การสัมมนา ประเทศไทยบนเวทีการค้าโลก อุปสรรค โอกาส และความท้าทาย

วิทยากรโดย 

           1. ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

           2. ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย อาจารย์ประจำคณะเศษรฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                    econ-tu worldtrade swot-01

 

 

JoomSpirit