จอร์เจีย

georgia-flag georgia2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

georgia3
ที่มา : www.wikipedia.org
 
georgia4
 
Admtermap
ที่มา : parliament.ge

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐจอร์เจีย (Republic of Georgia)

ที่ตั้ง

ทางตอนใต้ของเทือกเขา Transcaucasus
ทิศเหนือ จรดพรมแดนรัสเซีย
ทิศตะวันออก จรดพรมแดนอาเซอร์ไบจาน
ทิศใต้จรดพรมแดนอาร์เมเนีย และตุรกี
ทิศตะวันตก ติดชายฝั่งทะเลดำ

พื้นที่

69,700 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

1,814 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศ อาเมเนีย 219 กิโลเมตร ตุรกี 273 กิโลเมตร อาเซอร์ไบจาน 428 กิโลเมตร และรัสเซีย 894 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เต็มไปด้วยแอ่งน้ำ และเป็นที่ราบต่ำ ทางตอนเหนือมีที่ราบ ส่วนทางตอนใต้เต็มไปด้วยภูเขา

สภาพภูมิอากาศ

มีลักษณะอากาศแบบชายทะเล เฉอะแฉะ และมีหน้าหนาวที่หนาวปานกลาง และหน้าร้อนที่เย็นสบาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

แผ่นหินผา ถ่านหินเลน กรดฟอสฟอรัส ดิน หินปูน ทราย โดโลไมต์ ผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และโคลนใต้ทะเล

ภัยธรรมชาติ

จะมีน้ำท่วมบางครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

จำนวนประชากร

4,926,330 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

จอร์เจียน

เชื้อชาติ

จอร์เจียน 83.8% อะเซอรี 6.5% อาร์เมเนียน 5.7% รัสเซีย 1.5% และอื่นๆ 2.5% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2545)

ศาสนา

คริสต์นิกายออร์เทอร์ด็อกซ์ 83.9% มุสลิม 9.9% อาร์เมเนียน-จอร์เจียน 3.9% คริสต์นิกายคาทอลิก 0.8% อื่นๆ 0.8 % ไม่เข้าร่วมในศาสนาใด 0.7% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2545)

ภาษา

จอร์จเจียน (ภาษาราชการ) 71% รัสเซีย 9% อาร์เมเนียน 7% อะเซอรี 6% อื่นๆ 7% 

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 


       ประวัติศาสตร์ของจอร์เจียมียาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษา เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ กรุงทบิลิซิ (เมืองหลวง) ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขา (valley) ที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำ Mtkvari พื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย ตุรกี อาหรับและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึง 18 ซึ่งเป็นเวลา 11 ศตวรรษที่จอร์เจียถูกปกครองโดยเผ่าต่างๆ ทั้งนี้ ในระหว่างศตวรรษที่ 11 ถึง 12 จอร์เจียได้รับการคุ้มครองจากรัสเซีย ซึ่ง ในที่สุดรัสเซียก็ได้ผนวกจอร์เจียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และเนรเทศราชวงศ์จอร์เจียในปี ค.ศ. 1801 (พ.ศ. 2344) อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนจอร์เจียจำนวนหนึ่งที่ต่อต้านการปกครองของรัสเซียเมื่อระบบกษัตริย์ (Tsarist) ของรัสเซียถูกโค่นลง สาธารณรัฐจอร์เจียก็ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) และภายในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1921 (พ.ศ. 2464) กองทัพแดง (Red Army) ของสหภาพโซเวียตก็ได้เข้ายึดครองจอร์เจียอีกครั้งหนึ่ง ทำให้จอร์เจียเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) Supreme Council ของสาธารณรัฐจอร์เจียก็ได้ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต
จอร์เจียประสบปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติตั้งแต่ประกาศเอกราช และเพิ่งเริ่มมีเสถียรภาพในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) อย่างไรก็ตาม ปัญหาคนพลัดถิ่นภายใน (internally displaced persons--IDPs) กว่า 230,000 คน ก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการการเมืองท้องถิ่น ปัญหาความขัดแย้งใน Abkhazia และ South Ossetia ซึ่งต้องการแยกตัวออกจากจอร์เจียยังคงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ยังคงต้องอาศัยกองกำลังสันติภาพของรัสเซีย และองค์การระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพ ซึ่งต้องมีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน การเจรจาระหว่างจอร์เจียกับ South Ossetia มีความคืบหน้าพอสมควร ในขณะที่การเจรจาระหว่างจอร์เจียกับ Abkhazia ยังคงหาผลสรุปไม่ได้


รัฐบาลจอร์เจียยึดมั่นในแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของ IMF และ World Bank และให้ความสำคัญกับการบูรณะเส้นทางสายไหม ในฐานะที่เป็น Eurasian corridor โดยจะใช้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจอร์เจียเป็นสะพานเชื่อมการค้าระหว่างยุโรป และเอเชีย

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐ มีรัฐสภา ประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ในการบริหารและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยผ่านการเห็นชอบ 2 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา

สถาบันนิติบัญญัติ - ระบบสภาเดียว (Unicameral Supreme Council) มีสมาชิก 235 คน เลือกตั้งจากการแบ่งเขตประชากรต่อพื้นที่ โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 150 เขต เขตละ 1 คน และจากการเสนอของพรรคการเมืองอีก 85 คน ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี

เมืองหลวง

กรุงทบิลิซี (T'bilisi)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งออกเป็น 9 จังหวัด ได้แก่ กูเรีย (Guria) อีเมเรตี (Imereti) คาเคตี (Kakheti) คเวมอร์คาร์ตี (Kvemo Kartli) มซเคตา-มเตียเนตี (Mtskheta-Mtianeti) ราชา-เลชคูมีและคเวมอสวาเนตี(Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti) ซาเมเกรลอ-เซมอสวาเนตี (Samegrelo and Zemo Svaneti) ซัมสเค-จาวาเคตี (Samtskhe-Javakheti) และชีดาคาร์ตี (Shida Kartli) 1 เมืองหลวง คือ กรุงทบิลิซี (T'bilisi) และ 2 สาธารณรัฐปกครองตนเอง ได้แก่ สาธารณรัฐปกครองตัวเองอับคาเซีย (Abkhazia) และสาธารณรัฐปกครองตนเองอัดจารา (Ajaria)

วันที่ได้รับเอกราช

9 เมษายน พ.ศ. 2534

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

24 สิงหาคม พ.ศ. 2538

ระบบกฏหมาย

กฎหมายบ้านเมืองนำเอากฎจากศาลโลกมาใช้ร่วมด้วย

พรรคการเมือง

พรรค Burjanadze-Democrats พรรค Georgian People's Front พรรค Georgian United Communist Party (UCPG) พรรค Georgia's Way Party พรรค Greens พรรค Industry Will Save Georgia (Industrialists) (IWSG) พรรค Labor Party พรรค National Council-New Rights พรรค National Democratic Party (NDP) พรรค National Movement-Democratic Front พรรค National Movement พรรค New Rights พรรค Republican Party พรรค Socialist Party (SPG) พรรค Traditionalists พรรค Union of National Forces-Conservatives

สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ 
การปฏิวัติกุหลาบ (Rose Revolution)
ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีจอร์เจียเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2546 ผลปรากฏว่า นาย Eduard Shevardnadze ประธานาธิบดีจอร์เจียในขณะนั้น ชนะการเลือกตั้งอย่างไม่โปร่งใส จึงเกิดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดี Shevardnadze ซึ่งมีกำหนดครบวาระในปี 2548 ลาออกจากตำแหน่ง ต่อมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2546 นาย Mikheil Saakashvili ผู้นำฝ่ายค้าน ได้นำผู้ประท้วงราว 30,000 คน บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา ในขณะที่สมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามากำลังร่วมในการเปิดประชุมสภาสมัยแรก ทำให้ประธานาธิบดี Shevardnadze ซึ่งกำลังกล่าวปราศรัยอยู่นั้น ต้องหลบหนีออกจากรัฐสภา และประกาศภาวะฉุกเฉินและได้ลาออกจากตำแหน่งในเวลาต่อมา ทั้งนี้ การประกาศลาออกดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากการหารือกับนาย Igor Ivanov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ซึ่งได้เดินทางไปจอร์เจียและพบหารือกับบุคคลสำคัญต่างๆ ของฝ่ายจอร์เจีย


ภายหลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 จอร์เจียได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นใหม่ ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นาย Mikhail Saakashvili ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน และผู้นำในการโค่นล้มอดีตประธานาธิบดี Shevardnadze ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น โดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน ถึงร้อยละ 96.3 นาย Saakashvili ได้ปฏิญานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีจอร์เจียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547 และได้แถลงนโยบายว่า รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในด้านนโยบายต่างประเทศ นาย Saakashvili สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและนาโต้ของจอร์เจีย แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธ์อันดีกับรัสเซีย ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญด้วย

สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ประธานาธิบดี Saakashvili ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังจากกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลได้ออกมาประท้วงอย่างกว้างขวางในกรุงทบิลิซี และเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกจากตำแหน่งและจัดให้มีการเลือกตั้งภายในฤดูใบไม้ผลิของปี 2551 เหตุการณ์นี้นับเป็นวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่ร้ายแรงที่สุดในจอร์เจียนับตั้งแต่การปฏิวัติกุหลาบในปี 2546
การประท้วงครั้งนี้มีสาเหตุมาจากความไม่พอใจของชาวจอร์เจียต่อการจับกุมนาย Irakli Okrushvili อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป อย่างไรก็ดี ทางการจอร์เจียกล่าวหารัสเซียว่ามีส่วนร่วมในการวางแผนการประท้วงครั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อล้มล้างรัฐบาลฝักใฝ่ตะวันตกของประธานาธิบดี Saakashvili
แรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศทำให้ประธานาธิบดี Saakashvili ประกาศร่นกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นมาเป็นวันที่ 5 มกราคม 2551 ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกล่าวปรากฏว่า ประธานาธิบดี Saakashvili ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด เป็นจำนวนร้อยละ 53.47 ตามด้วยนาย Levan Gachechiladze ได้คะแนนเสียงร้อยละ 25.69 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ประธานาธิบดี Saakashvili จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่หากเปรียบเทียบเสียงที่ได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจะเห็นได้ว่า ความนิยมในตัวประธานาธิบดี Saakashvili ได้ลดลงกว่าเดิมมาก
กลุ่มผู้ต่อต้านประธานาธิบดี Saakashvili ได้ออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อผลการเลือกตั้งดังกล่าว และเชื่อว่ามีความไม่โปร่งใสในการนับคะแนน ต่างจากผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งจาก OSCE และองค์กรจากประเทศยุโรปและอเมริกาที่เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องตามวิถีประชาธิปไตย ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออก Press Statement แสดงข้อกังขาต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีจอร์เจียว่า มีการกดดันผู้สมัครจากพรรคตรงข้ามกับรัฐบาลโดยใช้อำนาจรัฐอย่างกว้างขวาง

นโยบายต่างประเทศจอร์เจีย
      แม้ว่าจอร์เจียจะเป็นประเทศเล็ก ๆ ในภูมิภาคคอเคซัส แต่ในบริบทของการช่วงชิงอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจ อาทิ รัสเซีย สหรัฐฯ รวมถึงสหภาพยุโรป จอร์เจียมีบทบาทสำคัญด้วยที่ตั้งที่ใกล้กับอิรัก อิหร่าน และตุรกี และยังตั้งอยู่บนเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ Baku-Tbilisi-Ceyhan นอกจากนี้ ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนภายในจอร์เจีย (ดินแดง Abkhazia, South Ossetia และ Adjara) ยังทำให้จอร์เจียสามารถเป็นเครื่องมือในการต่อรองระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ และชาติตะวันตกอื่น ๆ ได้

