ราชรัฐอันดอร์รา

andorra1 andorra2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

andorralc
ที่มา : ไฟล์:Europe location ANR.png - วิกิพีเดีย
 
liechtenstein5 1
ที่มา : taringa.net
 
andorra5
ที่มา : yourandorra.com

 

ชื่อทางการ

ราชรัฐอันดอร์รา (Principality of Andorra)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป อยู่ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสเปน อยู่บนเทือกเขา Pyrenees

พื้นที่

468 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

118 กิโลเมตร อยู่ติดกับประเทศฝรั่งเศส 55 กิโลเมตรและสเปน 63 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เป็นภูเขาขรุขระ มีหุบเขาเล็กๆแบ่งเป็นส่วนๆ

สภาพภูมิอากาศ

อากาศเย็นสบาย มีหิมะตก และหนาวจัดในช่วงหน้าหนาว ส่วนหน้าร้อนอากาศจะอบอุ่นและแห้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

พลังงานน้ำ น้ำแร่ ไม้ซุง เหล็กดิบ และตะกั่ว

ภัยธรรมชาติ

หิมะถล่ม

จำนวนประชากร

85,702 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

อันดอร์รา

เชื้อชาติ

 อันดอร์รา 46.2% สเปน 26.4% โปรตุเกส 12.8% ฝรั่งเศส 5% และอื่นๆ 9.6% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2559)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ภาษา

คาตาลาน (ภาษาราชการ) ฝรั่งเศส คาสติเลียน และโปรตุเกส

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
        ดินแดนที่เป็นราชรัฐอันดอร์ราในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมต่าง ๆ อาทิ Franks, Visigoths และอาหรับ ในสมัยของกษัตริย์ Charlemagne ของฝรั่งเศส ในปลายศตวรรษที่ 9 ได้มีการจัดตั้ง เขตปกครองในเทือกเขาพีรีนิส ซึ่งรวมเขตอันดอร์ราขึ้นภายใต้ชื่อ Marca Hispanica ต่อมาเชื่อกันว่ากษัตริย์ Charlemagne ยอมให้อันดอร์รามีอิสรภาพโดยเอกสารชื่อ Carta de Fundacio d' Andorra แต่หลังจากกษัตริย์ Charlemagne สิ้นพระชนม์ อันดอร์รากลับตกไปอยู่ใต้อำนาจของ Count of Urgell ซึ่งต่อมาได้ยินยอมยกดินแดนให้ Bishop of Urgell ในปี พ.ศ.1656 ซึ่งได้สืบทอดสิทธิและเป็นเจ้าของเหนือดินแดนนี้เรื่อยมาในนามของ Church of Urgell

ในปี พ.ศ. 1702 มีการสู้รบแย่งชิงดินแดนระหว่าง Church of Urgell กับ Count of Foix จนถึงปี พ.ศ. 1821 จึงได้มีการลงนามระหว่าง Church of Urgell และ Count of Foix (Roger Bernard) ในสนธิสัญญา Pariatges อันมีผลให้ราชรัฐอันดอร์ราเป็นดินแดนที่มีสถานะเป็นราชรัฐร่วม (coprincipality) ระหว่าง Church of Urgell และ Count of Foix โดย Bishop of Urgell ได้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน และ Count of Foix มีอำนาจด้านการเมือง การศาล และการทหาร ต่อมา Count of Foix ได้สมรสกับรัชทายาทแห่งแคว้น Navarre ผู้นำฝรั่งเศสจึงได้สืบทอดการปกครองดังกล่าวจนถึงสมัยของ Henry IV อันดอร์ราจึงกลายเป็นราชรัฐร่วมระหว่าง Church of Urgell ของสเปนกับฝรั่งเศส

ในปี พ.ศ. 1962 Church of Urgell และฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบันแก่ Council of the Land ในการจัดตั้ง General Council หรือรัฐสภาของราชรัฐอันดอร์ราในปัจจุบันระหว่างปี พ.ศ. 2409 - 2511 โดยได้ประกาศแนวทางในการจัดระบบการเมืองและการบริหาร และเริ่มยุคของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2524 จึงได้ออกกฤษฎีกาจัดตั้งระบบการปกครองราชรัฐอันดอร์ราใหม่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2636 ได้มีการลงประชามติให้ราชรัฐอันดอร์รามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญปกครองฉบับแรก (ซึ่งฝรั่งเศสและสเปนได้ยกร่างร่วมกัน) (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536) รัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดให้อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร แบ่งแยกอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติออกจากกัน และยังคงมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและ Bishop of Urgell แห่งสเปน ดำรงตำแหน่งประมุขร่วมกัน

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภา

เมืองหลวง

อันดอร์รา ลา เวลลา (Andorra la Vella)

การแบ่งการปกครอง

มีเทศบาล 7 แห่ง ได้แก่ อันดอร์ราลาเวลลา (Andorra la Vella) กานีโย (Canillo) อองกอง (Encamp) เอสกัลเดส-เอนกอร์ดานี (Escaldes-Engordany) ลามัสซานา (La Massana) ออร์ดีโน (Ordino) และ ซันต์ชูลีอาเดลอเรีย (Sant Julia de Loria)

วันที่ได้รับเอกราช

พ.ศ. 1821

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

28 เมษายน พ.ศ. 2536

ระบบกฏหมาย

ขึ้นอยู่กับกฎหมายฝรั่งเศสและสเปน ไม่ได้นำกฎของศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

N/A

ฝ่ายบริหาร

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 9 คน
ฝ่ายนิติบัญญัติ

ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า 28 คน และไม่เกิน 42 คน ปัจจุบันมี 28 คน และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ฝ่ายตุลาการ

ใช้ระบบกฎหมายอิงตามแบบสเปนและฝรั่งเศส โดยอำนาจฝ่ายตุลาการดำเนินการโดย Battlles (Magistrates) ทั้งนี้ ศาลมี 3 ระดับ คือ Tribunal of Judges (Tribunal de Batlles), Tribunal of the Courts (Tribunal de Corts) และ Supreme Court of Justice (Tribunal Superior de Justicia)

สถาบันการปกครอง

- รัฐสภา Consell General de las Valls หรือ The General Council of the Valleys เป็นรัฐสภาแบบสภาเดียว ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก (Consellers Generals) จำนวน 28 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของทั้ง 7 เขตการปกครอง และที่เหลือมาจากการเลือกตั้งตามสัดส่วนของเขตการเลือกตั้งทั้งหมด สมาชิกฯ ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี มีอำนาจทางนิติบัญญัติ การรับรองงบประมาณ
การเสนอและควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาล

- คณะรัฐมนตรีดำเนินนโยบายภายในและนโยบายต่างประเทศ ปกครองเขตต่าง ๆ ของประเทศและบัญญัติกฎหมาย ในแต่ละปีรัฐบาลจะจัดเตรียม งบประมาณและเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ปัจจุบันมีจำนวน 9 คน

- ราชรัฐอันดอร์ราแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 เขต (parishes) คือCanillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julia de Loriaและ Escaldes-Engordany แต่ละเขตจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีจากรัฐบาล และสามารถดำเนินการด้านงบประมาณและดำเนินนโยบายของเขตได้ อย่างเป็นอิสระ

การเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรค Democrats for Andorra ได้ 20 ที่นั่งในสภา (จากจำนวนทั้งสิ้น 28 คน) รองลงมา คือพรรค Social Democratic Party ได้ 6 ที่นั่ง และพรรค Luaredian Union ได้ 2 ที่นั่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชรัฐอันดอร์ราแล้ว 80 ประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น

ราชรัฐอันดอร์ราได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 184 ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 และเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิ สภายุโรป (Council of Europe) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe : OSCE) องค์การด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) เป็นต้น

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  30 ธันวาคม 2558

Update 21 กันยายน 2560

 

 • Head of State (Co-Prince)
  Francois HOLLANDE
 • Head of State (Co-Prince)
  Joan-Enric VIVES i SICILIA , Bishop
 • Head of Govt.
  Antoni MARTI Petit
 • Min. of Culture, Youth, & Sports
  Olga GELABERT FABREGA
 • Min. of Education & Higher Education
  Eric JOVER COMAS
 • Min. of Environment, Agriculture, & Sustainability
  Silvia CALVO ARMENGOL
 • Min. of Finance
  Jordi CINCA Mateos
 • Min. of Foreign Affairs
  Gilbert SABOYA Sunye
 • Min. of Health, Social Affairs, & Employment
  Maria Rosa FERRER OBIOLS
 • Min. of Justice & Interior
  Xavier ESPOT Zamora
 • Min. of Public Admin., Transportation, & Telecommunications
  Jordi ALCOBE Font
 • Min. of Territorial Planning
  Jordi TORRES FALCO
 • Min. of Tourism & Commerce
  Francesc CAMP Torres
 • Ambassador to the US
  Elisenda VIVES BALMANA
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Elisenda VIVES BALMANA

 

 

ที่มา:  https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/AN.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

3.327 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

อัตตราการเติบโตของ GDP

-1.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

49,900 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 11.9%
• ภาคอุตสาหกรรม 33.6%
• ภาคการบริการ 54.5% (ค่าประมาณพ.ศ. 2558)

อัตราการว่างงาน

3.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

หนี้สาธารณะ

41  ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิตทางการเกษตร

ธัญพืชในปริมาณที่น้อย ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวโอ๊ต ผัก และแกะ

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว (แหล่งเล่นสกี) การทำปศุสัตว์ ไม้ซุง การธนาคาร ใบยาสูบ และเฟอร์นิเจอร์

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-

มูลค่าการส่งออก

78.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์จากใบยาสูบ และเฟอร์นิเจอร์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Spain 52.6%, France 18.7%, Italy 2.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

1.257 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และกระแสไฟฟ้า

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Spain 63.6%, France 15.8%, Germany 3.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

ยูโร (Euro)

สัญลักษณ์เงิน

EUR

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่นี่)

สภาวะทั่วไปทางเศรษฐกิจ ราชรัฐอันดอร์ราเป็นรัฐปลอดภาษี มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว (ซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณปีละ 11.6 ล้านคนและทำรายได้เป็นสัดส่วน 80% ของ GDP) การธนาคาร (tax haven) และด้านอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากภาคอุตสาหกรรมมีไม่มาก

ภาคการผลิตที่สำคัญ คือ บุหรี่ ซิการ์ เครื่องเรือน การที่อันดอร์ร่ามีพื้นที่เเพาะปลูกเพียงร้อยละ 2 ของพื้นที่ทั้งหมดทำให้ภาคเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ (แกะ) การทำป่าไม้และปลูกยาสูบได้รับความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ

ราชรัฐอันดอร์รามีทรัพยากรธรรมชาติไม่มากนัก อาทิ น้ำแร่ ป่าไม้ แร่เหล็ก ตะกั่ว และสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้มากพอเป็นสินค้าออกสำคัญ

 

ความสัมพันธ์ทางการทูต ราชรัฐอันดอร์ราและไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยฝ่ายไทยได้แต่งตั้งให้
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์ราอีกตำแหน่งหนึ่ง ในขณะที่ ราชรัฐอันดอร์รา ยังไม่ได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางการค้า (ปี พ.ศ. 2555) 

ไทยกับอันดอร์รายังมีการค้าระหว่างกันไม่มากนัก โดยมีมูลค่าการค้ารวม ในปี 2555 0.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 0.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 0.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุล 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร  
สินค้านำเข้าที่สำคัญจากอันดอร์รา ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอันดอร์รามาไทย 194 คน (พ.ศ 2555)

ที่มา กรมยุโรป

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - อันดอร์รา                      
มูลค่าการค้า 0.79 0.76 0.39 0.39 0.42 60.11 -3.61 -49.19 -49.19 9.11
การส่งออก 0.17 0.20 0.19 0.19 0.10 -30.39 16.30 -3.50 -3.50 -48.79
การนำเข้า 0.62 0.56 0.20 0.20 0.32 148.71 -9.06 -65.20 -65.20 65.37
ดุลการค้า -0.45 -0.36 -0.01 -0.01 -0.23            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -73.15 934.48 -46.67 -46.67 283.13
2 อัญมณีและเครื่องประดับ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -38.46 -48.21 -48.21 166.67
3 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -27.84 -25.71 -25.71 -28.85
4 ผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อและผ้าที่จัดทำแล้ว - - - - 0.0 - - - - -
5 อาหารสัตว์เลี้ยง - - - - 0.0 - - - - -
6 เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 0.0 - - - 0.0 - - - - -
7 รองเท้าและชิ้นส่วน - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 700.00
8 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด - - - - 0.0 - - - - -
9 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -77.78
10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ - 0.0 - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 278.70 34.23 -42.08 -42.08 200.94
อื่นๆ 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 -44.75 10.59 11.41 11.41 -98.99
รวมทั้งสิ้น 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 -30.39 16.30 -3.50 -3.50 -48.79

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -71.00 -62.50 -97.22 -97.22 115,300.00
2 สินค้าทุนอื่น ๆ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 - -84.21 20,466.67 20,466.67 50.41
3 เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ 0.0 - - - 0.0 - - - - -
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 269.39 -98.47 -57.69 -57.69 940.91
5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 535.62 -81.90 829.76 829.76 -79.64
6 แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ - - - - 0.0 - - - - -
7 แผงวงจรไฟฟ้า 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 - 22.29 -89.98 -89.98 8.20
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
9 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -3.33
10 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -82.61 -25.00 -25.00 566.67
รวม 10 รายการ 0.5 0.1 0.2 0.2 0.3 247.66 -82.85 92.26 92.26 110.76
อื่นๆ 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 36.14 205.31 -90.89 -90.89 -90.91
รวมทั้งสิ้น 0.6 0.6 0.2 0.2 0.3 148.71 -9.06 -65.20 -65.20 65.37

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit