บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

Bosnia and Herzegovina1 Bosnia and Herzegovina2
ธง ตราสัญลักษณ์(Coat of arms)

 

 

ชื่อทางการ

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ททางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีชายแดนติดกับทะเลอะเดรียติก และโครเอเชีย

พื้นที่

51,197 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

1,543 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศโครเอเชีย 956 กิโลเมตร มอนเตเนโกร 242 กิโลเมตร และเซอร์เบีย 345 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เป็นภูเขาและหุบเขา

สภาพภูมิอากาศ

หน้าร้อนมีอากาศร้อนและมีช่วงเวลายาว หน้าหนาวอากาศหนาวจัดแต่บริเวณชายฝั่งทะเลอากาศอบอุ่นและมีฝนในหน้าหนาว

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหิน เหล็กดิบ หินแร่สำคัญในอะลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี โครไมต์ โคบอลต์ (สารกัมมันตภาพรังสี) แมงกานีส นิเกิล ดิน ยิปซั่ม เกลือ ทราย ป่าไม้ และพลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

แผ่นดินไหวที่รุนแรงมาก

จำนวนประชากร

3,856,181 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

-0.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา

เชื้อชาติ

บอสเนีย 48.4% เซอร์เบีย 32.7% โครเอเชีย 14.6% และอื่นๆ 4.3% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2556)

ศาสนา

มุสลิม 50.7% คริสต์นิกายออร์เทอร์ด็อกซ์ 30.7% คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 15.2% ศาสนาอื่นๆ 1.2% ผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้า 1.1% ไม่ระบุศาสนา 1.1%(สัมมะโนประชากร พ.ศ.2556)

ภาษา

บอสเนีย โครเอเชีย และเซอร์เบีย

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตย โดยปกครองประเทศในรูปแบบคณะประธานาธิบดี ๓ คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายเซิร์บ ๑ คน ฝ่ายบอสเนียนมุสลิม ๑ คน และฝ่ายโครอัท ๑ คน สับเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานทุก ๘ เดือน 

เมืองหลวง

กรุงซาราเยโว (Sarajevo)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งออกเป็น 2 เขตบริหารหลัก คือ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) และเซิร์บสกา (Srpska) และ 1 เขตบริหารปกครองตนเอง คือ เขตเบิตช์โค (Brcko)

วันที่ได้รับเอกราช

1 มีนาคม พ.ศ. 2535

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

14 ธันวาคม พ.ศ. 2538

ระบบกฏหมาย

ใช้กฎหมายบ้านเมืองของตนเอง ไม่ได้นำเอากฎจากศาลโลกมาใช้ร่วม

พรรคการเมือง

พรรค Alliance of Independent Social Democrats (SNSD) พรรค Bosnian Party (BOSS) พรรค Civic Democratic Party (GDS) พรรค Croat Christian Democratic Union of Bosnia and Herzegovina (HKDU) พรรค Croat Party of Rights (HSP) พรรค Croat Peasants Party (HSS) พรรค Croatian Democratic Union of Bosnia and Herzegovina (HDZ-BH) พรรค Croatian Democratic Union 1990 (HDZ1990) พรรค Croatian Democratic Union 100 ( HDZ100) พรรค Croatian Peoples Union พรรค Democratic National Union (DNZ) พรรค Democratic Peoples Alliance (DNS) พรรค Liberal Democratic Party (LDS) พรรค New Croat Initiative (NHI) พรรค Party for Bosnia and Herzegovina (SBH) พรรค Party for Democratic Action (SDA) พรรค Party of Democratic Progress (PDP) พรรค Serb Democratic Party (SDS) พรรค Serb Radical Party of the Republika Srpska (SRS-RS) พรรค Serb Radical Party-Dr. Vojislav Seselj (SRS-VS) พรรค Social Democratic Party of BIH (SDP) พรรค Social Democratic Union (SDU) พรรค Socialist Party of Republika Srpska (SPRS)

