คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและทัศนศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและทัศนศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในการนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาได้เข้าพบผู้บริหารสถาบันฯ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และชมห้องพักนักศึกษา Master of Arts in Asia Pacific และห้อง Asia-Pacific Resource Centre อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับคณะอาจารย์และผู้บริหารสถาบันฯ

P7060609

P7060589P7060654P7060663P7060664P7060678P7060679P7060680P7060685P7060687P7060698P7060707P7060717

P7060740P7060747P7060764P7060765P7060770P7060775P7060777P7060788P7060794P7060796P7060809P7060823P7060830P7060831P7060832P7060839P7060843P7060845P7060863P7060876P7060877P7060886

 

 

 

 

 

JoomSpirit