ทุนรัฐบาลเม็กซิโก : 2556-08-01

graduate

ทุนรัฐบาลเม็กซิโก

กระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกเปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจำนวน 2 ทุน ระดับปริญญาโทขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ประเทศเม็กซิโก ในปีการศึกษา 2557

โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและสามารถ พูด – อ่าน – เขียน ภาษาสเปนได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนได้จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros

CCI01082556 0000

รายละเอียดทุน Becas del Gobierno de México para extranjeros Convocatoria 2014 : Download


รายละเอียดทุน 2014 Mexico Government Scholarships for International Students : Download

JoomSpirit