1.การเมืองการปกครอง

1.1 บอสเนียฯ เดิมเป็นสาธารณรัฐหนึ่งในหกสาธารณรัฐซึ่งประกอบขึ้นเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ สังคมนิยมยูโกสลาเวีย(Socialist Federal Republic of Yugoslavia หรือ SFRY) ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 ภายหลังจากที่สาธารณรัฐสโลวีเนีย และโครเอเชีย ได้ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจาก SFRYชาวมุสลิมและชาวโครอัทในบอสเนียฯจึงได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อแยก ตัวเป็นเอกราชเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1992 และได้ประกาศเอกราชจาก SFRY เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1992 ทำให้ชาวเซิร์บซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยไม่พอใจจึงประกาศตนเป็นพันธมิตรร่วมกับ ชาวเซิร์บในโครเอเชีย ประกาศตนเป็นอิสระในขณะที่ชาวโครอัทก็ได้ประกาศยึดครองดินแดนส่วนหนึ่งใน บอสเนียฯ ทำให้เกิดการสู้รบระหว่างกันจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองและสงครามฆ่าล้างเผ่า พันธุ์ที่ยืดเยื้อและรุนแรง

1.2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 ผู้นำของโครเอเชีย เซอร์เบีย และบอสเนียฯได้ไปร่วมประชุมที่เมืองเดย์ตัน รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ร่วมลงนามย่อข้อตกลงสันติภาพเมืองเดย์ตัน (Dayton Peace Accord)ซึ่งต่อมาได้ลงนามถาวรที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1995 ข้อตกลงสันติภาพเมืองเดย์ตันต่อมาใช้เป็นรัฐธรรมนูญของบอสเนียฯเป็นการ รับรองอธิปไตยของบอสเนียฯ โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 รัฐ และ 1 เขตปกครองพิเศษ คือ สหพันธ์บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา (Federation of Bosnia andHerzegovina) มีพื้นที่ร้อยละ 51 และสาธารณรัฐเซิร์บ (Republika Srpska)มีพื้นที่ร้อยละ ๔๙ โดยแต่ละรัฐมีรัฐสภาของตนเอง สำหรับรัฐบาลกลางบอสเนียฯจะมีคณะประธานาธิบดี (Collective Presidency) และสถาบันกลางอื่น ๆ อาทิศาลสูงและธนาคารกลางร่วมกัน ส่วนเขตปกครองพิเศษ (Brcko district)อยู่ภายใต้การปกครองของกองกำลังของสหภาพยุโรป (EU Force - EUFOR)ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547

1.3 สหประชาชาติได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลง สันติภาพDayton โดยส่งกองกำลังรักษาสันติภาพของนาโต (Stabilization Force or SFOR)ไปยังบอสเนียฯแต่ความพยายามดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างเต็ม ที่เนื่องจากความพยายามของพรรคการเมืองแต่ละพรรคในการสร้างฐานทางการเมือง โดยการแบ่งแยกชนชาติและสร้างกระแสชาตินิยมให้แก่ประชาชน

1.4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25459 บอสเนียฯได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นเป็นครั้งที่ 5นับตั้งแต่มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพเดย์ตันเมื่อปี 2538 โดยเป็นการเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดี สมาชิกสภา และในระดับรัฐบาลท้องถิ่นทั้งนี้ โครงสร้างทางการเมืองของบอสเนียฯ ยังคงแบ่งตามกลุ่มเชื้อชาติอยู่โดยมีคณะประธานาธิบดีประกอบด้วยตัวแทนฝ่าย เซิร์บ ฝ่ายมุสลิม และฝ่ายโครอัทมาจากการเลือกตั้ง หมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งประธานคณะประธานาธิบดี

1.5 ผลการเลือกตั้งคณะประธานาธิบดีสำหรับช่วงระหว่างปี 2549-2553 ปรากฏว่า Dr. Haris Silajdzicได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนคณะประธานาธิบดีฝ่ายมุสลิมโดยมีนโยบาย ผนวกเขตดินแดนปกครองตนเอง 2 เขต เข้าด้วยกันซึ่งได้แก่เขตสหพันธรัฐบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนาที่อยู่ภายใต้การ ปกครองของชาวบอสเนียน-โครอัทและเขตสาธารณรัฐเซิร์บ สำหรับผู้แทนคณะประธานาธิบดีฝ่ายเซิร์บเป็นของนาย NebojsaRadmanovic โดยผู้แทนคณะประธานาธิบดีฝ่ายโครอัทได้แก่ นาย Zeljko Komsicจากพรรคฝ่ายค้านทั้งนี้ประเด็นเรื่องเชื้อชาติและความเป็นชาตินิยมได้ เป็นหัวข้อสำคัญในการรณรงค์หาเสียงในครั้งนี้แม้ว่าอัตราการว่างงานที่สูง และความยากจนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศก็ตาม

1.6 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 คณะประธานาธิบดีได้แต่งตั้งนาย Nikola Spiric จากพรรคAlliance of Independent Social Democrats (SNSD) ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี(Chairman of the Council of the Ministers) ซึ่งมีนโยบายเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและเน้นการนำบอสเนียฯเข้าเป็น ส่วนหนึ่งของ Euro-Atlantic

2. นโยบายต่างประเทศ

นโยบายต่างประเทศของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและ คงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคง และประชาธิปไตย โดยเน้นความโปร่งใสควบคู่ไปกับเป้าหมายหลักในเรื่องต่างๆดังนี้


2.1 ด้านพหุภาคี

•รักษาและปกป้องความเป็นอธิปไตยและดินแดนของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาใน พรมแดนที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลและปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ (General Peace Agreement - GPA)

•การรวมบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเข้าในกระบวนการต่างๆ ที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรป(European integration)

•เข้าร่วมในกิจกรรมพหุภาคีต่างๆ กล่าวคือ เป็นส่วนหนึ่งในระบบของสหประชาชาติสภายุโรป (Council of Europe) องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป(Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE)องค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference - OIC)

•ส่งเสริมให้บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นหุ้นส่วนในความสัมพันธ์ด้าน เศรษฐกิจระหว่างประเทศและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้บอสเนีย ฯได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO)


2.2 ด้านทวิภาคี

•ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐโครเอเชียและเซอร์เบียและมอนเตเนโกร บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน และหลักความเท่าเทียมกันรวมทั้งให้ความเคารพต่ออธิปไตยและดินแดนซึ่งกันและ กัน

•จะพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศสมาชิกของPeaceImplementation Council Steering Board และกับสหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซียสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส จีน และประเทศสมาชิกอื่นๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศในภูมิภาคประเทศสมาชิกของ OIC และประเทศอื่นๆที่เป็นกำลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและบูรณะประเทศ บอสเนีย ฯ
•ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านทางการจัดทำความตกลงใน เรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่าง ประเทศ พัฒนาความร่วมมือทวิภาคีในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัฒนธรรม การศึกษา และการกีฬา

 

        ใช้ระบอบประชาธิปไตยโดยปกครองประเทศในรูปแบบคณะประธานาธิบดี 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายเซิร์บ 1 คนฝ่ายบอสเนียนมุสลิม 1 คน และฝ่ายโครอัท 1 คน สับเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานทุก 8 เดือน

        Bosnia's central government is headed by a tripartite presidency, with one representative of each of the three major ethnic constituencies. The chairmanship of the presidency rotates among the three presidency members every eight months.

