สาธารณรัฐสโลวัก

Slovakia1 slovakia2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

Slovakia3
ที่มา www.wikipedia.org

 

สโลวาเกียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 แคว้น (Regions - kraje) แต่ละแคว้นมีชื่อเรียกตามเมืองหลักของแคว้นนั้น โดยมีอำนาจในการปกครองตนเองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)

350px-Slovakiakrajenumbers

 

 1. แคว้นบราติสลาวา (บราติสลาวา)
 2. แคว้นเทอร์นาวา (เทอร์นาวา)
 3. แคว้นเทรนชีน (เทรนชีน)
 4. แคว้นนีตรา (นีตรา)
 5. แคว้นชีลีนา (ชีลีนา)
 6. แคว้นบันสกาบิสตรีตซา (บันสกาบิสตรีตซา)
 7. แคว้นเพรชอฟ (เพรชอฟ)
 8. แคว้นคอชีตเซ (คอชีตเซ)

แคว้นต่าง ๆ แบ่งย่อยออกเป็น เขต (districts - okresy) ปัจจุบัน ในสโลวาเกียมี 79 เขต

slovakia5
ที่มา www.mapsofworld.com

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic or Slovakia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ทางตอนใต้ของทวีปโปแลนด์ ทิศใต้ติดกับประเทศฮังการี ทิศตะวันออกติดกับยูเครน และทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐเช็ก และออสเตรีย

พื้นที่

49,035 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

1,611 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศออสเตรีย 105 กิโลเมตร เช็ก 241 กิโลเมตร ฮังการี 627 กิโลเมตร โปแลนด์ 541 กิโลเมตร และยูเครน 97 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เป็นหุบเขาขรุขระในทางตอนกลางและทางตอนเหนือและที่ราบต่ำทางตอนใต้

สภาพภูมิอากาศ

อากาศเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น ส่วนหน้าหนาวอากาศหนาวมีเมฆมาก และชื้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหินน้ำตาล และถ่านหินลิกไนต์ มีเหล็กดิบ ทองแดง และแมงกานีส แต่ปริมาณที่น้อย เกลือ และผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

N/A

จำนวนประชากร

5,445,829 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

สโลวาเกีย

เชื้อชาติ

สโลวาเกีย 80.7% ฮังการี 8.5% โรมาเนีย 2% และอื่นๆหรือระบุไม่ได้ 8.8% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 62% คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 8.2% คริสต์นิกายกรีก 3.8% อื่นๆหรือระบุไม่ได้ 12.5% และไม่มีศาสนา 13.4% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ภาษา

สโลวาเกีย (ภาษาราชการ) 78.6% ฮังการี 9.4% โรมาเนีย 2.3% รูเธเนียน 1% และอื่นๆหรือระบุไม่ได้ 8.8% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีสภาเดียว

เมืองหลวง

กรุงบราติสลาวา (Bratislava)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งออกเป็น 8 แคว้น ได้แก่ แบนสโกบี้สตริ้กกี้ (Banskobystricky) บราติสลาฟสกี้ (Bratislavsky) โคซิกกี้ (Kosicky) ไนเทรียนสกี้ (Nitriansky) พรีซอฟสกี้ (Presovsky) เทรนเชียนสกี้ (Trenciansky) เทอร์นาฟสกี้ (Trnavsky) ซิลินสกี้ (Zilinsky)

วันที่ได้รับเอกราช

1 มกราคม พ.ศ. 2536

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

1 กันยายน พ.ศ. 2535

ระบบกฏหมาย

กฎหมายบ้านเมืองใช้กฎหมายออสเตรีย-ฮังการี และเอากฎร่วมจากศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรคที่อยู่ในรัฐสภา: Christian Democratic Movement (KDH) พรรค Direction-Social Democracy (Smer-SD) พรรค Party of the Hungarian Coalition (SMK) พรรค People's Party - Movement for a Democratic Slovakia (LS-HZDS) พรรค Slovak Democratic and Christian Union (SDKU-DS) พรรค Slovak National Party (SNS) พรรค การเมืองนอกรัฐสภา: Agrarian Party of the Provinces (ASV) พรรค Civic Conservative Party (OKS) พรรค Free Forum พรรค Hope (NADEJ) พรรค Left-wing Bloc (LB) พรรค Mission 21 - New Christian Democracy (MISIA 21) พรรค Movement for Democracy ( HZD) พรรค New Citizens Alliance (ANO) พรรค Party of the Democratic Left (SDL) พรรค Prosperita Slovenska (PS) พรรค Slovak Communist Party (KSS) พรรค Slovak National Coalition (SLNKO) พรรค Slovak People's Party (SLS) พรรค Union of the Workers of Slovakia (ZRS)

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  5 มกราคม 2560

Update 27 กันยายน 2560

 

 • Pres.

  Andrej KISKA

 • Prime Min.

  Robert FICO

 • Dep. Prime Min.

   Robert KALINAK

 • Dep. Prime Min.

  Lucia ZITNANSKA

 • Dep. Prime Min. for Investment and Information

   Peter PELLEGRINI

 • Min. of Agriculture & Rural Development

   Gabriela MATECNA

 • Min. of Culture

  Marek MADARIC

 • Min. of Defense

  Peter GAJDOS

 • Min. of Economy

   Peter ZIGA

 • Min. of Education, Science, Research, & Sport

   Peter PLAVCAN

 • Min. of Environment

  Laszlo SOLYMOS

 • Min. of Finance

  Peter KAZIMIR

 • Min. of Foreign & European Affairs

  Miroslav LAJCAK

 • Min. of Health

   Tomas DRUCKER

 • Min. of Interior

  Robert KALINAK

 • Min. of Justice

  Lucia ZITNANSKA

 • Min. of Labor, Social Affairs, & Family

  Jan RICHTER

 • Min. of Transportation, Construction, & Regional Development

  Arpad ERSEK

 • Governor, National Bank of Slovakia

  Jozef MAKUCH

 • Ambassador to the US

  Peter KMEC

 • Permanent Representative to the UN, New York

   Frantisek RUZICKA

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/LO.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

170.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

31,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 3.6%
• ภาคอุตสาหกรรม 31.6%
• ภาคการบริการ 64.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

8.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

52.4% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

เมล็ดข้าว มันสำปะหลัง ต้นบีท (ใช้ทำน้ำตาล) ต้นฮอบส์ ผลไม้ สุกร โค กระบือ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

อุตสาหกรรม

โลหะและโลหภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม กระแสไฟฟ้า ก๊าซ ถ่านหินโค้ก น้ำมัน พลังงานนิวเคลียร์ เคมีภัณฑ์และเส้นใยทำเอง เครื่องจักร กระดาษและการพิมพ์ เครื่องเคลือบดินเผาและเซรามิค ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง สิ่งทอ เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับสายตา และผลิตภัณฑ์จากยางพารา

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

4.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

318 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

74.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า โลหะหลัก เคมีภัณฑ์และแร่ และพลาสติก

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Germany 22.7%, Czech Republic 12.5%, Poland 8.5%, Austria 5.7%, Hungary 5.7%, France 5.6%, UK 5.5%, Italy 4.5% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

71.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เป็นคนกลางในการผลิตสินค้า น้ำมันเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ สินค้าเบ็ดเตล็ด

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Germany 19.4%, Czech Republic 17.4%, Austria 9.1%, Hungary 6.3%, Poland 6.3%, South Korea 5.5%, Russia 5.2%, China 4.1% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

โครูน่า (Slovak Koruna)

สัญลักษณ์เงิน

SKK

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่นี่)

 

1. ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก
1.1 ความสัมพันธ์ทั่วไป
ประเทศ ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสโลวะเกียเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536 ฝ่ายสโลวะเกียจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตขึ้นในไทยตั้งแต่ปี 2538 สำหรับไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา มีเขตอาณาดูแลสโลวะเกีย ปัจจุบัน สโลวะเกียอยู่ภายใต้เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และ มีการจัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ขึ้นที่กรุงบราติสลาวา โดยมีนายอเล็กซานเดอร์ โรซิน (Alexander Rozin) ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐสโลวัก ในส่วนของฝ่ายสโลวะเกีย มีนายวลาดีมีร์ ฮัลกัซ (Vladimir Halgas) เป็นเอกอัครราชทูต โดยเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสโลวะเกียเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่ สโลวะเกียยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเชโกสโลวะเกีย แต่ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันมากนัก อย่างไรก็ดี มีความร่วมมือที่สามารถช่วยผลักดันความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศ อาทิ พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันมีคนไทยที่ไป ประกอบอาชีพส่วนตัวที่สโลวะเกีย และนักศึกษาประมาณ 75 คน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2539 รัฐบาลสโลวะเกียได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน เป็นประจำทุกปีให้กับนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรีมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1.2 เศรษฐกิจ 
1.2.1 การค้า
ใน ปี 2556 ไทยและสโลวะเกียมีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 211.87ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 164.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 46.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า 118.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกของไทยไปสโลวะเกียที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากสโลวะเกีย ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์
1.2.2 การลงทุน 
บริษัท เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทของไทยร่วมทุนกับไต้หวัน เข้าไปลงทุนในสโลวะเกีย สำหรับฝ่ายสโลวะเกีย เมื่อปี 2551 มีโครงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 1 โครงการ คือ บริษัทวังน้ำเขียวชีส จำกัด ซึ่งผลิตเนยแข็งส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี
1.2.3 การท่องเที่ยว 
เมื่อปี 2556 มีชาวสโลวะเกียเดินทางมาเยือนไทยจำนวน 14,004 คน

จำนวนคนไทย: 66 คน (นักศึกษา ประกอบอาชีพส่วนตัวและพนักงานนวดแผนโบราณไทย ทั้งนี้ ยังไม่มีร้านอาหารไทยหรือร้านนวดแผนไทยที่เจ้าของเป็นคนไทย)
ที่มา กรมยุโรป
 

2. ความตกลงที่สำคัญกับไทย 
2.1 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้า (ลงนามเมื่อปี 2541)
2.2 พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (ลงนามเมื่อปี 2543)
2.3 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ลงนามเมื่อปี 2548)

3. การเยือนที่สำคัญ
3.1 ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสโลวะเกียอย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัฐบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
- วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2546 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสโลวะเกียอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 24 มิถุนายน 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสโลวะเกีย

3.2 ฝ่ายสโลวะเกีย
รัฐบาล
ประธานาธิบดี 
- วันที่ 15-19 มีนาคม 2544 นายไมเคิล โควาช (Michal Kovac) อดีตประธานาธิบดี สโลวะเกียและภริยา เยือนไทยเป็นการส่วนตัว
นายกรัฐมนตรี 
- วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2537 นายวลาดิมีร์ เมชาร์ (Vladimir Meciar) นายกรัฐมนตรีสโลวะเกีย เยือนไทยเป็นการส่วนตัว
รัฐมนตรี 
- วันที่ 7-10 สิงหาคม 2536 นายโยเซฟ โมราฟซิค (Jozef Moravcik) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสโลวะเกีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกกระทรวงการต่างประเทศ
- วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2543 นายยาโรสลาฟ คเลโบ (Jaroslav Chlebo) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสโลวะเกีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 นางไดอานา สโตรโฟวา (Diana Strofova) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสโลวะเกีย เยือนไทย

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสโลวัก - ไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา มีเขตอาณาดูแลสโลวะเกีย เว็บลิงค์ >>> สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรีย

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำไทย คือ นายวลาดีมีร์ ฮัลกัซ (Vladimir Halgas) เว็บลิงค์ >>> สถานเอกอัครราชทูต

กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในสาธารณรัฐสโลวัก สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ขึ้นที่กรุงบราติสลาวา โดยมีนายอเล็กซานเดอร์ โรซิน (Alexander Rozin) ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐสโลวัก

 

ที่มา ทวีปยุโรป : สาธารณรัฐสโลวัก - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - สโลวัก                      
มูลค่าการค้า 211.87 200.82 171.23 171.23 151.80 21.48 -5.22 -14.74 -14.74 -11.35
การส่งออก 164.95 165.41 140.23 140.23 121.17 17.91 0.28 -15.22 -15.22 -13.59
การนำเข้า 46.92 35.41 31.00 31.00 30.63 35.97 -24.53 -12.46 -12.46 -1.18
ดุลการค้า 118.04 130.00 109.23 109.23 90.54            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 70.0 42.0 40.5 40.5 25.9 80.49 -39.94 -3.53 -3.53 -36.11
2 วงจรพิมพ์ 6.3 6.8 10.9 10.9 19.4 244.77 8.16 61.61 61.61 77.44
3 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 24.9 41.2 24.0 24.0 15.0 -5.54 65.49 -41.76 -41.76 -37.31
4 เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียง อุปกรณ์และส่วน 1.0 2.2 - - 9.7 - 110.34 - - -
5 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 6.4 7.5 7.5 7.5 6.6 4.48 17.61 -0.65 -0.65 -12.41
6 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0.0 1.9 5.9 5.9 5.5 -73.44 16,827.83 205.59 205.59 -7.76
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 18.3 22.2 13.4 13.4 4.9 -40.38 21.24 -39.84 -39.84 -63.25
8 พัดลม 0.7 0.8 2.1 2.1 3.5 -1.38 16.95 179.76 179.76 65.18
9 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1.8 3.7 2.0 2.0 2.4 156.31 111.41 -45.90 -45.90 20.62
10 ยางพารา - 2.9 6.5 6.5 2.0 - - 123.34 123.34 -68.47
รวม 10 รายการ 129.3 131.2 112.9 112.9 95.0 22.94 1.49 -13.98 -13.98 -15.81
อื่นๆ 35.7 34.2 27.4 27.4 26.1 2.66 -4.12 -20.00 -20.00 -4.45
รวมทั้งสิ้น 165.0 165.4 140.2 140.2 121.2 17.91 0.28 -15.22 -15.22 -13.59

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 13.5 10.7 9.0 9.0 9.6 41.73 -20.96 -16.06 -16.06 7.30
2 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 8.8 4.9 6.0 6.0 5.5 28.32 -44.64 24.07 24.07 -8.34
3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 6.2 5.6 4.5 4.5 4.7 11.28 -9.35 -19.95 -19.95 5.08
4 เคมีภัณฑ์ 1.6 1.5 1.6 1.6 1.3 42.62 -6.20 7.23 7.23 -13.54
5 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 1.4 1.4 1.2 1.2 1.0 13.25 1.10 -15.91 -15.91 -18.09
6 ยุทธปัจจัย - - - - 0.8 - - - - -
7 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 38.71 21.78 -0.82 -0.82 3.07
8 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 1.0 1.4 0.8 0.8 0.7 -16.15 31.00 -39.50 -39.50 -17.45
9 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 0.5 0.3 0.4 0.4 0.6 94.04 -29.00 36.34 36.34 31.92
10 ขนมหวานและช็อกโกแลต 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 635.46 56.91 -36.45 -36.45 41.44
รวม 10 รายการ 33.9 27.1 24.6 24.6 25.5 29.33 -20.25 -9.03 -9.03 3.79
อื่นๆ 13.0 8.4 6.4 6.4 5.1 56.98 -35.70 -23.58 -23.58 -20.34
รวมทั้งสิ้น 46.9 35.4 31.0 31.0 30.6 35.97 -24.53 -12.46 -12.46 -1.18

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก    H.E. Mr. Vasil Pytel
ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

Embassy of the Slovak Republic

Unit No. 25/9-4, 9th Floor,
BKI/YWCA Building
South sathorn Road,
Tung Mahamek Sub-district,
Sathorn District,
Bangkok 10120

Tel: 0-2677-3445/6

Fax: 0-2677-3447

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit