สาธารณรัฐไซปรัส

Cyprus1-1 cyprus2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐไซปรัส (Republic of Cyprus)

ภูมิหลัง

2503 ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร
2517 เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไซปรัสเชื้อสายกรีกและชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกี โดยชาวไซปรัสเชื้อสายกรีกมีอำนาจรัฐบาล แต่ได้รับการแทรกแซงจากตุรกี ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นไซปรัสกรีกและไซปรัสตุรกี ซึ่งต่อมาไซปรัสตุรกีได้ควบคุมพื้นที่ 36.2% ของเกาะไซปรัส
2526 ไซปรัสตุรกีพยายามสถาปนาตนเองขึ้นเป็นรัฐ เรียกพื้นที่ในการครอบครองว่า “Turkish Republic of Northern Cyprus” (TRNC) แต่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลตุรกีแต่เพียงฝ่ายเดียว
2545-ปัจจุบัน สหประชาชาติได้ดำเนินความพยายามให้ไซปรัสกรีกและไซปรัสตุรกีเจรจาเพื่อการรวมประเทศ

ที่ตั้ง

อยู่ในทวีปยุโรปใต้ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตุรกี

พื้นที่

9,250 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

156กิโลเมตร ติดกับเขตอธิปไตยของอัคโกรติรี 48 กิโลเมตร และเดเกเลีย 108 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

มีที่ราบในทางตอนกลางและมีภูเขาอยู่ในทางตอนเหนือและตอนใต้ ส่วนมากที่ราบจะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลในทางตอนใต้

สภาพภูมิอากาศ

มีภูมิอากาศแบบเขตเมดิเตอร์เรเนียน จะมีลักษณะอากาศร้อนแห้งในหน้าร้อน และฤดูหนาวอากาศจะเย็น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทองแดง ไพไร้ต์ แร่ใยหิน ยิปซั่ม ไม้ซุง เกลือ หินอ่อน ดินที่ใช้ทำสีย้อม

ภัยธรรมชาติ

มีแผ่นดินไหวบ่อยปานกลาง และฤดูแล้ง

จำนวนประชากร

1,221,549 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

ไซปรัส

เชื้อชาติ

กรีก 98.8% อื่นๆ 1% และที่ระบุไม่ได้ 0.2% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ศาสนา

คริสต์นิกายกรีกออร์เทอร์ด็อกซ์ 89.1% คาทอลิก 2.9% มุสลิม 1.8% โปรแตสแตนท์ 2% พุทธ 1% และอื่นๆ (ได้แก่ มาโรไนท์ อาร์เมเนียน อโพสโทลิค และฮินดู) 1.4% ระบุไม่ได้ 1.1 ไม่มีศาสนา 0.6 (พ.ศ. 2554)

ภาษา

กรีก 80.9% ตุรกี 0.2 % และอังกฤษ 4.1% โรมาเนียน 2.9% รัสเซีย 2.5% บัลแกเรีย 2.2% อารบิก 1.2% ฟิลิปปินส์ 1.1% อื่นๆ 4.3% ระบุไม่ได้ 0.6% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2554)

 

รูปแบบการปกครอง

แบบสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และเป็นหัวหน้ารัฐบาล

เมืองหลวง

กรุงนิโคเซีย (Nicosia)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 6 เขต ได้แก่ ฟามากัสต้า (Famagusta) ไคเรเนีย (Kyrenia) ลาร์นากา (Larnaca) ลิมัสซอล (Limassol) นิโคเซีย (Nicosia) และพาพอส (Paphos)

วันที่ได้รับเอกราช

16 สิงหาคม พ.ศ. 2503

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

16 สิงหาคม พ.ศ. 2503

ระบบกฏหมาย

ขึ้นกับกฎหมายหลังของอังกฤษ ร่วมด้วยกับกฎหมายบ้านเมือง และนำเอากฎจากศาลโลกมาใช้เป็นกฎหมายสำรอง

พรรคการเมือง

พรรค Confederation of Cypriot Workers หรือ SEK พรรค Confederation of Revolutionary Labor Unions หรือ Dev-Is พรรค Federation of Turkish Cypriot Labor Unions หรือ Turk-Sen พรรค Pan-Cyprian Labor Federation หรือ PEO

อำนาจนิติบัญญัติ  ไซปรัสมีรัฐธรรมนูญฉบับปี 2503 เป็นกฏหมายสูงสุด
รัฐสภาของไซปรัสเป็นแบบสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยตรงทุก 5 ปี โดยแบ่งออกเป็นสภาผู้แทนราษฎรของไซปรัสกรีก หรือ Vouli Antiprosopan และสภาผู้แทนราษฎรของไซปรัสตุรกี หรือ Cumhuriyet Meclisi
สภาฯ ของไซปรัสกรีก มีทั้งหมด 80 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็นสมาชิกสภาฯ จากไซปรัสกรีก 56 ที่นั่ง และสมาชิกสภาฯ จากไซปรัสตุรกี 24 ที่นั่ง (ในขณะนี้ มีเพียงตัวแทนจากไซปรัสกรีกในสภา ขณะที่ที่นั่งของฝ่ายไซปรัสตุรกีได้ว่างเว้นไว้ เนื่องจากไซปรัสตุรกีไม่ให้การรับรอง จึงไม่มีการจัดส่งสมาชิกมาเข้าร่วมประชุม แต่ได้มีการจัดตั้งสภาฯ ขึ้นเป็นของตนเอง)


อำนาจตุลาการ ศาลสูงสุด (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี (Chief of State and Chief of Government) ไซปรัสมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในวาระคราวละ 5 ปี 

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  15 กรกฏาคม 2559

Update 18 กันยายน 2560

 

 • Pres. Nikos ANASTASIADIS
 • Min. of Agriculture, Natural Resources, & Environment Nikos KOUGIALIS
 • Min. of Commerce, Industry, & Tourism Georgios LAKKOTRYPIS
 • Min. of Communications & Works Marios DIMITRIADIS
 • Min. of Defense Christoforos FOKAIDIS
 • Min. of Education & Culture Kostas KADIS
 • Min. of Finance Charis GEORGIADIS
 • Min. of Foreign Affairs Ioannis KASOULIDIS
 • Min. of Health Filippos PATSALIS
 • Min. of Interior Sokratis CHASIKOS
 • Min. of Justice & Public Order Ionas NIKOLAOU
 • Min. of Labor & Social Insurance Zeta AIMILIANIDOU
 • Governor, Central Bank of Cyprus Chrystallas GIORKATZI
 • Ambassador to the US Leonidas PANTELIDIS
 • Permanent Representative to the UN, New York Nikolaos AIMILIOU

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/CY.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

29.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

35,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเติบโต GDP

2.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 2.3%
• ภาคอุตสาหกรรม 10.4%
• ภาคการบริการ 87.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

11.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-1.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

104.6% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

มะนาว ผัก ข้าวบาร์เล่ย์ องุ่น มะกอก สัตว์ปีก เนื้อหมู เนื้อแกะ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ชีส

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์และแร่ยิปซั่ม การซ่อมแซมเรือและประกอบใหม่ สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ การผลิตโลหะ เนื้อไม้ กระดาษ หิน และผลิตภัณฑ์จากดิน

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

1.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

2.635 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

มะนาว มันฝรั่ง ยารักษาโรค ปูนซีเมนต์ และเสื้อผ้า

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Greece 10.9%, Ireland 10.2%, UK 7.2%, Israel 6% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

6.042 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุปโภคต่างๆ ปิโตรเลียมและน้ำมันหล่อลื่น สินค้าขนาดกลาง เครื่องจักร และอุปกรณ์การขนส่ง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Greece 25.7%, UK 9.1%, Italy 8%, Germany 7.5%, Israel 5.5%, China 4.8%, Netherlands 4.1% (พ.ศ.2559)

สกุลเงิน

ไซปรัสปอนด์ (Cypriot Pound) :สกุลเงินเดิม

ยูโร (Euro) :สกุลเงินใหม่

สัญลักษณ์เงิน

CYP;TRL/EUR

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

อุตสาหกรรมหลัก การธนาคาร การท่องเที่ยว การเดินเรือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่และซิเมนต์ การก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์รองเท้า อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไซปรัส

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป
    1.1 การทูต
           ไทยและไซปรัสได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2523 ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมไซปรัส โดยเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐไซปรัส มีถิ่นพำนัก ณ กรุงโรม (อิตาลี) คนปัจจุบันคือ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร และมีนาย Elias Panayides เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำไซปรัส ส่วนเอกอัครราชทูตไซปรัสประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นาง Maria Michail โดยมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และนายปณิธิ วสุรัตน์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไซปรัสประจำไทย

           สำหรับท่าทีของไทยต่อปัญหาไซปรัส คือ ไทยไม่ให้การรับรองสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ หรือ Turkish Republic or Northern Cyprus (TRNC) โดยตุรกีเป็นประเทศเดียวที่รับรอง TRNC ทั้งนี้ ไทยยึดถือและปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไซปรัส ซึ่งไม่รับรองดินแดนส่วนเหนือที่ตุรกีส่งกองกำลังเข้าไปยึดครองตั้งแต่ปี 2517 และไทยสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติในการดำเนินความพยายามเพื่อให้มีการเจรจา แก้ไขปัญหาระหว่างชุมชนไซปรัสทั้งสองกลุ่มและประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป

   1.2 การเมือง
          ไทยกับไซปรัสมีความสัมพันธ์ทางการเมืองค่อนข้างน้อย ไม่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนมากนัก อย่างไรก็ดี ไทยกับไซปรัสมีความร่วมมือในกรอบพหุภาคี อาทิ กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting (ASEM)) และการแลกเสียงในองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ

   1.3 เศรษฐกิจ
         1.3.1 การค้า
          ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับไซปรัสยังมีอยู่น้อยเช่นกัน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการค้าของไซปรัสผูกติดกับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เป็นส่วนใหญ่
          มูลค่าการค้าไทย-ไซปรัส ในปี 2555 การค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับไซปรัสมีมูลค่าเท่ากับ 31.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 27.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - ไทยเป็นฝ่ายได้ดุล 34.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
          สินค้าส่งออกของไทย อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ ปลาหมึกสด/กุ้งสดแช่แข็ง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม
          สินค้านำเข้าจากไซปรัส ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผลไม้ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เลนซ์ แว่นตา และส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ยุทธปัจจัย    

          1.3.2 การลงทุน 
           การลงทุนของไซปรัสในไทยมีเพียงโครงการเดียวในด้านพาณิชย์นาวี มูลค่า 228 ล้านบาท

1.4 การท่องเที่ยว 
      นักท่องเที่ยวไซปรัสมาไทย 2,461 คน (2556)

1.5 คนไทยในไซปรัส 
       ประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวไซปรัสและแรงงานไทย

ที่มา กรมยุโรป

 

1.6 สังคมและวัฒนธรรม
       ในด้านสังคม สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำไซปรัสประเมินว่ามีคนไทยอยู่ในไซปรัสประมาณ 200 คน โดยในจำนวนนี้ มีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงนิโคเซียประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่แต่งงานกับคนไซปรัส


2. ความตกลงกับไทย
     2.1 ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537)
     2.2 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรใน ส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2541 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543)

3. การเยือนที่สำคัญ
     3.1 ฝ่ายไทย
            - วันที่ 25-26 ตุลาคม 2547 นายวรพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูตไทยประจำไซปรัส โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงโรม เยือนไซปรัสเพื่อยื่นพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดี Tassos Papadopoulos

     3.2 ฝ่ายไซปรัส
            - วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2517 พระสังฆราชมาการิออส อดีตประธานาธิบดีไซปรัส เยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล
            - วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2527 ประธานาธิบดี Spyros Kyprianou แห่งสาธารณรัฐไซปรัส พร้อมด้วยนาย George Iacovou รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทย
            - วันที่ 18-20 มีนาคม 2533 นาย Andreas Jacovides ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไซปรัสเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ
            - วันที่ 14 พฤษภาคม 2534 นาย Tassos Panayides ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไซปรัสเแวะผ่านไทย
            - วันที่ 18 ธันวาคม 2546 นาย Andreas G. Skarparis เอกอัครราชทูตไซปรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เยือนไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไซปรัสประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนักอยู่ที่ประเทศอินเดีย
            - วันที่ 18 ธันวาคม 2554 นาง Nafsika Chr. Krousti เอกอัครราชทูตไซปรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เยือนไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไซปรัสประจำประเทศไทย
            - วันที่ 10 ธันวาคม 2556 นาง Maria Michail เอกอัครราชทูตไซปรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เยือนไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไซปรัสประจำประเทศไทย

หน่วยงานของไทยในไซปรัส
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม (อิตาลี) มีเขตอาณาครอบคลุมไซปรัส
Royal Thai Embassy, Rome
ที่ตั้ง: Via Nomentana 132t 00162, Rome, Republic of Italy
Tel. (3906) 8620-4381, 8620-4382
Fax (3906) 8620-8399
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- สถานกงสุล ณ กรุงนิโคเซีย (ไซปรัส)
Royal Thai Consulate, Nicosia
ที่ตั้ง: 40 Evagoras Ave., Flat 3, Nicosia, Cyprus
Tel. +357 (22) 674900, 676666
Fax +357 (22) 675544
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ที่มา  ทวีปยุโรป : สาธารณรัฐไซปรัส - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ไซปรัส                      
มูลค่าการค้า 31.13 30.83 26.21 26.21 28.45 -14.30 -0.96 -15.01 -15.01 8.55
การส่งออก 27.86 27.53 22.40 22.40 24.00 -15.98 -1.18 -18.63 -18.63 7.16
การนำเข้า 3.28 3.30 3.81 3.81 4.44 3.23 0.86 15.20 15.20 16.75
ดุลการค้า 24.58 24.22 18.59 18.59 19.56            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 2.7 2.7 2.7 2.7 4.6 -21.20 -1.99 2.18 2.18 70.81
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.0 2.5 2.7 2.7 4.0 -38.76 25.06 8.85 8.85 45.34
3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 8.1 6.4 5.0 5.0 2.8 44.21 -21.02 -21.27 -21.27 -44.34
4 ปลาหมึก มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 1.7 1.7 1.5 1.5 2.4 -12.07 1.97 -12.22 -12.22 58.45
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 2.8 1.8 1.8 1.8 1.5 -25.95 -33.87 -2.69 -2.69 -15.66
6 เครื่องดื่ม 0.8 1.0 0.8 0.8 1.0 -18.57 22.97 -18.08 -18.08 21.74
7 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 2.5 1.4 0.5 0.5 0.6 58.27 -41.90 -63.79 -63.79 24.59
8 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 -10.95 0.11 32.99 32.99 5.04
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.2 0.4 0.1 0.1 0.6 -41.56 75.61 -62.17 -62.17 316.07
10 ข้าว 0.8 0.7 0.4 0.4 0.6 18.99 -4.19 -41.21 -41.21 34.13
รวม 10 รายการ 21.9 19.1 16.3 16.3 18.7 -0.42 -13.04 -14.77 -14.77 15.11
อื่นๆ 5.9 8.5 6.1 6.1 5.3 -46.77 42.76 -27.34 -27.34 -13.89
รวมทั้งสิ้น 27.9 27.5 22.4 22.4 24.0 -15.98 -1.18 -18.63 -18.63 7.16

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 2.6 2.6 2.1 2.1 3.7 24.77 -0.58 -17.48 -17.48 74.17
2 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 7.16 -4.00 -37.21 -37.21 24.25
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 -45.69 -58.12 -80.56 -80.56 691.16
4 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - - - - 0.1 - - - - -
5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -64.82 66.01 -81.01 -81.01 1,214.06
6 เคมีภัณฑ์ 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 -64.86 17.44 140.74 140.74 -64.92
7 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 42.80 -18.68 10.25 10.25 -11.39
8 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 -34.07 -46.07 1,066.67 1,066.67 -16.96
9 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -94.59 250.00 85.71 85.71 761.54
10 ยุทธปัจจัย - 0.2 - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 3.2 3.3 2.6 2.6 4.4 6.22 1.46 -20.85 -20.85 69.97
อื่นๆ 0.1 0.0 1.2 1.2 0.0 -61.08 -34.49 3,297.21 3,297.21 -96.13
รวมทั้งสิ้น 3.3 3.3 3.8 3.8 4.4 3.23 0.86 15.20 15.20 16.75

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศอินเดีย    H.E. Mr. Andreas Zenonos
ที่อยู่

Embassy of the Republic of Cyprus

67, Jor Bagh,
New Delhi - 110003,
The Republic of India

Tel: (91-11) 2469-7503, 2469-7508

Fax: (91-11) 2462-8828

E-mail: delhihc@mfa,gov.cy

 

 

JoomSpirit