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่  23 พฤศจิกายน 2559

Update 18 กันยายน 2560

National Government
 

Presidency Chmn. (Serb)

   Mladen IVANIC

Presidency Member (Bosniak)

   Bakir IZETBEGOVIC

Presidency Member (Croat)

   Dragan COVIC

Chmn., Council of Ministers

   Denis ZVIZDIC

Dep. Chmn., Council of Ministers

   Vjekoslav BEVANDA

Dep. Chmn., Council of Ministers

   Mirko SAROVIC

Min. of Civil Affairs

   Adil OSMANOVIC

Min. of Defense

   Marina PENDES

Min. of Finance

   Vjekoslav BEVANDA

Min. of Foreign Affairs

   Igor CRNADAK

Min. of Foreign Trade

   Mirko SAROVIC

Min. of Human Rights & Refugees

   Semiha BOROVAC

Min. of Justice

   Josip GRUBES

Min. of Security

   Dragan MEKTIC

Min. of Transport & Communication

  Ismir JUSKO

Governor, Central Bank

   Kemal KOZARIC

Ambassador to the US

   Jadranka NEGODIC

Permanent Representative to the UN, New York

   Mirsada COLAKOVIC

 

 

Federation Government
 
Pres.
   Marinko CAVARA
Vice Pres.
   Milan DUNOVIC
Vice Pres.
   Melika MAHMUTBEGOVIC
Prime Min.
   Fadil NOVALIC
Dep. Prime Min.
   Jelka MILICEVIC
Dep. Prime Min.
   Aleksandar REMETIC
Min. of Agriculture, Water Industry, & Forestry
   Semsudin DEDIC
Min. of Culture & Sports
   Zora DUJMOVIC
Min. of Development, Entrepreneurship, & Crafts
   Amir ZUKIC
Min. of Education & Science
   Elvira CEMALOVIC-DILBEROVIC
Min. of Energy, Mining, & Industry
   Reuf BAJROVIC
Min. of Environment & Tourism
   Snjezana SOLDAT
Min. of Finance
   Jelka MILICEVIC
Min. of Health
   Vjekoslav MANDIC
Min. of Interior
   Aljosa CAMPARA
Min. of Justice
   Mato JOZIC
Min. of Labor & Social Welfare
   Milan MANDILOVIC
Min. of the Liberation War Veterans & Disabled Veterans Issues
   Salko BUKVAREVIC
Min. of Refugees & Displaced Persons
   Edin RAMIC
Min. of Trade
   Aleksandar REMETIC
Min. of Traffic & Communications
   Denis LASIC
Min. of Urban Planning
   Josip MARTIC

 

 
Republika Srpska Government
 
Pres.
   Milorad DODIK
Vice Pres.
   Josip JERKOVIC
Vice Pres.
   Ramiz SALKIC
Prime Min.
   Zeljka CVIJANOVIC
Min. of Agriculture
   Stevo MIRJANIC
Min. of Economic Relations & Coordination
   Zlatan KLOKIC
Min. of Education & Culture
   Dane MALESEVIC
Min. of Finance
   Zoran TEGELTIJA
Min. of Health & Social Protection
   Dragan BOGDANIC
Min. of Industry, Energy, & Mining
   Petar DJOKIC
Min. of Interior
   Dragan LUKAC
Min. of Justice
   Anton KASIPOVIC
Min. of Labor & Veterans Affairs
   Milenko SAVANOVIC
Min. of Public Admin. & Local Self-Govt.
   Lejla RESIC
Min. of Refugees & Displaced Persons
   Davor CORDAS
Min. of Science & Technology
   Jasmin KOMIC
Min. of Trade & Tourism
   Predrag GLUHAKOVIC
Min. of Transport & Communications
   Nedjo TRNINIC
Min. of Urban Planning & Ecology
   Srebrenka GOLIC
Min. of Youth, Families, & Sport
   Jasmina DAVIDOVIC

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/BK.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

42.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

11,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

การเติบโตของ GDP

2.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 7.8%
• ภาคอุตสาหกรรม 26.8%
• ภาคการบริการ 65.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

28% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-1.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

46.5% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวสาลี ข้าวโพด ผลไม้ ผัก และปศุสัตว์

อุตสาหกรรม

เหล็กกล้า ถ่านหิน เหล็กดิบ ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส แร่สำคัญที่อยู่ในอะลูมิเนียม ชิ้นส่วนของยานพาหนะ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชิ้นส่วนรถถังและอากาศยาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และการกลั่นน้ำมัน

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-927 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

3.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

โลหะ เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์จากไม้

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Slovenia 16.6%, Italy 16%, Germany 12.2%, Croatia 11.6%, Austria 11.2%, Turkey 5.3% (พ.ศ.2559)

มูลค่าการนำเข้า

7.765 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง และอาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Croatia 19.3%, Germany 13.9%, Slovenia 13.8%, Italy 10.9%, Austria 5.7%, Hungary 5.2%, Turkey 4.5% (พ.ศ.2559)

สกุลเงิน

คอนเวอร์ทิเบิลมาร์ก (Konvertibilna Marka: Convertible Mark)

สัญลักษณ์เงิน

BAM

เศรษฐกิจและสังคม 
ในบรรดาประเทศอดีตยูโกสลาเวียทั้งหมด บอสเนียฯ เป็นประเทศยากจนเป็นอันดับสองรองจากมาซิโดเนีย ในอดีตบอสเนียฯ เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมทางทหารของยูโกสลาเวีย ปัจจุบันบอสเนียฯ ต้องนำเข้าอาหาร โดยเฉพาะเขตมุลลิมโครอัตยังต้องอาศัยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากองค์การระหว่างประเทศเป็นหลัก
ภาคการเกษตรส่วนใหญ่แม้จะเป็นของเอกชนแล้วแต่ขนาดของกิจการค่อนข้างเล็กและไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีการจ้างงานเกินความต้องการ สำหรับภาคเกษตรกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การผลิตข้าวสาลี ข้าวโพด ผลไม้ ผัก ปศุสัตว์ ส่วนภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมไม้ แร่และโลหะ เคมีภัณฑ์และยา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องหนัง การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
 หลังจากการสู้รบได้ยุติลง เศรษฐกิจบอสเนียฯ ได้รับการพัฒนาอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงมีความผันผวน ภาระที่เร่งด่วนของรัฐบาลยังคงเป็นเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนของ และเป็นระบบเศรษฐกิจแบบการตลาด ซึ่งปัจจุบัน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างล่าช้า อัตราการว่างงานยังคงสูง


 สำหรับนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลบอสเนียฯ ชุดนี้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ การเร่งเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปโดยพยายามสรุปความตกลง Stabilization and Association Agreement (SAA) ซึ่งนับเป็นความร่วมมือในขั้นแรกที่อาจนำไปสู่การเจรจาเข้าเป็นสมาชิกต่อไป ปรับปรุงระบบการเงินให้เข้มแข็ง ปฏิรูปการบริหารรัฐกิจ การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก และคงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศโดย ทำให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ข้างต้นเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บอสเนียฯ ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากสหภาพยุโรปตามแผนงานความช่วยเหลือสำหรับภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ (Stability Pact for Southeastern Europe) ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่ควรต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความช่วยเหลือที่จะลดลงในอนาคต

 

 

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 
๑. ความสัมพันธ์ทั่วไป 
        ไทยได้ให้การรับรองบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ทั้งนี้ ไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมบอสเนีย ฯ และได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำบอสเนีย ฯ ด้วย สำหรับฝ่ายบอสเนีย ฯ ได้แต่งตั้ง นายมุสตาฟา มูจีซิโนวิก (Mustafa Mujezinovic) เป็นเอกอัครราชทูตบอสเนีย ฯ ประจำประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
   ๑.๑ ความสัมพันธ์ด้านการเมือง 
ไทยและบอสเนียฯ มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก บอสเนียฯ มีความรู้สึกที่ดีกับไทยที่ได้ให้การสนับสนุนบอสเนียฯ โดยเป็นประเทศแรกๆ ที่ให้การรับรองและสถาปนาความสัมพันธ์กับบอสเนียฯ และได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติการในกองกำลังของสหประชาชาติ
   ๑.๒ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
การค้าระหว่างไทยกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในปี 2556 มีมูลค่า 4.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (โดยไทยส่งออก 3.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้า 1.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 2.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดเก็บสถิติของบอสเนียฯ ยังไม่เป็นระบบและล้าหลัง ประกอบกับการที่สินค้าไทยบางชนิด เช่น สินค้าอาหาร ผู้ค้ารายย่อยใช้วิธีเดินทางไปซื้อสินค้าจากประเทศข้างเคียง เช่น ฮังการี โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย และลักลอบหนีภาษีนำเข้าไปจำหน่าย จึงอาจทำให้สถิติมูลค่าการค้าคลาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ ได้มีสินค้าไทยเข้าไปจำหน่ายในบอสเนียฯ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ และผลไม้กระป๋อง และสินค้านำเข้าจากบอสเนียฯ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน แร่/ผลิตภัณฑ์จากแร่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และรองเท้า ซึ่งสินค้าจากประสินค้าไทยที่มีลู่ทางสูง ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้จำเป็นในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะสินค้าอาหารซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค การขายสินค้าไทยในบอสเนียฯ โดยตรงอาจจะมีความเสี่ยง แต่ก็เป็นตลาดใหม่ที่มีความต้องการสินค้าสูง ทั้งนี้ บอสเนียฯ ได้รับความช่วยเหลือและความสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศและจากนานาประเทศเพื่อช่วยฟื้นฟูบูรณะประเทศ โดยเฉพาะจากสหภาพยุโรปตามแผนงานความช่วยเหลือสำหรับภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ (Stability Pact for South Eastern Europe) ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจบอสเนียฯ ขยายตัวและเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น


สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวจากบอสเนีย ฯ เดินทางมาประเทศไทยในปี 2556 มีจำนวน 1,074 คน (เพิ่มจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 795 คน)

จำนวนคนไทย: ประมาณ 20 คน


   ๑.๓ ท่าทีไทยต่อปัญหาบอสเนีย ฯ
     ๑.๓.๑ ไทยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของสหประชาชาติเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในบอสเนียฯ มาโดยตลอด และไทยสนับสนุนข้อตกลงสันติภาพเดย์ตัน

      ๑.๓.๒ ไทยประสงค์ที่จะเห็นการสนับสนุนจากนานาชาติในการบูรณะฟื้นฟูบอสเนีย ฯ โดยในปี ๒๕๓๘ ไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่บอสเนียฯ ผ่านทางองค์การกาชาดสากล (ICRC) เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และได้เพิ่มความช่วยเหลือในกรอบการทำงานภาคสนามของ ICRC ในบอสเนียฯ อีก ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าบำรุงการปฏิบัติการของกองกำลัง UNPROFOR อีก ๑๖๗,๔๓๖ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งล่าสุดในปี ๒๕๔๔ ไทยได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมแก่บอสเนีย ฯ เนื่องจากประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติเป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
     ๑.๓.๓ ไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน ๕ นาย ไปปฏิบัติการในกองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (UNIPTF) ซึ่งอยู่ภายใต้ UN Mission in Bosnia-Herzegovina (UNMIBH) เมื่อปี ๒๕๔๑ โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ชุดละ ๑ ปี
     ๑.๓.๔ ไทยให้การสนับสนุนข้อมติทุกเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในบอสเนียฯ ที่เสนอในที่ประชุมของสหประชาชาติ และเห็นด้วยกับการคงกองกำลังปฏิบัติการของสหภาพยุโรป (EU Force – EUFOR) ในบอสเนีย ฯ เพื่อดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพเดย์ตัน ดูแลความสงบและเสริมสร้างสภาวะที่เป็นมิตรของเชื้อชาติต่างๆ ในบอสเนียฯ และกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป จนกว่าสถานการณ์ภายในบอสเนียฯ จะมีเสถียรภาพและความสงบสุขมากกว่านี้


