สาธารณรัฐบัลแกเรีย

Bulgaria1 Bulgaria2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

bulgaria3
ที่มา:  micheletti11.wordpress.com
 
Bulgaria4-1
ที่มา: freeusandworldmaps.com

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Republic of Bulgaria)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรบอลข่าน ทิศเหนือติดกับโรมาเนียทิศตะวันออกติดกับทะเลดำ ตะวันตกติดกับเซอร์เบียและมอนเตเนโก และมาซิโดเนีย ทิศใต้ติดกับกรีซและตุรกี

พื้นที่

110,879 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

1,806 กิโลเมตร ติดกับประเทศกรีซ 472 กิโลเมตร มาเซโดเนีย 162 กิโลเมตร โรมาเนีย 605 กิโลเมตร เซอร์เบีย 344 กิโลเมตร ตุรกี 223 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบต่ำอยู่ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

อากาศเย็นชื้นในฤดูหนาว และร้อนแห้งในหน้าร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติ

หินแร่อะลูมิเนียม (Bauxite) ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ถ่านหิน ไม้ซุง และดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

แผ่นดินไหว และแผ่นดินถล่ม

จำนวนประชากร

7,101,510 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

-0.6% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

บัลแกเรีย

เชื้อชาติ

บัลแกเรีย 76.9% เติร์ก 8% โรม่า 4.4% อื่นๆ 10.7% (ได้แก่ มาเซโดเนีย อาร์เมเนีย ทาทาร์ เซอร์คัสเซีย) (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ศาสนา

คริสต์นิกายออร์เทอร์ด็อกซ์บัลแกเรีย 59.4% มุสลิม(ซุนนี) 7.4% มุสลิม(ชีอะห์) 0.4% ศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ 1.7% ศาสนาอื่นๆ 27.4% ไม่นับถือศาสนา 3.7% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ภาษา

บัลแกเรีย 76.8% ตุรกี 8.2% โรม่า 3.8% และอื่นๆที่ระบุไม่ได้ 11.2%(สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

เมืองหลวง

กรุงโซเฟีย (Sofia)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 28 จังหวัด โดยที่เมืองหลวงประจำประเทศเป็นจังหวัดหนึ่ง

วันที่ได้รับเอกราช

22 กันยายน พ.ศ. 2451

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2534

ระบบกฏหมาย

กฎหมายหลักยึดเอาจากกฎของโรมัน และนำเอากฎของศาลโลกมาใช้ร่วมด้วย

พรรคการเมือง

ประกอบด้วยพรรค BSP พรรค The Simeon II National Movement (SNM) ซึ่งเป็นพรรคของอดีตกษัตริย์ Simeon II และพรรค The Movement for Rights and Freedom (MRF)

ระบอบการปกครอง                               

สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งวาระละ ๕ ปี ปัจจุบัน คือ นายรอเซน เพลฟเนเลียฟ (Rosen Plevneliev) เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ปัจจุบันคือ นายมาริน รายคอฟ (Marin Raykov) เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ในรัฐบาลรักษาการและการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๖

นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน

๑. การเมืองการปกครอง

        ๑.๑      จักรวรรดิบัลแกเรียที่ ๑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๑๒๒๔ จากการรวมตัวของชนชาติสลาฟและ   ชนชาติบัลการ์ (ชนชาติยูเครนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทรบอลข่าน) และสลายตัวลงเมื่อปี ๑๕๖๑ หลังจากที่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ต่อมา ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันเป็นเวลา ๕ ศตวรรษ จากปี ๑๙๓๙ จนถึงปี ๒๔๒๑จึงได้รับการยอมรับในฐานะประเทศเอกราชในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ปกครองโดยราชวงศ์ซัคสโกเบิร์กก็อธสกี้ (Sax-Coberge Gotha) โดยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับจักรวรรดิรัสเซีย บัลแกเรียเข้าร่วมในสงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง กับฝ่ายอักษะ และเมื่อเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง ฝ่ายสัมพันธมิตรได้กำหนดให้บัลแกเรียอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต บัลแกเรียจึงอยู่ใต้การปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา

        ๑.๒      ภายหลังการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต บัลแกเรียได้เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ รัฐสภาบัลแกเรียได้รับรองรัฐธรรมนูญของประเทศ บัลแกเรียมีระบบสภาเดียวประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา ๒๔๐ คน จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปทุก ๔ ปี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ดำรงตำแหน่งวาระละ ๕ ปี และอาจอยู่ต่อได้อีกหนึ่งวาระ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายรอเซน เพลฟเนเลียฟ (Rosen Plevneliev) เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ต่อจาก นายกีออร์กี้  ปาร์วานอฟ (Georgi Parvanov) ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้ว ๒ สมัย (วาระแรกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๕ และวาระที่สองเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙) และไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีได้อีกเป็นสมัยที่ ๓ ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้

       ๑.๓      เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ บัลแกเรียได้ปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีจำนวน ๒๔๐ ที่นั่งโดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ จำนวน ๒๐๙ ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนตามคะแนนเสียงที่ได้ของแต่ละพรรค และอีก ๓๑ ที่นั่งมาจากพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตั้ง

       ๑.๔      การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับ ๑ คือ พรรค Citizens for European Development of Bulgaria (GERB) ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมกลาง-ขวา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๙ โดยมีนายบอยโก บอริสอฟ (Boiko Borisov) นายกเทศมนตรี   กรุงโซเฟียเป็นหัวหน้าพรรค ครองที่นั่ง ๑๑๖ ที่นั่ง ชนะพรรค Bulgarian Socialist Party (BSP) ของ    นายเซรเกย์ สตานิเชฟ (Sergei Stanishev) นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งได้ครองที่นั่ง ๔๐ ที่นั่ง อันดับรองลงมา ได้แก่ พรรค Movement for Rights and Freedoms ๓๘ ที่นั่ง พรรค Blue Coalition ๑๕ ที่นั่ง และพรรค Order, Lawfulness, Justice ๑๐ ที่นั่ง ความพ่ายแพ้ของพรรค BSP มีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและอาชญากรรม จนเป็นเหตุให้สหภาพยุโรปตัดวงเงินความช่วยเหลือบัลแกเรียลงกว่า ๕๐๐ ล้านยูโรในปี ๒๕๕๑ และต่อมา ประชาชนได้ก่อการประท้วงเพื่อขับไล่รัฐบาลเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๒

         ๑.๕      รัฐบาลของนายบอริสอฟ มีนโยบายเร่งแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งมาจากภาพลักษณ์ของนายบอริสอฟที่เป็นคนเคร่งครัดและจริงจัง รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดี นายบอริสอฟ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้จริง นอกจากนี้ โดยที่รัฐบาลประกอบด้วยพรรค GERB เพียงพรรคเดียวและมีคะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรัฐสภา รัฐบาลจึงต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากพรรคขวาและพรรคขวากลาง เช่น พรรค Ataka และกลุ่ม Blue Coalition (ประกอบด้วยพรรค Union of Democratic Forces (UDF) และพรรค Democrats for a Strong Bulgaria (DSB)) รวมทั้ง ยังต้องประนีประนอมเพื่อรับการสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านอีกด้วย ดังนั้น รัฐบาลจึงประสบปัญหาในการผลักดันและการดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

          ๑.๖      การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีผู้ลงสมัคร     รับเลือกตั้งจำนวน ๑๘ ราย อย่างไรก็ตาม โดยที่ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ ๕๐ จึงต้อง  จัดให้มีการเลือกตั้งรอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ๒ อันดับแรกจากการเลือกตั้งครั้งแรก คือ นายรอเซน เพลฟเนเลียฟ จากพรรค GERB ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลและนายอีเวลโล กัลฟิน (Ivaylo Kalfin) จากพรรค BSP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ผลปรากฏว่า นายเพลฟเนเลียฟ ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๕๒.๕๘ และเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ แม้ว่าตามกฎหมายของบัลแกเรีย อำนาจบริหารจะขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี แต่ประธานาธิบดีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์การใช้สิทธิ์ยับยั้ง (veto) ฝ่ายนิติบัญญัติและมีอำนาจควบคุมฝ่ายกลาโหม รวมทั้งมีอำนาจลงนามในการสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

          ๑.๗      หลังจากเหตุการณ์เดินขบวนประท้วงของประชาชนบัลแกเรียเพื่อต่อต้านค่าไฟฟ้าที่สูงมาก ปัญหาคอร์รัปชันและมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ ๑๕ ปี และมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน รัฐบาลของนายบอริสอฟได้ประกาศลาออกเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖ และเมื่อเย็นวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ประธานาธิบดีรอเซน เพลฟเนเลียฟ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่านาย Marin Raykov จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลรักษาการณ์ จนถึงการเลือกตั้งในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ศกนี้ โดยนายรายคอฟจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอีกตำแหน่งนึงด้วย ทั้งนี้ ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายRaykov ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำฝรั่งเศส และก่อนหน้าการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต นาย Raykov ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศในรัฐบาลของนายบอริสอฟ

         ๑.๘      หลายฝ่ายมองว่าการประกาศลาออกของนายบอริสอฟเป็นการดำเนินการตามเกมการเมือง เพื่อให้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้น (จากเดิมที่จะเป็น ก.ค. ให้เลื่อนมาเป็น พ.ค.๒๕๕๖) และเพื่อยังคงคะแนนความนิยมในพรรค GERB ไว้ โดยจากการสำรวจคะแนนของพรรคอดีต นรม.ยังคงเหนือคู่แข่งหากแต่เพียงเล็กน้อย

๒. เศรษฐกิจ

          ๒.๑      บัลแกเรียประสบวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ โดยมีสาเหตุจากการควบคุมภาคการเงินที่ไร้ประสิทธิภาพ เกิดหนี้ที่ไม่ก่อรายได้มากจนเกิดวิกฤติในภาคธนาคาร เงินเลวา (Lev) ลดค่าลงจากเดิม นำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลสังคมนิยม รัฐบาลต่อมาของบัลแกเรียใช้นโยบายปฏิรูประบบเศรษฐกิจแบบเสรี ต่อมา เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๐ รัฐบาลบัลแกเรียได้ขอรับความช่วยเหลือ  ด้านเศรษฐกิจจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) และนำระบบคณะกรรมการดูแลอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Board) เข้ามาใช้ รวมทั้ง กำหนดให้มีการปฏิรูปการคลัง การควบคุมปริมาณเงิน และการลดการปล่อยสินเชื่อ การปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาคของบัลแกเรียเป็นไป   ในเชิงบวก และเศรษฐกิจมีแนวโน้มพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับ โดยมีการดำเนินการตามแผนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และคณะกรรมการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเคร่งครัด เป็นผลให้อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานลดลงเป็นลำดับ สถานะทางเศรษฐกิจของบัลแกเรียจึงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

           ๒.๒      ถึงแม้ว่าในปี ๒๕๕๔ บัลแกเรียประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของบัลแกเรียจะกลับมาฟื้นตัวและพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับดังเช่นก่อนช่วงวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖.๓ ระหว่างปี ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๑ นอกจากนี้ การปฏิรูปเศรษฐกิจในภาคต่าง ๆ มีความก้าวหน้ามาก อาทิ ภาคพลังงาน ภาคการเดินรถไฟ ภาคการบริหารจัดเก็บภาษี และภาคการแปรรูปธนาคารของรัฐ ส่งผลให้บัลแกเรียมีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัญหาที่สำคัญที่สุดของบัลแกเรียคือเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง กระบวนการยุติธรรมที่อ่อนแอ และขบวนการอาชญากรรมจัดตั้ง ซึ่งรัฐบาลบัลแกเรียจะต้องแก้ไขตามพันธกรณีที่ให้ไว้กับสหภาพยุโรป

           ๒.๓      บัลแกเรียเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปที่ยากจนที่สุด โดยในปี ๒๕๕๑ บัลแกเรียพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศถึง ๑ ใน ๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงตั้งเป้าให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ ๖-๘ ลดอัตราการว่างงานให้ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ลดการผูกขาด เพิ่มการแปรรูปกิจการรัฐบาลให้เป็นเอกชน คงระบบคณะกรรมการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนจนกว่าบัลแกเรียจะเข้าเป็นสมาชิกเขตยูโร (Eurozone) ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวเดียวกันกับสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (European Monetary Union - EMU) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ปรับปรุงศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ปรับปรุงการคลังให้มีความโปร่งใส จำกัดการใช้จ่ายภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ ๔๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และจำกัดหนี้ภาครัฐให้อยู่ในระดับต่ำ

           ๒.๔      การประท้วงครั้งใหญ่เมื่อต้นปี ๒๕๕๖ มีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยอัตราว่างงานเมื่อเดือน ม.ค. ๒๕๕๖ อยู่ที่ร้อยละ ๑๒.๔ (สูงกว่าเมื่อปี ๒๕๕๒ ถึงหนึ่งเท่าตัว) และมาตรการสำคัญของรัฐบาลรักษาการคือ การพยายามสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน

           ๒.๕      ประเทศคู่ค้าสำคัญของบัลแกเรียนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ ตุรกี จีน รัสเซีย เซอร์เบียมาซิโดเนีย และ อาหรับเอมิเรสต์ คิดเป็นมูลค่า ๕๐.๖ % ของการส่งออกไปประเทศนอกอียู

๓. นโยบายต่างประเทศ

          ๓.๑      บัลแกเรียให้ความสำคัญลำดับต้นต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ให้ไว้กับสหภาพยุโรป ภายหลังจากที่บัลแกเรียเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ พร้อมกับโรมาเนีย คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ขอให้บัลแกเรียเร่งรัดดำเนินการการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม การปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงและอาชญากรรมจัดตั้ง การปฏิรูประบบภาษี ซึ่งยังคงเป็นความ  ท้าทายของบัลแกเรีย โดยที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมองว่า บัลแกเรียยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร และเป็นประเด็นที่อิตาลี ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ ใช้เป็นเหตุผลขัดขวางการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้น (Schengen) ของบัลแกเรีย

            ๓.๒      บัลแกเรียให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพในคาบสมุทรบอลข่าน โดยมองว่า ตนเองเป็นปัจจัยรักษาความมั่นคงทางการเมืองในอนุภูมิภาคนี้ และเป็นประเทศทางผ่านสินค้าในภูมิภาค โดยจากกรุงโซเฟีย มีทางรถยนต์เชื่อมกรุงเบลเกรดและนครอิสตันบูล และเป็นเส้นทางจากยุโรปเหนือไปกรุงเอเธนส์ โดยผ่านกรุงสโกเปียในมาซิโดเนีย และมีทางรถไฟเชื่อมไปยังกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน มอสโก และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย นอกจากนี้ บัลแกเรียสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับรัสเซียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียตรัสเซีย รวมถึงให้ความสำคัญต่อนโยบายร่วมด้านพลังงานของสหภาพยุโรป เนื่องจากต้องการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายท่อส่งน้ำมันและก๊าซในภูมิภาคบอลข่าน

            ๓.๓      บัลแกเรียเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization - NATO) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ พร้อมกับลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย และโรมาเนีย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชน และที่ผ่านมาบัลแกเรีย    ได้มีส่วนร่วมในการส่งทหารเข้าร่วมกองกำลังองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือในอิรักและอัฟกานิสถาน

ที่มา ทวีปยุโรป : สาธารณรัฐบัลแกเรีย - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559

Update 18 กันยายน 2560

  

 • Pres.
  Rosen PLEVNELIEV
 • Vice Pres.
  Margarita POPOVA
 • Prime Min.
  Boyko BORISOV
 • Dep. Prime Min. in Charge of Coalition Policy & State Admin.
  Rumiana BACHVAROVA
 • Dep. Prime Min. in Charge of European Policies & Institutional Issues
  Meglena KUNEVA
 • Dep. Prime Min. in Charge of EU Funds & Economic Policy
  Tomislav DONCHEV
 • Min. of Agriculture
  Desislava TANEVA
 • Min. of Culture
  Vezhdi RASHIDOV
 • Min. of Defense
  Nikolay NENCHEV
 • Min. of Economy
  Bozhidar LUKARSKI
 • Min. of Energy
  Temenushka PETKOVA
 • Min. of Education & Science
  Meglena KUNEVA
 • Min. of Environment & Waters
  Ivelina VASSILEVA
 • Min. of Finance
  Vladislav GORANOV
 • Min. of Foreign Affairs
  Daniel MITOV
 • Min. of Health
  Petar MOSKOV
 • Min. of Interior
  Rumiana BACHVAROVA
 • Min. of Justice
  Ekaterina ZAHARIEVA
 • Min. of Labor & Social Policy
  Zornitsa ROUSSINOVA
 • Min. of Regional Development
  Lilyana PAVLOVA
 • Min. of Youth & Sports
  Krasen KRALEV
 • Min. of Tourism
  Nikolina ANGELKOVA
 • Min. of Transport, IT, & Communications
  Ivaylo MOSKOVSKI
 • Chmn., Bulgarian National Bank
  Ivan ISKROV
 • Ambassador to the US
  Tihomir STOYCHEV
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Stefan TAFROV

 

ที่มา : https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/BU.html 


 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 

144.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

GDP รายหัว (GDP per Capita) 

20,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

GDP แยกตามภาคการผลิต 

• ภาคการเกษตร 5.1%

• ภาคอุตสาหกรรม 27.5%

• ภาคการบริการ 67.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

อัตราการว่างงาน 

8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices) 

-1.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

หนี้สาธารณะ 

26.7% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

ผลผลิตทางการเกษตร 

ผัก ผลไม้ ใบยาสูบ ไวน์ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ทานตะวัน ตีนบีท (ใช้ทำน้ำตาล) และปศุสัตว์ 

อุตสาหกรรม 

พลังงานไฟฟ้า แก้ส น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ใบยาสูบ เครื่องจักรและเครื่องมือ เหล็กที่ใช้วางรากฐาน เคมีภัณฑ์ ถ่านโค้ก ปิโตรเลียมกลั่น และพลังงานนิวเคลียร์ 

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

2.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด 

2.201 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

มูลค่าการส่งออก 

23.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

สินค้าส่งออกที่สำคัญ 

เสื้อผ้า รองเท้าและอุปกรณ์สวมใส่เท้า ธาตุเหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรและเครื่องมือ และน้ำมันเชื้อเพลิง 

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ 

Germany 12.5%, Italy 9.2%, Turkey 8.5%, Romania 8.2%, Greece 6.5%, France 4.2% (พ.ศ.2558) 

มูลค่าการนำเข้า 

25.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

สินค้านำเข้าที่สำคัญ 

เครื่องจักรและเครื่องมือ โลหะและแร่ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก น้ำมันเชื้อเพลิง สินแร่ และวัตถุดิบ 

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ 

Germany 12.9%, Russia 12%, Italy 7.6%, Romania 6.8%, Turkey 5.7%, Greece 4.8%, Spain 4.8% (พ.ศ.2558) 

สกุลเงิน 

เลฟ (leva) 

สัญลักษณ์เงิน 

BGN 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่) 

 

๑. ความสัมพันธ์ทั่วไป

          ๑.๑     การทูต

                        ไทยและบัลแกเรียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ (ค.ศ. ๑๙๗๔) เดิมไทยได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบลเกรด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซเฟีย อีกตำแหน่งหนึ่ง ส่วนบัลแกเรียได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ และมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจนถึงกลางปี ๒๕๓๓ ต่อมา บัลแกเรียได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศเป็นผลให้มีการปิดสถานเอกอัครราชทูต ๒๐ แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียและแอฟริกา สำหรับในไทยยังคงสถานเอกอัครราชทูตฯ ไว้แต่ลดระดับผู้แทนเป็นอุปทูต จนกระทั่งเมื่อ ปี ๒๕๕๐ บัลแกเรียได้ยกระดับผู้แทนประจำสถานเอกอัครราชทูตบัลแกเรียในไทยเป็นระดับเอกอัครราชทูตภายหลังว่างเว้นเป็นเวลา ๑๘ ปี อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๔ บัลแกเรียได้ปิดสถานเอกอัคราชทูตฯ ไว้ชั่วคราว โดยให้เหตุผลว่า มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และได้มอบหมายให้ นายสมบัติ เลาหพงษ์ชนะ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์บัลแกเรียประจำประเทศไทยเป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

                         ไทยยังไม่มีสถานเอกอัครราชทูตในบัลแกเรีย แต่ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมบัลแกเรีย ปัจจุบัน นายคมกริช วรคามิน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และแต่งตั้งนายวิคเตอร์ เมลาเมด (Mr. Victor Melamed) ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำบัลแกเรีย

         ๑.๒     การเมือง

                       ไทยกับบัลแกเรียมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น แต่มีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์กันไม่มากนัก โดยมีกลไกความร่วมมือที่สำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนการเยือน และหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้กรอบพิธีสารความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับกระทรวงการต่างประเทศของบัลแกเรีย

                        ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ได้หารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย นายนิโคไล มลาเดนอฟ ระหว่างการประชุม AEMM ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕  ณ ประเทศบรูไน โดยได้หารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระดับภูมิภาค เช่น พัฒนาการในเมียนมาร์ และกล่าวถึงการจัดการพบหารือระดับสูงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (Political Consultation) ซึ่งจัดครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยในปี ๒๕๕๒ โดยฝ่ายบัลแกเรียประสงค์จะเป็นเจ้าภาพการจัดครั้งต่อไป

                       ระหว่างการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๙ ณ เวียงจันทน์ นายกรัฐมนตรีได้หารือ corridor meeting กับ ประธานาธิบดีบัลเกเรีย นายรอเซน เพลฟเนเลียฟ โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า โดยเห็นพ้องกับการเชื่อมโยงเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน ด้วยการคมนาคมขนส่งระบบราง และในโอกาสนี้ บัลแกเรียได้ขอรับการสนับสนุนจากไทยในการลงสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก และได้มอบหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนบัลแกเรียจากนายบอยโก บอริสสอฟ นายกรัฐมนตรีบัลแกเรีย

                       ไทยกับบัลแกเรียได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บัลแกเรียระหว่างกัน โดยกลุ่มมิตรภาพฯ ของฝ่ายไทยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก ๗ คน (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๔ คน และสมาชิกวุฒิสภา ๓ คน) และอยู่ระหว่างจัดการเลือกตั้งประธานกลุ่ม สำหรับกลุ่มมิตรภาพฯ ของฝ่ายบัลแกเรียประกอบด้วยสมาชิก ๔ คน โดย นายบอริสลาฟ กีตอฟ (Borislav Kitov) เป็นประธานกลุ่ม โดยกลุ่มมิตรภาพฯ ของฝ่ายได้ทาบทามการเยือนบัลแกเรียในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ๒๕๕๖

                       ไทยกับบัลแกเรียอยู่ระหว่างการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางพิเศษ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างความตกลงฯ และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ลงนามได้เมื่อปี ๒๕๔๘ แต่ต่อมาฝ่ายบัลแกเรียขอเสนอให้เพิ่มเติมข้อความ “Within a period of six (๖) months from the date of their first entry” ในความตกลงฯ โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อบังคับของสหภาพยุโรป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอแก้ไขของฝ่ายบัลแกเรีย ก่อนนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำและลงนามในความตกลงฯ ต่อไป

            ๑.๓     การแลกเสียง

                   ๑.๓.๑   ILC บัลแกเรียได้ให้การสนับสนุนไทยในการลงสมัครของ ออท.เกรียงศักดิ์ในตำแหน่ง กมธ.กม.รปท. วาระปี ๐๒๐๑๒-๒๐๑๖

                   ๑.๓.๒  UNESCO นาง Irina Bokova จะลงสมัครในตำแหน่ง DG อีกครั้งสำหรับวาระปี ๒๐๑๓-๑๗ และฝ่ายบัลแกเรียมีหนังสือขอให้ไทยพิจารณาให้การสนับสนุน

                                    สถานะล่าสุด (พ.ย. ๒๕๕๕) กรมองค์การฯ แจ้งว่าไทยยังรอดูท่าทีของผู้สมัครจากชาติอื่นก่อน และยังไม่มีหนังสือตอบฝ่ายบัลแกเรีย

                        ๑.๓.๓   UNSC Non Permanent Member วาระปี ๒๐๑๘-๑๙ ซึ่งฝ่ายไทยจะลงสมัครตำแหน่งเดียวกันวาระ ๒๐๑๗-๑๘ โดยที่ฝ่ายบัลแกเรียได้หยิบหยกขอการสนับสนุนของไทย แต่อย่างไรก็ดี ไทยจะแลกเสียงกับโปแลนด์

                        ๑.๓.๔   HRC ๒๐๑๙-๒๑ บัลแกเรียขอเสียงสนับสนุนจากไทย (ไทยลงสมัครวาระที่ ๒ ปี ๒๐๑๕-๑๗) และไทยจะขอเสนอแลกเสียงกับบัลแกเรีย

             ๑.๔     เศรษฐกิจ

                      ๑.๔.๑  การค้า

                               ในปี ๒๕๕๖ มีมูลค่าการค้ารวม ๘๖.๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก ๓๐.๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า ๕๖.๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าระหว่างกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา (ยกเว้นในปี ๒๕๔๒) สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปบัลแกเรีย ได้แก่ ยางพารา วงจรพิมพ์ เม็ดพลาสติก รถยนต์และส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญของไทยจากบัลแกเรีย ได้แก่ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องดนตรีและของเล่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ปุ๋ย

                 ๑.๔.๒  การลงทุน

                             ปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏมีข้อมูลการลงทุนของบัลแกเรียในไทยและการลงทุนของไทยในบัลแกเรีย อย่างไรก็ดี การแปรรูปกิจการของรัฐของบัลแกเรียเป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทยสามารถเข้าไปลงทุนหรือร่วมลงทุนในบัลแกเรียได้ โดยเฉพาะกิจการภาคบริการที่เอกชนไทยมีความชำนาญ    และประสบการณ์ อาทิ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากบัลแกเรียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ การเริ่มเข้าไปลงทุนในบัลแกเรียควรเป็นลักษณะการร่วมลงทุนกับผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจในแถบนั้น เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจก่อน

                  ๑.๔.๓  การท่องเที่ยว

                                    บัลแกเรียยังเป็นตลาดท่องเที่ยวที่มีขนาดเล็กของไทย โดยในปี ๒๕๕๖ มีจำนวนนักท่องเที่ยวบัลแกเรียเดินทางมาไทย ๙,๐๑๒ คน ในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗,๑๗๗ คน ทั้งนี้ สายการบิน Balkan Bulgarian Airlines เคยให้บริการเส้นทางระหว่างบัลแกเรียกับไทย แต่ได้หยุดให้บริการไปเมื่อปี ๒๕๔๓ เนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารไม่เพียงพอ ปัจจุบัน ชาวบัลแกเรียที่เดินทางเข้าไทยใช้เส้นทางผ่านนครอิสตันบูล ในขณะที่ชาวไทยที่เดินทางเข้าบัลแกเรียใช้เส้นทางผ่านนครแฟรงก์เฟิร์ต

จำนวนคนไทยในบัลแกเรีย มีประมาณ 9 คน

 

๒. ความตกลงที่สำคัญ ๆ กับไทย

          ความตกลงที่ได้ลงนามไปแล้ว

๒.๑   ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๙)

๒.๒   ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าและอุตสาหกรรมบัลแกเรีย (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙)

๒.๓   พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๐)

๒.๔   อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้      (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓)

๒.๕   ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการศึกษา (ลงนามเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๖)

๒.๖   ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน  (ลงนามเมื่อวันที่            ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖)

๒.๗   ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าและอุตสาหกรรมบัลแกเรีย (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖)

            ความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจา

๒.๘   ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางพิเศษ

๒.๙   พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ

๓. การเยือนที่สำคัญ

          ๓.๑     ฝ่ายไทย

                     รัฐบาล

                        - วันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนบัลแกเรีย

                        - วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนบัลแกเรีย

                        - วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๒ นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง    การต่างประเทศ เยือนบัลแกเรียในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย

                        - วันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๕๔ นายสุรพงษ์ ชัยนาม ทปษ.รมว.กต. เดินทางเยือนบัลแกเรีย โดยได้เข้าพบกับนาย Knostantin Dimitrov รมช.กต.บัลแกเรีย และหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและบทบาทอาเซียนในกรอบความมั่นคง

           ๓.๒     ฝ่ายบัลแกเรีย

                        - วันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ นายลูโบเมียร์ โพพอฟ (Lubomir Popov) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทย

                        - วันที่ ๑๒-๑๔  สิงหาคม ๒๕๔๐ นายบอยโก เมียร์เชฟ (Boyko Mirchev) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทยเพื่อร่วมลงนามในพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ

                       - วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ นายกีออร์กี้ ปาร์วานอฟ (Georgi Parvanov) ประธานาธิบดีบัลแกเรีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

                       - วันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย นาย Milen Lyutskanov เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา ทวีปยุโรป : สาธารณรัฐบัลแกเรีย - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - บัลแกเรีย                      
มูลค่าการค้า 86.40 83.07 87.59 87.59 87.45 13.51 -3.86 5.45 5.45 -0.16
การส่งออก 30.06 35.13 36.97 36.97 38.18 -11.98 16.84 5.26 5.26 3.26
การนำเข้า 56.34 47.94 50.62 50.62 49.28 34.26 -14.91 5.58 5.58 -2.65
ดุลการค้า -26.28 -12.82 -13.64 -13.64 -11.10            

 

ที่มา :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ยางพารา 5.7 5.8 6.8 6.8 8.4 -34.30 2.13 17.11 17.11 23.99
2 วงจรพิมพ์ 4.8 6.6 6.7 6.7 6.9 19.68 38.53 0.61 0.61 4.11
3 เส้นใยประดิษฐ์ 1.9 4.2 4.1 4.1 4.1 -40.74 123.03 -3.81 -3.81 0.13
4 ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 1.0 0.5 2.6 2.6 3.4 344.27 -46.37 377.83 377.83 30.49
5 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 1.3 1.4 1.0 1.0 2.5 13.52 7.08 -32.43 -32.43 155.94
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1.8 2.4 3.2 3.2 1.7 -44.33 35.57 32.79 32.79 -46.26
7 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1.6 0.5 0.6 0.6 1.2 24.41 -66.19 12.83 12.83 100.39
8 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 - 100.00 12,100.00 12,100.00 2,181.56
9 ผลิตภัณฑ์ยาง 1.4 1.4 1.3 1.3 0.9 129.68 -3.85 -9.15 -9.15 -28.22
10 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.9 1.1 1.1 1.1 0.6 223.07 22.82 0.75 0.75 -41.09
รวม 10 รายการ 20.4 24.1 27.3 27.3 30.9 -9.84 17.83 13.48 13.48 13.16
อื่นๆ 9.6 11.1 9.7 9.7 7.3 -16.19 14.75 -12.61 -12.61 -24.72
รวมทั้งสิ้น 30.1 35.1 37.0 37.0 38.2 -11.98 16.84 5.26 5.26 3.26

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 9.4 11.2 14.6 14.6 16.3 9.96 18.67 31.07 31.07 11.58
2 ยุทธปัจจัย 7.5 5.6 3.7 3.7 8.0 - -25.69 -32.94 -32.94 114.80
3 เคมีภัณฑ์ 9.3 8.8 16.8 16.8 6.1 -29.33 -5.46 91.59 91.59 -63.57
4 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 1.6 7.4 2.6 2.6 3.2 107.08 354.97 -64.76 -64.76 23.04
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 1.6 4.2 1.3 1.3 2.7 4.59 158.20 -69.60 -69.60 111.20
6 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 1.6 2.1 1.9 1.9 1.8 45.86 29.97 -9.25 -9.25 -4.31
7 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 0.8 0.6 1.0 1.0 1.1 1,267.14 -16.26 61.82 61.82 10.53
8 กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 24,740.00 -81.32 47.41 47.41 1,899.42
9 ลวดและสายเคเบิล 1.4 1.1 0.8 0.8 0.7 309.96 -19.52 -33.98 -33.98 -9.90
10 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.1 0.2 0.1 0.1 0.6 72.88 99.53 -54.43 -54.43 539.92
รวม 10 รายการ 33.5 41.3 42.9 42.9 41.3 30.69 23.35 3.91 3.91 -3.61
อื่นๆ 22.9 6.7 7.7 7.7 7.9 39.84 -70.86 15.92 15.92 2.66
รวมทั้งสิ้น 56.3 47.9 50.6 50.6 49.3 34.26 -14.91 5.58 5.58 -2.65

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

เอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำประเทศไทย

H.E. Mr. Kamen Spassov Velichkov
ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

Embassy of the Republic of Bulgaria

83/24 Soi Wireless 1,
Wireless Road,
Lumpini
Pathumwan
Bangkok 10330

Tel: 0-2627-3872, 0-2627-3873

Fax: 0-2627-3874

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit