ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี2558 ไทย จีน และเอเชีย-แปซิฟิกในศตวรรษที่ 21

          การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 ไทย จีน และเอเชีย-แปซิฟิก ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในช่วงเช้ามีปาฐกถาพิเศษโดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,ผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศ

batch DSC 0214 batch DSC 0238 batch DSC 0247
batch DSC 0264 batch DSC 0270 batch DSC 0271
batch DSC 0299 batch DSC 0303 batch DSC 0313
batch DSC 0325 batch DSC 0327 batch DSC 0365

 

 

 

JoomSpirit