เอกอัคราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เยี่ยมชมสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมธ.

           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคุณแคทธริน สเตซีย์ เจ้าหน้าจากสถาบันออสเตรเลีย-ไทย ได้เดินทางมาพบ ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย เพื่อเยี่ยมชมสถาบันฯ และมอบหนังสือที่ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลียแนะนำจำนวน 35 เล่ม ให้แก่ สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง Asia-Pacific Resource Centre อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การจัดซื้อหนังสือครั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุน 1,000 เหรียญออสเตรเลีย จากสถาบันออสเตรเลีย – ไทย

DSC 0448 DSC 0484 DSC 0512
DSC 0526 DSC 0540 DSC 0559

JoomSpirit