สาธารณรัฐโปแลนด์

Poland1 Polski2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

Poland3
ที่มา http://th.wikipedia.org
 
poland4
ที่มา http://www.vidiani.com/?p=2712

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ทางตะวันออกของประเทศเยอรมัน ทิศเหนือจรดทะเลบอลติก

พื้นที่

312,685 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

3,071 กิโลเมตร ติดกับประเทศเบลารุส 418 กิโลเมตร สาธารณรัฐเช็ก 796 กิโลเมตรเยอรมัน 467 กิโลเมตร ลิทธัวเนีย 104 กิโลเมตร รัสเซีย 210 กิโลเมตร สโลวาเกีย 541 กิโลเมตร ยูเครน 535 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาวตลอดชายแดนทางทิศใต้

สภาพภูมิอากาศ

มีอากาศหนาว มีเมฆมาก ช่วงอากาศอบอุ่นจะมีฝน หรือลูกเห็บตกลงมา หน้าร้อนมีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกปรอยๆไปจนถึงฝนตกฟ้าคะนอง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหิน กำมะถัน ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ เงิน ตะกั่ว เกลือ อำพัน และผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วม

จำนวนประชากร

38,476,269 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

-0.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

โปแลนด์

เชื้อชาติ

โปแลนด์ 96.9% ซิลีเซีย 1.1% เยอรมัน 0.2% ยูเครน 0.1% อื่นๆและที่ระบุไม่ได้ 1.7% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 87.2% คริสต์นิกายออร์เทอร์ด็อกซ์ตะวันออก 1.3% คริสต์นิกายโปแตสแตนท์ 0.4% อื่นๆ 0.4% และระบุไม่ได้ 10.8% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2555)

ภาษา

โปแลนด์ 98.2% ซิลีเซีย 1.4% และอื่นๆที่ระบุไม่ได้ 2.4% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ประวัติศาสตร์

โปแลนด์: Rzeczpospolita Polska เชชโปสโปลิตา โปลสกา) เป็นประเทศในตอนกลางของยุโรป เขตแดนด้านตะวันตกจรดเยอรมนี ทางใต้จรดสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย ทางตะวันออกจรดยูเครนและเบลารุส ส่วนทางเหนือจรดทะเลบอลติก ลิทัวเนีย และแคว้นคาลีนินกราดของรัสเซีย โปแลนด์เคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย

รัฐโปแลนด์ก่อตั้งเมื่อมากกว่า 1,000 ปีก่อนภายใต้ราชวงศ์เปียสต์ (Piast dynasty) และถึงยุคทอง ตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภายใต้ราชวงศ์ยาเกียลลอน (Jagiellonian dynasty) เป็นยุคที่โปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุดในยุโรป ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 สภาล่าง (Sejm เซย์ม) ของเครือรัฐโปแลนด์-ลิทัวเนีย ได้เลือกรับรัฐธรรมนูญพฤษภาคมของโปแลนด์ (May Constitution of Poland) รัฐธรรมนูญร่างฉบับแรกของยุโรป และฉบับที่ 2 ของโลก ตามหลังรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้นไม่นาน ประเทศโปแลนด์ได้ถูกแบ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ออสเตรีย และปรัสเซีย และได้รับเอกราชใหม่ในปี พ.ศ. 2461 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1เป็นสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2 (Second Polish Republic) หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โปแลนด์กลายเป็นรัฐบริวารที่เป็นคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตภายใต้ชื่อสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ (People's Republic of Poland) ในพ.ศ. 2532 การเลือกตั้งกึ่งเสรีครั้งแรกในโปแลนด์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดการดิ้นรนเพื่อเสรีภาพของขบวนการโซลิดาริตี (Solidarity movement) และเป็นการพ่ายแพ้ของผู้นำคอมมิวนิสต์ของโปแลนด์ มีการก่อตั้งสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 3 (Third Polish Republic) ในปัจจุบัน ตามด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปี พ.ศ. 2540 ในปี พ.ศ. 2542 โปแลนด์ได้เข้าร่วมองค์การนาโต และในปี พ.ศ. 2547 ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป

ที่มา ประเทศโปแลนด์ - วิกิพีเดีย

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มี 2 สภา คือ สภาสูงและสภาล่าง

เมืองหลวง

กรุงวอร์ซอ (Warsaw)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 16 เขต ได้แก่ เกรตเตอร์โปแลนด์, เวียลคอพอลสเกีย (Greater Poland; Wielkopolskie) คูยาเวีย-โพเมอเรเนีย, คูยาฟสโก-พอมอร์สเกีย (Cuiavian-Pomeranian; Kujawsko-Pomorskie) เลสเซอร์โปแลนด์, มาวอพอลสเกีย (Lesser Poland Voivodship; Małopolskie) วูช, วูดซเกีย (Łódź; Łódzkie) โลว์เออร์ไซลิเซีย, ดอลโนชลางสเกีย (Lower Silesian; Dolnośląskie) ลูบลิน, ลูเบลสเกีย (Lublin Voivodship, Lubelskie) ลูบุช , ลูบุสเกีย (Lubusz; Lubuskie) เมโซเวีย, มาซอเวียตซ์เกีย (Masovian; Mazowieckie) ออฟอเล , ออพอลสเกีย (Opole; Opolskie) พอดลาเซีย , พอดลาสเกีย (Podlasie; Podlaskie) พอเมอราเนีย , โพมอร์สเกีย (Pomeranian; Pomorskie) ไซลีเซีย , ชลางสเกีย (Silesian; Śląskie) ซับคาร์เปเทียน , พอดคาร์พัตซ์เกีย (Subcarpathian; Podkarpackie) สเวียทอคซิสเกีย , ชเวียงทอคชิสเกีย (Swietokrzyskie; Świętokrzyskie) วอร์เมีย-เมซูเรีย , วาร์มินสโก-มาซูร์สเกีย (Warmian-Masurian; Warmińsko-Mazurskie) และเวสต์พอเมอราเนีย , ซาคอดนีออพอมอร์สเกีย (West Pomeranian; Zachodniopomorskie)

วันที่ได้รับเอกราช

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2334

ระบบกฏหมาย

เป็นกึ่งผสมระหว่างกฎหมายทวีปยุโรป (Continental, Napoleonic) เป็นหลักและยึดหลักแนวคิดทางด้านคอมมิวนิสต์ ยอมรับกฎของศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค Civic Platform หรือ PO พรรค Democratic Left Alliance หรือ SLD พรรค Democratic Party หรือ PD พรรค German Minority of Lower Silesia หรือ MNSO พรรค Law and Justice หรือ PiS พรรค League of Polish Families หรือ LPR พรรค Left and Democrats หรือ LiD (รัฐบาลผสมประกอบด้วย SLD, PD, SDPL, and UP) พรรค Polish People's Party หรือ PSL พรรค Samoobrona หรือ SO พรรค Social Democratic Party of Poland หรือ SDPL พรรค Union of Labor หรือ UP

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คือ นายราโดสลาฟ ชิคอร์สกี (Radoslaw Sikorski)

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งเป็นระบบสองสภา (Bicameral Parliament) คือ สภาสูง (Senate) มี 100 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระดับจังหวัด มีวาระ 4 ปี และสภาล่าง (Sejm) จำนวน 460 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งระบบผู้แทนแบบสัดส่วน (proportional representation) ซึ่งรวม 2 ที่นั่งจากการเลือกสรรตัวแทนของชนกลุ่มน้อยด้วย มีวาระ 4 ปีเช่นกัน

วันชาติ 3 พฤษภาคมของทุกปี (Constitution Day)

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  23 ธันวาคม 2558

Update 18 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Andrzej DUDA
 • Prime Min.
  Beata SZYDLO
 • Dep. Prime Min.
  Piotr GLINSKI
 • Dep. Prime Min.
  Mateusz MORAWIECKI
 • Dep. Prime Min.
  Jaroslaw GOWIN
 • Min. of Agriculture & Rural Development
  Krzysztof JURGIEL
 • Min. of Culture & National Heritage
  Piotr GLINSKI
 • Min. of Development
  Mateusz MORAWIECKI
 • Min. of Digitization
  Anna STREZYNSKA
 • Min. of Energy
  Krzysztof TCHORZEWSKI
 • Min. of Environment
  Jan SZYSZKO
 • Min. of Family, Labor, & Social Policy
  Elzbieta RAFALSKA
 • Min. of Finance
  Pawel SZALAMACHA
 • Min. of Foreign Affairs
  Witold WASZCZYKOWSKI
 • Min. of Health
  Konstanty RADZIWILL
 • Min. of Infrastructure & Construction
  Andrzej ADAMCZYK
 • Min. of Interior & Administration
  Mariusz BLASZCZAK
 • Min. of Justice
  Zbigniew ZIOBRO
 • Min. of Maritime Economy & Inland Waterways
  Marek GROBARCZYK
 • Min. of National Defense
  Antoni MACIEREWICZ
 • Min. of National Education
  Anna ZALEWSKA
 • Min. of Science & Higher Education
  Jaroslaw GOWIN
 • Min. of Sport & Tourism
  Witold BANKA
 • Min. of Treasury
  Dawid JACKIEWICZ
 • Chief, Office of the Prime Min.
  Beata KEMPA
 • Pres., National Bank of Poland
  Marek BELKA
 • Ambassador to the US
  Ryszard SCHNEPF
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Boguslaw WINID

 

 

ที่มา:  https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-p/poland.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

1.054 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเติบโตของ GDP

2.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

27,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 2.7%
• ภาคอุตสาหกรรม 38.5%
• ภาคการบริการ 58.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

9.6% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.6% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

44.7% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

มันฝรั่ง ผลไม้ ผัก ข้าวสาลี สัตว์ปีก ไข่ไก่ เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ประจำวัน

อุตสาหกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ตะกรันเหล็กและเล็กกล้า เหมืองแร่ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ อุสาหกรรมการต่อเรือ การประกอบอาหาร แก้ว เครื่องดื่ม และสิ่งทอ

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-1.395 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

188.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง สินค้าจากอุตสาหกรรมขนาดกลาง สินค้าเบ็ดเตล็ด อาหารและสัตว์ที่ยังมีชีวิต

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Germany 27.1%, UK 6.8%, Czech Republic 6.6%, France 5.5%, Italy 4.8%, Netherlands 4.4%  (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

189.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง สินค้าจากอุตสาหรกรรมขนาดกลาง เคมีภัณฑ์ แร่ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Germany 27.6%, China 7.5%, Russia 7.2%, Netherlands 5.9%, Italy 5.2%, France 4.1% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

สว๊อตตี้ (Zloty) (PLN)

สัญลักษณ์เงิน

PLN

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

 

1. ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับโปแลนด์

1.1 การทูต
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์มีมายาวนานกว่า 100 ปี ตั้งแต่ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประพาสยุโรป เมื่อปี 2440 และได้เสด็จฯ ประพาสโปแลนด์ ซึ่งครั้งนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศต้องห่างเหินไปในช่วงสงครามเย็นเนื่องจากความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้วอำนาจชัดเจน

จวบจนกระทั่งที่ไทยและโปแลนด์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2515 ตั้งแต่นั้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งสองต่างมีค่านิยมและแนวอุดมการณ์ทางการเมืองด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนร่วมกัน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ คนปัจจุบัน คือ นายบรรสาน บุนนาค และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย คือ นายเยซี ไบเออร์ (Jerzy Bayer)
ปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยอยู่ในโปแลนด์ประมาณ 290 คน โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร พนักงานสปาและนวดไทย พนักงานบริษัท อาจารย์ นักศึกษา แม่ครัว และคนไทยที่แต่งงานกับคนโปแลนด์

1.2 การเมือง
การเยือนไทยล่าสุดในระดับรัฐบาลของฝ่ายโปแลนด์ ได้แก่ นายอเล็กซานเดอร์ ฟาสเนียฟสกี (Aleksader Kwasniewski) ประธานาธิบดีโปแลนด์ในขณะนั้น เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 และนายริชาร์ด ชเนพฟ์ (Ryszard Schnepf) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ในขณะนั้น เยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 สำหรับการเยือนโปแลนด์ในระดับรัฐบาลของฝ่ายไทย ได้แก่ นายปรีชา เลาหพงษ์ชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น เยือนโปแลนด์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2548 และนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น เยือนโปแลนด์ เพื่อเป็นประธานในการเปิดงาน Thailand Exhibition 2008 ณ กรุงวอร์ซอ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ในระดับรัฐสภา ฝ่ายไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย
ไทยและโปแลนด์ต่างเป็นประเทศที่มีบทบาทแข็งขันในภูมิภาคและในประชาคมระหว่างประเทศ และต่างเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ ไทยและโปแลนด์ไม่มีความขัดแย้งระหว่างกัน โดยมีพื้นฐานค่านิยมที่ตรงกัน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและมีความ อดกลั้นต่อวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง (social and cultural tolerance) ในระดับพหุภาคี ไทยกับโปแลนด์มีความร่วมมือที่สร้างสรรค์ภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asian Europe Meeting - ASEM) และ ASEAN – EU

1.3 ความมั่นคง 
ในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายอเล็กซานเดอร์ ฟาสเนียฟสกี (Aleksader Kwasniewski) ประธานาธิบดีโปแลนด์ในขณะนั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการข่าวเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน ฝ่ายโปแลนด์ได้พยายามผลักดันการเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับฝ่ายไทย โดยพยายามหยิบยกขึ้นหารือกับผู้แทนไทยในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยใน การเยือนไทยของนายมาร์ซิน อิดซิค (Marcin Idzik) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโปแลนด์เพื่อเข้าร่วมงาน Defence and Security 2012 ที่กรุงเทพฯ ได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นหารือกับฝ่ายไทยด้วย

1.4 เศรษฐกิจ 
1.4.1 การค้า 
โปแลนด์เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในยุโรปตะวันออก (ไม่รวมรัสเซีย) ในปี 2556 มีมูลค่าการค้ารวม 812.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 596.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 216.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 380.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากโปแลนด์ ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.4.2 การลงทุน 
ปัจจุบัน มีบริษัทไทยลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในโปแลนด์ ๕ รายได้แก่ บริษัท Lucky Union Foods-Euro ร่วมลงทุนกับบริษัท Euro-Fish Poland จัดตั้งบริษัท Lucky Union Foods- Euro Sp.Z.o.o. บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ บริษัท DHA Siamwalla ร่วมลงทุนกับบริษัทโปแลนด์ บริษัท Indorama และ บริษัท SCT ดำเนินธุรกิจ outsourcing สินค้าจากโปแลนด์ไปจำหน่ายทั่วโลกรวมทั้งไทย ส่วนการลงทุนที่สำคัญของโปแลนด์ในไทยได้แก่ บริษัท Mercator Medical S.A. ตั้งโรงงานผลิตถุงมือและผ้าคลุมพลาสติกที่ใช้ในทางการแพทย์ และโครงการร่วมลงทุนระหว่างโปแลนด์กับอิสราเอลในกิจการซอฟท์แวร์

1.4.3 ความร่วมมือทางวิชาการ 
ไทยกับโปแลนด์ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2539 และได้จัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-โปแลนด์ ครั้งที่ 1 ที่กรุงวอร์ซอเมื่อปี 2547 และขณะนี้อยู่ระหว่างการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มีโครงการสอนภาษาไทย ที่สถาบันภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาดัมมิสเคียวิซ (Adam Mickiewicz University) ตั้งแต่ปี 2543 ถือได้ว่าเป็นการเรียน การสอนภาษาไทยเป็นแห่งแรกในโปแลนด์ โดยมีอาจารย์จากไทยเป็นผู้สอน

1.5 สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชาวโปแลนด์เริ่มเปิดประเทศรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เริ่มรู้จักไทยในฐานะเป็นประเทศในเอเชียที่ไม่เคยเป็นอาณานิคม มีแหล่งท่องเที่ยวงดงามมีวัฒนธรรมและคนไทยมีจิตใจดีงามและมีจิตสำนึกในเรื่องประชาธิปไตยเช่นเดียวกับโปแลนด์ ชาวโปแลนด์ที่ได้เดินทางมาไทยล้วนแสดงความประทับใจในพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ความทันสมัยของประเทศ ชื่นชมและประทับใจในวัฒนธรรม ประเพณีและอัธยาศัยไมตรีของคนไทย รวมทั้งความสำเร็จในการฟื้นตัวจากวิกฤตทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว

ในปี 2556 มีชาวโปแลนด์มาไทยจำนวน 67,107 คน ในปี 2555 จำนวน 49,030 คน ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ อาหารไทยยังเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่ชื่นชอบของชาวโปแลนด์ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทย 15 แห่ง อยู่ในโปแลนด์ ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงวอร์ซอและดำเนินกิจการโดยชาวโปแลนด์

จำนวนคนไทย : ประมาณ 300 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแรงงาน อาทิ พ่อครัว/แม่ครัว นวดแผนไทย/สปา

ที่มา กรมยุโรป

2. ความตกลงที่สำคัญกับไทย 
2.1 ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อปี 2519)
2.2 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าไทย – โปแลนด์ (ลงนามเมื่อปี 2520)
2.3 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อปี 2521)
2.4 ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ลงนามเมื่อปี 2535)
2.5 ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุ
2.6 พิธีสารความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (ลงนามเมื่อปี 2536)
2.7 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลงนามเมื่อปี 2539)
2.8 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือควบคุมยาเสพติด (ลงนามเมื่อปี 2539)
2.9 ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ลงนามเมื่อปี 2540)
2.10 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางอาญา (ลงนามเมื่อปี 2547)
2.11 สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา (ลงนามเมื่อปี 2552)

3. การเยือนที่สำคัญ
3.1 ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนโปแลนด์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- วันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2549 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนโปแลนด์ เพื่อทรงเป็นองค์ปาฐกในการสัมมนา The 5th International Symposium on Chromatography of Natural Products
- วันที่ 12 – 22 มิถุนายน 2551 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนโปแลนด์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม The 6th International Symposium on Chromatography of Natural Products ณ เมืองลับบลิน (Lublin)
- วันที่ 7 -18 พฤษภาคม 2552 เสด็จเยือนโปแลนด์ เพื่อทรงพระราชทานการบรรยาย
ที่มหาวิทยาลัยยาเกียลโลเนียน (Jagiellonian University) เมืองคราคูฟ (Krakow) และร่วมการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ที่ Medical University เมืองกดานสค์ (Gdansk)

รัฐบาล
- วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2536 นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ เยือนโปแลนด์อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2537 นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เยือนโปแลนด์
- วันที่ 26 -27 มิถุนายน 2543 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เยือนโปแลนด์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม Towards a Community of Democracies ณ กรุงวอร์ซอ
- วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2548 นายปรีชา เลาหพงษ์ชนะ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนโปแลนด์
- วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2551 นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เยือนโปแลนด์ เพื่อเปิดงาน Thailand Exhibition 2008 ณ กรุงวอร์ซอ
- วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2552 นายวีระศักดิ์ จินารัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เยือนโปแลนด์ เพื่อเปิดงาน Thailand Exhibition 2009 ณ กรุงวอร์ซอ
- วันที่ 10-14 มิถุนายน 2552 นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา และคณะ
เยือนโปแลนด์
- วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Hi-level Democracy Meeting ที่เมืองคราคูฟ (Krakow)

3.2 ฝ่ายโปแลนด์
รัฐบาล
- เดือนเมษายน 2536 นายเฮนริค กอริสเชสกี (Henryk Goryszewski) รองนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ เยือนไทย
- วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2539 นายวลอจีเมียจ ชีมอเซวิซ (Wlodzimierz Cimoszewicz) นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 16 -20 เมษายน 2540 นายดาริอุซ โรซาติ (Dariusz Rosati) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศโปแนด์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 9 -10 มิถุนายน 2541 นายมาเชค โคโลฟสกี (Maciej Kojlowski) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2547 นายอเล็กซานเดอร์ ฟาสเนียฟสกี (Aleksander Kwasniewski) ประธานาธิบดีโปแลนด์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
- วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2551 นายริชาร์ด ชเนพฟ์ (Ryszard Schnepf) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ เยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ
- วันที่ 4 – 7 มีนาคม 2555 นายมาร์ซิน อิดซิค (Marcin Idzik) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง กลาโหมโปแลนด์ เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมงาน Defence and Security 2012 ที่กรุงเทพฯ
- วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2555 นายราโดสลาฟ ซิคอร์สกี (Radoslaw Sikorski) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศโปแลนด์เยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ คือ นายบรรสาน บุนนาค เว็บลิงค์ >>> สถานเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำไทย คือ นายเยซี ไบเออร์ (Jerzy Bayer) เว็บลิงค์ >>> สถานเอกอัครราชทูต

ที่มา ทวีปยุโรป : สาธารณรัฐโปแลนด์ - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2557

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - โปแลนด์                      
มูลค่าการค้า 812.93 696.71 570.00 570.00 642.85 10.99 -14.30 -18.19 -18.19 12.78
การส่งออก 596.95 440.62 388.82 388.82 386.33 13.36 -26.19 -11.76 -11.76 -0.64
การนำเข้า 215.98 256.09 181.18 181.18 256.52 4.94 18.57 -29.25 -29.25 41.58
ดุลการค้า 380.96 184.52 207.64 207.64 129.81            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 139.2 113.7 95.1 95.1 84.9 -18.06 -18.36 -16.34 -16.34 -10.71
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 99.2 28.5 22.5 22.5 25.2 270.02 -71.29 -21.01 -21.01 11.89
3 ยางพารา 51.8 30.9 23.5 23.5 21.0 -18.87 -40.26 -23.91 -23.91 -10.58
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 28.1 25.7 25.3 25.3 20.7 -6.19 -8.48 -1.71 -1.71 -18.24
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 14.8 12.6 15.5 15.5 17.1 14.22 -14.62 22.80 22.80 9.86
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 13.9 15.8 14.7 14.7 15.1 17.94 13.56 -7.37 -7.37 3.25
7 เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ 16.9 17.4 12.3 12.3 11.4 48.37 3.31 -29.37 -29.37 -7.04
8 อัญมณีและเครื่องประดับ 8.2 7.8 10.0 10.0 11.4 16.79 -4.22 27.22 27.22 13.89
9 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 4.4 5.9 10.3 10.3 11.3 85.10 36.06 72.42 72.42 9.81
10 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 1.5 2.7 6.5 6.5 9.7 -49.37 80.99 141.96 141.96 50.87
รวม 10 รายการ 377.9 261.2 235.6 235.6 227.8 11.51 -30.90 -9.79 -9.79 -3.31
อื่นๆ 219.0 179.4 153.2 153.2 158.5 16.71 -18.06 -14.62 -14.62 3.46
รวมทั้งสิ้น 596.9 440.6 388.8 388.8 386.3 13.36 -26.19 -11.76 -11.76 -0.64

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 25.4 51.8 27.5 27.5 64.5 -8.96 104.05 -46.94 -46.94 134.66
2 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 49.4 40.7 22.5 22.5 42.9 50.74 -17.62 -44.85 -44.85 90.81
3 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 8.6 8.7 11.8 11.8 13.4 -13.29 1.62 35.40 35.40 13.71
4 เคมีภัณฑ์ 18.2 29.4 16.7 16.7 13.0 10.70 61.42 -43.34 -43.34 -22.17
5 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 5.5 11.1 12.5 12.5 11.3 14.78 101.87 12.56 12.56 -9.74
6 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 18.2 10.5 8.5 8.5 11.3 -22.42 -42.12 -19.57 -19.57 33.16
7 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 9.9 6.8 5.4 5.4 11.0 -45.02 -30.82 -21.07 -21.07 103.00
8 สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 6.1 6.0 6.4 6.4 9.0 27.49 -2.39 7.71 7.71 39.67
9 วัสดุทำจากยาง 0.0 0.0 2.0 2.0 7.8 -49.40 -9.09 8,527.39 8,527.39 290.93
10 นมและผลิตภัณฑ์นม 8.4 19.6 6.6 6.6 6.8 -4.38 132.66 -66.39 -66.39 3.97
รวม 10 รายการ 149.8 184.7 119.8 119.8 190.8 1.94 23.33 -35.15 -35.15 59.31
อื่นๆ 66.2 71.4 61.4 61.4 65.7 12.42 7.81 -13.99 -13.99 6.99
รวมทั้งสิ้น 216.0 256.1 181.2 181.2 256.5 4.94 18.57 -29.25 -29.25 41.58

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

ที่ปรึกษาเอก (First Counsellor)
Dr. Zygmunt Langer
ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

Embassy of the Republic of Poland

100/81-82, 25th Floor.,
Vongvanij Building B,
Rama 9 Road, Huaykwang,
Bangkok 10310

Tel: 0-2645-0367-9

Fax: 0-2645-0365

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.bangkok.polemb.net

 

 

JoomSpirit