สาธารณรัฐลิทัวเนีย

Lithuania1 Lithuania2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of Lithuania)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป มีเขตแดนติดกับทะเลบอลติก อยู่ระหว่างประเทศลัตเวียและรัสเซีย

พื้นที่

65,300 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

1,549 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศเบลารุส 640 กิโลเมตร ลัตเวีย 544 กิโลเมตร โปแลนด์ 104 กิโลเมตร และรัสเซียด้านแคว้นกาลีนินกราด 261 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เป็นที่ราบต่ำ มีทะเลสาบย่อยๆกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆมากมาย มีดินอุดมสมบูรณ์

สภาพภูมิอากาศ

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะอยู่ระหว่างอากาศแบบชายทะเล กับแบบทวีปยุโรป มีฝนตกปานกลางในหน้าหนาวและหน้าร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหินเลน ผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และอำพัน

ภัยธรรมชาติ

N/A

จำนวนประชากร

2,823,859คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

-1.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

ลิทัวเนีย

เชื้อชาติ

ลิทัวเนีย 84.1% โปแลนด์ 6.6% รัสเซีย 5.8% เบลารุส 1.2% และอื่นๆ 1.1% หรือระบุไม่ได้ 1.2% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ศาสนา

Roman Catholic 77.2%, Russian Orthodox 4.1%, Old Believer 0.8%, Evangelical Lutheran 0.6%, Evangelical Reformist 0.2%, อื่นๆ (รวมถึง Sunni Muslim, Jewish, Greek Catholic, และ Karaite) 0.8%, ไม่มีศาสนา 6.1%, ไม่ระบุชัด 10.1% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ภาษา

ลิทัวเนีย (ภาษาราชการ) 82% รัสเซีย 8% โปแลนด์ 5.6% และอื่นๆ 0.9% หรือระบุไม่ได้ 3.5% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภา

เมืองหลวง

กรุงวิลนีอุส (Vilnius)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งออกเป็น 10 เทศมณฑล ได้แก่ อะตีลุส (Alytaus) คาอูโน (Kauno) ไคลเพดอส (Klaipedos) มารีจัมโพเลส (Marijampoles) ปาเนเวซีโอ (Panevezio) ชาอูเล (Siauliu) ตาอูราเกส (Taurages) เตลซิอู (Telsiu) อูเทนอส (Utenos) และวิลนีอุส (Vilniaus)

วันที่ได้รับเอกราช

11 มีนาคม พ.ศ. 2533

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

25 ตุลาคม พ.ศ. 2535

ระบบกฏหมาย

กฎหมายบ้านเมืองสภานิติบัญญัติมีอำนาจในศาลรัฐสภา ไม่ได้นำกฎร่วมจากศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค Civil Democracy Party (PDP) พรรค Electoral Action of Lithuanian Poles พรรค National Farmer's Union (VLS) พรรค Homeland Union/Conservative Party (TS) พรรค Labor Party (DP) พรรค Liberal and Center Union พรรค Liberal Democrats/Order and Justice Party (TT) พรรค Liberal Movement (LLS) พรรค Social Democratic Party ( LSDP) พรรค Social Liberal/New Union พรรค Young Lithuania and New Nationalists

นโยบายต่างประเทศ

การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 (ค.ศ. 2004) ลิทัวเนียและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มบอลติก คือ เอสโตเนียและลัตเวีย พร้อมด้วยสาธารณรัฐเช็ก ไซปรัส ฮังการี มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย และสโลวาเกีย ได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์

ก่อนหน้านี้ ลิทัวเนียและกลุ่มประเทศบอลติกพยายามที่จะดำเนินการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในขั้นตอนต่าง ๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ให้เสร็จสิ้นลุล่วงในปี 2545 (ค.ศ. 2002) เพื่อที่จะได้มีความพร้อมสำหรับการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในปี 2547 (ค.ศ. 2004)

การเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

ลิทัวเนียได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโต ในปี 2545 (ค.ศ. 2002) โดยรัฐบาลดำเนินนโยบายในเชิงรุกเพื่อสร้างความตื่นตัวและความกระตือรือร้นให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกภาพองค์การนาโต ของลิทัวเนียในด้านต่าง ๆ และจะมีการติดต่อหารืออย่างต่อเนื่องกับประเทศสมาชิกองค์การนาโต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของลิทัวเนีย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 (ค.ศ. 2003) สมาชิกองค์การนาโต 19 ประเทศ ได้ ลงนามในพิธีสารว่าด้วยการรับสมาชิกใหม่ 7 ประเทศ คือ บัลแกเรีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย สโลวาเกีย และสโลวีเนีย ที่กรุงบรัสเซลส์ ต่อมา มื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547 ประเทศสมาชิกองค์การนาโตใหม่ ทั้ง 7 ประเทศ ได้มอบภาคยานุวัตรสารให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

การพัฒนาสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ลิทัวเนียให้ความสำคัญแก่การพัฒนาความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกับโปแลนด์ การแสวงหาความร่วมมือในภูมิภาคยุโรปเหนือกับกลุ่มประเทศแถบทะเลบอลติกและกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic) การกระชับความร่วมมือกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ พลังงาน การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับเบลารุส และประเทศต่าง ๆ ในแถบทะเลดำ

การดำเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ลิทัวเนียจะมุ่งเน้นการพัฒนาในการส่งออกและการแสวงหาการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของลิทัวเนีย ขณะเดียวกัน มุ่งเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นแก่มิติความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ เพื่อที่จะส่งผลเกื้อกูลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของลิทัวเนีย

ที่มา ประเทศลิทัวเนีย - วิกิพีเดีย

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  30 ธันวาคม 2559

Update 18 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Dalia GRYBAUSKAITE
 • Prime Min.
  Saulis SKVERNELIS
 • Min. of Agriculture
  Bronius MARKAUSKAS
 • Min. of Culture
  Liana RUOKYTE-JONSSON
 • Min. of Economy
  Mindaugas SINKEVICIUS
 • Min. of Education & Science
  Jurgita PETRAUSKIENE
 • Min. of Energy
  Zygimantas VAICIUNAS
 • Min. of Environment
  Kestutis NAVICKAS
 • Min. of Finance
  Vilius SAPOKA
 • Min. of Foreign Affairs
  Linas LINKEVICIUS
 • Min. of Health
  Aurelijius VERYGA
 • Min. of the Interior
  Eimutis MISIUNAS
 • Min. of Justice
  Milda VAINIUTE
 • Min. of National Defense
  Raimundas KAROBLIS
 • Min. of Social Security & Labor
  Linas KUKURAITIS
 • Min. of Transport & Communications
  Rokas MASIULIS
 • Governor, Bank of Lithuania
  Vitas VASILIAUSKAS
 • Ambassador to the US
  Rolandas KRISCIUNAS
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Raimonda MURMOKAITE

  

 ที่มา:  https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/LH.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

86.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

30,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 3.3%
• ภาคอุตสาหกรรม 30.4%
• ภาคการบริการ 66.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

7.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

หนี้สาธารณะ

41.8% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

เมล็ดข้าว มันสำปะหลัง ต้นบีท (ใช้ทำน้ำตาล) ปอ ผักต่างๆ เนื้อวัว นมสด ไข่ไก่ ปลา

อุตสาหกรรม

อุปกรณ์ตัดเหล็ก เครื่องยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง การกลั่นปิโตรเลียม การต่อเรือ (ขนาดเล็ก) การทำเฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ การทำอาหาร ปุ๋ย เครื่องจักรทางการเกษตร อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และการทำเครื่องประดับอำพัน

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

3.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 379 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

23.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์จากแร่ สิ่งทอและเสื้อผ้า เครื่องจักรและเครื่องมือ เคมีภัณฑ์ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และอาหาร

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Russia 13.7%, Latvia 9.8%, Poland 9.7%, Germany 7.8%, Estonia 5.3%, Belarus 4.6%, UK 4.5%, US 4.4%, Netherlands 4% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

25.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์จากแร่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ สิ่งทอและเสื้อผ้า และโลหะ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Russia 16.9%, Germany 11.5%, Poland 10.3%, Latvia 7.6%, Netherlands 5.1%, Italy 4.5% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

ลิตัส (Litus)

สัญลักษณ์เงิน

LTL

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

 

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 
๑.   ความสัมพันธ์ทั่วไป
      ๑.๑   การทูต
ประเทศไทยได้ประกาศรับรองเอกราชสาธารณรัฐลิทัวเนีย พร้อมกับประเทศบอลติก อื่น ๆ (ลัตเวียและเอสโตเนีย) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๔ และเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับลิทัวเนีย (พร้อมกับลัตเวียและเอสโตเนีย) ซึ่งต่อมาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๖ ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐลิทัวเนียอย่างเป็นทางการ และมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีเขตอาณาครอบคลุมลิทัวเนียและไอซ์แลนด์ด้วย ปัจจุบัน รัฐบาลลิทัวเนียแต่งตั้งให้นาง Sigutė Jakštonytė เป็นเอกอัครราชทูตลิทัวเนียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงวิลนีอุส (Vilnius) สาธารณรัฐลิทัวเนีย
      ๑.๒   การเมือง
ลิทัวเนียประสงค์ที่จะทำให้ประเทศตนเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลก และพยายามกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออก ในขณะที่พยายามสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองโดยการเป็นประเทศที่มีบทบาทในสหภาพยุโรป แม้เป็นประเทศเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานสหภาพยุโรป
ปัจจุบัน ไทยและลิทัวเนียมีการประชุม Political Consultation เป็นกลไลเพื่อพัฒนาและติดตาม
ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยได้มีการจัดประชุมครั้งแรกเมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนียและปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย
๑.๓   เศรษฐกิจ
   ๑.๓.๑   การค้า
ปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับลิทัวเนียยังมีปริมาณค่อนข้างจำกัดปริมาณการค้าไทย-ลิทัวเนียในช่วงปี ๒๕๕๕ มีมูลค่า ๑๑๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก ๑๐๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า ๑๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า ๙๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปลิทัวเนีย ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า เส้นใยประดิษฐ์ เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  สินค้านำเข้าจากลิทัวเนีย ได้แก่ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน ถ่านหิน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม้ซุง ไม้แปรรูป นมและผลิตภัณฑ์นม เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  
     ๑.๓.๒   การท่องเที่ยว
จากจำนวนประชากรลิทัวเนีย ๒.๙ ล้านคน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 
  มีจำนวน ๗,๐๓๖ คน (ปี๒๕๕๕) สำหรับในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยวลิทัวเนียเดินทางมาไทย จำนวน ๕,๖๐๘ คน
 
จำนวนคนไทย: ๔ คน
 
๒.   การเยือนที่สำคัญ
๒.๑   ฝ่ายไทย
 
- เดือนกันยายน ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) คณะทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ (Familiarization Mission) เดินทางเยือนประเทศกลุ่มบอลติก (ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และลัตเวีย) เพื่อสำรวจลู่ทางการพัฒนาความสัมพันธ์
- วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (มีเขตอาณาครอบคลุมลิทัวเนียและไอซ์แลนด์) เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งประธานาธิบดีลิทัวเนีย (นาย Valdas Adamkus)
ที่กรุง Vilnius
- วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร) พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลิทัวเนีย (นาย Rolnas Bernotas) ในระหว่างการประชุม Landmine Conference ที่โมแซมบิก
- วันที่ ๙-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดงาน Baltic Countries Road Show 2000 ที่เอสโตเนีย ลัตเวียและลิทัวเนีย (กรุงวิลนีอุส วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐)
- วันที่ ๑๕-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ (ค.ศ.๒๐๐๓) เดินทางเยือนลิทัวเนียเพื่อเข้าร่วมงานฉลองวันชาติลิทัวเนีย และได้พบหารือกับบุคคลสำคัญภาครัฐและเอกชนลิทัวเนีย
- วันที่ ๑-๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ (ค.ศ.๒๐๐๓) นายกันตธีร์ ศุภมงคล ผู้แทนการค้าไทย (Thailand Trade Representative -TTR) พร้อมคณะภาคเอกชนเดินทางไปเยือนลิทัวเนียตามคำเชิญของนาย Petras Cesna รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจลิทัวเนีย (ผู้แทนการค้าไทยแวะเยือนเดนมาร์ก และเยือนลิทัวเนีย โรมาเนียและบัลแกเรีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖)
- วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ค.ศ.๒๐๑๑) คณะทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายประวิทย์ ชัยมงคล รองปลัดฯ (Familiarization Mission) เดินทางเยือนประเทศกลุ่มบอลติก (ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และลัตเวีย) เพื่อสำรวจลู่ทางการพัฒนาความสัมพันธ์
- วันที่ ๓๐ มิถุนายน -๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ค.ศ. ๒๐๑๑) นายสุรพงษ์ ชัยนาม ทปษ. รมต. กต. นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (มีเขตอาณาครอบคลุมลิทัวเนียและไอซ์แลนด์) เดินทางเยือนลิทัวเนีย เพื่อเข้าร่วมการประชุม Community of Democracy ครั้งที่ ๖
- วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ค.ศ.2011) นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (มีเขตอาณาครอบคลุมลิทัวเนียและไอซ์แลนด์) เดินทางเยือนลิทัวเนีย เพื่อเข้าร่วมการประชุม ระดับรัฐมนตรี OSCE ครั้งที่ ๑๘
๒.๒   ฝ่ายลิทัวเนีย
ประธานาธิบดี / นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ 
- วันที่ ๑๐-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ (ค.ศ.๒๐๐๓) นาย Petras Cesna รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจลิทัวเนีย พร้อมด้วยคณะภาคเอกชน เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของผู้แทนการค้าไทย
(นายกันตธีร์ ศุภมงคล) ในระหว่างการเยือน รัฐมนตรี Cesna ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และเข้าพบหารือกับนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ นายวัฒนาเมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- วันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๔๗ (ค.ศ.๒๐๐๔) นาย Antanas Valionis รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย และภริยา พร้อมด้วยคณะภาคเอกชน เยือนไทย อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ตามคำเชิญของนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในระหว่างการเยือน รัฐมนตรี Valionis ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และเข้าพบหารือกับ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนการค้าไทย (นายกันตธีร์
ศุภมงคล)
- วันที่ ๑๖-๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ (ค.ศ.๒๐๐๕) นาย Gintaras Buzinskas รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลิทัวเนีย พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice 
- วันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นาย Valdas Adamkus ประธานาธิบดีลิทัวเนียและ นาง Alma Adamkiene ภริยา เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก ของรัฐบาล (Official Visit) ในระหว่างการเยือน ประธานาธิบดีฯ และภริยา ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือข้อราชการ
ระดับอื่นๆ
- วันที่ ๗-๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ (ค.ศ.๒๐๐๒) นาย Ginutis Dainius VOVERIS เอกอัครราชทูตลิทัวเนียประจำประเทศไทย ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุง Vilnius ลิทัวเนีย เดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง (วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕) ในระหว่างการเยือนไทย เอกอัครราชทูต VOVERIS ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รวมทั้งประธานรัฐสภา (นายอุทัย พิมพ์ใจชน) และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายเตช บุนนาค)
- วันที่ ๑๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ (ค.ศ.๒๐๐๔) นาย Ginutis Dainius Voveris เอกอัครราชทูตลิทัวเนียประจำประเทศไทย ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงวิลนีอุส สาธารณรัฐลิทัวเนีย เดินทางเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-ลิทัวเนีย ต่อเนื่องจากการเยือนของนาย Antanas Valionis รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๔๗
- วันที่ ๖-๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ (ค.ศ.๒๐๑๑) โครงการนำคณะนักธุรกิจระดับสูงลิทัวเนียเยือนไทย ในกิจกรรมย่อยโครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศบอลติก นำโดยนายRimvydas Vastakas รมช กระทรวงคมนาคม,นาย Arturas Zuokas นายกเทศมนตรีกรุงวิลนีอุส และ
นาย Rolandas Valiunas กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ประจำลิทัวเนีย
- วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นาย Evaldas Ignatavicius ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) และเข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย-ลิทัวเนีย ครั้งที่ ๑ กับ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ลิทัวเนีย                      
มูลค่าการค้า 52.53 64.62 34.00 34.00 34.13 -53.01 23.02 -47.39 -47.39 0.40
การส่งออก 39.82 54.47 25.45 25.45 23.59 -60.49 36.79 -53.28 -53.28 -7.30
การนำเข้า 12.71 10.15 8.55 8.55 10.54 15.40 -20.14 -15.77 -15.77 23.31
ดุลการค้า 27.11 44.32 16.90 16.90 13.05            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เส้นใยประดิษฐ์ 1.5 1.5 2.3 2.3 4.5 -38.37 -0.12 54.64 54.64 93.94
2 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 4.0 3.9 3.3 3.3 3.4 12.81 -2.90 -14.37 -14.37 1.70
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 3.0 5.4 2.1 2.1 2.8 -1.24 82.30 -61.55 -61.55 34.77
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 3.9 5.1 1.8 1.8 1.9 -39.41 29.94 -64.98 -64.98 5.42
5 เคมีภัณฑ์ 3.1 16.5 3.2 3.2 1.5 -94.58 424.23 -80.55 -80.55 -53.17
6 สิ่งทออื่นๆ 0.0 0.6 2.1 2.1 1.1 13.64 1,406.13 274.68 274.68 -49.27
7 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.8 1.6 0.8 0.8 1.0 -34.22 103.91 -52.13 -52.13 30.42
8 ยางพารา 11.4 5.6 1.3 1.3 0.9 -7.13 -51.14 -76.94 -76.94 -32.55
9 ข้าว 0.2 0.8 0.6 0.6 0.7 377.89 245.02 -21.51 -21.51 2.59
10 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1.5 2.5 1.2 1.2 0.6 -44.14 66.69 -53.51 -53.51 -49.28
รวม 10 รายการ 29.5 43.4 18.7 18.7 18.3 -67.10 47.16 -56.96 -56.96 -2.35
อื่นๆ 10.3 11.0 6.8 6.8 5.3 -6.89 7.05 -38.78 -38.78 -21.00
รวมทั้งสิ้น 39.8 54.5 25.4 25.4 23.6 -60.49 36.79 -53.28 -53.28 -7.30

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.9 1.9 2.9 2.9 2.7 125.87 114.13 51.74 51.74 -5.73
2 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 1.2 1.5 1.2 1.2 1.4 -2.90 25.71 -18.45 -18.45 12.29
3 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 0.0 - - - 1.3 - - - - -
4 ถ่านหิน 0.9 1.1 1.0 1.0 1.2 1.54 18.26 -8.85 -8.85 26.78
5 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 0.5 1.1 1.1 1.1 0.7 -2.54 106.63 1.77 1.77 -37.31
6 เคมีภัณฑ์ 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 106.36 -22.06 -27.58 -27.58 23.49
7 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 9.40 20.79 23.53 23.53 15.09
8 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 37.86 -32.10 0.76 0.76 60.65
9 ลวดและสายเคเบิล 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 84.62 -58.93 349.28 349.28 403.06
10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 56.45 36.60 3.40 3.40 835.77
รวม 10 รายการ 4.9 6.7 7.4 7.4 9.3 24.50 37.29 9.15 9.15 26.24
อื่นๆ 7.8 3.4 1.2 1.2 1.2 10.32 -56.36 -65.22 -65.22 5.09
รวมทั้งสิ้น 12.7 10.1 8.5 8.5 10.5 15.40 -20.14 -15.77 -15.77 23.31

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit