ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผอ.สถาบันฯ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อเผยแพร่ โครงการปริญญาโทเอเชียแปซิฟิกศีกษา


         เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผอ.สถาบันฯ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อเผยแพร่ โครงการปริญญาโทเอเชียแปซิฟิกศีกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภาพบรรยากาศ

IMG 0590 IMG 0586 IMG 0594
IMG 0597 IMG 0595 IMG 0587

 ขอบคุณภาพจาก : http://goo.gl/cqCsQD

 

JoomSpirit