.5 8.7 11.0 11.0 15.9 2.35 34.52 26.62 26.62 44.37
อื่นๆ 1.6 1.4 1.3 1.3 0.7 -59.03 -14.86 -4.07 -4.07 -45.22
รวมทั้งสิ้น 8.1 10.1 12.3 12.3 16.6 -21.25 24.64 22.43 22.43 34.78

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

JoomSpirit