สาธารณรัฐมอลตา

Flag of Malta Malta2
ธง ตราสัญลักษณ์(Coat of Arms)

malta3
ที่มา : CIA - The World Factbook
malta4
ที่มา : seewhitstable.com
malta5
ที่มา :  mapsof.net

ชื่อทางการ

รัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ( The Sovereign Military Order of Malta)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป เป็นหมู่เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของเมืองซิซิลีของประเทศอิตาลี

พื้นที่

316 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ไม่มีอาณาเขตติดกับประเทศใดๆเลย

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม เต็มไปด้วยหิน ที่ราบเป็นหย่อมๆ มีชายหาดมากมาย

สภาพภูมิอากาศ

อากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ฝนตกชุกในหน้าหนาว อากาศร้อนแห้งในหน้าร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติ

หินปูน เกลือ และผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

N/A

จำนวนประชากร

413,965 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.31% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สัญชาติ

มัลทีส

เชื้อชาติ

มอลตา

ศาสนา

มากกว่า 90% นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (พ.ศ. 2554)

ภาษา

มอสตา (ภาษาราชการ) 90.1% อังกฤษ (ภาษาราชการ) 6% ใช้หลายภาษาปะปนกัน 3% และอื่นๆ 0.9% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2548)

รูปแบบการปกครอง

ระบอบรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ปกครองโดยเจ้าผู้ครองนคร

เมืองหลวง

กรุงวาเลตต้า (Valetta)

การแบ่งการปกครอง

ไม่มีการแบ่งเขตการปกครอง

วันที่ได้รับเอกราช

21 กันยายน พ.ศ. 2507

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

พ.ศ. 2507

ระบบกฏหมาย

ขึ้นกับกฎหมายบ้านเมืองของอังกฤษ และกฎหมายบ้านเมืองโรมัน และยอมรับกฎจากศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค Alternative Demokratika/Alliance for Social Justice หรือ AD พรรค Malta Labor Party หรือ MLP พรรค Nationalist Party หรือ PN

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  10 ธันวาคม 2557

Update มกราคม 2559

 

 • Pres. George ABELA
 • Prime Min. Joseph MUSCAT
 • Dep. Prime Min. Louis GRECH
 • Min. for the Economy, Investment, & Small Business Chris CARDONA
 • Min. for Education & Employment Evarist BARTOLO
 • Min. for Energy & Water Conservation Konrad MIZZI
 • Min. for the Environment, Sustainable Development, & Climate Change Leo BRINCAT
 • Min. of European Affairs Louis GRECH
 • Min. of the Family & Social Solidarity Marie-Louise COLEIRO
 • Min. of Finance Edward SCICLUNA
 • Min. of Foreign Affairs George VELLA
 • Min. for Gozo Anton REFALO
 • Min. of Health Godfrey FARRUGIA
 • Min. of Home Affairs & National Security Emmanuel MALLIA
 • Min. for Social Dialogue, Consumer Affairs, & Civil Liberties Helena DALLI
 • Min. of Tourism Karmenu VELLA
 • Min. of Transport & Infrastructure Joe MIZZI
 • Governor, Central Bank Joseph BONNICI
 • Ambassador to the US Marisa MICALLEF
 • Permanent Representative to the UN, New York Christopher GRIMA

  

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/MT.html

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

15.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

35,900 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 1.4%
• ภาคอุตสาหกรรม 15.5%
• ภาคการบริการ 83.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

อัตราการว่างงาน

5.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

1.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

หนี้สาธารณะ

60.6% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

ผลผลิตทางการเกษตร

มันฝรั่ง ผักกะหล่ำ องุ่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ มะเขือเทศ ผลซีตรัส ดอกไม้สด พริกไทยเขียว เนื้อหมู นมสด สัตว์ปีก และไข่ไก่

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว กระแสไฟฟ้า การต่อเรือและการซ่อมแซม อาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค รองเท้า เสื้อผ้า และใบยาสูบ

ดุลบัญชีเดินสะพัด

403 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

มูลค่าการส่งออก

3.896 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Germany 20.1%, France 12.8%, Italy 9.3%, Libya 6.7%, UK 6.6% (พ.ศ.2557)

มูลค่าการนำเข้า

6.669 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง สินค้าสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จ อาหาร เครื่องดื่ม และใบยาสูบ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Italy 22.8%, US 8.6%, UK 7.4%, Germany 5.9%, Canada 5.6%, Spain 4.6%, Netherlands 4.5%, France 4.4% (พ.ศ.2557)

สกุลเงิน

ยูโร (Euro) ก่อนหน้านี้เป็น มัลทีส ลิรา (Maltese lira)

สัญลักษณ์เงิน

EUR/MTL

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมอลตา

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป
    1.1 การทูต

    ไทยและมอลตาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2527 ปัจจุบนฝ่ายไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมมอลตา โดยเอกอัครราชทูตไทยประจำมอลตา มีถิ่นพำนัก ณ กรุงเอเธนส์ (กรีซ) คนปัจจุบันคือ นายจุมพล มนัสช่วง และนาย William H. Carbonaro เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมอลตา (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคาม 2529) ส่วนมอลตายังมิได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตมอลตา
   1.2 การเมือง
    ไทยและมอลตามีความสัมพันธ์ทางการเมืองค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ดี ไทยกับมอลตามีความร่วมมือในกรอบพหุภาคี อาทิ ในมิติความสัมพันธ์อาเซียน-EU และกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting (ASEM))  
   1.3 เศรษฐกิจ 
         1.3.1 การค้า
         ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมอลตาแม้ว่าจะมีค่อนข้างน้อย แต่ทั้งสองประเทศต่างมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การท่องเที่ยวและการเดินเรือ ICT เป็นต้น
         การค้าไทย-มอลตา ในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้า 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยเสียดุลการค้า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
         สินค้าส่งออกของไทย เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป แผงวงจรไฟฟ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ไก่แปรรูป ข้าว เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
         สินค้านำเข้าจากมอลตา แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก
  1.4 การท่องเที่ยว
         นักท่องเที่ยวมอลตามาไทย 2,247 คน (2555)

  1.5 คนไทยในมอลตา
         มีคนไทยอาศัยอยู่ในมอลตาประมาณ 110 คน

ที่มา กรมยุโรป

2. การเยือนที่สำคัญ 
     ฝ่ายมอลตา 
     - มิถุนายน 2536 นาย Guido de Marco รองนายกรัฐมนตรีมอลตาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนไทย


 ร้านอาหารไทยในมอลต้า

ปัจจุบันมีร้านอาหารไทย 2 ร้านในมอลต้า ทั้งสองร้านมีเจ้าของชาวต่างชาติและพ่อครัวและแม่ครัวเป็นชาวไทย

การแลกเปลี่ยนการเยือน
ฝ่ายมอลตา มิถุนายน 2536 นาย Guido de Marco รองนายกรัฐมนตรีมอลตาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้นเดินทางเยือนไทย
ฝ่ายไทย ฝ่ายไทยยังไม่เคยเดินทางไปเยือนมอลตาในทุกระดับ

หน่วยงานของไทยในมอลตา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเอเธนส์
สาธารณรัฐเฮลเลนิก
มีเขตอาณาดุแลสาธารณรัฐมอลตา
Royal Thai Embassy 23 Taigetou StreetP.O. Box 65215, Athens Hellenic Republic
Tel. (301) 671-0155, 671-5604672-7674,675-5155
Fax (301) 674-9508
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเอเธนส์ (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)
นายชัชเวทย์ ชาติสุวรรณ

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐมอลตา
Royal Thai Consulate 45 Regent House, Bisazza Street Sliema
Republic of Malta
Tel (356) 335-852, 338-175
Fax (356) 319-324

กงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consul)
Mr. William Hugh Carbonaro

หน่วยงานของมอลตาในไทย
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์มอลตาประจำประเทศไทย (Consulate of the Republic of Malta)
The Consulate of the Republic of Malta
485/21 Silom Road Bangkok 10500
Office hour 09.00-15.30 (Mon-Fri)
Tel. 0-2235-9423-4
Fax 0-2236-6538

กงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consul)
Mr. Niphan Benjavilas

_____________________________________

ที่มา: กองยุโรป 2 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,220.67 478,911.68 455,271.89 455,271.89 417,029.28 5.95 0.14 -4.94 -4.94 -8.40
การส่งออก 229,105.66 228,504.89 227,523.51 227,523.51 214,375.14 2.93 -0.26 -0.43 -0.43 -5.78
การนำเข้า 249,115.00 250,406.80 227,748.38 227,748.38 202,654.14 8.89 0.52 -9.05 -9.05 -11.02
ดุลการค้า -20,009.34 -21,901.91 -224.88 -224.88 11,721.01            
ไทย - มอลตา                      
มูลค่าการค้า 54.35 31.94 48.28 48.28 46.53 25.34 -41.23 51.15 51.15 -3.62
การส่งออก 25.55 19.35 19.34 19.34 19.38 3.84 -24.27 -0.02 -0.02 0.20
การนำเข้า 28.80 12.59 28.93 28.93 27.15 53.54 -56.27 129.74 129.74 -6.17
ดุลการค้า -3.25 6.75 -9.59 -9.59 -7.77            

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เม็ดพลาสติก 6.6 8.0 6.7 6.7 5.3 -8.44 19.76 -15.15 -15.15 -21.31
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.5 1.3 1.1 1.1 3.1 244.59 191.49 -20.01 -20.01 186.18
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.8 0.8 2.4 2.4 2.9 ####### -78.14 197.01 197.01 18.04
4 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 4.6 3.6 3.4 3.4 1.7 2.40 -20.82 -5.95 -5.95 -49.65
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.2 0.7 0.3 0.3 1.0 91.98 192.22 -59.26 -59.26 250.02
6 อาหารสัตว์เลี้ยง 0.7 0.6 0.8 0.8 1.0 53.64 -5.68 28.45 28.45 24.41
7 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.2 0.6 1.2 1.2 1.0 -18.18 137.94 100.05 100.05 -16.11
8 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 130.48 74.24 -1.74 -1.74 1.98
9 ข้าว 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 20.83 15.25 24.48 24.48 -21.05
10 สิ่งปรุงรสอาหาร 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 48.99 11.22 -6.16 -6.16 10.99
รวม 10 รายการ 17.4 16.7 17.0 17.0 17.0 31.16 -3.98 1.92 1.92 -0.11
อื่นๆ 8.2 2.7 2.3 2.3 2.4 -28.03 -67.39 -12.14 -12.14 2.46
รวมทั้งสิ้น 25.5 19.3 19.3 19.3 19.4 3.84 -24.27 -0.02 -0.02 0.20

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 แผงวงจรไฟฟ้า 15.1 7.0 23.6 23.6 17.3 -8.19 -53.47 235.51 235.51 -26.46
2 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 9.7 - - - 4.6 - - - - -
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.3 2.1 1.8 1.8 1.1 95.44 628.67 -14.09 -14.09 -40.43
4 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 0.3 0.3 0.4 0.4 0.9 11.28 1.43 43.95 43.95 117.68
5 เคมีภัณฑ์ 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 -2.14 9.60 -20.45 -20.45 54.41
6 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7 -13.60 -18.11 30.24 30.24 -23.30
7 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 0.0 0.3 0.6 0.6 0.7 619.23 ####### 120.36 120.36 14.46
8 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 843.73 -11.38 6.39 6.39 84.79
9 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 80.62 -64.23 -99.48 -99.48 29,750.00
10 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 152.69 72.77 -42.36 -42.36 95.94
รวม 10 รายการ 27.4 11.5 28.2 28.2 26.8 47.40 -58.09 145.63 145.63 -4.77
อื่นๆ 1.4 1.1 0.8 0.8 0.3 624.87 -21.91 -31.69 -31.69 -57.34
รวมทั้งสิ้น 28.8 12.6 28.9 28.9 27.1 53.54 -56.27 129.74 129.74 -6.17

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

JoomSpirit