๒. ความตกลงที่สำคัญๆ กับประเทศไทย 
   
๒.๑ ความตกลงทางการค้า (อยู่ระหว่างการพิจารณา)

   ๒.๒ ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
   ๒.๓ ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
   ๒.๔ ความตกลงเพื่อการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษไทย-บอสเนียฯ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)

๓. การเยือนที่สำคัญ 
       
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนายังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน สำหรับฝ่ายไทยนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เคยเสด็จ ฯ เยือนกรุงซาราเยโว เมื่อครั้งที่เสด็จฯ สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยได้เสด็จ ฯ กรุงเบลเกรดด้วย สำหรับฝ่ายบอสเนียฯ นายสเวน อัลคาไล (Mr. Sven Alkalaj) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอสเนียฯ ได้เยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งถือเป็นการเยือนในระดับสูงเป็นครั้งแรกจากฝ่ายบอสเนียฯ

 

ที่มา ทวีปยุโรป : บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา                      
มูลค่าการค้า 4.85 8.34 7.58 7.58 7.65 -29.07 72.08 -9.09 -9.09 0.87
การส่งออก 3.76 6.42 5.00 5.00 5.78 -7.67 70.83 -22.04 -22.04 15.51
การนำเข้า 1.09 1.93 2.58 2.58 1.87 -60.55 76.41 34.05 34.05 -27.51
ดุลการค้า 2.66 4.49 2.42 2.42 3.91            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.6 4.2 3.2 3.2 3.9 96.99 62.04 -24.71 -24.71 21.99
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.7 1.3 1.0 1.0 1.1 -73.02 98.54 -20.09 -20.09 6.38
3 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 - 24.47 128.21 128.21 -8.95
4 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -39.31 8.57 -81.58 -81.58 6,776.19
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.3 0.2 0.4 0.4 0.1 86.73 -33.58 82.10 82.10 -66.47
6 เคมีภัณฑ์ - - - - 0.1 - - - - -
7 อัญมณีและเครื่องประดับ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -50.88 -55.84 -1.79 -1.79 296.80
8 เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ 0.0 - - - 0.0 - - - - -
9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2,322.22
10 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 3.7 5.8 4.8 4.8 5.7 -7.94 58.10 -17.33 -17.33 18.12
อื่นๆ 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1 10.73 770.49 -69.10 -69.10 -54.35
รวมทั้งสิ้น 3.8 6.4 5.0 5.0 5.8 -7.67 70.83 -22.04 -22.04 15.51

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ยุทธปัจจัย 0.1 0.2 1.1 1.1 0.6 -95.87 109.80 423.93 423.93 -43.29
2 รองเท้า 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 351.41 -18.08 4.93 4.93 24.89
3 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 34.36 99.71 44.46 44.46 -23.44
4 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 126.64 57.73 16.54 16.54 -18.83
5 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.4 0.1 0.1 0.2 8.54 2,075.84 -67.16 -67.16 34.36
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 323.68 -58.01 1.04 1.04 48.46
7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 17.46 -58.11 619.35 619.35 294.17
8 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.2 0.5 0.4 0.4 0.1 1,098.28 144.12 -22.08 -22.08 -80.94
9 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 95.60 -11.24 13.08 13.08 -25.93
10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.33 133.33 2,050.00 2,050.00 -31.89
รวม 10 รายการ 1.1 1.9 2.6 2.6 1.8 -59.72 73.65 36.86 36.86 -27.93
อื่นๆ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -86.57 335.65 -71.06 -71.06 46.90
รวมทั้งสิ้น 1.1 1.9 2.6 2.6 1.9 -60.55 76.41 34.05 34.05 -27.51

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

เอกอัครราชทูตบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศมาเลเซีย    H.E. Mr. Ensar Eminovic
ที่อยู่

Embassy of Bosnia and Herzegovina

JKR 854, Jalan Bellamy,
50460 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel: (603) 2144 - 0353

Fax: (603) 2142 - 6025

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit