ยุโรป

europe

ยูเครน

Ukraine1

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

denm1

ราชอาณาจักรนอร์เวย์

Norway1

ราชอาณาจักรสเปน

Spain1

ราชอาณาจักรสวีเดน

Sweden1

โรมาเนีย

Romania1

สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์

Switzerland1

สหพันธรัฐรัสเซีย

Russia1

สาธารณรัฐโครเอเชีย

Croatia1

สาธารณรัฐเช็ก

czech1

สาธารณรัฐบัลแกเรีย

Bulgaria1

สาธารณรัฐเบลารุส

belarus1

สาธารณรัฐโปรตุเกส

Portugal1

สาธารณรัฐโปแลนด์

Poland1

สาธารณรัฐฟินแลนด์

finland1

สาธารณรัฐเยอรมนี

germany1

สาธารณรัฐลิทัวเนีย

Lithuania1

สาธารณรัฐสโลวัก

Slovakia1

สาธารณรัฐสโลวีเนีย

Slovenia1

สาธารณรัฐออสเตรีย

Austria1

สาธารณรัฐอิตาลี

Italy1

สาธารณรัฐเอสโตเนีย

8cde3fae

สาธารณรัฐฮังการี

hungary1

สาธารณรัฐเฮลเลนิก(กรีซ)

hellen1

ไอร์แลนด์

Ireland1

จอร์เจีย

georgia-flag

สาธารณรัฐแอลเบเนีย

Albania1

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

Iceland1

นครรัฐวาติกัน

Vatican City1

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

 

Bosnia and Herzegovina1

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

Netherlands1

ราชรัฐโมนาโก

Monaco1

ราชอาณาจักรเบลเยียม

Belgium1

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

Luxembourg1

ราชรัฐลิกเตนสไตน์

liechtenstein1

ราชรัฐอันดอร์รา

andorra1

สาธารณรัฐซานมาริโน

san marino1

สาธารณรัฐเซอร์เบีย

serbiafg

สาธารณรัฐไซปรัส

Cyprus1-1

สาธารณรัฐตุรกี

turkey1

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

tajikistan1

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

france1

สาธารณรัฐมอลโดวา

moldova1

สาธารณรัฐมอลตา

Flag of Malta

สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

macedonia1

สาธารณรัฐลัตเวีย

latvia1

สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

azerbaijan1

สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

Armenia1

JoomSpirit