คณะอาจารย์และนักศึกษาจากเวียดนามเดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันฯ

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและทัศนศึกษา สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในการนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาได้เข้าพบผู้บริหารสถาบันฯ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดป๋วย อึีงภากรณ์ และชมห้องพักนักศึกษา Master of Arts in Asia Pacific และห้อง Asia-Pacific Resource Centre อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

batch DSC 0660 batch DSC 0669 batch DSC 0693
batch DSC 0695 batch DSC 0729 batch DSC 0743
batch DSC 0798 batch DSC 0866 batch DSC 0959
batch DSC 0962 batch DSC 0972 batch DSC 0981

JoomSpirit