ความสัมพันธ์จอร์เจีย-รัสเซีย
     จอร์เจียมีความขัดแย้งกับรัสเซียสืบเนื่องมาจากปัญหาแบ่งแยกดินแดนในจอร์เจีย โดยจอร์เจียกล่าวหารัสเซียว่าเข้าไปแทรกแซงในปัญหาเหล่านี้ ทั้งในทางลับและโดยการส่งกองกำลังเข้าไป และยังกังวลว่ารัสเซียพยายามที่จะผนวกดินแดนจอร์เจียเข้าไปในดินแดนของตน ในขณะที่รัสเซียเห็นว่าดินแดนชายแดนของจอร์เจียบางแห่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายเชชเนีย และเห็นว่ารัฐบาลจอร์เจียไม่ให้ความร่วมมือในการกวาดล้างกลุ่มกองโจรเชชเนียเหล่านี้ในดินแดนของตน


เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2007 เครื่องบินขับไล่ SU-25 จำนวน 2 ลำ ได้บินเข้าไปในน่านฟ้าจอร์เจีย พร้อมกับยิงขีปนาวุธ 1 ลูกไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจาก South Ossetia ทางการจอร์เจียเชื่อว่าเป็นการกระทำของรัสเซีย ส่วนทางฝ่ายรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินขับไล่เป็นของจอร์เจียที่ต้องการยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในพื้นที่ South Ossetia เพื่อโน้มน้าวให้สหภาพยุโรปและ NATO เห็นว่า รัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคและเข้ามาให้ความช่วยเหลือจอร์เจียในกรณีที่มีความขัดแย้งกับรัสเซีย
อย่างไรก็ดี ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2551 ประธานาธิบดี Saakashvili ได้ให้สัมภาษณ์แก่รายการโทรทัศน์รัสเซีย ประกาศว่า การมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับรัสเซียถือเป็นผลประโยชน์แก่จอร์เจีย และเชื่อว่าการเข้าร่วม NATO ของจอร์เจียจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับรัสเซีย นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นของตนเกี่ยวกับการเมืองในบริบทโลกว่า จะสนับสนุนความสัมพันธ์กับทั้ง NATO และประเทศอื่น ๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตก และเชื่อว่านโยบายต่างประเทศของจอร์เจียควรจะมีหลายมิติ

ความสัมพันธ์จอร์เจีย-สหรัฐฯ
     จอร์เจียมีความร่วมมือทางวิชาการ (technical cooperation) กับสหรัฐฯ ตั้งแต่ปีค.ศ.2000 โดยสหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านยุทโธปกรณ์แก่จอร์เจีย อาทิ เฮลิคอปเตอร์ และหลังจากเหตุการณ์วินาศกรรมในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001 ความร่วมมือระหว่างสองประเทศก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2002 ได้มีการลงนามในโครงการสร้างท่อส่งน้ำมันระหว่างรัฐบาลจอร์เจียกับนักลงทุนต่างประเทศ ภายใต้โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันเส้นทาง Baku-Tbilisi-Ceyhan ซึ่งมีขีดความสามารถในการขนส่งน้ำมันถึง 1 ล้านบาเรลต่อวันโดยโครงการดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อจอร์เจียและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคคอเคซัส เนื่องจากจะนำไปสู่การขยายตัว ทางเศรษฐกิจของจอร์เจียและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคคอเคซัส ทั้งนี้ ท่อส่งน้ำมันดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นจากอาเซอร์ไบจาน (กรุงบากู) ผ่านจอร์เจียไปยังเมืองท่า Ceyhan ของตุรกี เพื่อขนถ่ายน้ำมันทางเรือต่อไปยังยุโรปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งแล้วเสร็จและดำเนินการส่งออกก๊าซและน้ำมัน เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2005
นอกจากนี้ จอร์เจียยังมีโครงการ North-South Transport Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเอเชียและยุโรป มีจุดเชื่อมจากเมืองในอิหร่านไปถึงท่าเรือในทะเลดำ อย่างไรก็ตาม ระยะทางประมาณ140 กิโลเมตร จากอิหร่านไปยังอาเซอร์ไบจาน ยังคงต้องสร้างเพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบันยังต้องอาศัยการขนส่งโดยรถไฟ

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  29 ธันวาคม 2559

Update 18 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Giorgi MARGVELASHVILI
 • Speaker of Parliament
  Irakli KOBAKHIDZE
 • Prime Min.
  Giorgi KVIRIKASHVILI
 • First Dep. Prime Min.
  Dimitry KUMSISHVILI
 • Dep. Prime Min.
  Kakhaber "Kakha" KALADZE
 • Min. of Agriculture
  Levan DAVITASHVILI
 • Min. of Corrections & Legal Assistance
  Kakhi KAKHISHVILI
 • Min. of Culture & Monument Protection
  Mikheil GIORGADZE
 • Min. of Defense
  Levan IZORIA
 • Min. of Economy & Sustainable Development
  Giorgi GAKHARIA
 • Min. of Education & Science
  Aleksandre JEJELAVA
 • Min. of Energy
  Kakha KALADZE
 • Min. of Environment & Natural Resources Protection
  Gigla AGULASHVILI
 • Min. of Finance
  Giorgi KUMSISHVILI
 • Min. of Foreign Affairs
  Mikheil JANELIDZE
 • Min. of Internal Affairs
  Giorgi MGEBRISHVILI
 • Min. for Internally Displaced Persons From the Occupied Territories, Accommodation, & Refugees of Georgia
  Sozar SUBARI
 • Min. of Justice
  Tea TSULUKIANI
 • Min. of Labor, Health & Social Affairs
  Davit SERGEENKO
 • Min. of Regional Development & Infrastructure
  Zurab ALAVIDZE
 • Min. of Sports & Youth Affairs
  Tariel KHECHIKASHVILI
 • Dir. of State Security Service
  Vakhtang GOMELAURI
 • State Min. for Diaspora Issues
  Gela DUMBADZE
 • State Min. for European & Euro-Atlantic Integration
  Viktor DOLIDZE
 • State Min. for Reconciliation & Civic Equality
  Ketevan TSIKHELASHVILI
 • Sec., National Security Council
  Davit RAKVIASHVILI
 • Chmn., National Bank
  Koba GVENETADZE
 • Ambassador to the US
  Davit BAKRADZE
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Kakha IMNADZE

  

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/GG.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

37.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 9.2%
• ภาคอุตสาหกรรม 21.6%
• ภาคการบริการ 68.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

12.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

2.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

42.4% of GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

มะนาว องุ่น ชา ฮาเซลนัท ผักต่างๆ และปศุสัตว์

อุตสาหกรรม

เหล็กกล้า อากาศยาน เครื่องมือสำหรับเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เหมืองแร่ (แมงกานีสและทองแดง) เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ และไวน์

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

1.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-1.764 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

2.926 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เศษเหล็ก ไวน์ น้ำแร่ สินแร่ ยานพาหนะ ผลไม้และถั่ว

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Azerbaijan 10.9%, Bulgaria 9.7%, Turkey 8.4%, Armenia 8.2%, Russia 7.4%, China 5.7%, US 4.7%, Uzbekistan 4.4% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

6.803 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ เครื่องจักรและชิ้นส่วน เมล็ดข้าวและอาหารอื่นๆ และยารักษาโรค

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Turkey 17.2%, Russia 8.1%, China 7.6%, Azerbaijan 7%, Ireland 5.9%, Ukraine 5.9%, Germany 5.6% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

ลารี (Lari)

สัญลักษณ์เงิน

GEL

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

สถานะเศรษฐกิจจอร์เจีย
        เศรษฐกิจจอร์เจียมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นในระยะหลังมานี้ โดยเฉพาะหลังจากการขึ้นสู่อำนาจของประธานาธิบดี Saakashvili ในปี 2546 เนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายที่แน่วแน่ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายและเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ การปฏิรูปภาษี (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548) ที่ลดอัตราภาษีลงเพื่อให้ประชาชนลดการหลบเลี่ยงภาษี กระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนเพิ่ม และยังพัฒนาบรรยากาศการลงทุนในหมู่นักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ รัฐบาลยังประสบความสำเร็จในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และในระยะหลังยังมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการท่อขนส่งน้ำมัน Baku-Tbilisi-Ceyhan ซึ่งจะทำให้จอร์เจียเป็นเส้นทางผ่านสำคัญสำหรับการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป
อย่างไรก็ดี ความยากจน ธุรกิจผิดกฎหมาย ตลาดมืด และการฉ้อราษฎร์บังหลวง ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของจอร์เจีย ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี Shevardnadze ทั้งนี้ มีการประเมินว่า มีการดำเนินธุรกิจโดยมิได้ผ่านการลงทะเบียนของรัฐในจอร์เจียอยู่ถึงร้อยละ 30-50

 

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป
1.1 การทูต
ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจอร์เจียเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ฝ่ายไทยจึงมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกรับผิดชอบดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-จอร์เจีย ในขณะที่ฝ่ายจอร์เจียได้แต่งตั้งนาย Tatsuya Nishimura ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์จอร์เจียประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2003

1.2 การค้า 
ไทยกับจอร์เจียเพิ่งเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันเมื่อปี ค.ศ. 1995 โดยมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศยังมีมูลค่าไม่สูงมากนัก แต่มีแนวโน้มที่ดีในการขยายลู่ทางทางการค้าระหว่างกันต่อไป ในปี 2556 มีมูลค่า 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 40.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 37.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากจอร์เจีย ได้แก่ ธัญพืชและธัญพืชสำเร็จรูป หลอดและท่อโลหะ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ และเศษโลหะ ผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะอื่น สัตว์สำหรับเพาะพันธุ์ สินค้าทุนอื่นๆ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องบิน เครื่องร่อน และอุปกรณ์การบิน

สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังจอร์เจีย ได้แก่ เม็ดพลาสติก น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ยางพารา ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผักกระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ข้าว ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อัญมณีเครื่องประดับ รองเท้าและชิ้นส่วน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สำนักงานของไทยในจอร์เจีย: ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมจอร์เจีย)
สำนักงานของจอร์เจียในไทย: สถานเอกอัครราชทูตจอร์เจีย ณ กรุงนิวเดลี มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย

ที่มา กรมยุโรป

1.3 ความร่วมมือทางวิชาการ 
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และวิชาการจากจอร์เจีย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานของจอร์เจียได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือในด้านนี้ในสาขาต่างๆ กับไทย ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ได้เดินทางไปเยือนและเจรจาความร่วมมือดังกล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 แต่หลังจากนั้น ก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันแต่อย่างใด

2. ความตกลงที่สำคัญกับประเทศไทย
ปัจจุบันไทยและจอร์เจียมีความตกลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 5 ฉบับ ได้แก่
1. ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income) ฝ่ายจอร์เจียได้เสนอร่างให้กับฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2540 
สถานะล่าสุด: ขณะนี้ฝ่ายไทยได้เสนอร่างความตกลงต้นแบบของไทยให้ฝ่ายจอร์เจียแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายจอร์เจีย

2. ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Agreement on the Promotion and Protection of Investments) ฝ่ายจอร์เจียได้เสนอร่างให้กับฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2539 
สถานะล่าสุด: ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอกำหนดวันเจรจาต่อไป

3. ความตกลงทางการค้า (Trade Agreement) ฝ่ายจอร์เจียได้เสนอร่างให้กับฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2539
สถานะล่าสุด: ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายไทย

4. ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางเรือ (Agreement on Maritime Transport)
ฝ่ายจอร์เจียได้เสนอร่างให้กับฝ่ายไทย เมื่อปี 2539
สถานะล่าสุด: ฝ่ายจอร์เจียเคยแจ้งความประสงค์จะส่งคณะมาเจรจาความตกลง ฯ เมื่อปลายปี 2540 แต่ในที่สุดเปลี่ยนเป็นคณะเพื่อเจรจาความตกลงว่าดัวยการขนส่งทางอากาศแทน จึงยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เกี่ยวกับความตกลง ฯ นี้

5 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Agreement) ฝ่ายจอร์เจียได้เสนอร่างให้กับฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2540 
สถานะล่าสุด: ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายจอร์เจีย

3. การเยือนที่สำคัญ
นับแต่สถาปนาความสัมพันธ์ ยังไม่มีการเยือนระหว่างกันที่สำคัญ เว้นแต่การเดินทางไปยื่นพระราชสาส์นของเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และการเยือนจอร์เจียของนายสวนิต คงสิริ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน ค.ศ. 1999

นักท่องเที่ยวจอร์เจียมาไทย 524 คน ในปี 2554 ปี 2555 มี 615 คน และในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวจอร์เจียจำนวน 762 คน

จำนวนคนไทย: 20 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษที่ British Centre ในกรุงทบิลิซี 1 คน นอกนั้นทำงานในร้านอาหารไทย ญี่ปุ่น Fast Food และร้านนวดแผนไทย ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในกรุงทบิลิซี จำนวน 2 ร้าน

 

ที่มา http://www.mfa.go.th/main/th/world/74/10411

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - จอร์เจีย                      
มูลค่าการค้า 42.40 38.21 25.60 25.60 28.49 0.04 -9.90 -33.01 -33.01 11.31
การส่งออก 40.13 35.63 23.25 23.25 25.91 9.61 -11.21 -34.73 -34.73 11.41
การนำเข้า 2.28 2.58 2.34 2.34 2.59 -60.60 13.30 -9.14 -9.14 10.32
ดุลการค้า 37.85 33.05 20.91 20.91 23.32            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 6.5 6.7 2.3 2.3 7.3 590.19 3.59 -65.03 -65.03 210.38
2 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 12.4 13.3 6.7 6.7 5.7 92.29 6.86 -49.68 -49.68 -14.23
3 ข้าว 4.5 5.0 4.3 4.3 3.7 -30.66 11.50 -13.73 -13.73 -13.82
4 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 4.6 1.6 0.5 0.5 2.0 44.99 -66.58 -65.69 -65.69 283.66
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.2 1.4 1.4 1.4 1.1 -60.40 592.03 3.38 3.38 -23.52
6 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า - 0.0 - - 0.7 - - - - -
7 เม็ดพลาสติก 1.0 0.3 0.9 0.9 0.7 -86.79 -74.33 261.15 261.15 -23.13
8 รองเท้าและชิ้นส่วน 1.3 1.5 1.5 1.5 0.7 22.12 13.31 0.87 0.87 -55.10
9 ผลิตภัณฑ์ยาง 2.2 1.1 1.0 1.0 0.7 42.44 -50.73 -6.05 -6.05 -33.75
10 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 1.9 0.3 0.2 0.2 0.5 46,605.00 -81.28 -38.55 -38.55 130.11
รวม 10 รายการ 34.6 31.1 19.0 19.0 23.2 24.46 -10.16 -39.02 -39.02 22.02
อื่นๆ 5.5 4.5 4.3 4.3 2.8 -37.45 -17.83 -5.20 -5.20 -35.61
รวมทั้งสิ้น 40.1 35.6 23.3 23.3 25.9 9.61 -11.21 -34.73 -34.73 11.41

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 0.7 1.3 - - 1.1 65.44 84.15 - - -
2 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -68.57 -63.64 137.50 137.50 25,942.11
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 149.51 54.57 80.19 80.19 -48.07
4 เคมีภัณฑ์ 0.3 0.5 0.0 0.0 0.2 281.92 59.11 -99.96 -99.96 94,450.00
5 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 -20.15 151.80 -37.01 -37.01 49.24
6 วงจรพิมพ์ 0.1 - - - 0.1 13.26 - - - -
7 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 -99.71 8,225.00 24.77 24.77 -6.74
8 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.6 0.0 1.5 1.5 0.1 27.78 -94.87 4,945.30 4,945.30 -96.29
9 กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ - - 0.1 0.1 0.1 - - - - -10.05
10 แผงวงจรไฟฟ้า - 0.0 - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 1.9 2.3 2.2 2.2 2.5 30.54 21.56 -5.41 -5.41 15.39
อื่นๆ 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 -91.44 -29.31 -42.27 -42.27 -63.33
รวมทั้งสิ้น 2.3 2.6 2.3 2.3 2.6 -60.60 13.30 -9.14 -9.14 10.32

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit