พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia และ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ : 2556-06-11

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia จัดพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย กับ Ir. Tony Antonio President Of Ciputra University และ มีพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดย นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กับ  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในพิธีลงนามได้รับเกียรติจาก นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานพยานฝ่ายกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DSC 0067 DSC 0114 2 DSC 0130 DSC 0134 
DSC 0148 DSC 0152 DSC 0169 DSC 0197
JoomSpirit